ANNAS ROM GUIDE

Palazzo Orbitelli Sacchetti

- Largo dei Fiorentini nr. 1 / Largo Orbitelli nr. 32 -

Se til højre for nr. 78 på Kort over den vestlige del af Campo de' Fiori-Turen

 

En stor del af karréen mellem Lungotevere dei Sangallo, Largo dei Fiorentini og Largo Orbitelli er idag optaget af det store Palazzo Orbitelli Sacchetti, også blot omtalt som Palazzo Sacchetti. Navnet skyldes dels Orbitelli-familien, der på et tidspunkt her på grunden havde et hus, kaldet Casa Orbitelli. Det blev senere revet ned og i 1936 erstattet af den nybygning, man ser idag. Dele af det gamle hus er dog visse steder inkorporeret i nybygningen, som ejes af Sacchetti-familien, hvis våbenskjold da også er opsat flere steder på alle facader.

Den monumentale indgangsportal findes på Largo dei Fiorentini nr.1. Herudtil har ejendommens 3 fag til venstre 4 etager, samt en overbygget 5. etage, der måske oprindeligt har været en loggia, hvor buemellemrummene nu er muret til og forsynet med vinduer. De 2 fag til højre har kun 4 etager under en tagterrasse. Facaden er pudset op i en okker farve og under første- og andensalens vinduer løber en grå stukfrise, der genkalder den indskriftsfrise, som løb over facaden på det gamle Casa Orbitelli og som idag er genskabt på nybygningens facade mod Largo Orbitelli. Friserne mod Largo dei Fiorentini er dog uden indskrift.
Vinduerne på etagerne er alle i gråmalede stukrammer, de fleste steder er rammerne mere eller mindre profilerede og de 2 førstesalsvinduer til højre toppes af vandrette overliggere. Det yderste vindue til venstre på andensalen er forlænget til en dør foran en lille smedejernsaltan.
Indgangsportalen er også i bred, profileret ramme under en bred frise med indskrifter på begge sider af Sacchetti-familiens våben, som på sølvfarvet bund fører 3 sorte bånd, der løber diagonalt oppe fra venstre side og ned mod højre side. Her står "Iohannes - Baptista - Sacchetti" (til venstre) og "A. Domini - MCMXXXVI - Anno XIV E.F." (til højre) : "Giovanni Battista Sacchetti - i Det Herrens År 1936 i Fascismens Æra". Portalen afsluttes af en bred, fremspringende vandret overligger.

Til venstre for Largo dei Fiorentini ligger Largo Orbitelli, der mere end en plads minder om en sidegade. Det var ikke desto mindre herudtil, at det oprindelige Casa Orbitelli stod, indtil det blev revet ned i begyndelsen af 1900-tallet. Årsagen til nedrivingen af denne bygning - og mange andre i kvarteret - var opførelsen af de høje digemure mod Tiberen for at forhindre flodens gentagne oversvømmelser af det lavtliggende område ved flodbredden, som tidligere var sandet og ofte med bebyggelse helt fremme i vandkanten, hvor der også var trapper til færgesteder og fortøjede vandmøller samt en livlig trafik.

I forbindelse med digemurenes opførelse anlagdes også de brede flodboulevarder og mange huse måtte derfor fjernes. I stedet kunne der bygges nyt, eller de gamle, store palæer kunne ombygges, halveres, få nye mure og facader, der dækkede over ejendommenes formindskelse.

For Palazzo Orbitelli Saccheti's vedkommende blev det gamle Casa Orbitelli altså revet ned og en ny bygning opført, hvilket også tydeligt fremgår af facaden mod Largo Orbitelli, selvom der er bevaret enkelte gamle elementer.

Ud mod Largo Orbitelli har Palazzo Orbitelli Sacchetti 3 fag. I stueetagen har det midterste engang været en høj og bred portbue, men den er nu tilmuret og forsynet med et vindue. Midt på buen sidder et udskåret skjold med Sacchetti-familiens våben (se foto fra borgato.be). Facaden er også her ganske enkel, okkerfarvet og pudset med grå rammer om døre og vinduer. Går man ned ad Largo Orbitelli, fortsætter bygningen i en form for 3-længet ejendom, hvor midterlængen ligger tilbagetrukket bag en høj stenmur med gitterlåge med husnummer 32. Denne længes facade er meget skrabet, mange af vinduerne er rammeløse og der er ingen udsmykning på muren. Hovedfacaden for denne del vender tydeligvis ud mod floden og Lungotevere dei Sangallo.

Efter det tilbagetrukne parti følger en sidelænge, der mod gårdspladsen har 5 fag i 3 forskellige højder (3 fag + 1 fag + 1fag). Mod Largo'en er der 4 etager og 3 brede fag med en hovedindgang i nr. 31. Denne del af Komplekset er muligvis noget ældre end de andre dele. Det antydes af det ekstremt fremspringende tagudhæng og af den smukke kvaderstensbue om hoveddøren (se foto fra borgato.be).

Denne vestside af Largo Orbitelli ender i en aflukket gårdsplads ud for en lavere tilbygning til Palazzo Orbitelli Sacchetti. Den er i 4 fag og 3 etager og ligger til dels i et lavere plan. For enden står nogle gamle mure og husrester.

På sidemuren til højre for nr. 31 sidder et lille gadealter. I en lille firkantet ramme er der indsat et relief af Madonna med Barnet (se foto fra borgato.be).

Mod Lungotevere dei Sangallo er Komplekset også sammensat af flere dele. Først står der en 4-etagers bygning med 5 fag, hvoraf det midterste på andensalen er forlænget til en dør bag en elegant lille smedejernsaltan. Facaden er i samme farver og udstyr som det ses på Largo dei Fiorentini. I stueetagen er der her ingen indgange, da adgangen foregår fra de 2 andre sider af Komplekset.

Til højre herfor er resten af bygningen trukket lidt tilbage - forårsaget af floden og boulevardens buede forløb. Husets 5 fag er her også sat i et lidt lavere niveau, så det, der før var stueetagens vinduer, her også giver plads til en indgangsdør til en slags høj kælder. Ovenover er der 4 etager, så her altså er 5 ialt. Den øverste har samme præg af at have været - eller skulle genkalde - en tidligere loggia, hvor buerne nu er tilmurede og forsynet med almindelige vinduer. Facadefarve og -udsmykning er som overalt i Komplekset. Her er dog på denne del opsat flere altaner, en lang over andensalens 3 midterste vinduer og 2 mindre om fjerdesalens hjørner. Hushjørnet til højre er skråt afskåret med 1 fag vinduer, mens sidemuren - der vender ud mod en lille, forsænket gårdhave, har 4 fag.

Naboejendommen til højre, som dækker hele området mellem Lungotevere dei Sangallo og Via Giulia ejes fra 1649 af Sacchetti-familien og kaldes idag enten Palazzo Sacchetti eller Palazzo Ricci-Sacchetti.

Litteratur om Palazzo Orbitelli Sacchetti:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 13.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori, 1981.
--- Rione V Ponte, Parte 1V / a cura di Carlo Pietrangeli. - 3. edizione. ------- side 24, 38.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 14 (før de nyeste fund).
borgato.be: Largo dei Fiorentini.
borgato.be: Largo e Vicolo Orbitelli.
info.roma.it: Largo Orbitelli.
Roma Segreta: Largo Orbitelli.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 4.2.2022 og sidst opdateret d. 5.2.2022