ANNAS ROM GUIDE

Via del Tempio

Se til venstre for nr. 138 på Kort over den østlige del af Campo de' Fiori-Turen

Via del Tempio : Tempel-gaden, opkaldt efter den jødiske Synagoge, Tempio Maggiore, som rejser sig ved den sydlige del af gadens østside. Gadens navn hentyder dog også til den nu forsvundne gamle plads, Piazza del Tempio, som den gamle og nu ligeledes forsvundne Piazza delle Scole kaldtes på et tidspunkt.

Gaden er nyanlagt i begyndelsen af 1900-tallet, efter at de mange saneringsmodne huse i den gamle Ghetto var blevet revet ned.

Via del Tempio går i en skrå linie fra Via del Portico d'Ottavia i nordvest til Lungotevere dei Cenci i sydøst. Den krydses undervejs af den tværgående Via Catalana.

I Antikken var området en del af det store anlæg Circus Flaminius, som strakte sig fra nutidens Via del Portico d'Ottavia i nord til et stykke syd for Via Catalana, ved hvis sydside der lå magasinbygninger, horrea, og et Tempel for Dioskurerne Castor og Pollux.

Senere byggedes der boliger og værksteder i ruinerne af de gamle magasiner og resterne af templer og søjlegange. Huse som med tiden udbyggedes og sammenbyggedes, fik tilføjet ekstra etager og tilbygninger. På et tidspunkt blev kvarteret et af de steder, hvor Roms jødiske familier gerne bosatte sig og med de pavelige restriktioner og påbud i slutningen af 1400-tallet og begyndelsen af 1500-tallet forstærkedes dette mønster, indtil Pave Paul IV i 1555 beordrede alle Roms jøder bosat i et om aftenen og natten aflukket og aflåst område, den romerske Ghetto, hvis mure og porte først blev nedrevet i slutningen af 1800-tallet, hvorefter også selve bebyggelsen forsvandt og i begyndelsen af 1900-tallet gav plads til de nye karréer.

I begyndelsen af 1900-talet opførtes de nye bygninger langs Via del Tempio:

Mod nord rejser sig på gadens vestside et stort og tungt hjørnehus ved Via del Portico d'Ottavia. Det omslutter hele karréen mellem denne gade, Via del Progresso / Piazza delle Cinque Scuole i vest, Via Catalana i syd og Via del Tempio i øst. Det er en stor, kompakt, 4-etagers bygning opført omkring 1911og idag husende Iowa State University, College of Design. Facaden er i lyst puds, men de mange kraftige stenkvadre i lodrette bånd på hjørner og mellem vinduesfagene, samt de ligeledes kraftige vinduesrammer i stenkvadre, giver bygningen et solidt og noget afvisende udtryk. Der er 15 fag mod Va del Tempio, hvor der også findes en stor hovedportal, et 1-fags afskåret hjørne, og 17 fag mod Via Catalana, 15 fag ud mod Via del Progresso / Piazza delle Cinque Scuole og 12 fag mod Via del Portico d'Ottavia, hvor den monumentale hovedindgang til Palazzo della Cultura della Comunità Ebraica di Roma også findes.

På fotoet nedenfor ses bygningens facade ud mod Piazza delle Cinque Scuole:

Piazza delle Cinque Scole. cop. Bo Lundin
cop. Bo Lundin

Overfor denne mastodont ses på østsiden af Via del Tempio en noget mere graciøst udseende bygning i 5 etager og lystoppudset facade med brede flade søjler mellem hvert af de 9 fag ud mod Via del Portico d'Ottavia, hvor stueetagen flere steder er indrettet til forretninger og restaurationslokaler, og de 6 fag mod Via del Tempio. Selve hushjørnet er afskåeret i ét fags bredde og har smukke stenbalkoner på anden- og fjerdesalen. Den elegante indgang på hjørnet fører ind til et "boutique hotel" med navnet HT6 Roma.
Facadens flade søjler er under anden- og fjerde-salen genemskåret af en bred frise, der heroppe bæres af lette, udskårne konsoller, mens kraftigere konsoller bærer det brede tagudhæng. Vinduesrammerne er på de øvre etager udskårne og dekorerede på forskellig vis, på anden-salen er de yderligere forsynede med vandrette overliggere, som er støttet af mindre konsoller.

