ANNAS ROM GUIDE

Palazzo Mattei di Giove

Via dei Funari og Via Michelangelo Caetani nr.32

Se nr. 128 på Kort over den østlige del af Campo de' Fiori-Turen

Dette palæ, som udgør den sydøstlige del af Mattei-familiens store bygningskompleks, det såkaldte Isola dei Mattei, der med 4 familiepalæer dækker karréen mellem Piazza Mattei og gaderne Via dei Funari, Via Michelangelo Caetani, Via delle Botteghe Oscure og Via Paganica, blev opført af Asdrubale Mattei i 1598 og udvidet i løbet af 1600-tallet.

Palazzo Mattei di Giove ligger som nævnt i kompleksets sydøstlige hjørne mellem Palazzo di Giacomo Mattei i det sydvestlige hjørne og Palazzo Caetani i det nordøstlige hjørne. Som de øvrige familiepalæer i Isola dei Mattei er det opført i resterne af det antikke Theatrum Balbi, som var bygget af Lucius Cornelius Balbus i år 13 før Kristus som det 3. og sidste af Roms teatre opbygget i sten. Halvcirkelformen i Teatrets tilskuerpladser ses tydeligt på luftfotografier i Kompleksets vestlige del (se: Google Maps), mens den østlige del, hvorpå Palazzo Mattei di Giove er opført, har ganske regulære lige linier. Herunder gemmer sig det store anlæg med søjlegange, som kaldes Crypta Balbi.

Palæet er egentlig en samling af bygninger, hvori et gammelt Middelaldertårn indgår og hvori de ældre bygninger tilhørende Asdrubale Mattei blev inkorporeret efterhånden som ejendommen blev ombygget og udvidet.

Asdrubale Mattei var fra 1597 Greve af Giove i Provinsen Terni, nord for Rom. Året efter, at han havde købt titlen og grevskabet, indgik han en aftale med arkitekten Carlo Maderno om byggeriet af et nyt familie-palæ for den nyslåede greve-familie: Palazzo Mattei di Giove. Selvom Mattei-familiens medlemmer efterhånden opdeltes i flere grene, var deres indbyrdes tilknytning stor og de byggede således deres familieresidenser klods op og ned af hinanden i Isola Mattei.

Under Carlo Maderno's ledelse skred byggeriet fremad i de næste 20 år og stod færdigt i 1618. Den første del blev bygget på hjørnet af Via dei Funari og Via Caetani i i årene 1598-1600. Derpå opførtes den vestlige del i perioden 1604-1606 med en tårnbygning med en loggia i toppen i den bageste del af huset. Endelig fuldførtes i perioden 1613-1616 den del af palæet, som vender ud mod Via Caetani og støder op til det mod nord liggende Palazzo Caetani, der tidligere hed Palazzo di Alessandro Mattei og muligvis var bygget i 1564. Denne sidste del har et meget mere ydmygt udseende end selve hovedbygningen og husede da også bag sine 3 brede portbuer familiens stalde. Vinduerne i denne pudsede og enkle facade er alle små og omgivet af ganske enkle rammer. Eneste udsmykning er en lille altan over porten i nr.34 og et Madonna-billede yderst på muren efter nr.35.

Palazzo Mattei di Giove er bygget i mursten og travertin og fremstår som noget af en kompakt kolos i 4 etager, hvoraf de nederste 2 er meget høje med høje vinduer under vandrette, pagodeagtige overlggere, den tredie lavere med vinduer i enkle rammer og den 4. med små kvadratiske vinduer. Ud til Via dei Funari er der 11 fag - i stuetagen 10 og en stor indgangsportal i midten.

Palazzo Mattei di Giove. - cop. Leif Larsson................Palazzo Mattei di Giove. - cop. Leif Larsson
Palazzo Mattei di Giove. - cop. Leif Larsson

Tårnet, der danner forbindelsen til Giacomo Mattei's hus til venstre har derimod kun 1 fag vinduer, der er fordelt helt anderledes end i de tilstødende huse. Det har 7 etager med en delvis tilmuret portniche i stueetagen. Både Tårn og Palæ er idag pudset op i forskellige nuancer af mørk okker. Palæet har en række af stenkvadre langs kanter og hjørner og et meget bredt, udskåret tagudhæng, der er dekoreret med Mattei- og Gonzaga-familiens skjoldmærker. (Asdrubale var gift 2.gang med Costanza Gonzaga).

Sidefacaden ud mod Via Caetani har 9 fag med en stor indgangsportal i midterfaget. Den indre gårdsplads med en arkade i 2 etager er et kapitel for sig, udsmykket overalt med antikke skulpturer i nicher, antikke relieffer på murene og stukdekorationer udført af Donato Mazzi. (Se Alvaro de Alvariis' photostream på Flickr: Palazzi Mattei). I en gårdhave bagved findes desuden en smuk murfontæne bestående af en antik sarkoga med løvehoveder og bølgemønster under et rundt brønddække(?) med et ansigt i relief, hvorfra vandet spyes ned i karret.

I Palazzo Mattei di Giove findes en mængde antikke statuer og relieffer, samt en meget værdifuld samling af marmorfragmenter. En del heraf ejedes af Asdrubales bror Ciriaco Mattei, som opbevarede den i sit landsted Villa CelimontanaMonte Celio. Den findes idag i Vatikanets Museer.

