ANNAS ROM GUIDE
Ferrero-familien

Familien Ferrero, der også af og til kaldes Ferreri, stammede fra området omkring byerne Biella og Vercelli i Norditalien, hvor en de første personer, som vi kender med dette navn, blev født i 1438. Familien var knyttet til fyrstehuset Savoia og den franske konge og ikke mindre end seks af familiens medlemmer opnåede kardinal-værdigheden i løbet af det 16.århundrede. Til disses bopæl i Rom købte familien omkring år 1500 Bartolomeo Sacchi's husQuirinalhøjen, som de lod ombygge til det større og bedre Palazzo Ferrero. Ejendommen fortsatte med at være i familiens eje indtil årene 1585-1590, hvor Claudia di Savoia Ferrero Fieschi overlod den til Kirken.

.

Sebastiano Ferrero var iflg. Wikipedia født i 1438 og søn af Besso og Comina Scaglia og han havde ejendomme blandt andet i Biella og den mindre by Candelo, hvoraf han i 1496 blev udnævnt til hertug af Grev Filippo II Senzaterra. Sebastiano var gift med Tomena Avogadro med hvem han fik 13 eller 14 børn. Af disse blev sønnerne Giovanni Stefano (eller Gianstefano) Ferrero og Bonifacio Ferrero kardinaler, mens sønnen Agostino Ferrero blev Biskop i Vercelli. En anden slægtning, hvis nærmere forbindelse ikke er kendt, var Kardinalen Antonio Ferrero. Sebastiano Ferrero døde i 1519.

Sebastiano Ferrero blev efterfulgt af barnebarnet eller nevøen Filiberto Ferrero, som i 1517 var blevet adopteret af Grev Ludovico Fieschi af Masserano, og herfra nedstammer linien Ferrero-Fieschi. Fra 1788 stammer derimod linien Ferrero della Marmora.

Den første af Ferrero-familien, der blev Kardinal. var Sebastiano's søn Gianstefano Ferrero (også kaldet Giovanni Stefano Ferrero eller Joannes Stephanus de Ferreriis). Han var født i Biella i 1474 som familiens femte (?) barn og som broder til Kardinal Bonifacio Ferrero samt onkel til Kardinal Filiberto Ferrero og Kardinal Pier Francesco Ferrero - og endelig grandonkel til Kardinal Guido Luca Ferrero. Samt slægtning til Kardinal Antonio Ferrero.
Gianstefano kom til at studere jura i Padova, han fik ry af at være yderst lærd og fik ansættelse ved kirkedomstolen Sacra Ruota og snart efter fik han også andre vigtige hverv, mens han fulgte karrierestigen indenfor Kirken. I 1499 blev han udnævnt til Biskop i Vercelli, et hverv han bestred i forskellige perioder herefter. I 1500 blev han udnævnt til Kardinal-Præst og i 1502 fik han overdraget Kirken San Vitale i Rom. I 1503 deltog han i det konklave, som valgte Pave Pius III, og senere samme år i det konklave, som valgte Julius II til Pave. I 1505 blev han Kardinal-Diakon for Kirken Santi Sergio e Bacco i Rom. Den 5. Oktober 1510 døde Cardinale di Bologna, som han kaldtes efter sin guvernørpost i denne by, i Rom, hvor han blev begravet i Kirken San Clemente. Senere blev hans rester flyttet til Kirken San Sebastiano i Biella, mens hans nevø Kardinal Pier Francesco i 1566 lod opsætte en mindeindskrift på den venstre væg i Kirken Santa Maria Maggiore i Rom.

