ANNAS ROM GUIDE

Palazzo Cenci Caetani

- Piazza dei Cenci nr. 7A -

Se nr. 118 på Kort over den østlige del af Campo de' Fiori-Turen

Se også: DETAILKORT over Monte dei Cenci

Palazzo Cenci Caetani er den vestligste fløj af komplekset Palazzo Cenci al Monte, hvis hovedfløj med hovedfacade og -indgang står oppe på højtoppen af Monte dei Cenci, den kunstige bakke, som er opstået i det flade land ved Tiberbredden og fra 1200-tallet bebygget og befæstet og i mange hundrede år beboet af Cenci-familien.

Palazzo Cenci Caetani, som står nedenfor højens vestskråning, med facade ud mod Piazza dei Cenci og Via Beatrice Cenci, blev først bygget i 1620, mens de øvre dele af komplekset dateres meget længere tilbage.

Efter en stilstandsperiode - forårsaget af fadermordsskandalen på den tyranniske og brutale Francesco Cenci i 1598, med efterfølgende domsfældelse og henrettelse af flere familiemedelemmer, samt som straf konfiskering af denne familiegrens formue og ejendom, som først vendte tilbage til efterkommerne efter år 1600 - blev den afbrudte udvidelse af familieresidensen Palazzo Cenci al Monte genoptaget i 1620. Men denne gang ikke ved byggeri ved Piazzetta'en på højtoppen, men ved opførelsen af en fløj på vestskråningen mod Piazza dei Cenci.

Det var Giovan Battista Cenci, en af Giacomo Cenci's sønner, som i 1620 blev gift med Pantasilea Caetani og derfor lod opføre et nyt hus til sig og hustruen. Desværre oplevede han dårligt at se dette færdigt, da han døde i 1622. Parret havde ingen børn, så ejendommen overgik til andre arvinger og arbejdet gik påny i stå.

Først i 1657 fik Palazzo Cenci Caetani sin endelige facadeudsmykning og balkonen over indgangen fik dekoration af smalle, hvidmalede søjler i stuk.

Snirklerne omkring det høje vindue over balkonen er derimod af senere dato, måske fra 1700-1800-tallet.

Trappen op til Palazzo Cenci fra Piazza dei Cenci, samt den elegante lille balkon ovenover. Bemærk den slyngede stukramme om det øverste vindue.
Palazzo Cenci på Piazza dei Cenci. cop. Leif Larsson.....Palazzo Cenci på Piazza dei Cenci. cop. Leif Larsson
cop. Leif Larsson
Facadefrisen med våbensmærkerne for Cencifamilien (halvmåner) og Caetanifamilien (kronede ørne)
Facadefrisen med våbensmærkerne for Cencifamilien (halvmåner) og Lantefamilien (kronede ørne). cop. Leif Larsson
cop. Leif Larsson

Denne nedre fløj af Palazzo Cenci al Monte-komplekset består blot af en enkelt række værelser, som er forbundet med de øvre dele af Palazzo Cenci al Monte gennem en række trapper og rum i forskellige niveauer, som man kan se af murene ud mod Via di Monte dei Cenci, som snor sig opad mod højtoppen og Palæets hovedindgang. Noget, der engang var en lille indre gårdsplads, blev senere overdækket og indrettet til trapperum.

Den beskedne bygning fik dog i senere århundreder påsat en facade, der med sin lyse puds med stenmønster, samt diverse stukdekorationer giver indtryk af et familiepalæ af en vis standard. Facadefrisens ørnerelieffer stammer fra familien Caetani's våben. Som ovenfor nævnt var bygherren Giovan Battista Cenci i 1620 blevet gift med Pantalisea Caetani. Det lader dog til, ifølge samtidige optegnelser, at familien ikke benyttede den nedre fløj til beboelse, men derimod fortsatte med at bo i de større og mere komfortable rum på toppen af Monte dei Cenci. Facaden ud mod Piazza dei Cenci var mere en manifestation af familiens tilstedeværelse, formuenhed og prestige, selvom denne måske ikke var helt på højde med tilstanden i midten af 1500-tallet, før det skandaløse fadermord og den pavelige unåde. Facadedekorationen skulle vel også matche det overforliggende Palazzetto Cenci, hvis familiegren havde en heldigere stjerne. Den pudsede facade med stenmønster henviser i hvert fald hertil.

