ANNAS ROM GUIDE
Santa Eufemia al Foro Traiano

Kirken Santa Eufemia al Foro Traiano lå fra 1596 til 1812 ved den gamle gade Via Alessandrina ud for Trajans Marked og blev revet ned, da ruinerne af dette skulle fritlægges. Navn og udstyr flyttede herefter til Klosteret for "Le Suore del Preziosissimo Sangue" i Via Guattani nr.17.

Selve kirkebygningen var imidlertid ældre end 1596, da den kendes fra dokumenter fra 1461. Dengang bar den navnet San Bernardino al Foro Traiano og var viet til helgenen San Bernardino da Siena samt beboedes af nonner af Franciskaner-Ordenens underafdeling "Terzo Ordine Regolare" ("Le Terziarie Francescane"), som i 1596 blev flyttet hen ved Kirken Santa Agata dei Goti og senere til Kirken San Bernardino ai Monti.

I 1595 havde 2 romerske sognepræster, don Giovanni Battista Bellobono og don Paolo Ciccio, oprettet et nyt broderskab med det formål at tage sig af forældreløse og fattige pigebørn, de såkaldte "zitelle sperse", "Opera di Sant'Eufemia". Til dette broderskab overlod Kardinal Gerolamo Rusticucci nu ved et dekret af 3. November 1596 den gamle Kirke ved Foro Traiano.

De nye brugere skiftede nu Kirkens navn, da de viede den til Santa Eufemia, idet de her genbrugte navnet på den tidligere kirke Santa Eufemia al Vico Patricio, der var blevet revet ned omkring 1590. Kirkens nye navn blev derfor Santa Eufemia al Foro Traiano.

I begyndelsen af 1600-tallet overgik pasningen af Kirken til Cappucciner-munkene, som havde bosat sig i Klosteret ved den nærliggende Kirke Sant'Urbano ai Pantani. Med økonomisk hjælp fra Kardinal Ludovico Ludovisi sørgede disse munke i 1623 for en gennemgribende restaturering af Kirken.

Kirken skal på det tidspunkt være blevet freskoudsmykket af Giulio Solimena. På alteret var der et maleri af Santa Eufemia udført af Andrea Camassei. Dette blev desværre ødelagt sammen med Kirken og Klosteret i 1812, men der findes en kopi i Galleria Nazionale d'Arte Antica.

Arbejdet med de unge piger, "L'Opera di Sant'Eufemia", flyttede en tid rundt mellem flere opholdssteder, men fra 1868 udføres det af nonnerne "Le Suore del Preziosissimo Sangue", som passer et børnehjem i Via Guattani nr.17. Her findes en del af udstyret fra den gamle kirke Santa Eufemia al Foro Traiano, måske også et maleri af Santa Eufemia af Andrea Camassei.

Desuden findes der i Museo di Roma en fresko fra et af rummene i klosteret eller børnehjemmet i Via Alessandrina forestillende "Cristo e la Samaritana", som ud fra et våbensmærke tilhørende Olimpia Aldobrandini Pamphilj kan dateres til et tidspunkt kort efter 1647.

Litteratur om Kirken Santa Eufemia al Foro Traiano:
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
- Rione I, Monti, del 3: side 10.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. Edizione Quasar, 1991.
-kort nr.22.
Lombardi, Ferruccio: Roma - le chiese scomparse. Fratelli Palombi Editori, 2.ed. 1998.
- side 60.
Roma Sacra. Elio de Rosa editore. Itinerario 30, 2005.
- side 2.


Fotos fra området
Kort over området
Spise og bo i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 21.11.2005 og sidst opdateret d. 22.2.2007