Det næste familiemedlem, der blev udnævnt til Kardinal, var Antonio Ferrero (også kaldet Antonius de Ferreris (de Soana)), som var en slægtning til Sebastiano Ferrero. Han skal være kommet fra en fattig gren af familien og man kender ikke noget til hans fødselsår, tidlige opvækst eller uddannelse. Han kom i tjeneste hos Kardinal Girolamo Basso della Rovere og derpå hos Kardinal Giuliano della Rovere, der i 1503 blev valgt til Pave Julius II og som udnævnte Antonio til apostolsk protonotar og leder af den pavelige husholdning. I 1504 blev Antonio udnævnt til Biskop i Noli og derpå i Gubbio og han blev derfor kaldt Cardinale di Gubbio, da han i 1505 blev udnævnt til Kardinal-Præst ved Kirken San Vitale, der på nu gik i arv fra Kardinal Gianstefano, da denne overtog Kirken Santi Sergio e Bacco.
Kardinal Antonio fungerede derpå som pavelig udsending i Perugia, hvor han også var Biskop (1506) og Bologna. Her udviste han voldsom tyrananiske adfærd og deltog også i et komplot mod Pavens liv, hvorfor han blev kaldt til Rom og i 1507 frataget sine titler samt holdt fængslet i Castel Sant'Angelo og derpå i Klosteret Sant'Onofrio på Gianicolo, hvor han døde den 23. Juli 1508. Han ligger begravet i Kirken Sant'Agostino i Rom, men på grund af hans forbrydelser er der intet gravmæle for ham. (Se billede af Kardinal Antonio).

Bonifacio Ferrero (også kaldet Bonifazio Ferrero eller Bonifatius Ferrerius) var femte eller sjette (?) søn af Sebastiano Ferrero og Tomena Avogadro og broder til Kardinal Gianstefano Ferrero samt onkel til Kardinal Filiberto Ferrero og Kardinal Pier Francesco Ferrero - og endelig grandonkel til Kardinal Guido Luca Ferrero. Samt slægtning til Kardinal Antonio Ferrero.
Bonifacio var født i 1476 i Biella og man kender ikke noget til hans første år og skolegang, men i 1490 blev han kannik ved Kirken i Vercelli og i 1494 blev han Provst samme sted. Herefter fortsatte hans karriere indenfor Kirken med hverv i Norditalien og Sydfrankrig, indtil han i 1517 blev udnævnt til Kardinal-Præst ved Kirken Santi Nereo e Achilleo. Han deltog derpå i konklavet i 1523, hvor Pave Clemens VII blev valgt og i konklavet i 1534, der valgte Paul III til Pave. Af denne blev han udnævnt til legat i Vicenza og til administrator for Kirken i Vercelli. Desuden bestred han mange andre hverv i Norditalien, indtil han døde den 2. januar 1543 i Rom, hvor han blev begravet i Kirken Santissima Trinità på Monte Pincio. Senere blev han flyttet til Biella og begravet i familiegraven i Kirken San Sebastiano. (Se billede af Kardinal Bonifacio)

Der gik nu nogle år, inden Ferrero-familien atter kunne tælle en kardinal blandt sine medlemmer og dermed var det en ny generation, der kom frem. Filiberto Ferrero (også benævnt Philibertus de Ferreriis) var født i 1500 i Biella som den ældste søn af Goffredo Ferrero og Margherita Sanseverino, der var grever af Bordolano. Hans 10 år yngre broder Pier Francesco blev ligeledes Kardinal, ligesom deres onkler Gianstefano og Bonifacio og deres slægtning Antonio Ferrero. Selv blev Filiberto onkel til den senere Kardinal Guido Luca Ferrero.
Filiberto blev betragtet som meget lærd og han bestred mange høje hverv både indenfor Kirken, for Prinsen af Savoia og for den franske Konge. Han blev Biskop i Ivrea i 1518 og Guvernør i Piacenza i 1534. I 1549 blev han udnævnt til Kardinal-Præst ved Kirken San Vitale, men døde allerede samme år i Rom den 14. (eller 24.) August. Hans lig blev bragt til Biella og begravet i familiegravsteder der. (Se billede af Kardinal Filiberto)

Pier Francesco Ferrero (der også nogle kaldtes Pier Giovanni Ferrero eller Ferreri eller Petrus (Joannes) Franciscus Ferrerius), var født i 1510 i Biella som yngre søn af Goffredo Ferrero og Margherita Sanseverino, der var grever af Bordolano. Hans 10 år ældre broder Filiberto var ligeledes Kardinal, ligesom deres onkler Gianstefano og Bonifacio og deres slægtning Antonio Ferrero. Selv blev Pier Francesco onkel til den senere Kardinal Guido Luca Ferrero.
Om Pier Francesco's tidlige år, opdragelse og uddannelse vides intet, men han virkede som Abbed i Santo Stefano i Vercelli fra 1527-1550. I 1536 blev han desuden Biskop i Vercelli og han bestred også andre vigtige kirkelige hverv. I 1561 blev han udnævnt til Kardinal-Præst ved Kirken San Cesareo in Palatio og senere samme år overtog han Kirken Sant'Agnese in Agone, samt i 1565 Kirken Sant'Anastasia. Den 12. eller 14. November 1566 døde Pier Francesco Ferrero i Rom, hvor han blev begravet i Kirken Santa Maria Maggiore (Se foto). (Se billede af Kardinal Pier Francesco)

