ANNAS ROM GUIDE
Kalendere

Ordet "kalender" kommer fra senlatin: "calendarius", tidsviser gennem året; "calendarium" er en gældsbog til "calendæ", den første dag i måneden, betalingsdagen. "Kalender" er således blevet til en fortegnelse over årets dage ordnet i uger og måneder, altså et tidsregningssystem. Det er afledt af ordet "clamo" = "jeg råber, erklærer" fordi tiden blev udråbt eller angivet af eksperterne, i gammel tid præsterne, der studerede himmelfænomenerne.

Vor kalender er opbygget på grundlag af forskellige beregninger:

året som kan defineres som tiden mellem 2 sommer- eller vintersolhverv;

månederne der kan beregnes på 2 måder: "en synodisk måned", der er tiden fra nymåne til nymåne, det varer 29,53 dage. Og "en siderisk måned", der er den tid det tager for månen at rejse en gang rundt om jorden, hvilket varer 27,3 dage;

ugerne, der oprindeligt angav tiden mellem 2 markedsdage og kunne variere i længde efter stedet, men fra ca.700 før Kristus af babylonerne fastsattes til 7 dage, fordi 7 var deres lykketal;

dagene, der kan beregnes fra solopgang til solopgang eller fra middag til middag;
og dagene kan så igen inddeles i mindre enheder for at kunne fastsætte tidspunktet så nøjagtigt som muligt.

Det gamle romerske kalenderår (også omtalt som "Romulus's kalender") var først opdelt i 10 månemåneder á 29 1/2 dag og senere ("Kong Numa Pompilius' kalender") i 12 måneder, idet der på et tidspunkt blev indført 2 nye måneder, som kom til at hedde "Januarius" og "Februarius" (efter henholdvis "Guden Janus", som var gud for al indgang og begyndelse - også årets begyndelse, og "Februa", som var en renselses- og forsoningsfest, som afholdtes i slutningen af denne måned, der oprindelig var årets sidste måned).

Selv med 12 måneder var der dog stadig ikke overensstemmelse mellem kalenderen og årstiderne, hvilket man forsøgte at afhjælpe ved at indsætte en ekstra måned hvert andet år. Denne ændring gav dog stadig ikke den rigtige oversensstemmelse, så i år 46 før Kristus gennemførte Cæsar en kalenderreform. Herved blev den 1. januar selve "nytåret", da man helt fra 153 før Kristus var begyndt at betragte januar som årets første måned.

Marts måned, "Martius" var helliget Guden Mars og april måned, der var den anden astronomiske måned, hed "Aprilis". Den 3.måned i det astronomiske år var "Maius" (maj måned) og juni måned opkaldtes efter den romerske slægt Junius. Herefter fulgte den femte måned "Quintilis" som senere skulle blive opkaldt efter Julius Cæsar ("Julius") og den sjette måned "Sextilis", som endnu senere opkaldtes efter Kejser Augustus ("Augustus"). "September" betyder det, som hører til den syvende måned (regnet fra marts) ligesom "October", "November" og "December" betyder det, der hører til henholdsvis den ottende, niende og tiende måned.

Den Julianske Kalender brugtes helt op til 1582, hvor den var blevet så upræcis, at det efterhånden var bydende nødvendigt med en ny reform, som blev foretaget under Pave Gregor XIII (1572-1585), der i 1582 nedsatte en kommission til udarbejdelse af en ny kalender, som kaldes Den Gregorianske efter ham.

Når kalenderen var så vigtig for den katolske kirke, skyldes det problemet med at udregne tidspunktet for Påsken, som Koncilet i Nikæa i år 325 på Kejser Constantin's foranledning havde vedtaget skulle fejres på den søndag, der fulgte efter den fuldmåne, som fulgte efter forårsjævndøgn.

Fra år 525 talte man årene efter Kristi Fødsel. Der eksisterer ikke noget år 0, men man går fra år 1 før Kristus til år 1 efter Kristus. Det var munken Dionysius Exiguus, som "opfandt" denne måde at tælle årene på.


I udgravninger under Kirken Santa Maria Maggiore har man fundet rester af en malet vægkalender fra det 4.århundrede efter Kristus. - Læs mere om udgravningerne.

I kopier er den såkaldte "Calendario Filocaliano" fra år 354 efter Kristus bevaret til vor tid. - Læs mere om denne.Litteratur og Links til mere om Kalendere:
Cattabiani, Alfredo: Calendario. 5.edizione. Rusconi, 1989.
Williams, Brian: Kalendere. Fokus på tid. Bogfabrikken Fakta, 2003.
Marcussen, Jørgen: Kronologi: Oplysninger om tidsbegreber og kronologi. Kalendersystemer.

Wikipedia (engelsk tekst): Almanac.
Wikipedia (engelsk tekst): Calendar.
Wikipedia (italiensk tekst): Calendario romano.

 


Oversigt over sider om tid
Bøger og links om tid
Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Bykort
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 17.8.2003 og sidst opdateret d. 17.7.2010