Ved siden af Palazzo Cenci Caetani lå der ned mod floden en mindre bygning med en stald og hølade i stueetagen og et enkelt værelse i tagetagen. Denne udlejedes ligesom det skete for andre rum i Palæets stueetage, hvor forskellige håndværkere fik plads.

PALAZZO CENCI CAETANI' s FACADE mod PIAZZA DEI CENCI og VIA BEATRICE CENCI:

Palæets facade studeres bedst, når man fra Via Arenula går gennem det lille gadestykke, der forbinder hovedstrøget med Piazza dei Cenci. Lige midt for har man så den smalle mellembygning, som forbinder Cenci-familiens forskellige bopæle. Til venstre for mellembygningen ligger det gamle Casa Vecchia di Jacopo Cenci og til højre selve Palazzo Cenci Caetani's hovedfacade:

Palazzo Cenci på Piazza dei Cenci. cop. Leif Larsson... Palazzo Cenci på Piazza dei Cenci. cop. Leif Larsson
cop. Leif Larsson

Facaden på Palazzo Cenci Caetani er pudset op i en lys brun frave med indridset stenmønster. Det er kun selve hovedfacaden på det smalle hus, som familien har bekymret sig om at udsmykke, mens sidefacaden ud mod Via di Monte dei Cenci på denne nederste, smalle del har fået isat større vinduer, mens muren højere oppe på skråningen, som tilhører den gamle del af Palazzo Cenci al Monte stadig har 1400-tallets små, firkantede vinduer i meget brede travertinrammer - som det kan ses på billederne nedenfor:

Foto nedenfor til venstre: Gyden Via di Monte dei Cenci ses fra Via Beatrice Cenci sno sig opad højen -
- og på foto til højre ses gyden fra en af sine snoninger og ned mod gaden:
Gyden Via di Monte dei Cenci ses fra Via Beatrice Cenci sno sig opad højen. cop. Leif Larsson...Gyden Via di Monte dei Cenci set mod Via Beatrice Cenci. cop. Leif Larsson
cop. Leif Larsson

 

LIDT MERE HISTORIE:

Før det nuværende Palazzo Cenci Caetani blev bygget i 1620, stod der her et mindre hus, der ejedes af en vis Aurelia di Paluzzo Mattei, som i 1551 solgte det til Rocco Cenci og hans nevø Cristoforo der lod det indlemme i familiens beboelseskompleks. Huset bestod da af 8 værelser i stueetagen og nogle andre rum på førstesalen, som ligger på bakkeskråningen.

Ejendommen blev sat passende i stand og i de følgende år boede Girolama Cenci og hendes ægtefælle Alessandro Olgiati her. (Girolama var forøvrigt datter af den Giulio Cenci, hvis sønner i slutningen af 1500-tallet helt ombyggede og udvidede faderens gamle hus til nutidens Palazzetto Cenci). I 1571 kunne parret for eksempel af Francesco Cenci leje ejendommen for 130 scudi årligt.

Fra midten af 1600-tallet benyttede Cenci-familien det istandsatte Palæ til udlejning. For eksempel lejede en familie Sinibaldi ejendommen i flere årtier omkring år 1690-1710.

 

LÆS MERE OM:

----- PALAZZO CENCI AL MONTE ----- PALAZZETTO CENCI ----

 

Litteratur om Palazzo Cenci Caetani:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 18.
Bevilacqua, Mario: Il Monte dei Cenci : una famiglia romana e il suo insediamento urbano tra medioevo ed età barocca. Roma, Gangemi Editore, 1988. (Roma, storia, cultura, immagine, 3).
- side 175-184.
Carpaneto, Giorgio: I palazzi di Roma. 3.edizione. Newton Compton editori, 1998.
- side 132.
La Grande Guida dei Rioni di Roma. 2.edizione. Newton Compton editori, 2001.
- side 498.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione Regola, Parte 1 / a cura di Carlo Pietrangeli. - 3. edizione. - 1980. ----- side 66.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 28 (før de nyeste fund).
Rendina, Claudio: I Palazzi storici di Roma. (Quest'Italia, collana di storia, arte e folclore, n.317). Newton & Compton Editori, 2005.
- side 167-168.
Info.roma: Palazzo Cenci .
Iowa State University: A brief History of the Palazzo Cenci Bolognetti / Patricia Osmond De Martino.
Romeartlover: Monte dei Cenci.
Romasegreta.it: Palazzo Cenci.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 23.2.2018 og sidst opdateret d. 26.2.2018