ANNAS ROM GUIDE

Via delle Prigioni

Se til højre for nr. 88 på Kort over den vestlige del af Campo de' Fiori-Turen

Denne lille gade kaldes enten Vicolo ("gyde") eller Via delle Prigioni: "Fængselsgaden", fordi den flankerer det store fængselskompleks, Carceri Nuove, som Pave Innocens X i 1652-1655 lod opføre mellem den gamle flodgade Strada dell'Armata (nutidens Via Bravaria) og Strada Giulia for at erstatte de tidligere fængsler, som lå i Via Tor di Nona, ved Corte Savella og i Borgo.

Via delle Prigioni ligger i kvarteret Rione Regola og danner idag nordsiden af pladsen Largo Lorenzo Perosi, som i disse år er ved at blive omdannet til et parkeringskompleks med en stor underjordisk kælder, der tilgåes fra Via Bravaria ud for Ponte Mazzini.

At gaden kun har en nordlig husrække skyldes, at den sydlige række sammen med en del andre bygninger i området og den nordlige husrække ved Via di San Filippo Neri blev revet ned i 1940 som en del af et stort projekt, hvor man nedrev alle bygninger mellem Tiberen og de små gader - der nu kun har bebyggelse på deres ene side - Via di San Filippo Neri med fortsættelsen Vicolo della Moretta og Vicolo dei Prigioni med fortsættelsen Vicolo del Malpasso.

Meningen med at rydde dette område var at skabe en bred forbindelsesvej mellem Ponte Mazzini - og dermed Trastevere - og Piazza della Chiesa Nuova ved Corso Vittorio Emanuele II. Projektet blev aldrig fuldført og det ryddede område lå i årtier hen som byggetomt, hvor et mindre ugentlig grøntsagsmarked efterhånden etableredes.

Den husrække i Via delle Prigioni, som har fået lov til at vstå efter rydningen af området, udgøres af det ovennævnte fængselskompleks Carceri Nuove. Den store bygning er helt i røde teglsten med udsmykning i travertin og stuk. Hovedfacaden er mod Via Giulia med 7 fag i 4 høje etager og indgang i nr. 52. Mod Via delle Prigioni ses 2 let fremtrædende sidebygninger med 2 fag hver og forbundet af en lang mur til førstesals højde. Bagved denne er facaden med de 4-5 fag trukket let tilbage. Alle vinduer er indrammet af brede travertinrammer og hushjørnerne er forneden beskyttet af en række kraftige stenkvadre. Ejendommen ligger på en trekantet grund, så facaden mod Via Bravaria er noget kortere end hovedfacaden. Her ses igen en høj, vinduesløs mur i stueetagen og ovenover et lidt tilbagetrukket bygning med 4 fag vinduer.

Ud for Via delle Prigioni findes fra Via Bravaria og op til Lungotevere dei Sangallo en høj trappe langs en mur mod syd og en plantebevokset skråning mod nord.

Omtrent ud for gadens østlige udmunding står idag stadig facaden af den nu ikke længere som kirke fungerende San Filippo Neri iVia Giulia nr.134.

IGENNEM ÅRHUNDREDERNE:

Området var i Antikken gennemskåret af nogle gader, som gik ned til floden, hvor der lå nogle lagerbygninger ("horrea"). Mod nordøst - mellem Vicolo delle Prigioni og Via di San Filippo Neri - lå her tilsyneladende nogle staldbygninger, som omtales "Stabula del Circo Flaminio" eller "Scuderie di Augusto" og udgravedes i årene efter 2009, og mod nordvest i oldtiden det store væddeløbsbane Trigarium.

Den gamle gade, der i Antikken gik fra floden og mod øst, ligesom nutidens Vicolo delle Prigioni og Vicolo del Malpasso, fortsatte i senere tider samme forløb med netop navnet Vicolo del Mapasso. Ved floden mundede den ud i gaden Strada dell'Armata, som løb omtrent som nutidens Lungotevere dei Sangallo og Via Bravaria fra datidens Via dei Bresciani, som mod floden kaldtes Via del Gonfalone. Og videre mod sydøst som nutidens Lungotevere dei Tebaldi til den drejede skarpt mod nord og fortsatte som Via di Santa Caterina della Rota.

Midtvejs mellem Via dei Bresciani og Vicolo dello Struzzo, der idag kaldes Via di San Filippo Neri, lå ved Strada dell'Armata - og sydligt i forhold til nutidens Largo Perosi - en firkantet plads kaldet Piazza della Padella, ved hvis sydside der stod en lille kirke San Nicolò degli Incoronati. I Pladsens sydøstlige hjørne løb gaden Via della Padella op til Strada Giulia, hvor den mundede ud omtrent overfor Kirken San Filippo Neri (også kaldet San Filippino), hvis facade stadig står i Via Giulia nr. 134.

Mellem Via delle Prigioni og Via Padella stod et 1700-tals palæ, ejet af familien Pagani Planca Incoronati, som har lagt tilnavn til den nu nedrevne lille Kirke San Nicolò.

 

Litteratur om Via delle Prigioni:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 13.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione VII Regola, Parte III / a cura di Carlo Pietrangeli. - 2. edizione, 1979. ----- side 18, 20.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 20 (før de nyeste fund).
Le strade di Roma / Claudio Rendina, Donatella Paradisi. - Roma : Newton & Compton editori, 2004.
--- Voume Terzo : P-Z. ----- side1080.
Info.roma.it: Vicolo delle Prigioni, Roma.

1
Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 29.9.2019 og sidst opdateret d. 29.10.2019