ANNAS ROM GUIDE
Santa Maria Maggiore

En Rundgang i CAPPELLA SISTINA i Kirken Santa Maria Maggiore:

Cappella Sistina blev bygget efter ønske af Felice Peretti, der var Titel-Kardinal ved Santa Maria Maggiore og ønskede sig et familiegravkapel i denne Kirke, som han var meget knyttet til, også fordi hans landsted Villa Peretti stødte lige op til Kirkens grund.

Kardinalen havde haft dette ønske i flere år, men Kirkens præsteskab var ikke så glad for tanken, da man hertil skulle ofre en række mindre kapeller for helgenerne Elena, Agnese, Rocco, Giacomo, Sebastiano, Filippo, Barbara, Pietro, Paolo og Lucia. Desuden havde Kardinalen fået den idé, at det gamle relikvie, Jesu krybbe, som han særligt ærede, og som var anbragt i et lille kapel, kaldet Oratorio del Presepe, skulle flyttes til det nye Peretti-kapel.

Arbejdet skulle i gang i 1584, året før Kardinalen blev valgt til Pave Sixtus V, og herpå tog det fart. Det var Kardinalens foretrukne arkitekt Domenico Fontana, der stod for arbejdet, der fortsatte i de følgende år med foreløbig afslutning i 1587. Udsmykningen blev tilrettelagt af Cesare Nebbia og Giovanni Guerra og som motivkreds valgtes Kristi forgængere (i Kuplen og under Buerne), Maria's liv og Jesu barndom (i de øverste felter på væggene), ifølge den dyrkelse af Maria som Gudsføderske, som Koncilet i Trento havde erklæret. Alle fresker blev voldsomt restaurerede i 1871.

Ligesom de gamle kapeller måtte lade livet, blev også nogle af de gamle mosaikker i frisen over søjlerne i Hovedskibet fjernet, så der kunne skabes en monumentalindgang til det nye kapel. En stor bue blev lavet i søjlerækken og en tilsvarende bue byggedes op i muren i det Højre Sideskib. Derved skabtes i Sideskibet et slags indgangsrum med et krydshvælvet loft, der fik udsmykning af evangelisterne Johannes, Markus og Matthæus, malet af Andrea Lilio, og Lukas, malet af Ferdinando Sermei.

Cappella Sistina i Kirken Santa Maria Maggiore

Adgangen til Kapellet er lukket med et højt smedejernsgitter med mønstre og bånd og "spydspidser" foroven. Kapellet huser fra 1599 også hostien og kaldes derfor også for Cappella del Sacramento eller Cappella del Santissimo Sacramento. Hostiegemmet husedes før i Cappella Sforza i den modsatte side af Kirken.

RUMMET har form af et græsk kors. Gennem den inderste bue, der er udsmykket med forgyldt stuk, kommer man ind i et smalt forrum, hvorfra der er adgang til to små sidekapeller med lave kupler.

I højre side ligger Cappellina di Santa Lucia, der også er viet "I Santi Innocenti" (De uskyldige børn, som blev dræbt i Bethlehem). Over indgangen er der netop et maleri med dette motiv: "Erode che ordina la straga degli innocenti" ("Herodes beordrer børnene dræbt"). Det er udført af Salvatore Fontana. Kapellet, der som de omliggende rum har væggene dækket af marmorplader med rammer, kanter og gesimser med dekorationer og engle i forgyldt stuk, er ellers viet til Santa Lucia, der jo måtte flytte fra sit tidligere alter for at give plads til Cappella Sistina. Malerierne på væggene illustrerer også denne helgenindes historie: På højre væg ses "Il Martirio di Santa Lucia", malet af Giovanni Battista Pozzo, der også har malet "La strage degli innocenti" ("Drabet på de uskyldige (børn)") på den venstre væg, og scener fra Santa Lucia's liv i loftet. Altertavlen er et maleri af Paris Nogari med motivet "La Comunione di Santa Lucia" ("Santa Lucia modtager den Hellige Nadver"). Kunstneren har på maleriet gengivet Pave Sixtus V som den prælat, der giver Santa Lucia nadveren. Alteret udgøres af en tidlig-kristen sarkofag og heri ligger resterne af fem uskyldige helgener fra Bethlehem, som Sixtus V lod bringe herhen fra Kirken San Paolo fuori le Mura. I dette kapel ligger Kardinal Ugo Poletti, der var Ærke-Præst ved Kirken og døde i 1997, begravet.

