ANNAS ROM GUIDE

Via in Caterina

Se til højre for nr. 62 på Bykort til den vestlige del af Campo de' Fiori-turen 

Foto af Via in Caterina. cop.Leif Larsson
cop.Leif Larsson

Den lille gade Via in Caterina løber i kvarteret Rione Regola mellem Via Giulia og Piazza di Santa Caterina della Rota, en lille plads på sydsiden af Via Monserrato.

Pladsen og gaden er opkaldt efter Kirken Santa Caterina della Rota, der ligger på gadens sydøstside og Pladsens vestside, hvor hovedindgangen findes.

Via in Caterina er ganske kort og lige, uden sidegader. Den løber i et område, der i Antikken var gennemskåret på tværs af en gade, som løb langs floden, omtrent som Via Giulia idag.

Syd for nabogaden Via di San Girolamo della Carità er der udgravet en større mængde ruiner, måske af et beboelseshus eller en magasinbygning med tilknytning til de staldanlæg, hvor de 4 væddeløbshold i Antikken havde deres heste opstaldet. Flere af disse menes at have befundet sig i området mod sydøst.

Det lader derimod ikke til, at der er gjort nogen fund under Via in Caterina.

EN TUR GENNEM GADEN - fra Via Giulia:

Ejendommen på hjørnet af Via in Caterina og Via Giulia (med nr. 168 og 196 herudtil) har 2 brede portåbninger med 2 mindre kvadratiske vinduer i muren imellem. Der er 4 fag og oprindeligt 4 etager, som siden i flere tempi er blevet forsynet med 2 overbyggede og tilbagetrukne etager, samt en tagterrasse. Ellers er facaden pudset i en mørk okker farve og ret prunkløs, bortset fra nogle etageadskillelsesbånd og de enkle, smalle, profilerede vinduesrammer. Mod Via in Caterina har huset 5 fag i samme stil og i midten en stor firkantet portal med hovedindgangen i nr. 83.

Ved siden af står et ganske lille, smalt hus i kun 3 lave etager under et meget bredt tagudhæng og 2 fag med uregelmæssigt store vinduer opsat i hver side af facaden. Nederst til højre sidder hoveddøren med gadenummer 81.

Den følgende mur er sidemuren til Kirken Santa Caterina della Rota, som har indgang fra Pladsen om hjørnet. Her i sidegaden er der en tilmuret gammel portal med en tekstfrise over den profilerede karm.

TUREN TILBAGE - mod Via Giulia:

Gadens modsatte side er egentlig noget længere, men den nordøstligste del, der udgøres af Palazzo Mastrozzi, har idag adressen Piazza di Santa Caterina della Rota, så den vil blive behandlet på siden om denne Plads.

Derfor starter tilbageturen med palæet overfor kirkemuren. Her sidder midt i stueetagens facade en stor, flot portal med gadenummer 89. Det drejer sig om Palazzo Curti, som er opført i 1700-tallet. På venstre side er der en mindre dør (nr. 87) og en portbue (nr. 88), samt et tilmuret vindue, mens der er 2 åbne vinduer på højre side. Palæet har 4 etager under et bredt og udskåret tagudhæng med relieffer af forskellige fabeldyr, borgtårne og lignende. Af de ialt 7 fag vinduer i profilerede rammer, som findes på etagerne, er flere tilmurede. Rækken yderst til venstre er desuden af varierende størrelse.

Tre-fags bygningen til venstre har 5 etager samt 1-2 overbyggede etager. Palæet er bygget i 1600-tallet og den noget forsømte facade har vinduer i forskellige størrelser, med og uden profilerede rammer og til højre, i nr. 86, en høj, firkantet portåbning under et stort vindue med en slags fransk altan. Det hele - der spænder over 2 etager - er indrammet af høje, flade, profilerede søjler, som ender i kraftige, udskårne konsoller, der bærer en stenbalkon med smedejernsgitter og adgang fra andensalen. Døren hertil er omkranset af en profileret karm med et lavt, halvcirkelformet gavlfelt indeholdende relieffet af en muslingeskal og toppet af en buet overligger. Til venstre ses i stueetagen en bred firkantet portåbning i enkel, bred travertinramme. Den har gadenummer 85.

Den sidste ejendom, der er hjørnehus mod Via Giulia, har 4 etager, hvoraf stueetagen er meget høj. Her er en gamnel portbue i travertinkarm i nr. 84 og længere fremme 2 tilgitrede vinduer i kraftige, profilerede travertinkarme under vandrette overliggere og over høje kældervinduer, der ligeledes er indrammet af brede travertinkarme, som ender i konsoller, der bærer den vandrette vindueskarm. Mellem vinduet til venstre og porten i nr. 84 ses på muren en lille indskriftstavle, der angiver vandhøjden for akvædukten Acqua Paola, som oprindeligt udmundede ved Ponte Sisto. Teksten lyder: "Livello dell'Acqua Paola di Ponte Sisto".
Bygningen er det såkaldte Palazzo Baldoca Muccioli med indgang fra Via Giulia nr. 167. Palæet stammer fra 1500-tallet, men blev ombygget af arkitekten Guglielmo della Porta i slutningen af århundredet. Det er dog senest restaureret i 1928. Den store ejendom har 4 fag ud mod sidegaden og 6 fag mod Via Giulia. Der er som nævnt 4 etager med en ret høj kælder og foroven 2 overbyggede etager, samt flere tagterrasser. Indgangsdøren er indsat en en stor bue indrammet af kraftige stenkvadre og de høje vinduer har kraftige stenkarme og vandrette overliggere, samt profilerede rammer med konsoller. Fremspringende gesimser sidder som etageadskillelsesbånd under første- og trediesalen, mens den overbyggede fjerdesal kan anes bag og over en lang altan. Vinduerne er i kraftige, profilerede travertinkarme, som på førstesalen toppes af vandrette overliggere.

Litteratur om Via in Caterina:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 13.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 267.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione VII Regola, Parte III / a cura di Carlo Pietrangeli. - 2. edizione, 1979. ----- side 44-48.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 20 (før de nyeste fund).
Le strade di Roma / Claudio Rendina, Donatella Paradisi. - Roma : Newton & Compton editori, 2004.
--- Voume Primo : A-D. ----- side 337.
www.borgato.be: Strade della Roma Papale: Via in Caterina.
Info.roma.it: Via in Caterina, Roma.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 28.7.2020 og sidst opdateret d. 7.8.2020