ANNAS ROM GUIDE
Valentinus
2.halvdel af det 4.århundrede efter Kristus

I år 354 efter Kristus blev en rigt illustreret og smukt udført Kalender dedikeret til en vis Valentinus, som måske selv havde bestilt den fremstillet - eller måske modtog den i nytårsgave.

Mens man kender den, som har udført kalenderen med smukke skrifttyper og symbolladede illustrationer, er der usikkerhed om, hvem modtageren, denne Valentinus, har været.

Det er givet, at Valentinus var kristen.

---------- I Kalenderen er der, udover de almindelige romerske festdage for guder og kejsere, med underholdning for folket, ofringer og processioner - altså alt det, som en beboer i byen måtte kende til - også tilføjet kapitler af speciel interesse for de kristne: en liste over datoer for Påske-helligdagene, en liste over Roms Biskopper, en liste over disses dødsdage og en liste over martyrernes dødsdage og hvor de fejredes. Desuden var der på listen over konsuler indført 4 kristne helligdage.

---------- Dedikationen "Floreas in Deo" ("Gid du må "blomstre" i Gud") er speciel for hilsener blandt de kristne. - Dette udtryk indikerer desuden, at giveren eller fremstilleren var af samme sociale status og tro.

Det er sandsynligt, at Valentinus har tilhørt Roms bedste og rigeste kredse.

---------- Den meget udsmykkede og personlige dedikation, samt den pragtfulde udførelse af Kalenderen tyder på, at modtageren har tilhørt Roms aristokrati, de bedste kredse, de rigeste familier og de mest magtfulde. At han har modtaget, ønsket eller accepteret en sådan kalender udført af den berømte Filocalus, der var ven med den romerske Kirkes overhovede, Pave Liberius (352-366) og senere med Pave Damasus I (366-384) og udførte særlige arbejder for denne sidste - og måske også for den rige kristne matrone Melania den Ældre - fortæller også, at Valentinus hørte til i disse kredse.

---------- Også de specielle illustrationer med personifikationerne af tidens største byer Rom, Constantinopel, Trier og Alexandria - samt den specielle dedikation til Kejseren "Salvis Augustis Felix Valentinus"; Listen over Kejsernes fødselsdage og portrætterne af de to Konsuler er tegn på Kalender-modtagerens høje status.

---------- Endelig antyder også materialet i kapitlerne 1-7, som synes at stamme fra officielle kilder, at Kalenderen har været bestemt for en mand i en særlig position.

Valentinus var også en mand med viden og kultur.

---------- Illustrationernes mængde af symboler viser, at han har været i stand til at tyde disse, og de ikke-illustrerede lister over Konsuler og Bypræfekter, samt afsnittet med Byens historie, har været for en mand, der var vant til at tilegne sig skriftligt stof.

Der findes flere forskellige personer med navnet Valentinus i denne periode:

En Valentinus var "Primicerius Protectorum" eller "Tribunus" i år 359 og noget senere blev han udnævnt til "Dux" i Illyricum. Han stammede dog ikke fra byens aristokrati og boede måske slet ikke i Rom, så selvom nogle historikere (Mommsen) har ment, at han var vor mand, kan dette ikke være tilfældet.

Andre personer fra Rom kan imidlertid komme i betragtning. Det drejer sig om Marcus Aurelius Valerius Valentinus, der var Vicekonsul i Numidia i år 330, og Avianius Valentinus, der var Vicekonsul i Campania på et tidspunkt i perioden 364-375. De tilhørte begge to Symmachus-familien, der imidlertid var store tilhængere af den gamle gudedyrkelse og stærkt polemiske overfor den "nymodens" Kristendom. Kan et af familiens medlemmer alligevel have været kristen? Det var ganske almindeligt på den tid, at begge slags tro fandtes indenfor den samme familie og Kristendommen var godt nok blevet lovliggjort, men endnu ikke gjort til Romerrigets eneste tilladte religion. Det afstedkom både diskussioner og stridigheder mellem de to partier, men religionerne fungerede altså side om side. Indtil nu har man imidlertid antaget, at den første kristne i familien var Aurelius Anicius Symmachus, der var Bypræfekt i perioden 419-420.

----- Marcus Aurelius Valerius Valentinus var onkel til den berømte taler Symmachus.

----- Avianius Valentinus var broder til den samme Symmachus. Man ved desværre ikke så meget mere om ham end at han bestred Vicekonsulatet i Campania fra 364 til 375 og at han døde før 380.

----- Desuden havde Symmachus og hans broder en nevø ved navn Valentinus.

Af disse tre synes den mest oplagte at være Avianius Valentinus.

 

 

 

Litteratur og links om Valentinus:
Coarelli, Filippo: Roma sepolta. Roma, Armando Curcio editore, 1984. (Biblioteca di Archeologia).
- side 186-187.
Codice Topografico della Città di Roma / a cura di Roberto Valentini e Giuseppe Zucchetti. R. Istituto Storico Italiano per il Medio Evo. (Fonti per la Storia d'Italia : Scrittori Secoli IV-XII )
Volume Secondo. Roma, nella Sede dell'Istituto Palazzo dei Filippini, 1942. Ristampa anastatica, Stabilimento Tipografico "Pliniana", 1997.
- side 1ff.
Curran, John: Pagan city and Christian capital. Rome in the fourth century. Oxford Classical Mongraphs. Oxford, Clarendon Press, Paperback edition, 2002.
- side 148, 222.
Dizionario dei personaggi dell'antica Roma. Newton Compton editori, 1990.
- side (100), 128, 129.
Lanciani, Rodolfo Amedeo: Roma pagana e cristiana. Newton & Compton editori, 2004.
- side 290.
Lexikon der Päpste und des Papsttums. Redaktion: Bruno Steiner. (Lexikon für Theologie und Kirche kompakt). Freiburg, Herder, 2001.
- side 79/80.
Salzman, Michele Renee: On Roman Time : the Codex-Calendar of 354 and the Rhythms of Urban Life in Late Antiquity. Berkeley/Los Angeles/Oxford, University of California Press, cop.1990.
(1) Testini, Pasquale: Archeologia cristiana. Edipuglia, 1980.
- side 346.
The Tertullian Project: The Chronography of 354 AD.
Wikipedia (italiensk): Cronografo del 354.
Wikipedia (engelsk): Chronography of 354.
Wikipedia (italiensk): Furio Dionisio Filocalo.


Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bøger og links om Rom
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 2.8.2010