Til venstre ligger Cappellina di San Girolamo, der også måtte flyttes for at give plads til Kardinalens drøm. Over indgangen til dette kapel, der er dekoreret med marmorplader og forgyldt stuk på samme måde som det forrige, har Salvatore Fontana malet fresken "Annunciazione" ("Bebudelsen"), mens Andrea Lilio har udsmykket væggene med freskerne "San Girolamo lava i piedi ai pellegrini di Terrasanta" ("San Girolamo vasker fødderne på pilgrimmene i Det Hellige Land") på den højre væg, og "San Girolamo impara l'aramaico in Terrasanta" ("San Girolamo lærer sig aramæisk i Det Hellige Land") på den venstre væg. Altertavlen er et nyere maleri af Giovanni Micocca forestillende San Girolamo (fra 1817), der erstatter et tidligere maleri af Salvatore Fontana. Det skal have fremstillet den døende San Girolamo. Alterbordet er dekoreret med fragmenter af den gamle monstrans, som Mino del Reame havde udført. Kuppelmalerierne er måske af Giovanni Battista Pozzo og Salvatore Fontana.

KUPLEN:

Cappella Sistina's loft udgøres af en stor og høj kuppel, som bæres af fire hjørnesøjler, der er forbundet af store buer. Undersiden af buerne er udsmykket med forgyldte stukkassetter, der indeholder forskellige motiver af samme materiale og i midten fresker i rektangulære stukrammer i siderne og ovale rammer i toppen, Under buerne er der halvcirkelformede felter, opdelt i to "trekanter" med et rektangulært vindue i midten. Trekanterne er freskoudsmykkede (motiverne beskrives nedenfor under den respektive korsarm).

I hjørnerne er der trekante forgyldte rammer om freskerne "Jesse og David" af Paris Nogari eller Salvatore Fontana (i venstre hjørne mod vinduet), "Achaz og Ezechia" af Cesare Nebbia (i højre hjørne mod vinduet), "Tamar, Fares e Zara" af Lattanzio Mainardi (i venstre hjørne ved indgangen), og "Sadoch, Amos, Achim" af Cesare Nebbia (i højre hjørne mod indgangen). Motivvalget er her som under buerne Kristi forgængere. Rammerne bærer nogle gesimser og derover åbner sig 8 store vinduer i forgyldte stukrammer med karme og flere gesimser, der bærer en høj kuppel, udsmykket med engleskarer af Giovanni Battista Pozzi, Paris Nogari, Lattanzio Mainardi og Giacomo Stella, under den lille lanterne på toppen.

Rummet domineres af det store alter med det pragtfulde hostiegemme og nedgangen til kapellet, Oratorio del Presepe.

ALTERET midt i rummet er udført i kostbare marmortyper og ædelsten. En stor, forgyldt statuegruppe i bronze troner herpå. Den er udført af Sebastiano Torrigiani og består af fire engle, der bærer monstransen (hostiegemmet), der er en gengivelse af selve kapellet set udefra og udført af Ludovico del Duca efter en tegning af Giovanni Battista Ricci.

ORATORIO DEL PRESEPE:
Bag den hesteskoformede balustrade går der en trappe ned til det lille kapel med den gamle "fødselsgrotte", som blev flyttet hertil fra sin plads for enden af sideskibet. På trappeafsatsen ses en statue af San Gaetano da Thiene, tilskrevet Nicolas Cordier (eller måske Pietro Bernini). På trappebuen, der er den oprindelige indgang til det gamle kapel, er der en niche med statuer af profeterne David (til venstre) og Esajas (til højre), udført af Arnolfo di Cambio i 1200-tallet. Figurerne holder indskrifter, der - til venstre - indbyder beskueren til at træde ind i kapellet (teksten lyder: "Introite in atria salutis, adorate Dominum in aula sacta eius" ("Træd in i Frelsens grotte, tilbed Herren i det hellige rum"), mens den højre citerer et stykke af Lukas-Evangeliet (med teksten: "Et pannis involutum reclinavit in praesepio" ("og hun svøbte ham og lagde ham i en krybbe"), Lukas 2,7). Baggrunden er en guldmosaik og under buen er der en mosaik i blå og guld med stjerner.

