ANNAS ROM GUIDE

Ponte Principe Amedeo Savoia Aosta

- bro over Tiberen mellem Via Acciaioli og Via del Gianicolo -

Se til venstre for nr. 78 på Kort over den vestlige del af Campo de' Fiori-Turen

Ponte Principe Amedeo Savoia d'Aosta - Prins Amedeo af Savoia d'Aosta's Bro - forbinder nordøstsiden af Gianicolohøjen og Vatikanet med nordvestsiden af Marsmark-området, her kvarteret Rione Ponte, ud for Via Acciaioli. Man kan også sige, at den forbinder krydset mellem flodboulevarderne Lungotvere dei Sangallo og Lungotevere dei Fiorentini med Piazza della Rovere i kvarteret Rione Borgo.

Denne bro, der har navn efter den tredie Prins af Aosta, Amedeo (1898-1942), en søn af Grev Emanuele Filiberto, må ikke forveksles med en anden bro ved navn "Ponte Duca d'Aosta", som ligger noget højere oppe af floden, ved Foro Italico.

Ponte Principe Amedeo blev vedtaget efter den nye byplan "Piano Regolatore" fra 1931 og bygget i 1939-1942 i teglsten, beklædt med travertin efter en tegning af ingeniør Rodolfo Stoelker.

De 3 brede og lave buer hviler på bropiller på hver flodbred og yderligere 2 kraftige bropiller midt i floden. Disse er gennemhullede for at lette vandgennemløbet - og dermed trykket - når floden stiger og den kraftge strøm raser ned gennem flodlejet.

Broen er ca. 110 meter lang og 20 meter bred. Den har fortov beskyttet af en lav mur i hver side og 3 vognbaner, der idag er ensrettede fra vest mod øst.

Flere steder finder vi lange indskrifter, der hædrer Prins Amedeo, som i 1937 var vicekonge i Etiopien og efter nederlaget ved Amba Alagi døde som engelsk fange i Nairobi.

På muren mod Lungotevere Gianicolense kan man læse:

"Sottocomandante di Batteria manteneva - esatto e calmo il tiro dei suoi pezzi sotto - l'intenso fuoco nemico - richiesto di un servizio di osservazione si - spingeva arditamente ai più esposti osservatori - di prima linea - (Castelnuovo-M. Sei Busi Ottobre 1915) - Motivazione della Medaglia di Bronzo al Valor Militare" ("Som underkommandant over et militærbatteri opretholdt han nøje og roligt sine våbens beskydning - under en intens fjendtlig beskydning - (samtidig) kastede han sig uden tøven, når han blev bedt om at anstille undersøgelser, ud i frontlinien. - (Castelnuovo-M. Sei Busi Ottobre 1915) - (Dette var) begrundelsen for tildelingen af bronzemedaljen for militær tapperhed").

På muren mod Lungotevere in Sassia lyder teksten:

"Comandante di batteria seppe resistere a - prolungato concentramento di fuoco di grossi - calibri prodigandosi per ripristinare i collega - menti telefonici riparare inconvenienti ricoverare - i feriti sempre col consueto sprezzo del - pericolo con la abituale serenità calma e - sicurezza ottenendo che il tiro preciso dei suoi - pezzi non rallentassero un solo istante ed imponendosi all'ammirazione di tutti fulgido - esempio di virtù di principe e di soldato - (Monte Debeli 5-6 Giugno 1917) - Motivazione della Medaglia d'Argento al Valor Militare" ("Som kommandant over et militærbatteri forstod han at modstå lange angreb med store våben, mens han opofrede sig for at genoprette telefonforbindelser, overvinde forhindringer, komme de sårede til undsætning, overalt med sin sædvanlige foragt for faren, sin ro, uforstyrrelig og sikker, kunne han opnå, at hans præcise beskydning ikke et øjeblik forsinkedes. Han var beundret af alle og et strålende eksempel på prinsers og soldaters dyd. - (Monte Debeli 5-6. Juni 1917) - (Dette var) begrundelsen for tildelingen af sølvmedaljen for militær tapperhed").

På muren mod Lungotevere dei Fiorentini ses denne indskrift:

"Magnifica figura di soldato e di comandante - con sereno disprezzo del pericolo riordinava - la batteria sconvolta della violenza del fuoco - nemico rincorando con la voce e l'esempio i - suoi bombardieri ad alcuni dei quali sepolti - dalle rovine dei ricoveri salvava animosamente la vita - Motivazione della Medaglia d'Argento al Valor Militare" ("En strålende soldat og kommandant, der med rolig foragt for faren genoprettede det militære batteri, som var nærmest ødelagt af fjendens beskydning og med (høj) stemme og sit eksempel opmuntrede han sine soldater til at redde kammerater, som var blevet begravet under ruinerne og reddede på denne måde liv. (Dette var) begrundelsen for tildelingen af sølvmedaljen for militær tapperhed").

