ANNAS ROM GUIDE
Raffaello Motta = Raffaellino da Reggio - italiensk maler

ca.1550-1578


Raffaello Motta var født omkring 1550 i regionen Reggio Emilia i Norditaluen og kaldtes derfor i Rom Raffaellino da Reggio. Han uddannede sig på sin fødeegn hos Lelio Orsi og kom her i forbindelse med Gonzaga-familien og arbejdede for Cesare Gonzaga..

Da  Ugo Boncompagni fra Bologna i 1572 blev Pave med navnet Gregor XIII, rejste Raffaellino som så mange andre kunstnere fra denne region til Rom for at arbejde for de nye magtfulde familier, der gerne favoriserede deres bysbørn. Her kom han til at arbejde hos Federico Zuccari, hvor han blandt andet deltog i udsmykningen af Cappella della Vetera i Kirken Santa Caterina dei Funari.

I Rom fik Raffaellino da Reggio, der havde specialiseret sig i freskomalerier med historiske motiver, flere opgaver for Paven, blandt andet i Gregor's Loggia og i Sala Ducale i Palazzo del Vaticano. Han arbejdede imidlertid også andre steder og udførte en del af tidens efterspurgte facademalerier, der desværre næsten alle siden er gået tabt.

Raffaellino da Reggio døde i Maj måned 1578 i Rom.

Af Raffaellino da Reggio's værker i Rom kan nævnes:

i Kirker:

i Kirken Santa Caterina dei Funari, i det 3.kapel i højre side, Cappella della Vetera: fresker af englebørn og helgener på sidevæggene og muligvis medarbejder på Federico Zuccari's fresker af scener fra Santa Caterina's liv sammesteds,

i Oratorio di Santa Lucia del Gonfalone: fresko med motivet Kristus foran Pilatus,

i Kirken Santi Quattro Coronati, i Cappella di San Silvestro: hele udsmykningen i kapellets presbyterium blev foretaget efter 1570 af Raffaellino da Reggio: på sidevæggene ses scener fra de 4 helgeners liv og martyrium, på endevæggen "La Crocefissione" ("Korsfæstelsen") og i buen ovenover en "Annunciazione" ("Bebudelsen"), i loftshvælvingens midterfelt "Cristo Benedicente" ("Den velsignende Kristus") omgivet af 8 felter, 4 smalle med 4 engle og 4 bredere med de 4 evangelister. I de trekantede felter ned mod søjlerne og under englene ses de 4 helgener. På søjlerne, der bærer presbyteriets indgangsbue ses til venstre Pave Sylvester I og til højre Kejser Constantin og på selve buen ses en medaljon med Maria Regina. Ledige partier mellem malerierne er udsmykket med grottesker.

i Kirken San Silvestro al Quirinale, det øverste kapel i venstre side, Cappella della Natività eller Cappella del Presepe, også kaldet Cappella Ghislieri, her er loftet, der har udsmykning fra kapellets grundlæggelse i 1575, dekoreret med fresker af Raffaellino da Reggio med motiverne "Il Sogno di Giuseppe" ("Josef's drøm"), til højre, "Colomba dello Spirito Santo" ("Helligåndens Due"), i midten, og "Strage degli Innocenti" ("Barnemordet i Bethlehem", ommalet i 1600-tallet), til venstre. I hjørnerne over indgangsbuen ses freskerne "Isaia" til højre og "Davide" til venstre. Disse er muligvis også malet af Raffaellino da Reggio.

Facademalerier:

på 2 huse i Via del Pellegrino nr.64-65 og nr.66-67:

Nr.64-65 menes at have været det gamle værtshus og herberg Locanda dei Tre Re. Facadeudsmykningen er i meget dårlig stand idag. Tidligere kunne man imidlertid se medaljoner indeholdende 3 kronede hoveder samt en scene fra Paris' dom. Medaljonerne har muligvis givet navn til locanda'en, idet de viser 2 hvide og en sort mand, altså præcis som man tradtionelt fremstiller "de Hellige Tre Konger". Om det er Raffaelino, der har udført disse malerier, vides ikke med sikkerhed.

Nr.66-67 har bevaret nogle større malerier med motiver fra den romerske historie - mellem vinduerne - og seks skikkelser fordelt på felterne over og omkring disse. Desværre er de ret blege idag, men det er dog stadig muligt at skelne de kraftfulde former, som kan minde om Michelangelo's streg og derfor af nogle henføres til dennes elev Daniele da Volterra. Cecilia Pericoli Ridolfini mener derimod, at det er Raffaellino da Reggio, der er ophavsmand til denne facadeudsmykning. (Se fotos af huset).

Raffaellino's øvrige facademalerier på et hus bagved Kirken San Marcello (bemalet med en Mercur i farver og Odysseus der blinder Polyfem), på en ejendom ved Montecitorio (dekoreret med historien om Josef og hans brødre), og et andet hus i nærheden (udsmykket med en Ikaros), en facade i Via del Tritone (med malerier i chiaroscuro-teknik), og et hus i Via della Stelletta, tilhørende Francesco da Volterra der var en god ven af Rafaellino, (facadebemaling med Herkules og englebørn i farver samt forskellige historiske scener i chiaroscuro), samt muligvis andre, er desværre alle sammen i tidens løb er gået tabt.

Andre steder.:

i Palazzo del Vaticano: i Sala Ducale: Herkules' arbejder, samt loftsmalerier i Gregor XVIII's Loggia


Litteratur om Raffaello Motta:
Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur gegenwart. Begründet von Ulrich Thieme und Felix Becker. Leipzig, Seemann, 1907-1950.
Wikipedia: Raffaellino da Reggio (engelsk tekst).
Answers.com: Raffaellino da Reggio (engelsk tekst).
Om freskerne i Kirken Santa Caterina dei Funari:
Guide Rionali di Roma. Roma, Fratelli Palombi Editori.
- Rione XI, S.Angelo, side 82.
Roma Sacra, Itinerario 14. Roma, Napoli, Elio de Rosa editore, 1998.
- side 27, 30.
Om freskerne i Kirken Santi Quattro Coronati:
Guide Rionali di Roma. Roma, Fratelli Palombi Editori.
- Rione XIX, Celio, Parte 1 side 60.
Roma Sacra, Itinerario 32-33. Roma, Napoli, Elio de Rosa editore, 2005.
- side 116.
Om San Silvestro al Quirinale:
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori.
- Rione II - Trevi. A cura di Angela Negro. Parte IV. 1998. Side 38.
Roma Sacra : guida alle chiese della città eterna. 16. itinerario - . Elio de Rosa editore, 1999.
- side 31.
Om de bemalede husfacader:
Guide Rionali di Roma. Roma, Fratelli Palombi Editori.
- Rione V, Parione, Parte 2: side 66.
Le case romane con facciate graffite e dipinte. Roma, Palazzo Braschi, 1960. (Amici dei Musei di Roma): Catalogo a cura di Cecilia Pericoli Ridolfini.
- side 60, 61.


Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 15.7.2009