ANNAS ROM GUIDE

Lungotevere dei Fiorentini

Se til venstre, ovenfor nr. 78 på Kort over den vestlige del af Campo de' Fiori-Turen

Lungotevere dei Fiorentini - "Florentinernes vej langs Tiberen" - har navn efter den koloni af tilflyttere fra Firenze, som siden Renæssancen havde slået sig ned i området, hvor de havde startet deres vekselerer- og bankierbutikker, bygget deres huse og samlingssteder, kapeller og kirker.

Denne del af den lange række af flodboulevarder, der snor sig langs begge sider af Tiberen, blev anlagt i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet efter at de høje digemure langs floden var blevet bygget for at stoppe de gentagne voldsomme oversvømmelser af de lavtliggende områder.

Lungotevere dei Fiorentini udgøres af en kort bue mellem broerne Ponte Principe Amedeo d'Aosta og Ponte Vittorio Emanuele II. Mod syd - ved Ponte Principe Amedeo d'Aosta - fortsætter Lungotevere dei Fiorentini den fra syd kommende flodboulevard Lungotevere dei Sangallo, som her afbrydes af den på samme tid anlagte tværvej Via Acciaioli. Mod nord - ved Ponte Vittorio Emanuele II - stoppes forløbet af den store plads Piazza Pasquale Paoli, der ligger for enden af den fra sydvest kommende store trafikåre Corso Vittorio Emanuele II. Nord for denne og Pladsen fortsættes flodboulevard-forløbet mod øst af Lungotevere degli Altoviti.

Lungotevere dei Fiorentini's forløb brydes kun én gang af en sidegade fra sydøst, den lille - og ved Via Acciaioli's gennemførelse amputerede - Via della Mola dei Fiorentini.

EN TUR AD LUNGOTEVERE DEI FIORENTINI:

Som alle flodboulevarderne har Lungotevere dei Fiorentini kun bebyggelse til den ene side, mens den anden udgøres af muren mod floden og en lang beplantning af høje og skyggeskabende platantræer.

På hjørnet af Via Acciaioli og Lungotevere dei Fiorentini står et moderne hus i 4 høje etager med overbygget 5. etage, som ligger trukket noget tilbage bag en stor grøn tagterrasse. Mod floden er der 6 høje fag i stueplan og 5 fag vinduer på de øvrige etager. Ejendommen har gadenumrene 2-8 mod Lungotevere, lutter butiksvinduer og -indgange, og gadenumrene 1-7 mod gaden, hvor der i nr. 7 er en hovedindgang. Facaden har nederst et panel af marmorfliser, mens de øvre etager er i røde teglsten. Flade, hvide "søjler" flankerer her førstesalens franske altaner og andensalens vinduer. Hjørnet mod Via della Mola dei Fiorentini er skråt afskåret og kun ét fag bredt. Mod sidegaden har ejendommen hele 6 etager og 8 fag.

Via della Mola dei Fiorentini ligger nedenfor en høj trappe. Her ses tydeligt den store niveauforskel på det gamle, lavtliggende terræn og de høje diger.

sidegadens modsatte hjørne står et andet nyere hus, opført efter gennembrudet af Lungotevere, der også tog den nordvestligste del af den gamle gade, der omtrent midtvejs havde en lang trappe ned til flodbredden og den lille færgehavn, som kaldtes Porto di an Giovanni de' Fiorentini alla Scala og lå her omtrent hvor Via Acciaioli nu går over i Ponte Principe Amedeo. Hvor den ovennævnte trappe gik ned mod floden, fortsatte gaden et stykke videre langs flodbredden, næsten op til det sted, hvor ruinerne af den antikke Pons Neronianus idag kan ses ved lavvande. Husene, der lå her på gadens østside, blev skåret væk af den nye Lungotevere, ligesom det var sket med den store bygning, der stod nord for Kirken San Giovanni dei Fiorentini - ovenfor færgestedet og frem til trappen og Via della Mola dei Fiorentini.

Det nye hus på nordsiden af denne gade og Lungotevere dei Fiorentini er bygget i 1926-1932 og har 4 etager mod sidegaden og 3 etager med halvhøj kælder mod floden. Herudtil er der 7 fag inden hjørnet mod Piazza Pasquale Paoli. Mod gaden er der 5 fag. Facaden er på de 2 nederste etager beklædt med tilhugne stenkvadre, mens den øverste del er pudset op i en lys gul farve, der har indridset stenmønster. Stueetagens vinduer er høje og indsat i kraftige stemrammer med sidesøjler og trekantede gavlfelter. Første- og andensalens vinduer er i profilerede rammer og førstesalens er toppet af vandrette overliggere. Mod Piazza Paoli er der 7 fag med en stor indgangsdør i midten. Bygningen støder her vinkelret sammen med et nabohus udført på samme måde og med samme udsmykning, men noget højere. Det er i 6 etager med 5-8 fag mod Pladsen og floden. Ejendommen har 9-fags sidefacade mod Corso Vittorio Emanuele II.

 

Litteratur om Lungotevere dei Fiorentini:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 7.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 383.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori, 1981.
--- Rione V Ponte, Parte 1II / a cura di Carlo Pietrangeli. - 3. edizione. ------- side 30.
--- Rione V Ponte, Parte 1V / a cura di Carlo Pietrangeli. - 3. edizione. ------- side 24.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 14 (før de nyeste fund).
annazelli.com: Lungotevere dei Fiorentini.
Info.roma.it: Lungotevere dei Fiorentini.
Wikipedia (engelsk tekst): Lungotevere dei Fiorentini.
Wikipedia (italiensk tekst): Lungotevere dei Fiorentini.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 28.1.2022 og sidst opdateret d. 7.2.2024