Den længste indskrift findes på muren mod Lungotevere dei Sangallo:

"Comandante superiore delle Forze Armate dell'Africa orientale - italiana durante undici mesi di asperrima lotta isolato - dalla madre patria circondato dal nemico soverchiante per - mezzi e per forze confermava la già sperimentata capacità - di condottiero sagace ed eroico. - Aviatore arditissimo instancabile animatore delle proprie - truppe le guidava ovunque per terra sul mare e nel cielo - in vittoriose offensive in tenaci difese impegnando rilevanti - forze avversarie. - Assediato del ristretto ridotto dell'Amba Alagi alla testa - di una schiera di prodi resisteva oltre il limite delle umane - possibilità in un titanico sforzo che si imponeva - all'ammirazione dello stesso nemico. - Fedele continuatore delle tradizioni guerriere della - stirpe Sabauda puro simbolo delle romane virtù dell'Italia - Imperiale Fascista - Africa Orientale Italiana 10 Giugno 1940 XVIII-18 Maggio 1941 XIX. - Motivazione della Medaglia d'Oro al Valor Militare conferita - per la difesa dell'Impero" ("Som øverste kommandant over de bevæbnede tropper i Det Italienske Østafrika bekræftede han - i 11 måneders forbitret kamp, isoleret fra sit moderland og omgivet af fjenden, der havde både bedre våben og flere soldater - sine allerede foreviste evner som klog og modig general. Som utrættelig og dristig flyver, som den der pustede nyt liv i sine egne tropper, gik han i spidsen for dem både til lands, til vands og i luften - mod fjendens tropper i sejrrige offensiver og stædige forsvar. Omringet i det, der var tilbage af Amba Alagi, ydede han - i spidsen for en tapper skare - modstand ud over alle menneskelige grænser og muligheder med en titanisk styrke, som aftvang selv fjenden beundring. Han var en trofast fortsætter af den militære tradition i sin Sabaudiske slægt og et rent eksempel på de romerske dyder i det fascistiske italienske Imperium. Det Italienske Østafrika 10. Juni 1940 XVIII - 18 Maj 1941 XIX. (Dette var) begrundelsen for tildelingen af Guldmedaljen for Miltitært Mod i Imperiets Forsvar").

Over alle indskrifterne er der et lille relief af en krone og på begge sider det fascistiske mærke "fasces", et knippe af kviste som brugtes af Antikkens embedsmænd og som det fascistiske styre overtog som symbol på denne arv.

Mange bygninger - både fra Antikken og Middelalderen - forsvandt med byggeriet af de høje flodmure, anlægget af flodboulevarderne og de nye, store gader, der skulle lede trafikken gennem byen og over floden. Og Ponte Principe Amedeo blev bygget med netop dette formål: at forbinde Via Aurelia og det nye Quartiere Aurelio i vest med den historiske by mod øst.

I den forbindelse blev der foretaget tilretninger af Gianicolohøjens skråninger og man lod grave en lang tunnel, der skulle føre trafikken videre fra Ponte Principe Amedeo. Også denne tunnel fik navn efter Prinsen og kaldes Galleria Principe Amedeo. Ved Tunnelens start efter Broen opstod en ny plads, der fik navnet Piazza Della Rovere.

Ved Broens østlige ende lå tidligere en del huse, som tilhørte områdets store koloni af tilflyttere fra Firenze. Mange huse var store palæer med haver ned mod floden, hvor der var strandområder og et færgested ved den lille havn Porto di San Giovanni, der lå netop her, hvor Ponte Principe Amedeo starter, og nedenfor Kirken San Giovanni dei Fiorentini. Oppe fra den nu forsvundne del af gaden Via della Mola dei Fiorentini, kunne man via flere trapper og stier komme ned til flodbredden og lade sig færge over til den også nu forsvundne Porto della Barchetta på Tiberens modsatte side.

Derudover betød byggeriet af Ponte Principe Amedeo også nedrivning af en anden bro, som stod lidt sydligere og som siden 1863 havde sørget for forbindelsen mellem de 2 sider. Denne såkaldte Ponte di Ferro eller Ponte dei Fiorentini udgik syd for Kirken, fra Largo dei Fiorentini, og førte over til Porte Leonino ved Via della Lungara. Denne bro, som var udført i jern ("ferro"), syntes nu overflødig og blev revet ned i 1941.

 

Litteratur om Ponte Principe Amedeo Savoia Aosta:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 7.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori, 1981.
--- Rione V Ponte, Parte 1V / a cura di Carlo Pietrangeli. - 3. edizione. ------- side 10, 11, 24, 84.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 14 (før de nyeste fund).
RomArcheologica : Guida alle antichità della Città Eterna - Tredicesimo Itenerario: Il Tevere. - Roma : EdR Elio de Rosa editore, 2002.
- side 38.
Tagliaferri, Alberto e Valerio Varriale: I ponti di Roma. 1. edizione. Roma, Newton Compton editori, 2007. (Quest'Italia. Collana di storia, arte e folclore, 347).
- side 112-117.
Annazelli.com: Ponte Principe Amedeo di Savoia Aosta.
Info.roma.it: Ponte Principe Amedeo Savoia-Aosta.
Roma Segreta: Ponte Principe Amedeo.
Wikipedia (italiensk tekst): Ponte Principe Amedeo Savoia Aosta.

Seværdigheder i området
Steder i området
Personer med tilknytning til området
Kort over området
Tilbage til turen
Fotos fra turen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 21.3.2022 og sidst opdateret d. 17.10.2023