ANNAS ROM GUIDE

Monastero di Santa Maria Domnae Rosae

Bag nutidens Kirke Santa Caterina dei Funari lå fra engang før år 1000 og op til midten af 1500-tallet et Kloster, kaldet Monasterium Dominae Rosae, Monistero della Rosa, Santa Maria in castro aureo eller Monastero di Santa Maria Domane Rosae. Til dette var knyttet Kirken Santa Maria Domnae Rosae, og hele komplekset var muligvis grundlagt af en fornem kvinde med navnet Rosa (Fru Rosa="Domina Rosa"). Der var muligvis også andre involveret i stiftelsen, medlemmer af tidens betydningsfulde familier med navne som Gratianus, Gregorius og Imilla.

Kirke og Kloster var altså viet til Jomfru Maria, men ifølge en kirkehistoriker fra 1700-tallet (Gregorio Giacomo Terribilini) var Kirken oprindeligt viet til San Lorenzo, mens den tidligere historiker Fioravante Martinelli i 1600-tallet mente, at Kirken også havde været viet til Santo Stefano.

Komplekset var indrettet i ruinerne af det antikke anlæg Crypta Balbi, der lå som østlig forlængelse af Balbus' Teater, hvis ruiner findes i kældrene til bygningskomplekset på vestsiden af Via Michelangelo Caetani. Af Crypta Balbi kan man se rester på østsiden af gaden, hvor der er indrettet et museum med indgang fra hjørnet af Via delle Botteghe Oscure. (se kort nedenfor, hvor nr.3 viser Kirken Santa Maria Domnae Rosae)

Plan over Crypta Balbi i det moderne vejnet
Klik her for at se nummerforklaring

I Pave Celestin III's bulle fra 1192 blev det fortalt, at Pave Gregor XIX i perioden 1024-1033 overlod Klosteret en eng indenfor "Campum de Meruli", og en anden udenfor Porta Portuensis.

I løbet af 1200-tallet blev resterne af de brede søjlegange, der i Antikken havde omkranset området, omdannet til en befæstet borg, Castrum Aureum, hvilket gav Kirke og Kloster et yderligere tilnavn: "in Castro Aureo".

I Klosteret residerede lederen ("primicerius") af sangerskolen, som det fremgår af Kirkekataloget fra Torino fra ca. 1320, hvor det berettes, at Kirken, der her kaldes "Ecclesiae Sanctae Mariae Dominae Rosae" eller "Ecclesia sancte Maria dompne Rose", har "primicerium et V canonicos", det vil sige 1 leder og 5 kanniker, som tilsyneladende boede i Klosteret. Armellini (se litt.note nedenfor) citerer i denne forbindelse et notat fra Vatikanets arkiv: "Nicolao de Buccamatiis s. Petri de Urbe canonico aliisque, quatenus Theobaldum de Alisio de Urbe canonicum dictae essclesiae admitti faciat ad primicerium scholae cantorum nuncupatum, in ecclesia dopnae Rosae de Urbe.." ("Nicolò Buccamazzi, kannik ved Peterskirken, eftersom han ville udnævne kanniken ved denne kirke, Theobaldus de Alisio de Urbe, til leder af sangernes skole, i kirken Dominae Rosae...").

Der var altså i starten tale om et munkekloster og først efter 1537 ændredes funktionen til at være et nonnekloster og pigehjem:

Omkring 1537 overgav Pave Paul III nemlig hele dette kompleks, Kirke og Klosterbygninger, til den senere helgen Ignazio di Loyola, som var kommet fra Spanien for at slå sig ned i Rom, hvor han blev grebet af de elendige forhold, der bød sig for de mange fattige pigebørn - specielt døtre af byens mange prostituerede og kurtisaner - som havde stor risiko for at ende i samme erhverv. Han oprettede derfor et lægbroderskab, Compagnia delle Vergini Miserabili, som fik til opgave at afhjælpe disse pigers nød. Det skulle ske ved at holde dem væk fra gaden, skaffe dem husly og mad, samt undervisning og oplæring, der kunne ende med et giftermål eller en indtræden i et af byens klostre. Til begge formål skulle pigerne også forsynes med en lille medgift. Så der var nok at tage fat på, og med Pavens godkendelse og overdragelsen af Santa Maria Domane Rosae-komplekset kunne Broderskabet oprette et pigehjem i bygningerne, med et tilhørende lille Kloster for de 12 nonner, som skulle klare den daglige drift, samt et lille hjem for enker og forladte kvinder.

Som det kan ses af kortet ovenfor, var gadeforløbet en smule anderledes inden opførelsen i 1560'erne af den nye Kirke (nr.5 på kortet) og den nye Klosterbygning. (nr.6, hvor der tidligere ikke var bebygget). Via Caetani, der tidligere også kaldtes Via dei Funari, var den gang knap så lige og videde sig midtvejs ud i en lille plads foran Santa Maria Domnae Rosae's indgang. Men ved siden af denne lå forskellige mindre bygninger, som benyttedes af Klosteret.

 

 

Litteratur om Monastero di Santa Maria Domnae Rosae:
Armellini, Mariano: Le Chiese di Roma dal secolo IV al XIX / di Mariano Armellini. Pubblicato dalla Tipografia Vaticana, 1891. (Internetudgave - også på engelsk!)
- side 567.
Crypta Balbi, guida / a cura di Laura Vendittelli. - Milano : Electa, 2012.
- side 16-19.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 421-422.
La Grande Guida dei Rioni di Roma. 2.edizione. Newton Compton editori, 2001.
- side 754.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione XI S.Angelo - 4. edizione riveduta e ampliata / a cura di Carlo Pietrangeli. - 1984. ------- side 80.
Hülsen, Christian: Le Chiese di Roma nel Medio Evo / di Christian Hülsen. Firenze, Olschki, 1927. (Internetudgave - også på engelsk!)
- side 331 : S. Mariae Domnae Rosae.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 21 (før de nyeste fund).
Lombardi, Ferruccio: Roma - le chiese scomparse. Fratelli Palombi Editori, 2.ed. 1998.
- side 288.
Massimilla, Simone: Chiesa di S. Caterina della Rosa dei Funari : Restauro delle Capelle / a cura di Christian Rosolino, Aleksandra Filipovic. - Roma : Palombi Editori, 2011. - ( Conoscere: Il percorso delle fonti. - Quaderno 1).
- side 16.
Roma Sacra : guida alle chiese della città eterna. Elio de Rosa editore. Itinerario 14.
- side 27.

Archivio di Stato di Roma: Confraternita delle vergini miserabili di S. Caterina della Rosa, Confraternita di S. Caterina dei funari (1537).
Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 31.1.2016 og sidst opdateret d. 6.2.2016