ANNAS ROM GUIDE
Curiosum Urbis Regionum XIV

"Curiosum Urbis Regionum XIV" er en liste over de 14 kvarterer ("regioni"), som Rom var blevet opdelt i af Kejser Augustus.

Listen findes i værket "Cronografo del 354" (på latin: Chronographus anni 354) fra år 354 efter Kristus. Den udgør den fjortende del af dette værk, som også indeholder lister over martyrer, Roms biskopper, konsuler og bypræfekter, samt en kaldender og flere andre lister.

De 14 kvarterer ("regioni"), som Rom var blevet opdelt i af Kejser Augustus, var: Regio I Porta Capena, Regio II Caelemontium, Regio III Isis et Serapis, Regio IV Templum Pacis, Regio V Esquiliae, Regio VI Alta Semita, Regio VII Via Lata, Regio VIII Forum Romanum vel Magnum, Regio IX Circus Flaminius, Regio X Palatium, Regio XI Circus Maximus, Regio XII Piscina Publica, Regio XIII Aventinus og Regio XIIII Transtiberim.

Indenfor hver region er der på listen opregnet de væsentligste seværdigheder og antallet af gader, altre, vejansvarlige, lejekaserner, villaer, kornmagasiner, badeanstalter, vandbassiner/cisterner og kornmøller.

Teksten er som resten af "Kronografen" ikke overleveret i den originale udgave, men i form af to senere manuskripter, hvoraf det andet har overskriften "Notitia regionum Urbis XIV". Det dateres til årene 334-357 efter Kristus, mens manuskriptet med overskriften "Curiosum Urbis Regionum XIV" dateres til perioden 357- 449 efter Kristus. Dateringen skyldes opremsningen af byens sjette obelisk, som blev rejst i Circus Maximus i år 357. Manuskriptet har dannet forlæg for en kalender fra år 449, så dateringen antages altså at ligge indenfor denne periode.

"Cronografo del 354" var beregnet for en vis Valentinus, men blev kopieret og citeret af mange andre igennem de næste par hundrede år, ja helt op til det 9.århundrede. Og det er et held, for originalen er som nævnt ovenfor gået tabt. Nogle af disse kopier findes på biblioteker rundt omkring i verden, f.eks: et manuskript kaldet "Latin. 162" der findes i National Collection i Wien. Et manuskript, der tidligere fandtes i Domkirken i Speyer og derfor kaldes "Spirensis", er senere forsvundet, men inden da blevet kopieret flere gange. En af disse kopier findes i The Bodleian Library i Oxford (Ms. 19854), en anden i Bibliothèque Nationale i Paris og to andre i henholdsvis Österreichische Nationalbibliothek i Wien og Staatsbibliothek i München. (se mere om de forskellige manuskriptkopier på The Tertullian Project: http://www.tertullian.org/fathers/chronography_of_354_00_eintro.htm).

Afskrift af de to lister kan ligeledes ses på nettet på The Tertullian Project: http://www.tertullian.org/fathers/chronography_of_354_14_regions_of_rome.htm.

Curiosum Urbis Regionum XIV starter således:

"REGIO I PORTA CAPENA
continet (= indeholder)
aedem Honoris et Virtutis (= Templet for Honos og Virtus)
Camenas
lacum Prometei (= en fontæne dedikeret til muserne og til Prometheus)
balneum Torquati (= Torquatus' badeanstalt)
thermas Severianus et
Commodianas (= Severus' og Commodus' Termer)
..... (listen fortsætter med flere seværdigheder, hvorefter den går over til at opregne:)
vici X (= gader: 10)
aediculae X (= altre/helligdomme: 10)
vicomag. XLVIII (= opsynsmænd for gader og veje (vicomagistri): 48)
.... (opremsningen fortsætter og slutter med:)
continet pedes XII CCXI s. (= indeholder/har en omkreds på 12.211 fod).
REGIO II CAEOLEOMONTIUM
continet.......