På rummets endevæg er der over det cosmatiske alter en lille apsisniche, der er opdelt i en nedre og en øvre del. Den nedre del har blå baggrund, mens den øvre er forgyldt. I nichen er der nederst en statuegruppe af Jesu Fødsel, mens en statue af en engel dominerer den øverste del. Statuerne menes udført af Cecchino di Pietrasanta i det 16.århundrede. Nichen flankeres af to ovale stukplader, den til højre bærer en lang indskrift, mens den til venstre indeholder et relief.

I en niche i kapellet er resterne af Arnolfo di Cambio's oprindelige statuer opstillet. De viser endnu en Fødsels-scene med De Hellige Tre Konger, der tilbeder den nyfødte Jesus. Desværre er den oprindelige statue af Jomfru Maria med Jesus-Barnet gået tabt og erstattet af en nyere, udført af Il Valsoldo. Men statuerne af kongerne, Josef og dyrene i stalden er de originale. (Læs her om det oprindelige Cappella del Presepe)

Cappella Sistina i Kirken Santa Maria Maggiore: alteret

Tilbage i Cappella Sistina, HØJRE KORS-ARM:

er som hele Kapellet iøvrigt beklædt med marmorplader i forskellige farver, der er varieret som flade søjler med store korinthiske kapitæler og mellemstykker med statuer, nicher og relieffer. Marmoret kommer blandt andet fra den antikke bygning Septizodium, som blev ribbet for alt og revet ned til dette formål.

den korte, højre væg finder vi en niche med en statue af Sant'Antonio da Padova, udført af Pietro Paolo Olivieri. Over nichen er der en fresko med motivet "Fuga in Egitto" ("Flugten til Ægypten"), malet af Ercolino Bolognese. I loftsbuen ses fresker med figurer fra Det Gamle Testamente: "Abiud og Eleazim", udført af Angiolo da Orvieto.

I hjørnet er der adgang til Kapellets Sakristi ("SACRESTIA"), der er freskoudsmykket som de øvrige rum. Altertavlen er malet af Giovanni Battista Pozzo med motivet "Adorazione dei pastori" ("Hyrdernes tilbedelse"), mens man på sidevæggene ser samme malers "Adorazione di Magi" ("De Hellige Tre Konger tilbeder Jesus-Barnet"), til højre, og "L'Annunciazione" ("Bebudelsen"), til venstre. I lynetterne har Paul Brill malet landskaber og loftet er dekoreret af grottesker og episoder fra byggeriet af Kapellet og Kirkens historie, der tilskrives Pozzo. På endevæggen står en marmorvask, udsmykket med akanthusblade og engle, som menes udført af Isaia da Pisa. I Sakristiet her opbevaredes det tyrkiske flag, som var blevet erobret efter Sejren ved Lepanto. Det blev i 1965 givet tilbage til Tyrkiet af Pave Paul VI.

Endevæggen i Højre Korsarm er dækket af det store GRAVMÆLE FOR PAVE SIXTUS V, der blev udført i perioden 1588-1590. Det er opbygget i to etager, der hver er delt i tre dele. I den midterste, nederste del er der en niche med en bue foroven, indeholdende en statue af den knælende og bedende Pave. Den er udført af Giovanni Antonio Paracca, kaldet "Il Valsoldo". Nichen og felterne på hver side af denne er flankeret af smalle søjler i grønt marmor. De har korinthiske kapitæler og bærer flere friser og en udhængende og udskåret gesims. Der igen bærer de fire karyatide-statuer, som flankerer de tre felter i monumentets øverste del. Der krones af en overkant med kandelabrer i hver side og et brudt, buet gavlfelt, der omkranser Pavens våben.

Cappella Sistina i Kirken Santa Maria Maggiore: Gravmæle for Sixtus V i baggrunden

Alle de firkantede felter, to rektangulære forneden og tre kvadratiske foroven, rummer relieffer med scener fra Sixtus V's liv.

