ANNAS ROM GUIDE

Via dell'Arco del Monte

Se til venstre for nr. 37 på Bykort til den midterste del af Campo de' Fiori-turen 

Gaden med "del Monte-Buen", Via dell'Arco del Monte, løber i kvarteret Rione Regola mellem Via dei Giubbonari i nordøst og Piazza della Trinità dei Pellegrini i sydvest. (se foto fra borgato.be). Mens gadens nordside udgøres af en ubrudt række bygninger, afbrydes dens sydside af den store Piazza del Monte di Pietà. Det meste af sydsiden domineres iøvrigt også af Pladsens navngiver det store Palazzo del Monte di Pietà-kompleks, fra hvilket der ud for nr. 33 spænder en høj bue over gaden til nordsidens nr. 98. Det er netop denne Bue, som kaldes Arco del Monte og har givet navn til gaden.

I Antikken stod der på det sted, hvor Pladsen breder sig idag, nogle store bygningskomplekser, som man senere har udgravet og mener har udgjort store lagerbygninger, de såkaldte horrea, som lader til at have stået her på alle sider af Pladsen og af de omliggende gader. Desuden er der fundet rester af 2 gamle gader, som har krydset hinanden udfor nutidens Piazza della Trinità dei Pellegrini. En kommende fra nordøst og løbende ned mod floden ligesom idag Via dell'Arco del Monte og Via dei Pettinari. Og en anden løbende i nordvestlig retning ligesom idag Via di San Paolo alla Regola og Via Capo di Ferro.

I Middelalderen lader der ikke til her at have været nogen særligt nævneværdig bebyggelse, men kun småhuse af forskellig art. Dog har der ved hjørnet af Via dell'Arco del Monte og Via Capo di Ferro stået en søjlegang med genbrug af antikke søjler påført elementer udført i Middelalderen. Dele af denne ses i husmuren mod Via Capo di Ferro.

I slutningen af 1100-tallet byggedes den lille Kirke San Benedetto in Arenula på det sted, hvor Kirken Santissima Trinità dei Pellegrini står idag.

I 1400-tallet opførte familien Salomoni-Alberteschi deres store Palæ overfor Kirken på hjørnet af Via dei Pettinari og Via Capo di Ferro.

I 1558 fik Kirken nye lejere - og senere ejere - Confraternita della Santissima Trinità dei Pellegrini, som lod den ombygge i 1622 og vie til Santissimna Trinità dei Pellegrini, hvilket derefter blev dens - og derfor også Pladsens - navn.

I 1622 ombyggedes også Ospizio dei Pellegrini e ConvalescentiKirkens venstre side.

I Jubelåret 1625 kunne denne Institution derfor allerede i Januar måned huse ikke mindre end 8000 pilgrimme og senere estimeres tallet at have været omkring en halv million i årets løb. Man mener, at Rom har været besøgt af ialt 1,2 millioner pilgrimme i løbet af dette år. De mange pilgrimme i Herberget syd for Via dell'Arco del Monte må også have påvirket hele området omkring dette.

I 1603 fik bank- og lånekassen Monte di Pietà af brødrene Settimio og Fantino Petrignani overdraget et Palæ ved Via dei Giubbonari, som Kardinal Prospero Santacroce havde ladet udbygge i 1588-1589. De nye ejere tilkaldte arkitekten Carlo Maderno til at stå for en større udvidelse af bygningen ud mod nutidens Via dell'Arco del Monte, hvortil føjedes et lille kapel, som åbnede i 1618.

I 1638 lod en af Maderno's efterfølgere, arkitekten Peparelli, nedrive den gamle Kirke San Salvatore in Campo, som havde facade ud mod gaden.

I 1630 udvidede Taddeo Barberini familiens gamle Palæ i Via dei Giubbonari med en fløj ud mod Piazza del Monte og Via dell'Arco del Monte. I 1759 blev hele Palazzo Barberini solgt til organisationen Monte di Pietà, som i 1762 lod de 2 Palæer sammenføje ved hjælp af en Bue over gaden. (se foto fra borgato.be).