Indenfor det område, som kaldtes Regio I Porta Capena (området til venstre for Via Appia), befandt sig altså: et Tempel for Honos og Virtus, en fontæne dedikeret til muserne og en til Prometheus, Torquatus' badeanstalt, Severus' og Commodus' Termer, grønne områder med altre viet til Apollo og Splenis, områder hvor der fabrikeredes tøj (vicus vitrarius og area pannaria), en "stald" til de kejserlige ekvipager (mutatorius caesaris), flere badeanstalter tilhørende Abascanthus, en af Domitian's frigivne, og Mamertinus, en "parkeringsplads" for privatfolks vogne, et Tempel for Mars, floden Almone (Almo flumen), Triumfbuer for Lucius Verus, Trajan og Drusus. Desuden var her 10 gader, 10 altre, 3.250 lejlighedskomplekser, 120 domus, 16 kornmagasiner, 86 badeanstalter, 81 søer eller fontæner og 20 møller/bagerier. Områdets omkreds var på 12.211 fod.

Indenfor det område, som kaldtes Regio II Caelemontium (Celiohøjen), befandt sig: et Tempel for Claudius-familien, Macellum Magnun (et stort marked), bordeller, Cyclop's hule, Kasernen for V Cohorte Vigilum (brandvæsen og opsynsvæsen), Castra Peregrina (Kaserne for soldater med forlægning i Rom), "Caput Africa" (et særligt område), Det Hellige Træ, Philippus' hus, Victilius' hus, gladiatorskolerne "Ludus matutinus" og "Ludus dacicus", andre bygninger i tilknytning til arenaen i Colosseum: "spoliarium", hvor de døde gladiatorer blev lagt, og "saniarium". Desuden "Mica Aurea", en bygning måske Templum Gentis Flaviae (efter Richardsons mening - se litt.note nedenfor) og 7 gader, 7 altre, 3.600 lejlighedskomplekser, 127 domus, 27 kornmagasiner, 85 badeanstalter, 65 søer eller fontæner og 15 møller/bagerier. Områdets omkreds var på 12.200 fod.

Indenfor det område, som kaldtes Regio III Isis et Serapis (dalen ved Colosseum og Colle Oppio), befandt sig: Møntfabrikationen, et Amfiteater med 87.000 siddepladser, gladiatorskolen "Ludus Magnus", Brutus Prasens' hus, "summum choragium" (magasin for rekvisitter til brug i Amfiteatret), en fontæne for hyrderne, et forsamlingshus for olieforarbejderne, Titus' og Trajan's Termer, Livia's Porticus og "Castra Misenatum" (Kasernen for et kontingent af marinesoldater fra flåden i Misenum). Desuden var her 12 gader, 12 altre, 2.757 lejlighedskomplekser, 60 domus, 17 kornmagasiner, 80 badeanstalter, 65 søer eller fontæner og 16 møller/bagerier. Områdets omkreds var på 12.350 fod.

Indenfor det område, som kaldtes Regio IV Templum Pacis (området fra Via Sacra og Templum Pacis op til Subura og Cispius-højtoppen), befandt sig: "Porticus Absidata" (en halvcirkelformet søjlegang), "aura bucinum" (måske en plads eller en fontæne), en Apollo-statue i Vicus Sandalarius, et Tempel for Tellus, porten eller buen kaldet "Tigillum Sororium", en kolossalstatue, fontænen "Meta Sudans", Templet for Roma, Templet for Jupiter, Via Sacra, Basilica novam, Basilica Pauli, et Tempel for Faustina, Forum Transitorium, Subura-kvarteret og Daphne's badeanstalt. Desuden var her 8 gader, 8 altre, 2.757 lejlighedskomplekser, 88 domus, 18 kornmagasiner, 75 badeanstalter, 78 søer eller fontæner og 15 møller/bagerier. Områdets omkreds var på 13.000 fod.

