ANNAS ROM GUIDE

Vicolo della Madonnella

Se under nr. 56 på Bykort til den midterste del af Campo de' Fiori-turen 

I Rom har der i tidens løb eksisteret mange smågader kaldet Vicolo della Madonnella - gyden med det lille Madonnabillede -, men den eneste, som idag er navngivet således, er en lille blindgyde, der i kvarteret Rione Regola fra midt i Via Capodiferro løber et lille stykke i svag nordøstlig retning for derefter at stoppe blindt i en lille baggård. Engang har gyden rimeligvis fortsat gennem den portbue, som idag ses aflukket af en gitterport for enden af Vicolo della Madonnella (se foto fra borgato.be).

Da Gyden starter i Via Capodiferro overfor det sted, hvor Palazzetto Capodiferro (idag kaldet Palazzetto Spada), har indgang, kaldtes passagen tidligere for Vicolo Capodiferro. Dengang fortsatte gyden sit forløb til højre, på det sted hvor den idag stopper, og løb som en ganske snæver passage frem til Via dell'Arco di Monte, hvor den i 1800-tallet blev afkortet, da man i det lukkede område indrettede det lille Kapel for Madonna del Soccorso, hvis indgang stadig kan ses i Via dell'Arco del Monte til venstre for Casa Grande dei Barberini's lange facade.

Gydens nuværende navn fik den efter et Madonna-billede, der senere er forsvundet. Det var en fremstilling af typen Madonna della Salute, malet på muren til en bygning tilhørende Collegio dei Beneficiati e Chierici di San Lorenzo in Damaso.

ET KIG GENNEM GYDEN:

Vicolo della Madonnella er idag en ret uinteressant, smal gyde, kantet af gamle og mestendels dårligt vedligeholdte bygninger. På dens højre side står en 5-etagers hjørneejendom med lystpudset facade og enkel dekoration med blot smalle vinduesrammer og enkelte vandrette gesimser i stuk. Der er 4 fag mod gyden, hvor også hovedindgangen findes i en gammel travertinbue med husnummer 14.

På venstre hjørne står - mellem Via della Madonnella og den næste sidegade, Vicolo delle Grotte, et smalt trekantet hus, hvor spidsen, der kun er ganske lidt afskåret og uden åbninger, vender ud mod Via Capo di Ferro. Mod vor gyde er der en lang sidemur med 6 fag og flere indgange i nr. 1 og 2. Huset har 3 etager og facadens eneste dekoration er de kraftige travertinrammer omkring vinduerne. Mod den lille baggård er der 2 fag med dør (nr. 2A) og garageport, samt en lille altan på førstesalen.

Så følger til venstre: et smalt sidehus i ét fag og 2 etager, ved siden af et hjørne af en naboejendoms bagmur i 4 etager med kun et fag vinduer på første og andensalen.

Som afslutning på Gyden står et 4-etagers hus med 3 fag, hvoraf det til højre er lidt tilbagetrukket. Det er her, at den ovenforomtalte afspærrede portbue befinder sig, hvor man tidligere kunne komme ind og dreje til højre til den smalle passage ud mod Via dell'Arco del Monte. Hovedindgangen til venstre for Buen har nr.5. Der er her tale om en bagmur til det store Casa Grande dei Barberini, hvis facader ligger ud mod Via dei Giubbonari og Via dell'Arco del Monte.

På højre side af Via della Madonnella er det sidste hus her for enden en 4-etagers bygning i 2 fag med en port i nr. 9.

Det midterste hus på denne side er i 3 etager og har 6 fag vinduer i hvide stukrammer over hvide, vandrette etageadskillelsesbånd på første- og andensalen. I stueetagen er der en hovedindgang i en bred, hvid ramme med nr. 10, samt en række små uindrammede vinduer. Under det ene findes en lille dør i nr. 11 og til højre en bred portbue i nr. 12.

ANDRE GADER MED SAMME NAVN:

Nutidens Vicolo della Madonnella bør ikke forveksles med en tidligere eksisterende gyde, som løb mellem Via Giulia og Via di Sant'Eligio. Også den havde navn efter et Madonnabillede malet på en af gydens mure.
Andre "Vicolo della Madonnella" fandtes udenfor Porta Salaria, samt mellem Via del Pellegrino og Via dei Cappellari. Denne sidste er muligvis identisk med nutidens Vicolo del Bollo eller Vicolo all'Arco di Santa Margherita.

 

Litteratur om Vicolo della Madonnella:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 18.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 535-536.
Fedi, Cristiano: Vicolario romano : tutto quello che c'è da sapere sulle piccole "grandi" vie di Roma, - Roma : Palombi Editori, 2009.
- side 105.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione VII Regola, Parte I / a cura di Carlo Pietrangeli. - 3. edizione, 1980. ----- side 5, 12, 14, 72.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 21 (før de nyeste fund).
Le Strade di Roma / Claudio Rendina e Donatella Paradisi. - Roma : Newton & Compton editori, 2004. - Volume Secondo: E-O.
- side 750.
www.borgato.be: Vicolo della Madonnella.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 21.2.2023 og sidst opdateret d. 24.4.2023