ANNAS ROM GUIDE
Via della Cordonata

Foto af Via della Cordonata
er et lille gadestykke, der løber opad Quirinalhøjen og forbinder den lavereliggende del af Via IV Novembre, ud for gaden Via delle Tre Cannelle, med den højtliggende Via XXIV Maggio.

Stigningen mellem Via IV Novembre og Via XXIV Maggio er så stor, at forbindelsesvejen må betjene sig af både en trappe - nede fra Piazza delle Tre Cannelle og næsten helt op til endepunktet - og et lille gadestykke med kun svag stigning - fra den lille plads nord for gaden og op til Via XXIV Maggio.

--- FOTOS fra Via della Cordonata ---

GADENS NAVN OG HISTORIE:
"Cordonata" betyder "en rampe med lave trin" og dette udtryk brugtes i ældre tid om disse mageligere stigende gadeforløb, der dannedes med hele, lave stenblokke, modsat gader, der var belagt med (toppede) brosten og derfor mere ujævne og vanskeligere at færdes på.

På et tidligere tidspunkt må gaden netop have haft dette udseende, for i Middelalderen kaldtes den Selciata degli Arcioni eller Siliciata Sancti Silvestri ("selciato" betyder "brolægning", Arcioni efter områdets dominerende familie og Sancti Silvestri efter Kirken San Silvestro al Quirinale).

Det sidste navn kendes helt fra 1595 og det første var brugt endnu tidligere om denne dengang meget stejle og ikke særligt let fremkommelige sti op ad højsiden mellem vingårde og huse. (se kort over området i tidligere tider)

I Middelalderen lå her en ejendom tilhørende Arcioni-familien og i 1538 mener man, at der har ligget et hus, som en vis Abbed Pietro da Stia solgte til Orazio Farnese. Allerede i slutningen af Middelalderen viser gamle kort, at gaden var fuldt bebygget til begge sider og i slutningen af 1500-tallet var det især stenskærere, stenslibere og murere, ofte stammende fra Norditalien, som slog sin ned her - blandt andet fordi her var let tilgang til marmorblokke fra de mange ruiner fra Antikkens store anlæg på stedet: Constantin's Termer og Serapis-Templet.

På gadens sydside lå på det tidspunkt en stor ejendom tilhørende Marco Antonio Florenzi og tidligere var det Savelli-familien, der holdt til her. I anden halvdel af 1600-tallet indrettede Kardinal Cristoforo Widman et hjem for fattige præster fra Veneto-området i det gamle hus.

På gadens nordside lå fra omkring 1500-tallet til slutningen af 1700-tallet Palazzo Molara. på det stykke, som idag ligger langs trappen.

Foto af Via della Cordonata

GADENS FORLØB:
I gadens nederste del ved Via IV Novembre starter Via della Cordonata på det sted, hvor den vestfrakommende Via delle Tre Cannelle slår et knæk mod syd og løber ud i den højereliggende del af Via IV Novembre. Stedet, hvor gaderne mødes, ligger ved Piazza delle Tre Cannelle, og den lille fontæne nedenfor trappen skal minde om den Fontana delle Tre Cannelle, som stod her fra 1500-1800-tallet.

På gadens sydside ligger på hjørnet af Via delle Tre Cannelle det tidligere Palazzo Florenzi. Disse bygninger huser idag Scuola Magistrale Erminia Fuà Fusinato, der i nyere bygninger fra slutningen af 1800-tallet har inkorporeret de gamle bygningesdele, blandt andet stammer facaden i nr 7 fra 1700-tallet.

På gadens nordside og op til den lille plads, der også fandtes her i 1726 - og måske tidligere - og dengang kaldtes "piazzetta della fossa cieca", "pladsen med den grøft, der ender blindt", ligger nu Hotel Bolivar.

Den lille trekantede plads afsluttes af en smal, blind sidegyde, der fortsætter mod nord bag Kirken San Silvestro og de gamle klosterbygninger, drejer lidt mod vest og når helt ind til bagsiden af Palazzo Inail.

På den anden side af pladsen ligger bygningerne ved Hotel Hiberia, der har facade ud mod Via XXIV Maggio ved siden af Kirken San Silvestro al Quirinale..

I gadens øverste del ligger på nordsiden Hotel Hiberia, der har til huse i en bygning fra det sene 1800-tal, mens sydsiden optages af Palazzo Antonelli's bygninger, der optager det meste af karréen mellem Via della Cordonata, Via XXIV Maggio og Largo Magnanapoli.

Foto af Via della Cordonata
Foto af Via della Cordonata
Foto af Via della Cordonata
Foto af Via della Cordonata
Foto af Via della Cordonata


Litteratur om Via della Cordonata:
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 316.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
- Rione II: Trevi, del 4: side 48, 52-56, 74.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. Edizione Quasar, 1991.
-kort nr.22.

Fotos fra området
Kort over området
Bo og spise i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 11.10.2009 og sidst opdateret d. 8.11.2009