Indenfor det område, som kaldtes Regio V Esquiliae (den del af Esquilin, der lå udenfor Servius-Muren), befandt sig: søen eller fontænen ved navn "Lacus Orphei", Livia's marked, Alexander-nymfæet, Kasernen for den II Cohorte Vigilum (brandvæsen og opsynsvæsen), Pallas' lystejendom, et Tempel for Hercules Sulla, "Amphiteatrum Castrense", Viminal-"fælleden" omkring Porta Viminalis, Templet for Minerva Medica og et Tempel for Isis Patricias. Desuden var her 150 gader, 15 altre, 3.750 lejlighedskomplekser, 180 domus, 32 kornmagasiner, 65 badeanstalter, 71 søer eller fontæner og 15 møller/bagerier. Områdets omkreds var på 15.600 fod.

Indenfor det område, som kaldtes Regio VI Alta Semita (i Curiosum kaldet Altosemita. Det dækkede Quirinal- og Viminal-højene), befandt sig: et Tempel for Salus og Serapis, Templet for Flora, Capitolium antiquum, Constantin's Termer, en statue af Mamurus, Templet for Quirinus, Sallust's haver, Templet for slægten Flavius, Diocletian's Termer, Kasernen for III Cohorte Vigilum (brandvæsen og opsynsvæsen), "de 10 taberner" og området "gallinae albae". Desuden var her 17 gader, 17 altre, 75 badeanstalter, 73 søer eller fontæner og 16 møller/bagerier. Områdets omkreds var på 15.700 fod.

Indenfor det område, som kaldtes Regio VII Via Lata (dalen vest for Via Flaminia), befandt sig: Ganymedes' sø/fontæne, Kasernen for I Cohorte Vigilum (brandvæsen og opsynsvæsen), Triumfbuen "Arcus Novus", Jupiter-nymfæet, en helligdom for Juno Capraria (eller Caprotina), "campum Agrippae", et Sol-Tempel, Kaserner for en politiafdeling ("castra"), Gypsianus' og Constantin's Porticus, en statue for Trididates, Konge i Armenien, svinemarkedet "Forum Suarium", et område kaldet "mansuetas" og et ukendt sted kaldet Lapis Pertusus. Desuden var her 15 gader, 15 altre, 3.805 lejlighedskomplekser, 120 domus, 25 kornmagasiner, 75 badeanstalter, 76 søer eller fontæner og 15 møller/bagerier. Områdets omkreds var på 13.300 fod.

Indenfor det område, som kaldtes Regio VIII Forum Romanum Magnum (Forum Romanum, Kejserfora'ene og Capitol), befandt sig: Talerstolen, kaldet "rostra", en statue af det romerske folks "genius", Senatsbygningen, en bygning kaldet "Atrium Minervae", Caesar's Forum, Augustus' Forum og Nerva's Forum, Trajan's Tempel og Trajansøjlen, en Kaserne for VI Cohorte Vigilum (brandvæsen og opsynsvæsen), "Basilica Argentaria", et Tempel for Concordia, Templer for Saturn, Titus og Vespasian, Capitolium, "Milliarium Aureum" milepælen hvorfra alle veje måltes, Vicus Iugarius, "Graecostadium" hvor de udenlandske delegationer blev modtaget, Basilica Iulia, Templerne for Castor, Minerva og Vesta, Agrippa's kornmagasin, nogle fontæner, en bygning kaldet "Atrium Caci", " Porticus Margaritaria" hvor perlehandlerne holdt til og "Elephas Herbarius" der muligvis var en stenstatue af en græssende elefant. Desuden var her 34 gader, 34 altre, 3.480 lejlighedskomplekser, 130 domus, 18 kornmagasiner, 85 badeanstalter, 120 søer eller fontæner og 20 møller/bagerier. Områdets omkreds var på 14.067 fod.

