ANNAS ROM GUIDE

Huse fra 1400-tallet

- Via dei Delfini nr. 26-31 -

Se til højre for nr. 130 på Kort over den østlige del af Campo de' Fiori-Turen

På sydøstsiden af Via dei Delfini står til venstre for hjørnehuset Palazzetto Paluzzi degli Albertoni en række sammenbyggede huse, som stammer fra 1400-tallet. Det drejer sig om gadenumrene 26-31. Den sidste ejendom udgør også hjørnehuset ud mod Piazza Margana.

Hjørnehuset (Piazza Margana nr. 37 / Via dei Delfini):

Dette hus har 2 fag mod Pladsen og resten af facaden mod Via dei Delfini. Det er ikke i særlig god stand og facadepudsen skaller af. Huset er ikke dekoreret, der er få vinduer og de sidder højt og uregelmæssigt. Der kan her være tale om et gammelt tårn, som er inkorporeret i beboelsen. På muren ud mod Via dei Delfini sidder en af de gamle indskriftsplader fra 1700-tallet, der angiver grænsen for kvarteret Rione Campitelli. En tilsvarende for nabokvarteret Rione Sant'Angelo sidder på husmuren på den modsatte side af gaden.

Hjørnehuset har som nævnt 2 fag og 3 etager ud mod Piazza Margana. I stueetagen sidder blot en høj og bred portbue, der fører ind til et forretningslokale. Her har været restaurant igennem 1900-tallet, da Osteria Angelino a Tor Margana blandt andet var ramme for uddelingen af den litterære pris Premio di Tor Margana. Her mødte man forfatterme Alberto Moravia og Pier Paolo Pasolini eller Giuseppe Longo og Flora Volpini. Stedet var af sådan betydning, at man ifølge en lov af 1. Juni 1939 erklærede restauranten for "et sted af særlig vigtighed". Til minde herom lod Undervisningsministeriet den 26. Maj 1954 opsætte en mindesten på facaden til venstre for indgangen. Her står: "Ministero della Pubblica Istruzione. - L'osteria Angelino a Tormargana - è dichiarato di interesse - particolarmente importante - ai sensi della legge - 1. Giugno 1939 no. 1089 - decereto 26 Maggio 1954".

Idag huser ejendommen stadig en restaurant, men den hedder nu: "La Taverna degli Amici".

Mellem vinduerne på førstesalen sidder et af de mange små gadealtre, som man finder overalt i Rom. Her drejer det sig om en Madonna med Barnet af typen "Madonna della Seggiola": "Jomfru Maria i stolen". Billedet skal have siddet her fra 1700-tallet, men idag lader maleriet det til at være blevet erstattet af en fotografisk kopi.

Ejendommen til venstre på Piazza Margana er endnu et af Albertoni-familiens palæer, omtalt som Palazzetto Albertoni in Piazza Margana. Da familien fra 1400-tallet ejede hele området fra vest for Piazza Campitelli og herop, er det muligt, at de gamle huse ud mod Via dei Delfini ligeledes har været en del af familiens kompleks.

Hjørneejendommen kan lige anes til venstre på en af Ettore Roesler Franz's akvareller fra 1896 af "Case dei Margana".

Ejendommen Via dei Delfini 26-31:

Også denne bygning er fra 1400-tallet og som hjørneejendommen i dårlig stand. Facadepudsen skaller af, men de dekorative elementer omkring vinduerne er bevaret.

Ejendommen er ellers forsynet med mange spændende detaljer. Her er en høj stueetage og 3 øvre etager under et bredt, fremspringende og udskåret tagudhæng. Flere af vinduerne sidder parvis, på førstesalen er de høje og indrammet af profilerede karme under vandrette overliggere. På andensalen består de af små buer, der nogle steder nærmest giver indtryk af en lille loggia. Trediesalens vinduer er mindre og nærmest kvadratiske. I stueetagen alternerer små og store, tilgitrede vinduer med portåbninger, nogle i tilmurede buer, og døråbninger. I midten i nr.31 er der en smuk portal kantet af en bue i kraftige stenkvadre og ved siden af denne et tilmuret vindue med et nærmest skydeskårsagtigt hul.

På et langt stræk langs bygingens facade i Via dei Delfini er der fundet rester af mure. Og i området omkring Piazza Margana stod i Antikken en række bygninger, måske forskellige beboelseshuse af domus-typen.

Den nydelige ejendom til højre for nr. 31 er Palazzetto Paluzzi degli Albertoni.

 

Læs også om andre af Albertoni-familiens palæer: Palazzetto Paluzzi degli Albertoni, Palazzo Albertoni Spinola og Palazzetto Albertoni in Piazza Margana.

 

Litteratur om Huse fra 1400-tallet i Via dei Delfini:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 19.
La Grande Guida dei Rioni di Roma. 2.edizione. Newton Compton editori, 2001.
- side 629.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione X Campitelli, Parte Prima / di Carlo Pietrangeli. - Nuova edizione aggiornata. - 1992 ------- side 34.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 21 (før de nyeste fund).

Info.roma.it: Case quattrocentesche a via dei Delfini 31.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 26.11.2015 og sidst opdateret d. 3.3.2016