ANNAS ROM GUIDE
Palazzo Molara

Palazzo Molara stod i 1500-1700-tallet ved den nu forsvundne plads Piazza delle Tre Cannelle på skråningen til Quirinalhøjen og Monte Magnanapoli, hvor nutidens Via IV Novembre løber.

Det må efter navnet at dømme havde været et pænere herskabshus, et palæ, med en tilhørende have og det hele omkranset af en mur, der mod syd vendte ud mod nutidens Via delle Tre Cannelle, der her drejer skarpt mod syd mod Magnanapoli, og Via della Cordonata, der fortsætter op ad højsiden mod Via XXIV Maggio på Quirinalhøjen. Mod øst grænsede ejendommen op til Familien Arcioni's ejendomme, der på et tidspunkt gav navn til Via della Cordonata, der dengang kaldtes Selciata degli Arcioni. Mod nord lå den store park og urtehave tilhørende Kirken San Silvestro al Quirinale og det tilhørende kloster Convento dei Teatini, hvis beboere blandt andet dyrkede citrusfrugter og jordbær på deres ejendom, og rundt om denne strakte Colonna-familiens haver sig med forskellig randbebyggelse. Mod vest løb en mindre vej, Antikkens og Middelalderens Via Biberatica, mod nord ligesom østsiden af nutidens Via IV Novembre, som først blev anlagt i slutningen af 1800-tallet og medførte nedrivning af mange bygninger i kvarteret.

Også pladsen foran Palazzo Molara forsvandt ved denne lejlighed. Det var ellers en hyggelig lille plads, med en lille fontæne, hvor kvarterets indbyggere kom og hentede vand fra de 3 vandrør, som gav navn til fontænen: Fontana delle Tre Cannelle, og derpå til pladsen: Piazza delle Tre Cannelle, og endelig til den vej, der førte op til fontænen nede fra Forum-dalen: Via delle Tre Cannelle.

Fontænen, som var tegnet af Giacomo della Porta og opført omkring 1588, stod op ad muren til Palazzo Molara. Den fik vand fra akvædukten Acqua Felice gennem rør, der kom oppe fra haven ved Kirken San Silvestro al Quirinale. Til fontænens forbrug fik Gasparo della Molara i 1588 af Roms Kommune tildelt 2 unser vand mod at han sørgede for, at den var offentlig tilgængelig, så beboerne i nabolaget kunne hente vand herfra. Desuden påtog Molara-familien sig at sørge for vedligeholdelsen af fontænen.

Molara-familien bevarede deres ejendomme ved Magnanapoli indtil slutningen af 1600-tallet, hvor familien uddøde. Senere, i den sidste del af 1700-tallet, blev Palazzo Molara nedrevet og i 1800-tallet blev et nyt palæ bygget på stedet. Denne bygning ligger lidt tilbagetrukket fra nutidens Via IV Novembre, mens der ud mod denne gade i slutningen af 1800-tallet blev bygget det store Palazzo CampanariMolara-familiens tidligere ejendom.

Palazzo Molara var ikke den eneste ejendom, som Molara-familien ejede i området, men det var den største. Et noget mindre kompleks af bygninger lå længere nede af skråningen, mod vest, omkring Middelaldertårnet Torre dei Colonnesi og kaldtes "insula minor Molariae".

Molara-familiens ejerskab stammede fra omkring slutningen af 1300-tallet, hvor familien overtog et jordstykke med en gammel ruin, hvorpå Gildo Carbonis sidst i det 12.århundrede havde bygget det tårn, som stadig står ved Via IV Novembre idag og som ved familiens overtagelse fik navnet Torre della Molara.


--- Kort over pladsen ------ Kort over området idag ---
--- Nolli's kort fra 1748 (nr.262 er Palazzo Molara) ---


Litteratur om Palazzo Molara:
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. Edizione Quasar, 1991.
-kort nr.22.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
- Rione II, Trevi. del 4 / di Angela Negro: side 74f.
Pocino, Willy: Le Fontane di Roma. Roma, Newton & Compton editori, 1. edizione, 1996.
- side 385.
Roma SPQR: Fontana Molara.


Fotos fra området
Kort over området
Spise og bo i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 30.12.2007 og sidst opdateret d. 12.3.2008