ANNAS ROM GUIDE
Quintus Aurelius Symmachus
4.århundrede

Quintus Aurelius Symmachus levede fra ca. 340 til ca. 402 efter Kristus. Han var søn af Lucius Aurelius Avianus Symmachus af den fine romerske Symmachus-familie, der tilhørte den gamle adelige Gens Aurelia, og var også forfatter og skrev en del prosastykker samt nogle lovtaler på Senatets vegne til kejserne Valentinian I (364-375) og Gratian (375-383).

Symmachus var en glimrende taler og han var ordfører i Senatet i årene fra 360 og til sin død, Guvernør i Africa i 373, Praefectus Urbis i 384, Præsident for Senatet, Appeldommer for Rom og Syditalien, Tilsynsførende for proviantering og byens ro og orden og Konsul i 391. Hans officielle korrespondance fra denne tid har overlevet til vore dage som et vigtigt kildemateriale. Sammen med vennen Nicomacus Flavianus sørgede Symmachus endvidere for en nyudgivelse af Livius historiske værker.

Symmachus stod på god fod med hoffet, til trods for at han også havde vist sympati for tronraneren Magnus Maximus, som under de britanniske troppers oprør tog magten og fik Kejser Gratian myrdet.

Quintus Aurelius Symmacus dyrkede stadig de gamle romerske guder og han var del af det hedenske parti i Senatet, som arbejdede stærkt på at bevare den gamle religion. Modsat vennen Nicomacus Flavianus gik han ikke ind for voldelige metoder hertil, og han bifaldt ikke de kraftige hedenske demonstrationer, som kom til udtryk, da Generalen Arbogast havde udråbt Eugenius til Kejser.

Inden dette skete havde han anmodet Senatet om at få det gamle Victoria-Alter restaureret og genopstillet i Curia-bygningen. Dette var blevet fjernet under Kejser Gratian til stor misfornøjelse for det hedenske parti. Anmodningen blev afvist på Symmachus' slægtning Sant'Ambrogio's opfordring. Under den hedensk-venlige Kejser Euguenius (392-394) kunne Nicomacus Flavianus endelig genopstille det gamle alter og for en ganske kort tid kunne den gamle hedenske religion genoplives, indtil Kejser Theodosius I, der i 391 havde forbudt enhver anden religionsudøvelse end Kristendommen, besejrede Eugenius og i 394 selv tog magten i hele Romerriget.

Quintus Aurelius Symmachus var fader til Quintus Fabius Memmius Symmachus. Familien var ikke voldsomt rig, men ejede godser i Afrika og på Sicilien og mindst 20 ejendomme rundt omkring Rom og i Syditalien.

Og intet blev sparet i anledning af sønnens overtagelse af embedet som Prætor. Lancon (se litt.note forneden) beretter, hvorledes Quintus Aurelius allerede flere år før denne begivenhed sendte breve til spanske hesteopdrættere for at købe gode væddeløbsheste, og til andre som kunne levere vilde dyr til de skuespil og lege, som traditionelt afholdtes, når en ny Prætor tiltrådte. 2000 guld librae kom disse lege til at koste.


Litteratur om Quintus Aurelius Symmachus:
Chastagnol, André: Les fastes de la Préfecture de Rome au Bas-Empire. Paris, Nouvelles Editions Latines, 1962. (Études Prosopographiques, II).
- side 112-114, 159-163, 218-229, 279-281, 294.
Dizionario dei personaggi dell'antica Roma. Newton Compton editori, 1990.
- side 268.
Lancon, Bertrand: Rome in Late Antiquity. Everyday Life and Urban Change, AD 312-609. Translated by Antonia Nevill. Edinburgh, edinburgh University Press, 2000.
- side 11, 12, 47-48, 51, 60-61, 64, 65, 68, 69, 93, 102-103, 118, 142-143, 154
Medieval Sourcebook: Ambrose: Dispute with Symmachus.
Wikipedia, dansk tekst: Quintus Aurelius Symmachus.
Wikipedia, engelsk tekst: Quintus Aurelius Symmachus.
Wikipedia, italiensk tekst: Quinto Aurelio Simmaco.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 25.7.2004 og sidst opdateret d. 29.2.2012