ANNAS ROM GUIDE

Piazza di Sant'Elena

Er nu opslugt af Largo Arenula (se til højre og nedenfor nr. 30 på Kort over den midterste del af Campo de' Fiori-Turen )

Denne Plads forsvandt sammen med den nærliggende Piazza Cavalieri, da Largo Arenula blev anlagt i slutningen af 1800-tallet.

Pladsen havde navn efter den lille Kirke Sant'Elena dei Credenzieri, der også blev revet ned ved gadeudvidelsen, som sammen med den senere fritlægning af det arkæologiske område på Largo Argentina fuldstændigt ændrede kvarterets karakter.

Fra gammel tid var området intenst bebygget. Mod nordøst stod de mange Templer, som var bygget gennem Republikkens tid. Især det såkaldte Aedes Larum Permarinum, som ses delvist udgravet på Largo Argentina, men hvis sydvestlige dele stadig gemmer sig under Via Florida, stod tæt på det sted, hvor Pladsen opstod.

I området under Pladsen ligger rester af store antikke søjlegange, måske den østlige del af den i kilderne omtalte Porticus ad Nationes og i hvert fald dele af det store område Porticus Pompei, som strakte sig øst for Pompejus-Teatret. På disse rester var den lille Kirke opstået. Først viet til San Nicola og kaldet San Niccolò med det senere tilnavn "de Mellinis". Denne Kirke omtales allerede i 1186, men har tydeligvis været meget ældre.

I 1577 var Kirken gået fuldstændig i forfald og Pave Gregor XIII overgav den til hovmestrenes religiøse broderskab, Confraternita dei Credenzieri, der samlede de personer, som var i tjeneste hos kardinalerne og de rige familier. Broderskabet lod Kirken restaurere og viede den derpå til Sant'Elena.

Kirken lå med sidemuren ud mod den gade, der dengang kaldtes Via dei Cesarini og idag hedder Via di Torre Argentina, og ud for den gamle Strada Florida. Den havde indgang fra nord, ud til Piazza di Sant'Elena, som det kan ses af kortet nedenfor, hvor nr. 13 angiver hvor Kirken lå.
Kort over bebyggelsen på Largo Argentin
Kortet viser, hvorledes det område, der idag kendes som Largo Argentina, så ud inden nedrivningerne i slutningen af 1800-tallet og 1920'erne.

Se tal-forklaringerne til kortet: her!

I 1895 opstilledes på Pladsen en statue af Pietro Cossa, forfatter til flere historiske dramaer og død i 1881. Monumentet måtte flyttes, da Largo Arenula blev anlagt. Den 3 meter høje bronzestatue blev først anbragt på et grønt areal bag Porta San Paolo, men i 1962 flyttet til en bedre plads på Piazza della Libertà.

 

Litteratur om Piazza di Sant'Elena:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 13, 14.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 130.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 21 (før de nyeste fund).
Lombardi, Ferruccio: Le piazze storiche di Roma esistenti e scomparse. Newton & Compton, 2001.
- side 288-289.
Pocino, Willy: Dizionario delle strade curiose di Roma : toponimi strani, difficili, incompleti, ripetuti, sbagliati di ieri e di oggi. - 1. edizione. - Roma : Edilazio, 2012.
- side 37.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 25.3.2014