ANNAS ROM GUIDE

Piazza Capo di Ferro

Se over nr. 58 på Bykort til den midterste del af Campo de' Fiori-turen 

Denne plads ligger i kvarteret Rione Regola mellem Piazza della Quercia og Via Capo di Ferro.

Pladsen ligger foran det store Palazzo Spada, som oprindeligt blev opført for Kardinal Capodiferro omkring 1540. Pladsen kaldtes derfor i starten Piazza di Capodiferro. Palazzo Capodiferro blev senere solgt til Mignanelli-familien og derpå til Kardinal Bernardino Spada, som i 1632 lod bygningen restaurere og skifte navn til Palazzo Spada.
Pladsen foran Palæet skiftede derfor naturligt nok også navn til Piazza di Spada.
I 1927 købte den Italienske Stat bygningen og tilbageførte Pladsens navn til Piazza Capo di Ferro. Idag huser ejendommen, der normalt omtales som Palazzo Spada, det italienske Statsråd, Consiglio di Stato.

Palazzo Spada på Piazza Capo di Ferro. foto cop.: Leif Larsson
foto cop.: Leif Larsson

Palæet er bygget i 1548 og står på hjørnet af sidegaden Vicolo del Polverone. Overfor samlede arkitekten Francesco Borromini omkring 1650 flere mindre huse til ét fælles palæ, der idag kaldes Palazzo Missini-Ossoli og har hovedindgang fra Vicolo dei Balestrari ved Piazza della Quercia. I Palæets mur mod Piazza Capo di Ferro anlagdes en stor niche med en fontæne.

Palazzo Missini-Ossoli på Piazza Capo di Ferro. foto cop.: Leif Larsson
foto cop.: Leif Larsson

EN TUR RUNDT PÅ PIAZZA CAPO DI FERRO:

Langs facaden på Palazzo Spada løb der i Antikken en gammel gade, hvoraf man senere har udgravet rester. Den havde forløb ligesom de 2 mindre gader, der mødes her på Pladsen, Vicolo Capo di Ferro og Vicolo dei Venti. Af udgravningerne er der dog intet at se.

Den imposante facade på Palazzo Spada er rigt dekoreret på den øverste del over den nederste, der blot er beklædt med tilhugne stenkvadre. På førstesalen er der 9 rektangulære vinduer, hvorimellem der er opsat nicher med gipsstatuer af berømte romere fra Antikken: Kejser Trajan, Gnaeus Pompeius, Fabius Maximus, Romulus, Kong Numa, Claudius Marcellus, Caesar og Augustus. Nicherne er toppet af trekantede gavlfelter, mens vinduerne har vandrette overliggere.
Andensalens vinduer er mindre og kvadratiske, og omgivet af relieffer i gips af guirlander (under vinduerne) og runde rammer med stukrelieffer med motiver fra Kardinal Capodiferro's liv. Det midterste vindue er erstattet af et stort våbenskjold med Spada-familiens våben.
Trediesalens vinduer er igen høje og rektangulære og mellem dem sidder kvadratiske rammer i stuk med tekster, som relaterer til statuerne i førstesalens nicher.
Stukdekorationerne er udført af Giulio Mazzoni.

Den sidste del af Palazzo Spada ligger ud mod sidegaden Vicolo Capo di Ferro. Her ender Piazza Capo di Ferro i en 4-etagers 1500-tals ejendom med 3 brede fag ud mod Pladsen og 5 fag mod Vicolo Capo di Ferro. Husets facade er pudset op i en lys okker farve og de profilerede rammer om vinduerne, samt om hovedindgangen, flankeret af 2 brede portåbninger, er malet hvide, ligesom de vandrette etageadskillelsesbånd under rækkerne af vinduer. Disse toppes på førstesalen af brede felter med vandrette overliggere. Hushjørnet er beskyttet af flade, hvide søjler og midt på sidder - udfor førstesalen - et lille gadealter med et maleri af Madonna Immacolata, Den Ubesmittede Maria.

Til ventre for denne ejendom står en lidt nyere, og lidt højere, 4-etagers ejendom i kun 2 fag, som udgør Pladsens hjørne. Det højre fag har facade på linie med nabobygningen, mens det venstre fag står vinkelret herpå og støder op til den "pyntemur", som Kardinal Spada lod opsætte på murene til Missini-Ossoli-komplekset af småhuse. Kardinalen lod i 1600-tallet arkitekten Francesco Borromini harmonisere pladsen foran sit Palæ og heri indgik udsmykningen af de mure, som vendte ud mod Palæets facade.

Udsmykningen af Palazzo Missini-kompleksets mur inkluderede også en høj niche, hvori der blev anbragt en fontæne med et løvehovede, der spyer vand ned i en antik romersk sarkofag. Over løvehovedet står en kvindestatue, der spyer tynde vandstråler fra sine bryster.

Nichefontæne på Piazza Capo di Ferro. foto cop.: Leif Larsson
foto cop.: Leif Larsson

Øverst på de pudsede mure med stenmønster, og i hver side små vinuder i buede nicher, sidder en stor niche med Kardinal Spada's våben.

Til venstre for denne "pyntemur" står en pudset og dekorationsløs endemur fra Palazzo Missini-Ossoli, der har hovedfacade ud mod Piazza della Quercia og Vicolo dei Balestrari. Bag endemuren og over den venstre del af pyntemuren ses en tilbagetrukket tårnbygning med en enkelt vinduesåbning ud for Palæets fjerdesal og 2 store rammeløse åbninger over Palæets tagryg.

Piazza Capo di Ferro's nordvestside støder op til den nordfor liggende Piazza della Quercia.

Litteratur om Piazza Capo di Ferro:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 13.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 241-242.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione VII Regola, Parte II / a cura di Carlo Pietrangeli. - 3. edizione, 1984. ----- side 8, 90, 94, 98, 108, 112.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 21 (før de nyeste fund).
Le Strade di Roma / Claudio Rendina e Donatella Paradisi. - Roma : Newton & Compton editori, 2004. - Volume Primo: A-D.
- side 290-291.
Lombardi, Ferruccio: Le piazze storiche di Roma esistenti e scomparse. Newton & Compton, 2001.
- side 253-254.
Info.roma.it: Piazza Capo di Ferro.
www.borgato.be: Piazza e Via Capo di Ferro.
RomaSegreta.it: Piazza Capodiferro.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 25.9.2021 og sidst opdateret d. 6.2.2024