Nederst til højre ses "Le opere di giustizia e di bonifica" ("Sixtus V's gerninger for retfærdighed og forbedringer" - se foto til højre >) af Niccolò Pippi, og til venstre ses "Le opere di fede e carità di Sisto V" ("Sixtus V's gerninger i tro og kærlighed") af Il Valsoldo.

De øverste relieffer er udført af Gillis van den Vliete med motiverne: "La Pace tra Sigismondo di Polonia e l'Imperatore Rodolfo d'Absburgo" ("Fredsslutning mellem Sigismund af Polen og Kejser Rudolf af Habsburg" - dette relief kan muligvis være udført af Pippi), til højre; "L'incoronazione di Sisto V" ("Sixtus V's kroning"), i midten; og: "La canonizzazione di San Diego d'Alcalà" ("San Diego d'Alcalà's helgenkåring"), til venstre. (se foto nedenfor V)

Den halvcirkelformede væg over monumentet er opdelt i to "trekanter" med et rektangulært vindue i midten. Trekanterne er freskoudsmykkede af Angiolo da Orvieto. På højre side ses "Salatiel og Zorobabel" og på venstre side "Gioia eller Isaia og Jechonia".

Cappella Sistina i Kirken Santa Maria Maggiore: relieffer på Sixtus V's gravmæle

Cappella Sistina i Kirken Santa Maria Maggiore: relief på Sixtus V's gravmæle

den korte, venstre væg finder vi en niche med en statue af San Francesco d'Assisi, udført af Flaminio Vacca. Over nichen er der en fresko med motivet "L'adorazione del Bambino" ("De Hellige Tre Konger tilbeder Jesus-Barnet"), malet af G.B. Pozzo. I loftsbuen ses fresker med figurer fra Det Gamle Testamente: "Manasse og Amon", udført af Angiolo da Orvieto. Midt på loftsbuen har Pozzo malet "Spirito Santo" ("Helligånden").

Cappella Sistina i Kirken Santa Maria Maggiore: Sixtus V's våben

Cappella Sistina i Kirken Santa Maria Maggiore: gravmælet for Sixtus V, statue af Paven

KAPELLETS ENDEVÆG, der udgøres af en ikke voldsomt dyb kors-arm, er som de øvrige vægge beklædt med marmorplader i forskellige farver, der opdeler væggen i to etager og hver af disse i tre felter mellem mangefarvede, dekorerede, flade søjler med korinthiske kapitæler.

I den smalle, højre væg finder vi en niche med en statue af San Pietro, udført af Leonardo Sormani efter en model af Prospero Bresciano. Over nichen er der en fresko med motivet "I Re Magi da Erode" ("De Hellige Tre Konger hos Herodes"), malet af G.B. Pozzo. I loftsbuen ses fresker med figurer fra Det Gamle Testamente: "Hosias og Jonathan", udført af Angiolo da Orvieto (måske Fernando Sermei). Midt på loftsbuen har G.B. Pozzo malet en gruppe syngende engle.

endevæggen er der til højre et smalt felt med en fresko af San Pietro, nederst, og et maleri af "L'Annunciazione ai Pastori" ("Åbenbaringen for hyrderne") af Andrea Lilio, øverst. På det brede midterfelt over tre marmortrin er der nederst opsat en plade i rosa marmor med en dekoreret indskriftstavle til minde om Kapellets opførelse. Øverst er der en fresko af Pozzo med motivet "La Natività di Gesù Cristo" ("Jesu Fødsel"), måske malet af Salvatore Fontana. I det venstre, smalle felt er der nederst en fresko af San Paolo og øverst en med motivet "Il Censimento a Betlemme" ("Folketællingen i Bethlehem"), malet af G.B.Pozzo. I hjørnerne står to forgyldte, lysestagebærende engle i træ og stuk.

I den smalle, venstre væg finder vi en niche med en statue af San Paolo, udført af Leonardo Sormani efter en model af Prospero Bresciano. Over nichen er der en fresko med motivet "Annunciazione" ("Bebudelsen"), malet af G.B. Pozzo eller Cesare Nebbia. I loftsbuen ses i denne side en fresko med "Salomon og Roboa" af Paris Nogari.