Ejendommen til højre herfor, som danner hjørnehus til Via Catalana, har blot 4 fag ud mod Via del Tempio, men 7 fag mod sidegaden. Det er en graciøs lille 5-etagers bygning i gyldent puds, med stenkvader-mønster i stueetagen, en smuk stenbalkon rundt om førstesalens hjørnefag, en lettere støbejernsbalkon på femtesalen, samt fin facadeudsmykning med relieffer over vinduerne. Det brede tagudhæng er båret af kraftige udskårne konsoller.

På den anden side af Via Catalana er hele østsiden af Via del Tempio udfyldt af den store Synagoge-grund med dens haveanlæg og monumentale bygning. Den nye Synagoge blev indviet i 1904 på grunden mellem den sydøstlige del af Via del Tempio, Via del Portico d'Ottavia, Lungotevere dei Cenci og Via Catalana.

Overfor Synagogen rejstes der på vestsiden af Via del Tempio omkring 1909-1911 to mindre bygninger: på hjørnet af Via Catalana et 3-4 etagers hus med høj kælder, stenkvadermønster i den lyse puds i stueetagen og udskårne vinduesrammer, samt udsmykning med konsoller og rammefelter med relieffer af blomsterranker og guirlander, samt en række våbenskjold under det brede, udskårne tagudhæng. Ejendommen har 5 fag ud mod Via del Tempio og 7 fag ud mod Via Catalana, hvor der i midten sidder en stor hovedportal mellem søjler, løvehoveder og et trekantet gavlelt med årstallet MCMXI = 1911.

Smalle gård-og haveanlæg med høje træer og palmer adskiller denne bygning fra den næste, hjørnehuset mod Lungotevere dei Cenci, som er opført i Art Nouveau-stil omkring 1909-1910 af arkitekten Ezio Garroni. Ejendommen, der kaldes Villino Astengo, har høj kælder og 3 høje etager med 3 fag ud mod Via del Tempio og 5 fag mod Lungotevere. Facaden er i lyst puds og meget varieret. Den er opdelt i 3 felter, 2 smalle sidefelter og et bredt midterfelt, hvori vinduerne er placeret. De nederste har halvcirkelformet overkant under buer med marmormosaik og bemaling, der igen er anbragt under brede, flade stukbuer, "bundet sammen" på midten af brede konsoller omgivet af udskårne roser. De øvre vinduesrammer er mere firkantede og knap så udførligt dekoreret. Meget kraftige vandrette konsoller bærer det voldsomt fremspringende tagudhæng. Sidefelterne har deres eget tema. Mellem 2 flade søjler sidder midt for de buede vinduer relieffer af løvehoveder, mens korinthiske kapitæler afslutter midterstykkerne under andensalens højde, hvorefter feltet ovenover rummer malerier af Giuseppe Zina med symboler på Retfærdigheden ("La Giustizia"), Videnskaben ("La Scienza"), Loven ("La Legge") og Sandheden ("La Verità"), som det står skrevet i relief under hvert enkelt billede.
Hushjørnet mod Lungotevere de' Cenci er afskåret i ét fags bredde og forsynet med både karnap, stenbalkon og altan. Facaden mod Lungotevere er opbygget efter samme mønster som den mod Via del Tempio, blot er der her 5 fag vinduer i midterfeltet. (se Alvaro de Alvariis' fotos af Villino Astengo)

 

Litteratur om Via del Tempio:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 18 og 19.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 823.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione XI S. Angelo / a cura di Carlo Pietrangeli. - 4a edizione riveduta e ampliata. - 1984.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 28 (før de nyeste fund).
Info.roma.it: Via del Tempio.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 4.3.2017 og sidst opdateret d. 7.3.2017