Guido Luca Ferrero (også kaldet Guido Lucas Ferrerius) var født i 1537 i Torino som søn af Sebastiano Ferrero, der var fyrste af Casalvolone, Ponzana og Villata, og dennes hustru Maddalena Borromeo. Han fik en kirkelig karriere som sine onkler, Kardinalerne Filiberto og Pier Francesco Ferrero, og som flere andre af familiens medlemmer.
Og det var netop onklen Kardinal Pier Francesco, der tog sig af den unge mands studier og i 1559 fik ham i tjeneste hos Paven som huskapellan. Herefter fulgte mange andre høje hverv, blandt andet som Biskop i Vercelli i 1562 og pavelig Nuntius i Venedig i 1564, indtil han i 1565 blev udnævnt til Kardinal-Diakon. I 1565-1566 deltog Guido Luca i det konklave, der valgte Pius V til pave, i 1566 fik han tildelt Kirken Sant'Eufemia og derpå Kirken Santi Vito e Modesto samme år. I 1572 deltog han atter i et konklave, hvor Gregor XIII blev valgt og i de følgende år virkede Guido Luca blandt andet som Guvernør i Spoleto og Legat i Romagna. I 1585 deltog han påny i et konklave, der denne gang valgte Sixtus V til pave. Den 16. Maj 1585 døde Kardinal Guido Luca Ferrero i Rom, hvor han blev begravet i Kirken Santa Maria Maggiore (Se foto). (Se billede af Kardinal Guido Luca Ferrero)

Claudia di Savoia Ferrero Fieschi, Grevinde af Masserano, havde arvet nogle af familiens ejendomme på Quirinalhøjen, blandt andet familiepalæet Palazzo Ferrero. Disse ejendomme solgte hun imidlertid i slutningen af 1500-tallet til Pavestolen, da Pave Sixtus V i årene 1585-1590 arbejdede med byudviklingen af området omkring Piazza del Quirinale. Paven benyttede i første omgang det gamle Palazzo Ferrero til at huse den kirkelige domstol kaldet "Tribunale della Sacra Consulta", Vatikanets korrespondancekontor og 2 militærkorps.

Yderligere to medlemmer af Ferrero-familien udnævntes senere til Kardinaler, nemlig: fra Carlo Vincenzo Maria Ferreri (?-1743) (se billede), udnævnt i 1729 til Kardinal ved Kirken Santa Maria in Via Lata, og: Carlo Vittorio Ferrero della Marmora (?-1831) (se billede), som blev udnævnt i 1824.Litteratur om Ferrero-familien:
Guide Rionali di Roma: Rione I, Monti, Parte Quarta, a cura di Liliana Barroero. Roma, . Fratelli Palombi Editori. 1984.
- side 118, 120.
Guide Rionali di Roma: Rione II, Trevi, Parte Terza, di Angela Negro. Roma, . Fratelli Palombi Editori. 1993.
- side 20.

Wikipedia: Sebastiano Ferrero.
Salvador Miranda: The Cardinals of the Holy Roman Church: Gianstefano Ferrero.
Salvador Miranda: The Cardinals of the Holy Roman Church: Antonio Ferrero.
Salvador Miranda: The Cardinals of the Holy Roman Church: Bonifacio Ferrero.
Salvador Miranda: The Cardinals of the Holy Roman Church: Filiberto Ferrero.
Salvador Miranda: The Cardinals of the Holy Roman Church: Pier Francesco Ferrero.
Salvador Miranda: The Cardinals of the Holy Roman Church: Guido Luca Ferrero.
Araldica Vaticana: F. - Alfabetisk fortegnelse over Kardinaler, hvis navne begynder med F.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 23.1.2009 og sidst opdateret d. 2.9.2011