ANNAS ROM GUIDE

Sacchetti-familien
- virksom i Rom fra 1500-tallet -

Familien Sacchetti kom oprindeligt fra Firenze, men i 1500-tallet flyttede Giovanni Battista Sacchetti (1540-1620) til Rom og giftede sig med den ligeledes florentinske, men allerede i Rom bosiddende, Francesca Altoviti. I Rom virkede Sacchetti som bankier ligesom så mange andre tilflyttere fra Firenze. Og familien slog sig derfor - ligesom de andre bankier-familier - ned i kvarteret Rione Ponte syd for Ponte Sant'Angelo.

Bankier-familierne havde tæt kontakt med den katolske Kirkes administrationsapparat og den Pavelige Kurie og dette udmøntede sig gennem årene i flere høje embeder til diverse familiemedlemmer. Dette kom også til at gælde for Sacchetti-familien, hvor medlemmer blandt andet kom til at bestride hverv som Castellano på Castel Sant'Angelo og Kardinal. Også rent civile hverv såsom Caporione, leder af en Rione (et kvarter), og Conservatore ved Campidoglio blev tildelt medlemmer af familien Sacchetti. I 1632 blev familien ophøjet til den romerske adelsstand med titler af Markgrever af Castel Romano.

Som ovenfor nævnt slog Sacchetti-familien sig ned i Rione Ponte og byggede her deres familieresidens, Palazzo Sacchetti, ved nutidens Via Giulia på det område, der tidligere havde tilhørt Kirken San Biagio og kaldtes Orto di San Biagio. Palæet har idag indgang i Via Giulia nr. 66. En anden familieejendom kaldtes Pigneto Sacchetti og lå i Via della Pineta Sacchetti i Quartiere Aurelio. Desuden ejede familien en landejendom Villa Sacchetti i Santa Marinella, samt en ejendom ved Castel Fusano i nærheden af Ostia. Denne sidste måtte dog sælges i 1700-tallet, hvor familien ramtes af økonomisk nedgang. Ved denne lejlighed overgik den til Chigi-familien.

Sachetti-familiens våben har sølvfarvet baggrund, hvorpå der diagonalt - fra øverste venstre hjørne til nederste højre - løber 3 sorte bånd.

Af Sacchetti-familiens medlemmer kender vi blandt andre:

Giovanni Battista Sacchetti, som blev født i Firenze i 1540, men derfra rejste til Rom for at så sig ned som bankier. Han giftede sig med den ligeledes florentinske, men allerede i Rom bosiddende, Francesca Altoviti, som havde ejendomme overfor Castel Sant'Angelo, hvor hun boede i et palæ ved Tiberen. Parret fik flere børn, heriblandt 4 sønner, der alle kom til at bestride høje poster: i 1586 fødtes Marcello Sacchetti, i 1587: Giulio, i 1589: Alessandro, i 1596: Giovanni Francesco og i 1598: Matteo. Af døtre kan nævnes: Clarice, der blev født i 1583 og gift med Luigi Altoviti; og Ottavia, der blev født i 1590 og gift 1) med Piero degli Alberti og 2) med Orazio Falconieri. Giovanni Battista Sacchetti døde i 1620.

--- Clarice Sacchetti, datter af Giovanni Battista Sacchetti og Francesca Altoviti, samt søster til Marcello, Giulio, Alessandro, Ottavia, Giovanni Francesco og Matteo Sacchetti. Hun blev født i 1583 og gift med Luigi Altoviti. Hendes dødsår kendes ikke.

--- Marcello Sacchetti, søn af Giovanni Battista Sacchetti og Francesca Altoviti, og broder til Clarice, Giulio, Alessandro, Ottavia, Giovanni Francesco og Matteo Sacchetti, var født i 1586 og blev udnævnt til Depositario della Camera Apostolica og Appaltatore (forpagter) af alunminerne og af toldvæsenet i Ancona. Han valgtes som kvartersleder, Caporione, for Rione Ponte i Juli kvartal 1608. Marcello Sacchetti døde i 1629.

