ANNAS ROM GUIDE

Via della Mola dei Fiorentini

Se ovenfor nr. 78 på Kort over den vestlige del af Campo de' Fiori-Turen

Det lille, halvt bortgemte, gadestykke, som vi idag kender som Via della Mola dei Fiorentini, er kun en rest af en tidligere meget længere lille gade, der i den nordvestlige del af kvarteret Rione Ponte løb mod nordvest fra pladsen foran Kirken San Giovanni dei Fiorentini og ned mod flodbrinken på det sted, hvor Tiberens løb i en bue svinger fra sydøst mod nordvest og derpå næsten ret mod øst igen.

På dette sted delte gaden sig i to. Til venstre startede der en trappe ned mod flodbredden og løb derpå hernede et stykke mod syd til den lille færgehavn Porto di San Giovanni dei Fiorentini alla Scala. Mod højre fortsatte det nordvestlige forløb, men nu drejet i lige nordlig retning, langs flodbrinken til det sted, hvor den antikke Pons Neronianus har spændt over floden, ret udfor den fra stik øst kommende gamle gade Via Recta.

Ud for det sted, hvor Via della Mola dei Fiorentini sluttede, var der et større stykke strandbred, hvortil man havde fæstnet en af de mange vandmøller, som flød langs Tiberens bredder. En sådan mølle hedder på italiensk "mola" og det er netop denne mølle, der har givet navn til gaden. Der har måske endog ligget flere møller på stedet, da gaden nogle steder benævnes Via delle Mole dei Fiorentini ("mole" er flertal af "mola").

Da de høje digemure i slutningen af 1800-tallet afskar de flodnære kvarterer fra selve Tiberen, besluttede man også langs disse at anlægge de brede flodboulevarder, som alle fik "fornavnet" Lungotevere. Det stykke, som kom til at forandre Via della Mola dei Fiorentini, kom til at hedde Lungotevere dei Fiorentini og det skar en ordentlig bid af området nord for San Giovanni dei Fiorentini.

Ved siden af Kirken stod en meget stor bygning med front mod Via della Mola. Det var det såkaldte Ospedale dei Fiorentini, altså de florentinske tilflytteres herberg, sygehus og alderdomshjem, hvor alle fra Firenze-egnen kunne få hjælp. Institutionen var grundlagt i 1606, opført i 1607 og i funktion indtil 1841. Ejendommen udfyldte hele karréen langs vestsiden af Via della Mola indtil denne delte sig og knækkede mod nord. Størstedelen af bygningen er idag væk, amputeret dels af Lungotevere mod vest og dels af tværgaden Via Acciaioli mod syd.

Idag står der ved siden af Kirken en nyere bygning, mens kun en lille del af Via della Mola dei Fiorentini har overlevet mellem Via Acciaioli og Lungotevere dei Fiorentini. Hele trappegaden og det nordlige gadestykke er ligeledes forsvundet under Lungotevere.

Det var ikke kun Lungotevere og digemurene, der var skyld i nedrevne bygninger og "huller" i bebyggelse og gadenet. Også anlægningen af Via Acciaioli som adgangsvej til den nye bro Ponte Principe Amedeo d'Aosta forårsagede stor ravage.

Herved forsvandt også en stor del af husene på østsiden af Via della Mola dei Fiorentini. Nedrivningernes brutalitet kan man stadig se i de afskårne mure mod Via Acciaioli.

Via della Mola dei Fiorentini har også engang været omtalt som Via del Fiume.

EN KORT TUR GENNEM GADEN - med start fra Via Acciaioli / Piazza dell'Oro:

Det første hus på højre hånd er netop et eksempel på disse voldsomme nedrivninger. Hushjørnet mod Piazza dell'Oro er fuldstændig gennemskåret og man kan tydeligt aflæse lejlighedernes og værelsernes placering, inden disse blev halverede. Her står nærmest nøgne mure med enkelte vinduer og støttemure, samt et sted en lille basarbygning og i nr. 5 en garage med en lille "terrasse" ovenpå stueetagens loft, mellem støttemurene. Huset er i 5 etager med en beplantet tagterrasse. Der er 6 fag mod Via della Mole dei Fiorentini. Facaden er i lyst puds med smalle etageadskillelsesfriser under vinduerne, der er indsat i profilerede rammer og på første-, anden- og trediesalen har vandrette overliggere. Stueetagens facade har belægning af flade travertinfliser og midt i er der en fin portal med hovedindgangen. Andre mindre indgange og vinduer findes på hver side heraf.

Via della Mola dei Fiorentini lå her i et lavt niveau og den løber nu ganske langt under gadenivauet ved Lungotevere dei Fiorentini, men falder også noget fra starten ved Piazza dell'Oro.

Den næste bygning her på østsiden er samtidig hjørnehus mod Lungotevere. Og den ligger netop her ud for en høj trappe, der fører fra den lavtliggende gyde til den højtliggende flodboulevard.

Der er tale om et nyere hus, bygget i 1926-1932, med 5 fag i 4 etager mod gaden og 3 etager med halvhøj kælder mod floden. Herudtil er der 7 fag inden hjørnet mod Piazza Pasquale Paoli. Facaden er på de 2 nederste etager beklædt med tilhugne stenkvadre, mens den øverste del er pudset op i en lys gul farve, der har indridset stenmønster. Stueetagens vinduer er høje og indsat i kraftige stemrammer med sidesøjler og trekantede gavlfelter. Første- og andensalens vinduer er i profilerede rammer og førstesalens er toppet af vandrette overliggere. Mod Piazza Paoli er der 7 fag med en stor indgangsdør i midten. Bygningen støder her vinkelret sammen med et nabohus udført på samme måde og med samme udsmykning, men noget højere. Det er i 6 etager med 5-8 fag mod Pladsen og floden. Ejendommen har 9-fags sidefacade mod Corso Vittorio Emanuele II.

--- OG TILBAGE IGEN - fra Lungotevere dei Fiorentini:

Hjørnehuset på højre hånd er her ligeledes et moderne hus i 4 høje etager med overbygget 5. etage, som ligger trukket noget tilbage bag en stor grøn tagterrasse. Hjørnet mod Via della Mola dei Fiorentini er skråt afskåret og kun ét fag bredt. Mod denne gade har ejendommen 6 etager og 8 fag, mens den mod floden har 6 høje fag i stueplan og 5 fag vinduer på de øvrige etager. Huset har gadenumrene 2-8 mod Lungotevere, lutter butiksvinduer og -indgange, og gadenumrene 1-7 mod Via Acciaioli, hvor der i nr. 7 er en hovedindgang. Facaden har nederst et panel af marmorfliser, mens de øvre etager er i røde teglsten. Flade, hvide "søjler" flankerer her førstesalens franske altaner og andensalens vinduer.
Ejendommen udfylder hele den trekantede karré mellem Via della Mola dei Fiorentini, Lungotevere dei Fiorentini, og Via Acciaioli, hvor hushjørnet mod gyden ligeledes er skråt afskåret i kun ét fags bredde.

 

Litteratur om Via della Mola dei Fiorentini:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 7.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 586.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori, 1981.
--- Rione V Ponte, Parte 1V / a cura di Carlo Pietrangeli. - 3. edizione. ------- side 6, 12, 14.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 14 (før de nyeste fund).
Le strade di Roma / Claudio Rendina, Donatella Paradisi. - Roma : Newton & Compton editori, 2004.
- Volume Secondo : E-O --- side 832.
Info.roma.it: Via delle Mole dei Fiorentini.
Rerum Romanarum: Via della Mola dei Fiorentini.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 22.3.2022 og sidst opdateret d. 2.12.2023