Indenfor det område, som kaldtes Regio IX Circus Flaminius (Marsmarken), befandt sig: Stalde for de 4 væddeløbspartier, Philippus' Porticus (søjlegang), to søjlegange ved navn Minucia (Minucia Vetus og Minucia Frumentaria), "Crypta Balbi", 3 teatre, hvoraf Balbus' var det største med 11.510 siddepladser, Pompeius' Teater havde 17.580 siddepladser og Marcellus-Teatret 20.500 siddepladser, Domitian's Odeum (koncerthal mm.) med 11.600 pladser, Domitian's Stadion med plads til 30.088 tilskuere, området "Campus Martius", øvelsespladsen "Trigarium", statuerne kaldet "ciconiae" hvor vinene blev omlastet fra skibene og "nixae", Pantheon, Basilica Neptuni, Basilica Matidia et Marciana, Tempet for Antoninus og den tilhørende søjle, Alexander-Termerne og Agrippa's Termer, Argonauternes Porticus, Meleagers søjlegang, et Tempel for Isis og Serapis, Templum Divorum og Felicles' lejlighedskompleks der var berømt for sin højde. Desuden var her 35 gader, 35 altre, 2.777 lejlighedskomplekser, 140 domus, 25 kornmagasiner, 63 badeanstalter, 120 søer eller fontæner og 20 møller/bagerier. Områdets omkreds var på 32.500 fod.

Indenfor det område, som kaldtes Regio X Palatium (Palatin-højen), befandt sig: Romulus' hus, Templet for Matris deum og Apollo Ramnusis, "pentapylum" (indgangen til Jupiter-templet med en søjlegang med 5 buer), Augustus' hus, Tiberius' hus, Augurernes hus, Templet for Jupiter, den gamle Curie, en statue af Fortuna, Septizonium, Et Tempel for Victoria Germania og Lupercal-grotten. Desuden var her 20 gader, 20 altre, 2.642 lejlighedskomplekser, 89 domus, 48 kornmagasiner, 44 badeanstalter, 90 søer eller fontæner og 20 møller/bagerier. Områdets omkreds var på 11.510 fod.

Indenfor det område, som kaldtes Regio XI Circus Maximus (nutidens Piazza della Bocca della Verità, Velabro og Circo Massimo), befandt sig: Templet for Solen og Månen, et Mercur-Tempel, et Tempel for Matris deum og Jupiter, Ceres-Templet, "de 12 porte", Porta Trigemina, Templet for Apollo Caelispex, Templet for Hercules Olivarius, Velabro-området og Janus Quadrifrons-Buen. Desuden var her 21 gader, 21 altre, 2.600 lejlighedskomplekser, 88 domus, 16 kornmagasiner, 15 badeanstalter, 20 søer eller fontæner og 16 møller/bagerier. Områdets omkreds var på 11.500 fod.

Indenfor det område, som kaldtes Regio XII Piscina Publica ("Lille Aventin"), befandt sig: området "Area Radicaria", Via Nova, Templet for Fortuna Mammosa, en statue af Isis, Templet for Bona Dea, Clivus Delphini, Themae Antoninianae (= Caracalla's Termer), "Septem Domos Parthorum", "Campus Lanatarius", Konsul L. Fabius Cilo's hus, Kasernen for III Cohorte Vigilum (brandvæsen og opsynsvæsen), Annia Cornificia Faustina's hus og Kejser Hadrian's privathus. Desuden var her 17 gader, 17 altre, 2.487 lejlighedskomplekser, 113 domus, 27 kornmagasiner, 63 badeanstalter, 80 søer eller fontæner og 25 møller/bagerier. Områdets omkreds var på 12.000 fod.

Indenfor det område, som kaldtes Regio XIII Aventinus (selve Aventin-højen og det lave område ved Testaccio), befandt sig: Armilustrium-pladsen, Templet for Diana og Minerva, 3 nymphæer, Sura's Termer og Decius' Termer, Templet for Jupiter Dolichenus,"Mappam Auream", gaden eller området kaldet "Platanonis", lagerhallerne Horrea Galbae og Horrea Aniciana, Porticus Fabarium, Scala Cassi og Forum Pistorium (bagernes og møllernes marked). Desuden var her 18 gader, 18 altre, 2.487 lejlighedskomplekser, 130 domus, 35 kornmagasiner, 44 badeanstalter, 89 søer eller fontæner og 20 møller/bagerier. Områdets omkreds var på 18.000 fod.

