ANNAS ROM GUIDE

Via Catalana

Se til venstre for nr. 138 på Kort over den østlige del af Campo de' Fiori-Turen

Via Catalana er opkaldt efter den gamle jødisk-spanske Synagoge, Scola Catalana, som stod ved den nu forsvundne Piazza delle Scole, og nyanlagt i begyndelsen af 1900-tallet, efter at de mange saneringsmodne huse i den gamle Ghetto var blevet revet ned. Gaden har også navn efter en af de gamle gader, som forsvandt ved nedrivingerne, den gamle Via Catalana, som løb i Ghettoen mellem de ligeledes forsvundne Piazza delle Scole og Via delle Azzimelle.

Via Catalana løber i øst-vestlig retning fra den sydlige del af Via del Portico d'Ottavia i øst til Via del Progresso / Piazza delle Cinque Scole i vest. Den krydses undervejs af den fra nordvest kommende Via del Tempio, som går skråt mod sydøst til Lungotevere dei Cenci.

I Antikken var området en del af det store anlæg Circus Flaminius, som strakte sig fra nutidens Via del Portico d'Ottavia i nord til et stykke syd for Via Catalana, ved hvis sydside, der lå magasinbygninger, horrea, og et Tempel for Dioskurerne Castor og Pollux.

Senere byggedes der boliger og værksteder i ruinerne af de gamle magasiner og resterne af templer og søjlegange. Huse som med tiden udbyggedes og sammenbyggedes, fik tilføjet ekstra etager og tilbygninger. På et tidspunkt blev kvarteret et af de steder, hvor Roms jødiske familier gerne bosatte sig og med de pavelige restriktioner og påbud i slutningen af 1400-tallet og begyndelsen af 1500-tallet forstærkedes dette mønster, indtil Pave Paul IV i 1555 beordrede alle Roms jøder bosat i et om aftenen og natten aflukket og aflåst område, den romerske Ghetto, hvis mure og porte først blev nedrevet i slutningen af 1800-tallet, hvorefter også selve bebyggelsen forsvandt og i begyndelsen af 1900-tallet gav plads til de nye karréer.

I begyndelsen af 1900-talet opførtes de nye bygninger langs Via Catalana:

På sydsiden kunne den store nye Synagoge indvies i 1904 på grunden mellem den sydøstlige del af Via del Portico d'Ottavia, Lungotevere dei Cenci, Via del Tempio og Via Catalana. Omkring 1911 rejstes på den vestlige grund 2 mindre bygninger: på hjørnet af Via del Tempio et 3-4 etagers hus med høj kælder, stenkvadermønster i den lyse puds i stueetagen og udskårne vinduesrammer, samt udsmykning med konsoller og rammefelter med relieffer af blomsterranker og guirlander, samt en række våbenskjold under det brede, udskårne tagudhæng. Ejendommen har 5 fag ud mod Via del Tempio og 7 fag ud mod Via Catalana, hvor der i midten sidder en stor hovedportal mellem søjler, løvehoveder og et trekantet gavlelt med årstallet MCMXI = 1911.

Smalle gård-og haveanlæg med høje træer og palmer adskiller denne bygning for den næste, hjørnehuset mod Via del Progresso. En omkring 1911 opført ejendom i maurisk stil i 5 etager med høj kælder og en tårn-lignende afslutning med udskæringer og skydeskår. Huset, der har 7 fag og indgang mod Via Catalana og 7 fag med hovedindgang og -portal under en smuk balkon ud mod Via del Progresso, er pudset op i en lys gullig okker farve med murstensmønster i stueetagen. Et våbenskold med en springende løve i rustrødt relief troner på husets afskårne hjørne, mens mindre relieffer i samme stil med den romerske ulvinde og sentenser såsom "labor omnia vincit" ("flid vinder over alt") flere steder pryder facaden.

Piazza delle Cinque Scole. cop. Leif Larsson
cop. Leif Larsson

Under bygningen her på sydsiden af Via Catalana lå det gamle Castor-Tenpel fra omkring år 70 før Kristus.

På nordsiden af Via Catalana består hele karréen op mod Via del Portico d'Ottavia i nord og Via del Tempio i øst - består af én stor, tung, 4-etagers bygning opført omkring 1911og idag husende Iowa State University, College of Design. Også dette hus er i lyst puds, men de mange kraftige stenkvadre i lodrette bånd på hjørner og mellem vinduesfagene, samt de ligeledes kraftige vinduesrammer i stenkvadre, giver bygningen et solidt og noget afvisende udtryk. Der er 15 fag ud mod Via del Progresso / Piazza delle Cinque Scole og 12 fag mod Via del Portico d'Ottavia, hvor den monumentale hovedindgang til Palazzo della Cultura della Comunità Ebraica di Roma også findes. Mod Via Catalana er der 17 fag og et 1-fags afskåret hjørne, mens der er 15 fag mod Va del Tempio, hvor der også findes en stor hovedportal.

Piazza delle Cinque Scole. cop. Bo Lundin
cop. Bo Lundin

På Via Catalana's nordside i gadens østlige del overfor Synagoge-grunden står først, på hjørnet af Via del Tempio, en graciøs lille 5-etagers bygning i gyldent puds med 7 fag ud mod Via Catalana. Ejendommen har stenkvader-mønster i stueetagen, en smuk stenbalkon rundt om førstesalens hjørnefag, en lettere støbejernsbalkon på femtesalen, samt fin facadeudsmykning med relieffer over vinduerne. Fag nr.3 og 5 er bredere og har på 3-salen brede, trekantede gavlfelter med relief. Det brede tagudhæng er båret af kraftige udskårne konsoller. Facaden mod Via del Tempio har 4 fag i samme stil.

Øst for dette hus står en lang, tung bygning med ret monoton facade i gråt puds. Den har 5 etager og ikke mindre end 12 fag ud mod Via Catalana. Vinduesrammerne er lettere udskårne og første- og trediesalen har vandrette overliggere, desuden er der 2 brede friser som etageadskillelsesbånd under disse etager. Trods dette og de udskårne konsoller, som bærer tagudhænget, har hele bygningen et tungt og monotont udtryk. På det afskårne hjørne mod Via del Portico d'Ottavia sidder i 3-sals højde en indskriftstavle med teksten: "Cooperativa Unione Capitolina Anno MCMXI". Denne ejendom er altså også opført i 1911.

 

Litteratur om Via Catalana:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 18 og 19.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 266.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione XI S. Angelo / a cura di Carlo Pietrangeli. - 4a edizione riveduta e ampliata. - 1984 .
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 28 (før de nyeste fund).
Info.roma.it: Via Catalana, Roma.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 4.3.2017 og sidst opdateret d. 6.3.2017