--- Giulio Sacchetti, søn af af Giovanni Battista Sacchetti og Francesca Altoviti, og broder til Clarice, Marcello, Alessandro, Ottavia, Giovanni Francesco og Matteo Sacchetti, var født i 1587 og gjorde karriere indenfor Kirken. Han blev udnævnt til Biskop i Frascati og af Pave Urban VIII til Kardinal i 1626. Han samlede sig mange rigdomme, blandt andet i form af grunde og huse, og det var ham, der i købte ejendommen i Via Giulia. Han opbyggede også en anseelig malerisamling, som var ophængt i Palazzo Sacchetti indtil 1748, hvor den blev solgt til Pave Benedikt XIV til museet i Galleria Capitolina. Det var ligeledes Kardinal Giulio, som erhvervede Pigneto Sacchetti og en ejendom ved Castel Fusano i nærheden af Ostia. Giulio Sacchetti døde i 1663. Carpaneto (se litt.note nedenfor) fortæller, at Giulio Sacchetti var så rig, at han i 1642 kunne forære Pave Urban VIII 7.000 scudi, samt 20 heste og 30 par bøfler.

--- Alessandro Sacchetti, søn af af Giovanni Battista Sacchetti og Francesca Altoviti, og broder til Clarice, Marcello, Giulio, Ottavia, Giovanni Francesco og Matteo Sacchetti, var født i 1589 og blev udnævnt til Governatore delle Armi i Romagna-egnen. Han døde i 1648.

--- Ottavia Sacchetti, datter af af Giovanni Battista Sacchetti og Francesca Altoviti, , samt søster til Clarice, Marcello, Giulio, Alessandro, Giovanni Francesco og Matteo Sacchetti. Hun blev født i 1590 og gift 1) med Piero degli Alberti og 2) med Orazio Falconieri. Ottavia Sacchetti døde i 1645.

--- Giovanni Francesco Sacchetti, søn af af Giovanni Battista Sacchetti og Francesca Altoviti, og broder til Clarice, Marcello, Giulio, Alessandro, Ottavia og Matteo Sacchetti, var født i 1595 og blev Skatmester i Urbino og Vicecastellan over Castel Sant'Angelo. Han blev gift 2 gange, 1) med Beatrice Tassoni Estense og 2) med Cassandra Ricci. Han døde i 1637.

--- Matteo Sacchetti, søn af af Giovanni Battista Sacchetti og Francesca Altoviti, og broder til Clarice, Marcello, Giulio, Alessandro, Ottavia og Giovanni Francesco Sacchetti, var født i 1598 og blev gift med Cassandra Ricasoli Rucellai, med hvem han fik flere børn, blandt andre: Giovanni Battista i 1639, Urbano i 1640, Francesca i 1641, Marcello i 1644, Ottavia i 1647 og Camilla i 1650. Matteo Sacchetti døde i 1659.

-------- Giovanni Battista Sacchetti, født i 1639 som søn af Matteo Sacchetti og Cassandra Rucellai og broder til Urbano, Francesca, Marcello, Ottavia og Camilla Sachetti, foretog store forbedringer af landbruget i Ostia, hvor han plantede en stor skov af fyrretræer. Han blev gift med Caterina Acciaioli og fader til børnene Matteo Sacchetti (f.1675), Maria Maddalena (f.1676), Cassandra, Virginia (f.1682) og Teresa (f. 1683). Giovanni Battista Sacchetti blev udnævnt til Conservatore i Juli kvartal 1683 med tilføjelsen "fra Rione Sant'Eustachio". Han døde i 1688.

------------ Matteo Sacchetti, som var født i 1675 som søn af Giovanni Battista Sacchetti og Caterina Acciaioli, bestred hvervet som Conservatore di Roma i Januar kvartal 1702 og i April kvartal 1709. Der nævnes her intet om hans bopæl, men derimod hans titel af Markgreve: Marchese. Han blev fader til sønnen Giovanni Battista Sacchetti, som blev udnævnt til samme hverv. Matteo Sacchetti skal ifølge Carpaneto (se litt.note nedenfor) være nævnt på en indskrift på Aurelians Bymur. Han var gift med Clelia Orsini de' Cavalieri og fik udover den før nævnte Giovanni Battista også børnene Ottavia Sacchetti, Giulio Sacchetti, der kom til at arve hans titel og gods, samt Francesco (1712-1720) og Caterina Sacchetti (1716-??). Matteo Sacchetti døde i 1744.

---------------- Ottavia Sacchetti, datter af Matteo Sacchetti og Clelia Orsini de' Cavalieri, blev født i 1705 og var gift med Patrizio Patrizi. Hun døde i 1752.

