ANNAS ROM GUIDE
Mellini-familien

Familien Mellini, der også af og til staves Millini fordi de hævdede at nedstamme fra den gamle Milini-familie, som siges at være nævnt af Cicero, er en romersk familie, der først var handlende og måske håndværkere (de nævnes et sted som marmorarbejdere) og senere blev optaget blandt byens adelsfamilier. Trods de påståede antikke aner, kender man dog først til familien i Rom fra det 13.århundrede.

I familien var der flere kardinaler og andre medlemmer bestred høje embeder indenfor Roms Kommune, de havde fra 1623 et familie-gravkapel i Kirken Santa Maria del Popolo (det tredie kapel i venstre side), et andet i Kirken Sant'Agnese in Agone, et familiepalæ i Via di Santa Maria dell'Anima nr.58A (gaden kaldtes tidligere Via Millina og her var endnu et palæ med et tårn, som senere blev revet ned for at udvide Palazzo Pamphilj - disse huse hørte til tidens berømte "bemalede huse"), et andet ved siden af Kirken San Marcello al Corso (det huser nu Banca di Roma) og et landsted, Villa Mellini, på Monte Mario. Desuden skal familien have haft en ejendom ved Kirken San Salvtore in Onda og i Middelalderen en i Marcellus-Teatret. En del af familiens hølader måtte ofres i 1603, da Klosteret ved Santa Lucia in Selci blev bygget.

Familiens våben er delt i to halvdele af et bredt vandret rødt bånd. I det øverste blå felt ses et kunstfærdigt M og i det nederste seks diagonale felter i blåt og guld.

Af familiemedlemmer kender vi:

Cristoforo di Cencio di Puccio Mellini, nævnt i et dokument fra 1207 fra Kirken Santa Maria Nova's arkiv hvor der samtidig omtales familiens besiddelser udenfor Porta San Giovanni,

Pietro Mellini, far til apotekeren Andrea Mellini.

Andrea Mellini, der var apoteker og søn af en Pietro Mellini. Han solgte i 1305 et hus med nogle ruiner af en antik søjlegang til Giovanni Margani og handelen blev underskrevet den 13. September 1305. Prisen var 170 guldfloriner og ejendommen lå ved siden af en ejendom tilhørende Giovanni's slægtning Giacomo di Nicola Margani. (Litt.note nedenfor: Modigliani: Mercati)

Nutius Tutij Petri Mellini nævnes i et dokument fra 3. september 1372 fra Det Capitolinske Arkiv,

Nicola Mellini, der i 1391 var Conservator i Kommunen,

Pietro Mellini, der var far til Paolo:

--- Paolo di Pietro Mellini (Palutius Petri Mellini) var Conservator i 1391-1392 sammen med Nicola Porcari og Iacobellus Pepe,

Cecilia Mellini blev gift med Andreozzo Ponziani og boede i Palazzo Ponziani i Via dei Vascellari nr. 61 i Trastevere, da hendes nybagte svigerdatter på kun 12 år, den senere Santa Francesca Romana, i 1396 flyttede hertil,

Francesco Mellini var Prior i Grottaferrata og døde i 1431 under det konklav, der valgte Eugen IV til Pave, da bygningen faldt sammen og de skrækslagne kardinaler flygtede i panik, hvorunder Mellini blev trampet ned,

Girolamo Mellini fremlagde som vejansvarlig ("maestro delle strade") sammen med Gregorius de Palonibus i 1482 Kommunens regnskab den 1. April.

Giovan Battista Mellini (1405-1478), der blev Kardinal i 1476 ,

og dennes brødre:

Giovanni Mellini, der var kannik ved Peterskirken,

og Pietro Mellini (død 1483), der var "Conte Palatino", Conservator, Folkesekretær, udsending til koncilet i Basel for Pave Pius II samt bygherre for familiepalæet, Palazzetto Mellini i Via di Santa Maria dell'Anima, som blev facadedekoreret af Perin del Vaga omkring 1491. Som Prokurator for Rione Parione var han i 1468 vidne til en forlovelse mellem Pietro di Giovanni Cenci og Cassandra Porcari og i 1470 til en forlovelse mellem Cola Antonio Bonaventura og Oliviera Porcari. Pietro hjalp ligeledes enken Antonia Porcari i en arvesag i 1471 og som prokurator udfærdigede han også i 1472 en aftale mellem Antonio Porcari og Giacomo Cesarini, der på Ospedale del Salvatore's vegne fik overdraget en fjerdedel af Porcari's ejendom i Casale Tormarancia. I 1482 besluttede Pietro Mellini sig for at skifte familiegravstedet fra et kapel i Kirken Sant'Agnese in Agone, der lå i hans eget bopælskvarter Rione Parione, til et kapel i Kirken Santa Maria del Popolo, som blev promoveret af Pave Sixtus IV. Pietro Mellini var en af de adelsmænd, der deltog i processionen med Frelserens billede ved Festa dell'Assunzione i året 1464, hvor han var med i det 3.hold fra Subura til Basilica di Santa Maria Maggiore for Rione Parione (her omtales han som Petrus de Mellinis). Pietro Mellini var far til:

--- Celso Mellini, der nævnes på sin faders gravsten,

og Mario Mellini, der var kansler ved Roms Kommune. Han blev gift i 1491 med Ginevra Cybo, der var niece til Pave Innocens VIII og med hvem han fik 4 børn. Han var den, der byggede Villa Mellini på Monte Mario, der måske er opkaldt efter ham. Mario Mellini var en af de adelsmænd, der deltog i processionen med Frelserens billede ved Festa dell'Assunzione i året 1484, hvor han var med i det 3.hold fra Subura til Basilica di Santa Maria Maggiore for Rione Parione. Og han deltog også på samme strækning i processionen i 1488.
Af regnskaber fra opførelsen af Palazzo della Cancelleria i slutningen af 1400-tallet fremgår det, at "Mario Millini" sammen med Girolamo Pichi og Girolamo Porcari sørgede for forsyninger til byggepladsen. Det drejede sig i årene 1497-1503 om forsyninger af træ og mursten, som fremstilledes i kalkovne ejet af Girolamo og Ludovico Pichi, samt af Giuliano Leni.

--- Celso II Mellini, søn af Mario Mellini og Ginevra Cybo, anlagde sag mod humanisten Cristoforo Longolio. Den kom for retten i 1519 under forsæde af Pave Leo X,

Pietro Paolo Mellini, som døde under et voldsomt pestangreb i 1528, som eftervirkning af den voldsomme erobring og plyndring af Rom, som de kejserlige tropper og lutheranske landsknægte udførte i 1527.

Giulia Mellini, som omkring 1530 ejede et hus i området omkring Via di Santa Maria in Monticelli i kvarteret Rione Regola. Da gaden på Pave Paul III's foranledning i 1536 skulle udrettes, så den fik et mere retlinet forløb, blev Giulia's ejendom dømt til nedrivning. For dette blev der udbetalt hende en kompensation på 200 dukater.

en anden Mario Mellini, der var far til den senere Kardinal Giovanni Garzia Mellini. Mario var gift med en søster til Kardinal Giambattista Castagna, der i 1590 blev Pave under navnet Urban VII,

--- Giovanni Garzia Mellini, også benævnt Garcia Millini, (1562-1629), der blev kardinal i 1606 - Læs mere om Giovanni Garzia Mellini!, - Se: billede af Kardinalen og foto af hans gravmæle,

Urbano Millini, død ca.1630 og begravet i Kirken Santa Maria del Popolo, hvor man kan se hans gravmæle (se foto!),

Savo Millini (1643-1701), der i 1648 var pavelig udsending i Spanien og blev Kardinal i 1681 - Se: billede af Kardinalen,

Mario Millini, (1677-1756), der blev Kardinal i 1747 - Se: billede af Kardinalen,

Giulia Mellini, der blev gift med Mario Falconieri og døde i 1778 eller 1788, hvorefter Mellini-familien uddøde.

En Rosa Mellini var omkring 1830-1835 selskabsdame for Kejser Napoleon's mor, Letizia Bonaparte, der fra 1818 boede i Rom i Palazzo Bonaparte ved Piazza Venezia.

Litteratur om Mellini-familien:
Carpaneto, Giorgio: Le famiglie nobili romane. Rendina Editori, 1994.
- side 165ff.
Guide Rionali di Roma: Rione VI, Parione, Parte Prima, a cura di Cecilia Pericoli Ridolfini. Roma, . Fratelli Palombi Editori. 1969.
- side 82f.
Modigliani, Anna: I Porcari. Storia di una famiglia romana tra Medioevo e Rinascimento. Roma, "Roma nel Rinascimento", 1998.
- side 29, 30, 111, 133, 163, 164, 180, 216, 258, 260, 265, 272, 437, 450, 497.
Modigliani, Anna: Mercati, botteghe e spazi di commercio a Roma tra Medioevo ed età moderne. Roma, "Roma nel Rinascimento", 1994.
Rendina, Claudio: Le grandi famiglie di Roma. Newton & Compton Editori, 2004.
- side 439ff.
Rendina, Claudio: I Palazzi storici di Roma. (Quest'Italia, collana di storia, arte e folclore, n.317). Newton & Compton Editori, 2005.
- side 14,, 50, 98, 99, 140, 251, 348, 416, 533.
Salvador Miranda: The Cardinals of the Holy Roman Church:Giovanni Battista Mellini.
Salvador Miranda: The Cardinals of the Holy Roman Church: Giovanni Garzia Millini.
Salvador Miranda: The Cardinals of the Holy Roman Church: Mario Millini.
Salvador Miranda: The Cardinals of the Holy Roman Church: Savo Millini.
Araldica Vaticana: M. - Alfabetisk fortegnelse over Kardinaler, hvis navne begynder med M.
Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 22.5.2009 og sidst opdateret d. 1.7.2023