I 1688 opsattes en af de mange marmortavler, som forbyder henkastelse af affald. En anden ses f.eks. i Via di San Paolo alla Regola.

I 1735-1740 udfærdigede Nicola Salvi den mod Piazza della Trinità dei Pellgrini vendende facade på Palazzo del Monte di Pietà.

I 1759 lod Monte di Pietà også bygge det lille kapel Cappella della Madonna del Soccorso i Via dell'Arco del Monte mellem nr.97 og nr.99. (se foto fra borgato.be).

I 1800-tallet byggedes huset på hjørnet af Piazza della Trinità dei Pellegrini og Via Capo di Ferro. Ved denne lejlighed blotlagdes og bevaredes dele af en gammel søjlegang fra Middelalderen i ejendommens vestmur.

EN TUR IGENNEM GADEN:

På nordhjørnet af Via dei Giubbonari og Via dell'Arco del Monte står det såkaldte Casa Grande dei Barberini også blot kaldet Palazzo Barberini, der idag huser både en Børnehave "Scuola Materna Trento e Trieste", en underskole "Scuola Elementare Statale Trento e Trieste", et Seminarium "Istituto Magistrale Vittoria Colonna", og andre institutioner samt talrige butikker i det store kompleks, som strækker sig langt ned i Via dell'Arco del Monte. En lang facade ligger ud til Via dei Giubbonari, hvor bygningen har ikke mindre end 16 fag i 4 etager.
Mod Via dell'Arco del Monte har bygningen hele 18 fag med 2 hovedindgange i let profileret travertinkarme med husnumrene 99 og 99A.
Facaden er enkel, i lyst okker puds uden udsmykning, bortset fra de brede travertinrammer om alle vinduer. Komplekset er en udbygning gennem flere hundrede år over ældre småhuse, som ejedes af Scapucci-familien og som i 1581 erhvervedes af Monsignore Francesco Barberini, hvorefter den i en årrække gik i arv, indtil Prins Francesco Barberini i 1734 solgte til Ordenen I Carmelitani Scalzi di Santa Teresa della Scala. Disse videresolgte i 1759 ejendommen til Monte di Pietà, som i 1762 lod deres bygninger på hver side af Via dell'Arco del Monte forbinde af en Bue (Arco del Monte) over gaden.

Palæets facade mellem de 2 hovedindgange vender ud mod den lange Piazza del Monte di Pietà

Ved siden af Palazzo Barberini står en lille, smal bue, lukket af et kraftigt, aflåst gitter, som engang har ført ind til en smal passage mellem ejendommene, men som senere er blevet indrettet til et lille kapel (se foto fra borgato.be). Dette "Cappella della Madonna del Soccorso" blev indrettet i 1759 af Organisationen Monte di Pietà. På en marmorplade over buen står: "Sancta Maria Succurre Miseris". I buen over gitterdøren er der i smedejern udført et kunstfærdigt monogram for Sacro Monte di Pietà, som det også er skrevet nedenunder.

Til venstre for Kapellet står et nydeligt og velholdt 3-fags hus i 4 høje etager. I stueetagen er der 3 høje, profilerede buer med numrene 96-98, hvoraf den midterste er en hovedindgang, mens de andre er butikker. Den lystpudsede facade er hernede påført et stenmønster, mens et lignende er svagt angivet på de øvre etager mellem hjørnerækker af smalle sten. Forskellige brede og smalle gesimser løber mellem etagerne og under vinduerne, hvor førstesalens er høje og udvidet til at være altandøre bag lave stenbalustrader. Alle vinduer er i profilerede rammer, på førstesalen toppet af udskårne konsoller med vandrette overliggere, på andensalen blot af vandrette overliggere og på trediesalen uden ekstra dekoration. Tagudhænget er derimod rigt udskåret med borter med æg-mønster, ruder og blomster. Ovenover er der tilbygget en ekstra tagetage.

