ANNAS ROM GUIDE

Palazzo di Antonio da Sangallo il Giovane

- Via Giulia nr. 79 -

Se nr. 80 på Kort over den vestlige del af Campo de' Fiori-Turen

 

I den yderste, nordvestligste del af Via Giulia står - mellem gyden Vicolo Orbitelli og hjørnehuset mod Largo dei Fiorentini / Piazza dell'Oro - med hovedindgang i en flot portalbue indrammet af store kvadersten: det såkaldte Palazzo di Antonio da Sangallo il Giovane også omtalt som Palazzetto di Antonio da Sangallo il Giovane, Palazzo Medici eller Palazzo Medici Clarelli.

Den statelige bygning, der mod gaden har 5 fag i 4 høje etager, blev bygget i 1535-1536 af arkitekten Antonio da Sangallo den Yngre, der var ud af den store Sangallo-arkitektfamilie. Han levede fra 1483-1546 og bar egentlig navnet Antonio Cordiani.

Efter hans død i 1547 solgte hans søn Orazio ejendommen til Migliore Cresci, der var gift med Cornelia Strozzi. Det nye ejerskab er attesteret på en indskrift over døren, hvor der står: "Melior. de - Crescis - ci(vis) - florentinus" : "Migliore Cresci, borger fra Firenze". Netop området omkring dette stykke af Via Giulia var beboet af de talrige tilflyttere fra Firenze, der her havde både deres forretninger, bopæle, kapeller og kirker, samt endog et konsulat i tværgaden Via del Consolato. Også Sangallo-familien stammede iøvrigt fra Firenze, ligesom Cresci's svigerfamilie Strozzi.

I en periode i 1600-tallet tilhørte ejendommen netop det ovenfornævnte konsulat, Consolato di Toscana. Senere overgik den til familien Marini-Clarelli, en gammel fornem familie, der i den ældste Clarelli-slægt havde haft en særlig tæt tilknytning til den romerske helgeninde Santa Francesca Romana, som ifølge kilderne i 1433 med sin nonne-orden skulle have boet i et hus i nærheden Marcellus-Teatret ejet af Clarelli-familien.

På et tidspunkt i 1800-tallet fungerede Sangallo's Palæ som kaserne, inden den blev købt af Roms Kommune, der har igangsat en restaurering.

Idag er facaden pudset op i en ensartet, brunlig farve, men i slutningen af 1500-tallet, mens huset var i Cresci's besiddelse, var den rigt dekoreret. Under andensalens vinduer løb, ligesom idag, en bred frise, men dengang var den dekoreret med malerier af blomter, guirlander og snirkler. Mellem vinduerne var der store malerier af berømte personer med tilknytning til Medici-familien, samt de gamle romerske kejsere og krigere. Mellem anden- og trediesalen løb en høj frise, der glorificerede Medici-familiens bedrifter. Over portalen og på den brede frise sad flere skjolde med Pave Clemens VII's våben og portrætter af Giuliano og Giovanni de' Medici. Allerøverst under det brede tagudhæng var der malet guirlander og blomsterkurve. Udsmykningen kendes fra forskellige tegninger og den kunne ses helt op til slutningen af 1800-tallet. Den menes at stamme fra perioden 1559-1565.

Idag sidder der på den noget "kedeligere" facade et lille våbenskjold til højre med teksten "SPQR": Senatus PopulusQue Romanus: Det romerske Senat og folk, et ejermærke for Roms Kommune.

Alle vinduerne er i brede, profilerede travertinrammer. Førstesalens er kvadratiske, mens de øvrige er høje og rektangulære. I stueetagen er der under vinduerne smalle kældervinduer i samme slags rammer. Over den høje kvaderstensportal sidder en tavle med indskriften: "Cosmo Medici - Duci Floren II - pacis atque - iusticiae cultori" : "Til Cosimo de' Medici, den anden fyrste af Firenze, elsker af fred og retfærdighed" (se foto: borgato.be).

I hver side af facaden er der en lodret række stenkvadre. Til venstre forlængedes bygningen på et tidspunkt med endnu 4 fag, der har samme vinduesrammer, facadestuk og kvaderstenshjørnerække.

Mod sidegaden Vicolo Orbitelli har ejendommen kun ét fag. Den oprindelige del af bygningen er dog meget dybere. Her kan man gennem indgangsportalen i et let opad-gående forløb komme ind til en smuk indre gård, der begynder og ender i en søjlegang med en høj bue under en balkon med balustrade. Sidemurene har vinduer med samme slags rammer og udsmykning som facadens. For enden af gårdspladsen er der en høj niche med en murfontæne, hvor et løvehovede højt oppe spyer vand ned i et dobbeltkar på jorden. Oprindeligt var buen åben og der var udsigt ud over Tiberen.

Ejendommens smalle baghus (se foto fra borgato.be) vender ud mod den lange plads Largo Orbitelli. Det er en sammenbygning af flere ældre huse, der af og til omtales som Palazzo Medici. Først står til venstre en 2-fags bygning i 4 etager under et gammelt, fremspringende tagudhæng. I stueetagen er der et lille vindue til højre og en smal indgangsdør med husnummer 2 til venstre. Vinduerne på andensalen er indsat i brede, lyse stukbuer, mens øvrige vinduer er firkantede og til dels rammeløse. Herefter følger en smal, lavere mur og derpå til højre den næste del af komplekset, der har 7 etager og minder om en gammel tårnbygning, som er blevet inkorporeret i byggeriet.
Tårnet er på højre side bygget sammen med en smal sidebygning mod hjørnehuset, som lader til at være uafhængigt af Komplekset. Sidebygningen har fra højre 4-5 fag på andensalen, men kun én tilmuret portbue med et vindue i stueetagen til højre og et rektangulært vindue på en smal travertinkarm båret af små konsoller til venstre. Nogle små vinduer er anbragt asymmetrisk på førstesalen. Facaden er enkel og i rødligt puds, men andensalens vinduer er indsat i høje felter, indrammet af flade rammer og toppet af andre felter. Forneden sidder en række balustrader som en slags smalle franske altaner, understøttet af brede, men udekorerede konsoller. Der er 2 fag vinduer til venstre, med et tilmuret fag i midten. Til højre er der 3 fag og i stedet for tag lader der til herover at være en tagterrasse.

Litteratur om Palazzo di Antonio da Sangallo il Giovane:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 13.
Carpaneto, Giorgio: I palazzi di Roma. 3.edizione. Newton Compton editori, 1998.
- side 327-328.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori, 1981.
--- Rione V Ponte, Parte 1V / a cura di Carlo Pietrangeli. - 3. edizione. ------- side 34-37.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 14 (før de nyeste fund).
Borgato.be: Via Giulia: Palazzo Medici Clarelli.
----"--- : (Bagsiden af Palazzo Medici).
Info.roma.it: Palazzo Medici Clarelli.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 4.2.2022 og sidst opdateret d. 18.2.2022