ANNAS ROM GUIDE
Kejser Theodosius I

Østromersk Kejser 379-395, Enekejser i 394-395 efter Kristus

Flavius Theodosius, den senere Kejser Theodosius I, den Store, (379-395), var søn af Generalen Flavius Theodosius, som tjente under Kejser Valentinian I, og hustruen Thermantia. Familien var katolikker af spansk oprindelse og sønnen blev født omkring år 346.

Theodosius' fader kæmpede med succes i Britannien i 367-368 og blev derefter udnævnt til øverstkommanderende over Rhintropperne. I 373 blev han sendt til Mauritanien for at bekæmpe et oprør, hvilket han også havde held til. Kort efter blev han imidlertid i Carthago anklaget for forræderi og henrettet, måske fordi den mægtige General Merobaude anså ham for en rival i den urolige tid, der fulgte efter Valentinian I's pludselige død i 375.

Theodosius selv kæmpede i 374 mod sarmaterne ved Donau og besejrede dem. Til trods for denne succes fik faderens vanskæbne ham til at trække sig tilbage til sin bopæl i Spanien. Efter Kejser Valens' død i 378 blev han imidlertid af Kejser Gratian kaldt tilbage til hoffet og straks efter (d.19.1.379) udnævnt til Kejser over Østriget.

Kejser Thedosius I var gift første gang med Aelia Flacilla med hvem han havde 2 sønner: Flavius Arcadius og Flavius Honorius og datteren Pulcheria. I løbet af 380'erne døde Aelia Flacilla imidlertid og Theodosius ægtede derpå Kejser Valentinian I's ene datter, Galla, og med hende fik han omkring 388 datteren Aelia Galla Placidia.

Den største opgave for den nyudnævnte Kejser var stadig sikringen af Rigets grænser og Theodosius I fortsatte kampene mod de gotiske indtrængere ved Donau. Til sidst lykkedes det ham i 382 at få en aftale i stand, der kunne holde goterne i ro. De fik tildelt jord i Thrakien og Makedonien mod at forpligte sig til at forsvare grænserne og stille tropper til rådighed for den østromerske hær i tilfælde af krig. Til gengæld kunne de beholde deres hidtidige leveris og arianske religion. Og dette selvom Theodosius I ellers i 381 ligesom Kejser Gratian havde forbudt arianismen.

Da Kejser Gratian blev dræbt under Generalen Magnus Maximus's oprør og denne bagefter af sine tropper blev udråbt til Kejser, havde Theodosius I stadig hænderne fulde med sine grænsekrige, så han accepterede i første gang den nye vestromerske Kejser, så længe han holdt sig til Britannien og Gallien, men da han i 387 også rykkede ned i Italien og Kejser Valentinian II måtte flygte til Constantinopel, var det så heldigt, at Theodosius lige havde fået sluttet fred med Perserriget og derfor nu kunne vende sin hær mod tronraneren i Italien.

I 388 tilføjede Theodosius I Magnus Maximus et tilintetgørende nederlag og da Maximus derpå forsøgte at forskanse sig i Aquileia, erobrede Theodosius også denne by og henrettede tronraneren. Før Theodosius genindsatte Kejser Valentinian II, afkrævede han ham en afsværgelse af den arianske tro, som Valentinian og hans moder havde dyrket. Desuden indsatte han den frankiske General Arbogast som regent for den unge Kejser.

Theodosius var meget religiøs og en rettroende katolik og i 391 proklamerede han Kristendommen som Romerrigets statsreligion. Han forbød enhver form for hedensk religionsudøvelse og bekæmpede på alle måder kætteri og herunder arianismen.

I 392 døde Valentinian II og General Arbogast gjorde oprør og udnævnte romeren Eugenius til Kejser, men Theodosius I marcherede snart mod Arbogast med en hær, hvori der deltog gotiske hjælpetropper anført af den unge goterkonge Alarik. I 394 led Arbogsat et voldsomt nederlag ved Aquileia og begik derefter selvmord, mens Kejser Eugenius blev taget til fange og henrettet. Da Østriget nu var uden kejser, tog Theodosius selv magten i begge riger og for sidste gang i historien, var hele Romerriget ét rige samlet under én hersker.

I 395 blev Theodosius under et ophold i Milano syg og døde kort efter. Inden da nåede han at bestemme, hvordan Riget efter hans død skulle deles i 2 dele: Østriget skulle hans ældste søn Arcadius styre, men da han stadig var ganske ung, udnævnte hans fader Constantinopels garderpræfekt Rufinus til formynder. Vestriget skulle derimod styres af hans yngste søn Honorius og da han stadig var et barn, udpegede Theodosius den dygtige General Stiliko til regent.

Læs mere om Kejser Theodosius I's familie.


Litteratur og links om Kejser Theodosius I:
Dizionario dei personaggi dell'antica Roma. Newton Compton editori, 1990.
An Online Encyclopedia of Roman Emperors: Theodosius I.
Wikipedia : The Free Encyclopedia: Theodosius I.
Catholic Encyclopedia: Theodosius I.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d.12.7.2004