Gadens sidste hus, som også står ud mod Piazza della Trinità dei Pellegrini er samtidig hjørnehus mod tværgaden Via Capo di Ferro. Det er bygget i 1800-tallet og ved denne lejlighed blotlagdes og bevaredes dele af en gammel søjlegang fra Middelalderen i ejendommens vestmur mod tværgaden.
Mod Via dell'Arco del Monte har bygningen en lang facade på 7 fag med 3 firkantede forretningsåbninger på hver side af stueetagens høje, profilerede indgangbue med husnummer 91. På hushjørnet sidder udfor førstesalen en elegant smedejernsaltan, mens 3 udskårne konsoller bærer en stenbalkon udfor andensalen over indgangsbuen. Facaden er pudset op i en lys okker farve og har på de 2 nederste etager fået et indridset stenmønster. Et lignende mønster, men meget svagere, præger også andre steder facaden sammen med flere rækker af smalle gesimser under vinduesrækkerne.

TILBAGE MOD VIA DEI GIUBBONARI:

Sydsiden af Via dell'Arco del Monte starter først uden bebyggelse, da den her optages af pladsen Piazza della Trinità dei Pellegrini, men bygningerne for enden af denne Plads og på hjørnet af Pladsen og Via dell'Arco del Monte tilhører alle det store kompleks Palazzo del Monte di Pietà, der hen mod Via dell'Arco del Monte har 7 fag i 5 etager.

Hjørnehuset har en lyst gråpudset facade med hjørnesten, gesimser og vinduesrammer i travertin, men ingen anden udsmykning. Huset har 5 etager og 10 fag ud mod gaden med 2 indgange i nr. 33 og 34. Til venstre for førstesalens vindue i nr. 33 sidder den ovenfor omtalte Bue Arco del Monte, som forbinder ejendommene på hver sin side af gaden.
Mod Piazza del Monte di Pietà har bygningen sin hovedfacade med 16 fag og 2 store hovedportaler med numrene 32 og 33 i kraftige profilerede travertinkarme under vandrette overliggere.

På den modsatte side står mellem Pladsen, Via dell'Arco del Monte, Via dei Giubbonari og Via della Pietà en ejendom, der udgør hele denne karré. Det er en 3-etagers bygning med en stor tagterrasse på toppen. Facaden, der mod Pladsen har 4 fag og 3 store buer indrettet til butikker i stueetagen, er pudset op i en mørk okker farve med lys, stenmønstret underetage og lyse stukrammer om vinduerne.
Mod Via dell'Arco del Monte er der 3 meget brede fag med 2 buer i stueetagen, hvoraf en i nr. 4 er indrettet til butik. Hovedfacaden findes imidlertid mod Via dei Giubbonari, hvor de 3 fag på førstesalen sidder bag én lang stenbalkon, båret af 7 brede, udskårne konsoller.
Mod Via della Pietà er bygningen længere og har 5 fag med 3 butiksbuer og en indgangsportal i profileret ramme i nr.10.

 

Litteratur om Via dell'Arco del Monte:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 13 og 18.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 121.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione VII Regola, Parte I / a cura di Carlo Pietrangeli. - 3. edizione, 1980. ----- side 18, 20, 24, 38.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 21 (før de nyeste fund).
Le Strade di Roma / Claudio Rendina e Donatella Paradisi. - Roma : Newton & Compton editori, 2004. - Volume Primo: A-D.
- side 122.
Lombardi, Ferruccio: Le piazze storiche di Roma esistenti e scomparse. Newton & Compton, 2001.
- side 267-268, 276-277.
Info.roma.it: Via dell'Arco di Monte.
www.borgato.be: Via dell'Arco del Monte.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 21.2.2023 og sidst opdateret d. 9.10.2023