ANNAS ROM GUIDE

Collegio Russicum

Via Carlo Cattaneo 2

Collegio Russicum, eller som det officielle navn lyder: Pontificium Collegium Russicum, også benævnt Pontificio Collegio Russo di Santa Teresa del Bambin Gesù, ligger på Esquilinhøjen på hjørnet af Via Carlo Alberto og Via Carlo Cattaneo, til højre for Kirken Sant'Antonio Abate.

Dette Kollegium, som blev grundlagt af Pave Pius XI i 1929 for at modtage russiske studerende på et tidspunkt, hvor mange russere var flygtet til Europa efter den store revolution, ledes af Jesuiter-Ordenen og tilbyder både ophold og undervisning, så der kan uddannes præster til missionsarbejdet i Rusland. Til venstre for Kirken byggedes samtidig et Seminarium til uddannelse af præster. Det huser idag Det Pavelige Institut for Orientalske Studier.

Byggeriet af det nye Kollegium blev muliggjort af de store beløb, som Karmeliter-Ordenen rundt om i verden havde indsamlet i anledning af helgenkåringen af Santa Teresa del Bambin Gesù (Santa Teresa di Lisieux) i 1925. Den nye institution kom derfor også til at bære helgenindens navn og omtales også som Collegio di Santa Teresa (College of Saint Therese).

 

 

 

 

Collegio Russicum ved siden af Kirken Sant'Antonio Abate

Kirken Sant'Antonio Abate, som havde ligget her siden omkring 1308 i forbindelse med det på venstre side liggende Hospital for ramte af helvedesild, Ospedale di Sant'Andrea, blev også overdraget til det nye Kollegium og her afholdes gudstjenester efter den russiske ritus. Denne Kirke fik den russiske menighed i Rom som erstatning for Kirken San Lorenzo ai Monti, som lå ved Trajan's Forum og blev revet ned, da Via dell'Impero (nutidens Via dei Fori Romani) blev anlagt. Menigheden bibeholdt Kirkens navn, da Sant'Antonio Abate også er en tilbedt helgen i den russiske kirke.

I selve "Russicum" er der imidlertid også et kapel, der benyttes til de daglige messer, og her opbevares et særligt tilbedt ikon af Santa Teresa.

Bygningens facade ud mod Via Carlo Alberto er lidt speciel med mange dekorative elementer. Stueetagen og første-salen har 3 fag, mens anden-, tredie- og fjerdesalen har 4 fag. De yderste fag findes mellem høje, brede, flade søjler i stuk, som rejser sig i hele husets højde. Sidevinduerne er i de nederste etager høje og med trekantede gavlfelter i stuetagen, mens førstesalens har et ekstra rundt vindue, udskåret i facon som et buttet kors (eller en blomst med 4 blade) på gavlfeltets plads. Mellem de flade søjler findes i stueetagen en høj, udskåret marmorportal under et trekantet gavlfelt med teksten "RUSSICUM - S.Theresiae a Iesu infante". Og på førstesalen et højt og bredt vindue med et halvcirkelformet gavlfelt. Nogle smalle stukgesimser adskiller disse to etager, mens resten af facaden er pudset i én flade. Vinduerne på andensalen er i firkantede rammer, mens trediesalen har ovale vinduer. Over et bredt, udskåret tagudhæng rejser de 4 vinduer på fjerdesalen sig. Og øverst oppe krones facadens midterdel af et svunget og buet gavlfelt med et udskåret kors i midten.

Facaden ud mod Via Carlo Cattaneo er udsmykket og opbygget på samme måde som hovedfacaden. Facaden går i hele gadens længde ned til Via Napoleone III og har ialt 13 fag, der fordeler sig med 3 fag - der er identiske med hovedfacadens - ved hvert gadehjørne og 2 mindre udsmykkede fag på hver side af et bredt midterstykke med 3 fag og særligt udsmykning og indgang. De 3 fag i hver side samles her over fjerdesalen under det svungne gavlfelt med korset, mens resten af facaden tilsyneladende kun har 3 etager, da fjerdesalen ligger tilbagetrukket bag en tagterrasse. Det er også kun disse sidefag, der har ovale vinduer på trediesalen, mens alle vinduer i stueetagen har trekantede galvfelter og alle på førstesalen - bortset fra dem i midterfeltet - har buttede kors som gavludsmykning. Ud over den midterste hoveddør, findes der her også 2 mindre døre i det fjerde fag fra hvert gadehjørne. Det er enkle døre i enkle rammer, under aflange stukrammer uden tekstindhold.

Hovedindgangen fra Via Carlo Cattaneo har ligesom den fra Via Carlo Alberto en høj, udskåret marmorportal, men her er gavlfeltet aflangt og teksten kun "RUSSICUM", samt årstallet 1929: "A.D. MCMXXIX". Over en meget fremspringende gesims har førstesalen et højt og bredt vindue med et halvcirkelformet gavlfelt. Udsmykningen på begge sider består her af stukkors og runddeller.

Bygningens tredie facade ud mod Via Napoleone III har samme opbygning og udsmykning som de øvrige. Her er fordelingen mellem de brede, flade søjler: 2 fag og 2 gange 4 fag foroven og 3 fag forneden. Kun de yderste fag har ovale vinduer på trediesalen, mens midterfagene har firkantede vinduer, men ellers er udsmykningen identisk med de øvrige. Midt på facaden sidder en dør ind til et forretningslokale med sidevinduer, og i det næstsidste fag mod nabohuset sidder en af de sædvanlige døre i udskåren ramme med aflangt stuk gavlfelt og teksten "RUSSICUM - A.D. MCMXXIX". Også her rejser fjerdeetagen sig over et bredt tagudhæng, der over midterdelen samles af et buet gavlfelt med et kors.

Det var her omme ved Via Napoleone III, omtrent bag Kirkebygningen, at den gamle Kirke Sant'Andrea Cata Barbara lå. Den var indrettet i den antikke hal, Basilica Iunii Bassi, og forsvandt først fuldstændigt under byggearbejderne i 1929-1930.


Kort over området
Fotos fra Esquilinturen
Seværdigheder i området
Steder i området
Personer med tilknytning til området
Tilbage til Esquilinturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 19.8.2011 og sidst opdateret d. 7.9.2011