,
ANNAS ROM GUIDE

Edicola med Madonna med Barnet og Helgener
i Via delle Zoccolette efter nr.19 - hjørnet mod Via dei Pettinari

Se nr. 106 på Kort over den østlige del af Campo de' Fiori-Turen

På muren til Ospizio dei Mendicanti i Via delle Zoccolette - lige ved hjørnet af Via dei Pettinari - sidder et lille gadealterbillede i en profileret stukramme fra 1600-tallet. I den sidder en fresko fra 1500-tallet forestillende Madonna med Jesus-Barnet, flankeret af 2 helgener.

Via delle Zoccolette: Madonna med Barnet og Helgener. - cop. Leif Larsson
Via delle Zoccolette: Madonna med Barnet og Helgener. - cop. Leif Larsson

Det store, aflange freskomaleri måler 290 x 140 cm og er udført i 1500-tallet og anbragt i omtrent førstesals højde. (4, 9 meter fra jorden).

I midten ses Jomfru Maria med Jesus-Barnet. Over hendes hovede ses teksten "Ave Maria Gratia Plena" ("Hil dig Maria, fuld af nåde") og over hendes venstre skulder: "exaudita e ..."

Til venstre er der en helgen med en stav, på hvis spids der sidder en lille klokke. Han er afbilledet som en gammel munk med langt hvidt skæg og har i den ene hånd en bog. Staven tydes som en eremit-stav og helgenen menes derfor at være Sant'Antonio Abate. Han bærer i den anden hånd hånd en brændende sten. Denne kan tydes som et tegn på martyrium, hvis det drejer sig om en anden helgen, eller - hvis det virkelig er Sant'Antonio på billedet her - som en henvisning til den sygdom, til hvis helbredelse han påkaldes. Nemlig Helvedesild, der lindredes ved påsmøring af fedt fra et svin, et dyr som altid følges med Sant'Antonio.

Til højre ses en meget udvisket figur, som måske er San Francesco d'Assisi. Nogle mener på fresken at kunnne skelne dennes gråbrune kappe samt lidt af hans frisure, men i det store hele er denne figur meget dårligt bevaret. For identifikationen med San Francesco taler, at den lille kirke, som indrettedes i Ospizio dei Mendicanti, på hvis mur billedet sidder, var viet til netop denne helgen. Samt at grundlæggeren af Ospiziet, Pave Sixtus V, selv var franciskanermunk.

Den dobbelte, smukt udskårne og profilerede stukramme er lavet i 1600-tallet.

Under stukrammen sidder en tynd arm med en ganske lille lampe i jern med små kors udskåret i sidepladerne.

Fresken er naturligvis ofte blevet restaureret igennem tiderne og Martini (se litt.note nedenfor) fortæller, at en sådan i 1999 viste, at maleriet på et tidspunkt havde været flyttet ved at skære det af muren i 3 dele. Hvor billedets oprindelige plads har været, vides desværre ikke.

 

Litteratur om Edicola med Madonna med Barnet og Helgener:
Gittarelli, Sergio: Le edicole sacre di Roma : a passeggio per le vie di Roma alla scoperto delle Madonnelle. - 1. edizione. - (Roma?) : Edizioni ACM, 2008.
- side 156.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione VII Regola, Parte Terza (III) / a cura di Carlo Pietrangeli. - 2. edizione, 1979. ------- side 76.
Martini, Maria Cristina: Madonnelle : edicole e immagini sacre sui palazzi di Roma. Roma, MMC Edizioni, 2010-. (A spasso con la storia)
- Volume 6: Rione VII - Regola, Rione XI - S.Angelo - Rione X - Campitellii. (2015). ----- side 48-49.
Per le vie di Roma : le edicole sacre / a cura di Luisa Cardilli. Bonsignori Editore, 2000.
- side 28, 195, 196.
info.roma.it: Madonna e santi di Via delle Zoccolette.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 15.3.2019