ANNAS ROM GUIDE
Via di Tor de' Conti
Mere om Via di Tor de' Conti:
Via di Tor de' Conti starter nede ved Largo Corrado Ricci og løber forbi Via della Madonna dei Monti.

På højre side af gaden ligger den gamle kirke Santi Quirico e Giulitta ved hjørnet af Via della Madonna dei Monti. Ved siden af kirken ligger en bygning, der tidligere husede et Kloster men nu er omdannet til hotel. En del af Klosteret lå ud til Via della Madonna dei Monti, hvor man i nr.31 kan se en portal herfra. Her er også indgang til Kirkens lille museum med alverdens julekrybber.

Foran Kirken og Hotel Forum er der dannet en lille plads, inden den smalle gade fortsætter sit løb.

Foto fra Via di Tor de'Conti
Foto fra Via di Tor de'Conti
På venstre side af gaden kan man se ned til Nerva's Forum. Længere fremme er det Augustus' store brandmur, som afgrænser gadens venstre side, mens der ligger beboelseshuse på den højre side.

Den høje mur, som Kejser Augustus lod bygge i år 2 før Kristus for at skærme sit nybyggede forum mod de mange ildebrande, der hærgede det berygtede Subura-kvarter, er senere indgået i mange bygningsmæssige sammenhænge. Således kan man idag på muren se rester fra den gamle kirke Annunziata og en fresko af San Domenico fra det, der engang var indgangen til et Kloster hørende til Kirken. Tidligere lå her også Kirken San Basilio og højere oppe i gaden Kirken Sant'Urbano.

De første ruiner til venstre for gaden stammer fra Nerva's Forum, som også kaldtes Forum Transitorium, fordi det fungerede som gennemgang mellem Augustus' Forum og Forum Pacis, Vespasian's Forum. Nerva's Forum blev indviet i år 97 efter Kristus og på dets grund lå op mod højen ved nutidens Via di Tor de' Conti et Minerva-Tempel, hvorfra der stadig ud mod Largo Corrado Ricci står 2 store søjler (i tidens løb kaldet "Le Colonacce") og en frise med et relief af Minerva (se foto). Ud mod gaden lå Porticus Absidata, som fungerede som monumentalindgang fra gaden Argiletum (nutidens Via della Madonna dei Monti) til Forum-området.

De næste ruiner stammer fra Augustus' Forum:

Foto fra Via di Tor de'Conti
Søjlerne stammer fra det Tempel for Mars Ultor, som Augustus havde ladet rejse for enden af sit Forum. På hver side af templet var der en trappe med adgang til højen og Subura-kvarteret bagved. Portbuen har altid været brugt som adgangsvej mellem Forum-dalen og Via Baccina i det højereliggende område bagved, den kaldtes senere "Arco dei Pantani" efter det sumpede område, som i Middelalderen var dannet nedenfor.
Foto fra Via di Tor de'Conti
Den kraftige 30 meter høje brand- og støttemur, som rager op over Via di Tor de' Conti's venstre side, er opført i tilhugne stenblokke af typerne "peperino" og "pietra gabina" med indsatte travertin-stykker.
Foto fra Via di Tor de'Conti

På den anden side af Mars Ultor Templet lå en anden indgang med 3 buer, rester heraf kan stadig ses i muren ved portalen til Annunziata-Klosteret.

Foto fra Via di Tor de'Conti
Dette stykke af muren har som nævnt i 1500-tallet været en del af Kirken Annunziata, der ligesom den tidligere kirke på stedet, San Basilio, var indrettet i resterne af Mars Ultor Templet. Over Kirkeportalen er der et basrelief af "Bebudelsen" (Annunciazione") og over Klosterportalen er der resterne af en fresko af San Domenico.

Højere oppe mod Piazza del Grillo byggede Johanniter-Ordenen i 1400-tallet deres priorat, hvoraf man nede fra Via dei Fori Imperiali kan se den smukke loggia til højre for ruinerne af Trajans Marked. En af væggene i loggiaen udgøres af Augustus' støttemur.

Fra Piazza del Grillo er der iøvrigt adgang til Augustus' Forum og til det lille museum "Antiquario" indrettet i nogle taberner fra Trajan's tid samt til Kirken San Giovanni.

I gadens nr.1 lige før Piazza del Grillo ligger det lille kapel Cappella di Santa Maria del Buon Consiglio, som blev indrettet ved at overdække og lukke en lille ildeberygtet gyde mellem Via di Tor de' Conti og Via degli Ibernesi. Her ærede menigheden en kopi af det undergørende Madonna-billede "Madonna del Buon Consiglio", som på mirakuløs vis var blevet opdaget på en væg i kirken i byen Genazzano udenfor Rom.

I Via di Tor de' Conti findes flere af de små gadealtre, som man støder på overalt i Rom: Ved Casa dei Cavalieri di Rodi: Et maleri af Madonna med Barnet i en træramme, San Domenico over Annunziata-Kloster-portalen, en Kristus-statue på hjørnet af Via della Madonna dei Monti. Tidligere var her også på hjørnet af Via Baccina et undergørende Madonna-billede kaldet "Madonna dei Pantani","Madonna dell'Arco dei Pantani" eller "Madonna di Settembre". Det er imidlertid senere blevet flyttet hen i Via Baccina nr.1.


Litteratur om Via di Tor de' Conti:
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 835.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. Edizione Quasar, 1991.
-kort nr.22.
La Grande Guida dei Rioni di Roma. 2.edizione. Newton Compton editori, 2001.
- side 80f, s106f.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
- Rione I, Monti. del 3: side 20f.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
- Rione I, Monti. del 4: side 20f.
Staccioli, Romolo A.: Guida di Roma Antica. Biblioteca Universale Rizzoli (BUR). 8.ed., 2000.
- side 252f, 259.


Fotos fra gaden
Plan over området
Kort over området
Bo og spise i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 14.8.2005 og sidst opdateret d. 8.10.2006