ANNAS ROM GUIDE
Kirken Santi Cosma e Damiano (all'Esquilino)

Denne nu forsvundne Kirke lå på Esquilin på højtoppen Monte Cispio tæt ved Kirken Santa Maria Maggiore, ved dennes nordlige, højre sideskib og landstedet Villa Peretti, ved nutidens Via dell'Esquilino. Kirken var viet til helgenerne Cosma og Damiano og kaldtes Santi Cosma e Damiano "ad Santam Mariam Maiorem", fordi den lå så tæt på denne Kirke, eller "ad Praesepe", fordi netop Jesu krybbe ("praesaepe") opbevaredes i Santa Maria Maggiore.

Den lille Kirke skulle være grundlagt af Pave Symmachus i årene 498-514, men forveksles ofte med Kirken San Luca all'Esquilino, der dog skal have ligget noget sydligere, længere inde på nutidens Piazza dell'Esquilino og vestligere i retning mod Via Urbana. Nogle mener dog, at der er tale om én og samme kirke, som omtales som "Ecclesia San Luca" i begyndelsen af 1300-tallet.

Delli (se litt.note nedenfor) fortæller, at der til Kirken var knyttet et gammelt Kloster. Oprindeligt skal det være blevet bygget som et alderdomshjem, men under Pave Gregor II blev det i perioden 715-731 omdannet til Kloster, til hvilket Pave Leo III (795-816) skænkede rige gaver. I Middelalderen kaldtes det for Monastero Uspani eller Vespani, men man har ingen forklaring på det mærkelige navn. I 1192 kaldes Kirken i kataloget Liber Censuum: "Sancti Cosma ad Sanctam Mariam Maiorem".

Den 19. Marts 1244 udsendte Pave Innocens IV en bulle, hvori Kirken omtales som "Ecclesia SS. Cosmae et Damiani cum hortis et canapinis": med haver/urtegårde og hampmarker (basten af denne plante anvendtes bl.a. til tovværk).

Både Kirke og Kloster skal være blevet revet ned, da Sixtus V i 1585 var blevet Pave, fordi de stod i vejen for hans store landsted Villa Peretti, som havde indgangsport ud mod Santa Maria Maggiore. Eller måske for at pladsen omkring Kirken kunne planeres og anlægges, så obelisken fra Augustus' Mausolæum kunne opstilles på Piazza dell'Esquilino. Eller måske for bedre at kunne lave den tilbygning til den store Kirke, hvor Paven lod indrette et kapel til sit gravmæle.


Litteratur om Kirken Santi Cosma e Damiano (all'Esquilino):
Armellini, Mariano: Le Chiese di Roma dal secolo IV al XIX. Pubblicato dalla Tipografia Vaticana, 1891. (Internetudgave - også på engelsk!)
- side 236-237.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 363.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
- Rione XVIII : Castro Pretorio, del 1. Di Maria Giulia Barberini. - side 104f.
Hülsen, Christian: Le Chiese di Roma nel Medio Evo. Firenze, Olschki, 1927. (Internetudgave)
- side 239-240.
Lombardi, Ferruccio: Roma: le chiese scomparse. Fratelli Palombi Editori, 2.ed., 1998.
- side 55.


Fotos fra området
Kort over området
Spise og bo i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 19.4.2011 og sidst opdateret d. 9.5.2011