ANNAS ROM GUIDE
Santa Eufemia al Vico Patricio

Den nu forsvundne kirke Santa Eufemia al Vico Patricio eller Santa Eufemia in Subura lå omtrent på det sted, hvor Via Urbana (Middelalderens Vico Patricio, Antikkens Vicus Patricius) og Via di Santa Maria Maggiore krydser hinanden. Da gaderne udvidedes og planeredes under Pave Sixtus V (1585-1590), blev Santa Eufemia revet ned, da en del af kirken nærmest lå midt i nutidens gadekryds.

Kirkerummet var viet til helgeninden Santa Eufemia og den var opdelt i 3 skibe af 2 rækker med hver 6 søjler, indgangen var ud imod Via Urbana og apsis i retning mod nutidens Via Cavour, der tidligere kaldtes Strada Graziosa.

Det var en meget gammel kirke, ifølge Giulio Mancini, der så resterne af kirken i 1625, stammede den måske fra Pave Gregor den Store i 590, mens C. Cecchelli mener, at den muligvis var endnu ældre og stammede fra det 5.århundrede, rejst som minde om koncilet i Calcedonia. Den er nævnt i forbindelse med Pave Sergius I (687-701) som "Basilicam Sanctae Euphemiae", der allerede på den tid var delvis ødelagt og måtte renoveres. Under Pave Leo III (705-816) fik kirken nyt udstyr og kaldtes da "Sanctae Euphemiae et Archangeli" og det nævnes at den lå tæt på Kirken Santa Pudenziana. I en bulle udstedt af Pave Gregor VI i 1045 nævnes Sanctae Euphemiae som liggende i nærheden af Kirken Santi Sergio e Bacco, der ligger nede ved nutidens Piazza della Madonna dei Monti. Der er et pænt stykke vej mellem denne plads og Esquilin, hvor Santa Pudenziana ligger, og da der også hersker lidt forvirring om navnene, Santa Euphemia, Sant'Archangelo og endnu et kirkenavn, der nævnes i forbindelse med Santa Eufemia og beliggende ved Vico Patricio: Sant'Angelo Ferintesta eller Sant'Arcangelo Feruntesta, har der muligvis været tale om flere kirker, hvis navne og tilhørsforhold nogle gange er blevet forvekslet.

Santa Eufemia blev altså revet ned under Sixtus V's gadeomlægning i 1585-1590, men nogle ruiner blev stående op til 1625, hvor Giulio Mancini omtaler dem som nu anvendt som hølade og nævner nogle mosaikker fra Leo III's tid. Apsismosaikken kendes fra en kopi fra 1600-tallet og den viste helgeninden Santa Eufemia mellem to slanger. Ved nedrivningen fandt man i fundamentet et antikt basrelief af Kejser Hadrian i procession foran Templet for Venus og Rom.

Til Kirken var knyttet et kloster, som også forsvandt i forbindelse med gadeomlægningen og senere, da Kirken Bambin Gesù blev bygget i 1735-36. Udstyret fra den gamle kirke overgik sammen med navnet til en lille kirke, der tidligere var viet til San Bernardino da Siena. Den lå fra 1461 til 1812 ved den gamle Via Alessandrina ud for Trajans Marked og blev revet ned, da ruinerne skulle fritlægges. Navn og udstyr flyttede herefter til Klosteret for "Le Suore del Preziosissimo Sangue" i Via Guattani nr.17.


Litteratur om Santa Eufemia al Vico Patricio:
Ankerfeldt, Carl: Vandringer i det antikke Rom. Schultz, 1976.
- side 221.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 864
La Grande Guida dei Rioni di Roma. 2.edizione. Newton Compton editori, 2001.
- side 87.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
- Rione I, Monti, del 3: side 60ff.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. Edizione Quasar, 1991.
-kort nr.23.
Lombardi, Ferruccio: Roma - le chiese scomparse. Fratelli Palombi Editori, 2.ed. 1998.
- side 76.


Fotos fra området
Kort over området
Spise og bo i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 2.1.2005