Idag huser Palazzo Mattei di Giove forskellige institutioner: "Centro Italiano di Studi Americani", "Istituto Storico Italiano per l'Età Moderna e Contemponarea", "Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea", og "Discoteca di Stato". Det er muligt at få adgang til nogle af disse i dagtimerne, hvor man kan få lejlighed til at beundre nogle af de mange berømte malerier, som familien i tidens løb har ladet ophænge her:
I indgangspartiet (indgang fra Via dei Funari) ses "Mosé che rende grazie a Dio dopo il passaggio del Mar Rosso" ("Moses takker Gud efter at have ført israelitterne gennem Det Røde Hav"), malet af Gaspare Celio,
På førstesalen:
I det første rum til højre ses "Sogno di Giacobbe" ("Jakobs drøm") af Francesco Albani,
I det næste rum: "Isacco che benedice Giacobbe" ("Isak velsigner Jakob"), der ligeledes er malet af Francesco Albani,
I rummet bagved har Domenichino malet "Giacobbe e Rachele alla fonte" ("Jakob og Rakel ved brønden"). Rummet er desuden dekoreret med stukmalerier.
I det lille rum til højre herfor ses "Sacrificio di Isacco" ("Isaks Offer") af Francesco Nappi.
I hjørneværelset ud mod Via Caetani findes malerierne "Storie di Giuseppe ebreo" ("Jøden Josefs liv") af Cristoforo Roncalli og "Giuseppe venduto agli Ismaeliti" ("Josef solgt til Ismaelitterne") af Giacomo Triga.
I rummet bagved ses "I fratelli di Giuseppe in Egitto" ("Josefs brødre i Egypten") af Cristoforo Greppi.
Det lille rum til venstre er familiens kapel, hvor der findes et maleri af "San Francesco", udført af Cristoforo Roncalli, og en fresko malet af Giusppe Aiello.
Det midterste rum ud mod Via Caetani er dekoreret med landskabsmalerier af Tarquinio Ligustri,
I rummet ved siden af har Giovanni Lanfranco i 1615 malet "Giuseppe e la moglie di Putifarre" ("Josef og Potifars hustru"),
i det større rum ved siden af ses "Giuseppe interpreta i sogni" ("Josef tyder drømme"), ligeledes malet af Lanfranco i 1615,
længere fremme ligger en korridor langs Via Caetani med scener fra Salomons historie ("Storie di Salomone"), malet af Pietro da Cortona og Pietro Paolo Bonzi,
I rummene ud mod den indre gård ses forskellige malerier af Lanfranco ("Elia sul carro" : "Elias på vognen"), Sisto Badalocchi og Alberti, samt en "Giuseppe e Beniamino" ("Josef og Benjamin") af Camillo Spallucci.

Mattei di Giove-familien ejede palæet i lidt over 200 år, inden den mandlige linie uddøde og det overgik til den kvindelige arving Marianna Mattei, som var gift med Grev Carlo Teodoro Antici. Hendes efterkommere med navnet Antici-Mattei fortsatte som ejere af palæet indtil 1938, hvor de solgte det til Den Italienske Stat, der idag udlejer det til de mange forskellige institutioner, som er nævnt ovenfor.

Den italienske digter Giacomo Leopardi, der var en nevø af Carlo Teodoro Antici boede i en periode i 1822-1823 på trediesalen i ejendommen, som han dog fandt rodet og uordentlig.

 

Litteratur om Palazzo Mattei di Giove:
Carpaneto, Giorgio: I palazzi di Roma. 3.edizione. Newton Compton editori, 1998.
- side 321-324.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 422.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione XI S.Angelo - 4. edizione riveduta e ampliata / a cura di Carlo Pietrangeli. - 1984. ------- side 75-80.
Harder, Thomas og Hans Scheving: Rom. Gyldendals Bogklubber, 1990. - Ny udgave, Samleren, 2000.
- side 139.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 21 (før de nyeste fund).
Politikens kulturguide - Rom. Politikens Forlag, 2000.
- side 254.
Pratesi, Ludovico: I cortili di Roma. 1. edizione. Roma, Newton Compton editori, 2008. (Tradizioni Italiane Newton, 67)
- side 195-199.
Rendina, Claudio: I Palazzi storici di Roma. (Quest'Italia, collana di storia, arte e folclore, n.317). Newton & Compton Editori, 2005.
- side 229-232.
Secret Rome / Ginevra Lovatelli, Adriano Morabito, Marco Gradozzi ... (et al.). - 4. edition. - Versailles : JonGlez, 2014. (Local Guides by Local People).
- side 142-145.
Alvaro de Alvariis' photostream på Flickr: Palazzi Mattei.
Info.roma.it: Palazzo Mattei di Giove.
Info.roma.it: Fontana di Palazzo Mattei di Giove.
Info.roma.it: Giovan Battista Falda (1669): Fontana su la piazza de SS Mattei.
Info.roma.it: Giuseppe Vasi (1761): Palazzo Mattei.
Roma segreta: Piazza Mattei.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 30.7.2015 og sidst opdateret d. 1.12.2015