ANNAS ROM GUIDE

Palazzo dei Tribunali della Curia

- NU KUN RESTER i Via Giulia nr. 62-64 -

Se nr. 84 på Kort over den vestlige del af Campo de' Fiori-Turen

--- SE gamle kort og stik på websiden "Innamorati di Roma" ---

 

Idag er der i Via Giulia mellem sidegaderne Via del Gonfalone og Vicolo del Cefalo kun rester tilbage af det storslået påtænkte anlæg, som Pave Julius II lod arkitekten Bramante tegne og påbegynde i årene før 1508. Ved Pavens død i 1513 var byggeriet ikke kommet ret langt og kun nogle dele af de store mure med kraftige stenfundamenter blev stående på stedet i årevis, inden de blev anvendt til andet byggeri og inkorporeret i andre bygningsfacader. De kan netop ses ved de ovennævnte sidegader og folkeviddet tildelte dem navnet "I sofà di Via Giulia" på grund af deres lighed med siddepladser og kraftige sofapuder.

Resternes officielle navn er imidlertid Palazzo dei Tribunali della Curia (eller: Curia Julia) og det var Pavens mening, at der i det store kompleks skulle samles alle de af Kuriens kontorer, der havde med retsvæsen og domstole at gøre.

En medalje med en facade i relief (se billede på Innamorati di Roma) og en plan over Komplekset, udført af Battista og Antonio da Sangallo den Yngre, som idag findes i Firenze i Galleria degli Uffizi (se billede på Innamorati di Roma), viser hvordan byggeriet var planlagt opført som en firlænget "borg" med mange (4?) etager og kraftige, runde tårne i hvert hjørne, samt et stort firkantet tårn i hovedfacadens midte, hvor hovedindgangen tilsyneladende skulle være.

Indenfor de 4 fløje skulle der være en stor indre gårdsplads, omkranset af søjlegange. I hver side var der planlagt mellemgange, som skulle føre ind til en mængde kontorer, større og mindre, og i hvert hjørne skulle der opføres brede trapperum til de øvre etager.

Hovedindgangen skulle naturligvis være fra Pavens nyanlagte paradegade Via Giulia og modsat denne var der fra gårdspladsen planlagt indgang til en stor kirkebygning med en grundplan i korsform.

Hvor Curia Julia's kirke skulle have stået, kom senere den nu nedrevne kirke Sant'Anna dei Bresciani til at stå, da det i 1569 oprettede Compagnia dei Bresciani, en sammenslutning af tilflyttere fra Brescia, opkøbte dette jordstykke med de bygningsrester, som fandtes, og i 1578 lod dem indrette til deres egen kirke.

Den sidegade til Via Giulia, der nu hedder Via dei Bresciani, kalkerer faktisk aksen gennem Curis Julia's gårdsplads, fra indgangen i Via Giulia til kirkebygningen, som afsluttede gaden ovenfor Tiberbredden.

Byggeriet af Curia Julia gik altså i stå i 1513 og byggepladsen henstod derefter i flere år, indtil Pave Paul III den 9. December 1547 overgav området til Francesco Del Nero, der påtænkte et nyt byggeri. I forbindelse med overdragelsen fik Jacopo Meleghino og senere, fra 1550, Mario Macarrone til opgave at undersøge tilstanden af fundamenter og de bygningsdele, som var blevet rejst. Men sagen lader til at have trukket i langdrag.

Under Pave Pius IV i 1559-1565 fik Orazio Muti besked på at fuldføre projektet, men heller ikke denne gang skete der ret meget mere og først, da Compagnia dei Bresciani fik overdraget en del af grunden med de ufærdige bygningsdele, genopstod byggepladsen med det nye kirkebyggeri.

 

Litteratur om Palazzo dei Tribunali della Curia:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 13.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori, 1981.
--- Rione V Ponte, Parte 1V / a cura di Carlo Pietrangeli. - 3. edizione. ------- side 8, 50-52, 53, 54, 86.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 14 (før de nyeste fund).
Innamorati di Roma: Il Palazzo dei Tribunali di Via Giulia.
Romeartlover.it: Palazzo dei Tribunali.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 30.10.2022 og sidst opdateret d. 13.2.2024