Den halvcirkelformede væg under loftet er opdelt i to "trekanter" med et rektangulært vindue i midten. Trekanterne er freskoudsmykkede med til højre "Josafat og Joram" af Giacomo Stella og til venstre "Abias og Asa" af Angiolo d'Orvieto.

VENSTRE KORS-ARM:

er som hele Kapellet iøvrigt beklædt med marmorplader i forskellige farver, der er varieret som flade søjler med store korinthiske kapitæler og mellemstykker med statuer, nicher og relieffer. Marmoret kommer blandt andet fra den antikke bygning Septizodium, som blev ribbet for alt til dette formål.

den korte, højre væg finder vi en niche med en statue af San Domenico, udført af Giovanni Battista delle Porta. Over nichen er der en fresko med motivet "La Visitazione" ("Maria besøger Elisabeth"), malet af G.B.Pozzo. I loftsbuen ses fresker med figurer fra Det Gamle Testamente: "Obed eller Ruth", udført af Paris Nogari, til højre og i midten "Spirito Santo" ("Helligånden") af G.B.Pozzo.

Endevæggen er dækket af det store GRAVMÆLE FOR PAVE PIUS V, der blev opført i perioden 1586-1588. Det er opbygget i to etager, der hver er delt i tre dele. I den midterste, nederste del er der en niche med en bue foroven, indeholdende en statue af den velsignende Pave. Den er udført af Leonardo Sormani. Nichen og felterne på hver side af denne er flankeret af smalle søjler i grønt marmor. De har korinthiske kapitæler og bærer flere friser og en udhængende og udskåret gesims. Der igen bærer de fire karyatide-statuer, som flankerer de tre felter i monumentets øverste del. Der krones af en overkant med kandelabrer i hver side og et brudt, buet gavlfelt, der omkranser Pavens våben.

Cappella Sistina i Kirken Santa Maria Maggiore: gravmæle for Pave Pius V

Alle de firkantede felter, to rektangulære forneden og tre kvadratiske foroven, rummer relieffer med scener fra Pius V's liv.

Nederst til højre ses "La consegna del bastone del comando al conte Sforza di Santa Fiora" ("Pius V overdrager kommandostaven til Grev Sforza di Santa Fiora (der skulle føre krig mod hugenotterne i Frankrig)" - se foto til højre >) af Nicolò Pippi eller Gills van den Vliete, og til venstre ses "La consegna dello stendardo di Lepanto a Marcantonio Colonna" ("Pius V overdrager Marcantonio Colonna det militære flag til Slaget ved Lepanto"), der ligeledes er udført af Pippi. (se foto nedenfor V)

De to øverste siderelieffer er udført af Gills van den Vliete, kaldet Egidio della Riviere eller Egidio Fiammingo, med motiverne: "La vittoria sugli ugenotti" ("Sejren over huguenotterne"), til højre, og "La vittoria di Lepanto" ("Sejren ved Lepanto"), til venstre. Relieffet i midten, der forestiller "L'Incoronazione di Pio V" ("Pius V's kroning") er derimod udført af Pippi.

Den halvcirkelformede væg over monumentet er opdelt i to "trekanter" med et rektangulært vindue i midten. Trekanterne er freskoudsmykkede med motiverne: "Salomon og Booz de Raab", på højre side, udført af Lattanzio Mainardi, og på venstre side "Aminabad og Naassom", udført af Arrigo Fiammingo.

Cappella Sistina i Kirken Santa Maria Maggiore: relief på gravmælet for Pius V

Cappella Sistina i Kirken Santa Maria Maggiore: relief på gravmælet for Pius V

Cappella Sistina i Kirken Santa Maria Maggiore: gravmæle for Pius V, statue af Paven

Under Pius V's fødder sidder en mindeplade med teksten "Pio V Pont M - ex Ord. Praedic - Sixtus V Pont Max - ex Ord. Minor - grati animi monumentum - posuit" ("Pave Sixtus V, af Franciskaner-Ordenen, satte med taknemmeligt sind dette monument for Pave Pius V, af Dominikaner-Ordenen"). Sixtus V var blevet gjort til Kardinal af Pius V og beundrede denne Paves kamp mod kætteri og vranglære.