Indenfor det område, som kaldtes Regio XIIII Transtiberim (Trastevere med mere), befandt sig: "Gaianum" (et område hvor Caligula afholdt væddekørsel), "Phrygianum" (altre for Magna Mater), området Vatikanet, 5 søer hvor der afholdtes søslag, Domitus' Haver, Gianicolo-højen,Ampelus', Priscus' og Dianas badeanstalter, Kasernen for VII Cohorte Vigilum (brandvæsen og opsynsvæsen), en statue af Valerian, en stutue med Gorgon-hovede, Helligdommen for Hercules cubans (den hvilende/sovende Hercules), Templet for Fors Fortuna, samlingshus eller "fabrik" for læder-arbejderne under Severus-dynastiet, et område eller plads måske tilhørende familien Bruttia, "Campus Codetanus": et område bevokset med planten codeta (= padderok, "Equisetum"), Geta's Haver og et magasin for bærestols-bærerne. Desuden var her 78 gader, 78 altre, 4.405 lejlighedskomplekser, 150 domus, 22 kornmagasiner, 86 badeanstalter, 180 søer eller fontæner og 24 møller/bagerier. Områdets omkreds var på 33.000 fod.

I to ekstra lister opregnes antallet af forskellige steder og seværdigheder: 6 obelisker, 8 broer, 7 møller, 8 større pladser, 11 pladser af Forum-typen, 10 basilica'er, 11 termer, 19 akvædukter, 29 større veje, 2 cirkus, 2 amfiteatre, 2 kolossal-statuer, 2 snoede søjler, 2 fødevaremarkeder, 3 teatre, 4 gladiatorskoler, 5 søer hvor der kunne afholdes søslag, 15 nymfæer, 22 rytterstatuer, 80 gudestatuer i guld og 74 i elfenben, 36 marmorbuer, 37 byporte, 423 gader, 423 altre, 672 områdeansvarlige for vejvæsen og byggeri, 29 opsynsmænd, 46.602 lejlighedskomplekser, 1.790 domus, 290 kornmagasiner, 856 badeanstalter, 1.352 søer eller fontæner, 254 møller/bagerier, 46 bordeller, 144 offentlige latriner, 10 kaserner for Prætorianer-garden, 4 for for bygarden og 8 for brandvæsen og opsynsvæsen, 2 kaserner for ryttergarden Equites Singulares, diverse kaserner for midlertidige tropper og 2.300 olieudleveringssteder.

 

--------- Se oversigt over lignende kataloger og lister --------- Læs mere om "Kronografen" --------- Læs mere om Roms regioner ---------

 Litteratur og links om Curiosum Urbis Regionum XIV:
Codice Topografico della Città di Roma / a cura di Roberto Valentini e Giuseppe Zucchetti. R. Istituto Storico Italiano per il Medio Evo. (Fonti per la Storia d'Italia : Scrittori Secoli IV-XII )
Volume Primo. Roma, nella Sede dell'Istituto Palazzo dei Filippini, 1940.
- side 63ff.
Codice Topografico della Città di Roma / a cura di Roberto Valentini e Giuseppe Zucchetti. R. Istituto Storico Italiano per il Medio Evo. (Fonti per la Storia d'Italia : Scrittori Secoli IV-XII )
Volume Secondo. Roma, nella Sede dell'Istituto Palazzo dei Filippini, 1942. Ristampa anastatica, Stabilimento Tipografico "Pliniana", 1997.
- side 1ff.
The Tertullian Project: The Chronography of 354 AD.
Wikipedia (italiensk): Cronografo del 354.
Wikipedia (engelsk): Chronography of 354.


Oversigt over sider om lignende kataloger og lister
Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annnas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 27.7.2010 og sidst opdateret d. 18.6.2022