ANNAS ROM GUIDE

Via Bravaria

Se til venstre for Ponte Mazzini og Largo PerosiKort over den vestlige del af Campo de' Fiori-Turen

Via Bravaria er en lille gade, som løber parallelt med Lungotevere dei Sangallo på et kort stykke mellem Via del Gonfalone i nord og Largo Lorenzo Perosi i syd, ud for Tiberbroen Ponte Mazzini. Gaden havde i 1700-tallet navnet Strada dell'Armata (ikke at forveksle med nutidens Via dell'Armata).

Man mener, at gadens navn stammer fra Bravi-familien, som antagelig har haft besiddelser her ved floden, hvor Via Bravaria løber i kvartererne Rione V Ponte og Rione VII Regola.

Gaden har både mod nord og syd udmunding i Lungotevere dei Sangallo og kun få sidegader, nemlig Via delle Prigioni og Vicolo della Scimia, som begge løber ind i byen mod nordøst.

Efter at Largo Perosi er blevet ombygget til en stor underjordisk parkeringsplads, giver Via Bravaria adgang til denne ved en bred tilkørselsvej fra Lungotevere og Ponte Mazzini. Gadens forløb er skråt nedad, idet området herinde bag Tiberdigemurene ligger betydeligt lavere end de nye flodboulevarder, her Lungotevere dei Sangallo.

På Via Bravaria's vestside er der derfor ingen bebyggelse, men kun muren ud mod Lungotevere og dennes skyggefulde platantræer.

På østsiden af Via Bravaria møder man først den nye mur ind mod parkeringspladsen og den store indkørsel hertil. Fordi niveauet falder, er parkeringskælderen her forsynet med en et-etagers overbygning med indkørsel og billetkontor. Denne bygning går næsten helt frem til den gamle gade Via delle Prigioni, som mod nord afgrænser Largo Perosi.

Ud for Via delle Prigioni afbrydes Via Bravaria's vestmur af en trappe, der fører op til Lungotevere dei Sangallo. Den høje trappe har en mur mod syd og en plantebevokset skråning mod nord.

Af Via delle Prigioni er kun bevaret den nordlige husrække, da resten af området blev revet ned i 1940 for at skabe en bred forbindelsesvej mellem Ponte Mazzini - og dermed Trastevere - og Piazza della Chiesa Nuova ved Corso Vittorio Emanuele II. Et projekt, der aldrig blev fuldført.

Den husrække i Via delle Prigioni, som har fået lov til at stå efter rydningen af området, består af den gamle ejendom, kaldet Carceri Nuove ("De Nye Fængsler"), opført under Pave Innocens X i 1652-1655 for at erstatte de tidligere fængsler, som lå i Via Tor di Nona, ved Corte Savella og i Borgo. Den store bygning er helt i røde teglsten med udsmykning i travertin og stuk. Ejendommen ligger på en trekantet grund, så facaden mod Via Bravaria er noget kortere end hovedfacaden mod Via Giulia. Mod floden er der en høj, vinduesløs mur i stueetagen og ovenover et lidt tilbagetrukket bygning med 4 fag vinduer.

Via Bravaria fortsætter med den mere og mere bevoksede skråning mod Lungotevere dei Sangallo og mod øst - efter Carceri Nuove - sidegaden Vicolo della Scimia.

Efter denne sidegade følger et langt stykke mur til en et-etagers bygning, opført i kraftige sten, som er pudset op i en okkerrød farve, der dog er meget afskallet. I muren er der et par store vinduer og 2 portåbninger, men det hele ser meget lukket ud. Og det er da også en del af komplekset "Carcere di Correzione per Minorenni" (Ungdomsfængsel), der opførtes i 1825-1827 under Pave Leo XII. Idag benyttes bygningerne blandt andet af Museo Criminologico.

På det sidste og nordligste stykke af Via Bravaria begynder gadeniveauet atter at stige og kørebanen fører her igen op til Lungotevere dei Sangallo i dennes højere niveau ud for Via del Gonfalone, som man således kan stå heroppe og se ned på. En metaltrappe hjælper fodgængerne frem mellem de 2 niveauer.

 

IGENNEM ÅRHUNDREDERNE:

I Antikkenn var dette område mest en del af Tiberbredden og selve flodlejet. Mod syd lå nogle lagerbygninger ("horrea") og mod øst nogle staldbygninger, som omtales "Stabula del Circo Flaminio" eller "Scuderie di Augusto" og udgravedes i årene efter 2009. Mod nordvest strakte i oldtiden sig den store væddeløbsbane Trigarium helt op forbi Largo dei Fiorentini.

Den gamle gade, der i Antikken gik fra floden og mod øst, ligesom nutidens Via delle Prigioni og Vicolo del Malpasso, fortsatte i senere tider samme forløb med netop navnet Vicolo del Mapasso. Ved floden mundede den ud i gaden Strada dell'Armata, som løb omtrent som nutidens Lungotevere dei Sangallo og Via Bravaria fra datidens Via dei Bresciani, som mod floden kaldtes Via del Gonfalone. Og videre mod sydøst som nutidens Lungotevere dei Tebaldi til den drejede skarpt mod nord og fortsatte som Via di Santa Caterina della Rota.

Midtvejs mellem Via dei Bresciani og Vicolo dello Struzzo, der idag kaldes Via di San Filippo Neri, lå ved Strada dell'Armata - og sydligt i forhold til nutidens Largo Perosi - en firkantet plads kaldet Piazza della Padella, ved hvis sydside der stod en lille kirke San Nicolò degli Incoronati. I Pladsens sydøstlige hjørne løb gaden Via della Padella op til Strada Giulia, hvor den mundede ud omtrent overfor Kirken San Filippo Neri (også kaldet San Filippino), hvis facade stadig står i Via Giulia nr. 134.

Via Bravaria's gamle navn Strada dell'Armata skyldes ifølge nogle historikere, at der her lå en kaserne med soldater tilknyttet fængselskomplekset Carceri Nuove.

 

Litteratur om Via Bravaria:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 13.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione V Ponte, Parte IV / a cura di Carlo Pietrangeli. - 3. edizione, 1981. ----- side 64.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 20 (før de nyeste fund).
Le strade di Roma / Claudio Rendina, Donatella Paradisi. - Roma : Newton & Compton editori, 2004.
--- Voume Primo : A-D. ----- side 240.
Info.roma.it: Via Bravaria, Roma.

1
Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 29.9.2019 og sidst opdateret d. 23.1.2023