den korte, venstre væg finder vi en niche med en statue af San Pietro Martire udført af Il Valsoldo. Over nichen er der en fresko med motivet "Il Viaggio a Betlemme" ("Rejsen til Bethlehem"), malet af Ercolino Bolognese. I loftsbuen ses fresker med figurer fra Det Gamle Testamente: "Esron og Aram", udført af Hendrik van den Broeck, kaldet Arrigo Fiammingo. Midt på loftsbuen har G.B. Pozzi malet "Spirito Santo" ("Helligånden").

 

Cappella Sistina i Kirken Santa Maria Maggiore: gravmæle for Pius V

I glassarkofagen nedenunder hviler Pius V's rester. De blev først flyttet herhen fra Peterskirken under en større højtidelighed den 9. Januar 1588 og begravet under Kapellets gulv. I 1672 blev Pius V saligkåret og i den anledning blev hans rester gravet op og anbragt i denne sarkofag i marmor af verde antico-typen, med glassider og bronzelåg med englehoveder og indskriften "Corpus - S Pii V - Pont Max - ex - Ord FF Prad". Pius V blev helgenkåret i 1712 og i 1823 blev hans rester, i et sølvrelief af Pierre Legros den Yngre, iklædt en dragt af fine kniplinger, som Kejser Napoleon havde foræret Pave Pius VII.

Hvert år på San Pio V's festdag, den 30. April, åbnes sarkofagen og helgenens rester fremvises for de troende.

Cappella Sistina i Kirken Santa Maria Maggiore: Pave Pius V's grav

INDGANGSVÆGGEN:

består først og fremmest af den store indgangsbue, der på underkanten er udsmykket med forgyldte stukkassetter indholdende ligeledes forgyldte dekorative elementer i to rækker, flankerende en bred række med fresker i forgyldte stukrammer. Freskerne forestiller - som i de øvrige buer - figurer fra Det Gamle Testamente: "Jakob, Eliud, Eleazar og Mathan", til højre, der tilskrives Salvatore Fontana, men måske er malet af Stella; i midten et "englekor" malet af G.B. Pozzo, og til venstre "Jakob og hans sønner" af G.Stella, Giacomo Bresciano.

Den halvcirkelformede væg over buen er opdelt i to "trekanter" med et rektangulært vindue i midten. Trekanterne er freskoudsmykkede med motiverne: "Sacrificio di Isacco" ("Isak's ofring"), til venstre, malet af Giacomo Stella, og "Sacra Famiglia" ("Den hellige Familie") af Paris Nogari.

Fra det smalle forrum, der dannes af den brede Indgangsbue, er der adgang til de to små sidekapeller, Cappellina di Santa Lucia (til højre) og Cappelina di San Girolamo (til venstre), som er omtalt i begyndelsen af denne rundgang.

EFTER RUNDTUREN I CAPPELLA SISTINA går turen: Tilbage til Kirkens Højre Sideskib.....


OVERSIGT OVER SIDER OM KIRKEN SANTA MARIA MAGGIORE:
Kort om Kirken
Mere om Kirkens historie
En KORT rundgang i Kirken
En tur rundt om Kirken, samt en plan over Kirkens ydre og en side med fotos herfra
En rundtur inde i Kirken, samt en plan over Kirkens indre og en side med fotos herfra (og en side med ekstra fotos fra Triumfbue og Apsis)
En beskrivelse af Kirkens forhal: Portico og Loggia
En beskrivelse af mosaikkerne og freskerne over søjlerne og mellem vinduerne i hovedskibet
En tur rundt i Dåbskapellet (Battistero) og de omliggende rum og den indre gårdsplads
En tur rundt i Cappella Sistina
En fortælling om det tidligere Cappella del Presepe
En tur rundt i Cappella Paolina, samt en side med ekstra fotos hertil
En beskrivelse af udgravningerne under Kirken

 

Tilbage til byturen
Fotos fra området
Kort over området
Spise og bo i området
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 18.10.2010 og sidst opdateret d. 5.7.2011