---------------- Giovanni Battista Sacchetti, født i 1707 som søn af Matteo Sacchetti og Clelia Orsini de' Cavalieri, bestred som sin fader hvervet som Conservatore di Roma. Han blev gift med Ginevra Muti de' Papazzurri og i 1735 fader til datteren Maria Maddalena Sacchetti. Det var vel denne Marchese Giovanni Battista Sacchetti, som i April kvartal 1736 blev valgt som leder af kvarterslederne, Priore dei Caporioni. Året efter blev han i Januar kvartal 1737 udnævnt til Conservatore di Roma. Det var denne Giovanni Battista, der i 1748 for 25.000 scudi solgte familiens malerisamling til Pave Benedikt XIV til ophængning i Pinacoteca Capitolina. Carpaneto (se litt.note nedenfor) fortæller, at salget skete på foranledning af Kardinal Colonna, som var blevet "opfordret hertil af sin yndling, Marchese Ottavia Patrizi, der var en datter af Marchese Sacchetti og vidste, at familien havde økonomiske problemer".

---------------------- Maria Maddalena Sacchetti, datter af Giovanni Battista Sacchetti og Ginevra Muti de' Papazzurri, blev født i 1735 og gift med Bartolomeo Corsini. Hun døde i 1757.

---------------- Giulio Sacchetti, der var søn af Matteo Sacchetti og Clelia Orsini de' Cavalieri og født i 1710, slog sig ned i Frankrig, mens han søn Scipione, der blev født i Lyon i 1767, vendte tilbage til Rom. Giulio Sacchetti var gift med Maddalena Azan og fik med hende også 2 døtre: Clelia (f.1768 og gift med Luigi Cardona Albini Vitaliano. Clelia døde i 1848) og Vittoria (f.1770 og nonne med navnet Suor Marianna Teresa. Hun døde i 1824). Giulio Sachetti døde i 1782.

-------------------------- Scipione Sacchetti, søn af Giulio Sacchetti, blev født i Lyon i 1767, men valgte at vende tilbage til Rom, hvor Pave Pius VI udnævnte ham til et højt embede. Scipione, som blev gift med Eleonora Cenci Bolognetti og fader til flere børn, hvoraf den yngste, sønnen Girolamo, arvede titlen. Af de øvrige børn kan nævnes: Clelia, født i 1794 og gift med Francesco Della Vipera; Giovanni Battista, som blev født i 1796 og gik ind i Jesuiter-Ordenen. Han døde i 1869; Marianna, født 1798 og død 1874. Hun blev nonne i Klosteret ved Tor de' Specchi med navnet Suor Turchina; Og Isabella som fødtes i 1802 og tilbragte sit liv som nonne i sit hjem. Hun døde i 1887. Scipione Sacchetti døde i 1840.

-------------------------------- Girolamo Sacchetti, som i 1806 blev født som søn af Scipione Sacchetti og Eleonora Cenci Bolognetti, var i Januar kvartal 1836 valgt som Priore dei Caporioni. I 1848 hjalp han Pave Pius IX, da denne måtte flygte fra Rom. Girolamo selv forblev imidlertid i byen under regimet kaldet "La Repubblica Romana". Han var gift 2 gange, 1) med Maria Spada Veralli, 2) med Margherita Spreca, og blev fader til flere børn, hvoraf sønnen Urbano (1835-1912) arvede titlen og Palazzo Sacchetti, men i 1861 solgte ejendommen Pigneto til Torlonia-familien. Girolamo Sacchetti døde i 1864.

--------------------- ooooo000ooooo ----------------

Matteo Sacchetti (1598-1659) og Cassandra Ricasoli Rucellai's børn:

-------- Giovanni Battista Sacchetti, SE OVENFOR for denne og hans direkte linie

-------- Urbano Sacchetti, født i 1640 som søn af Matteo Sacchetti og Cassandra Rucellai og broder til Giovanni Battista, Francesca, Marcello, Ottavia og Camilla Sacchetti, gjorde karriere indenfor Kirken og blev udnævnt til Biskop af Viterbo og Kardinal i 1685. Urbano Sacchetti døde i 1705.

-------- Francesca Sacchetti, født i 1641 som datter af Matteo Sacchetti og Cassandra Rucellai og søster til Giovanni Battista, Urbano, Marcello, Ottavia og Camilla Sacchetti, blev gift med Carlo Theodoli. Hun døde i 1714.

-------- Marcello Sacchetti, født i 1644 som søn af Matteo Sacchetti og Cassandra Rucellai og broder til Giovanni Battista, Urbano, Ottavia og Camilla Sacchetti, blev Ridder i Malteser-Ordenen, Ambassadør på Malta og døde i 1730.

-------- Ottavia Sacchetti, født i 1647 som datter af Matteo Sacchetti og Cassandra Rucellai og søster til Giovanni Battista, Urbano, Francesca, Marcello, og Camilla Sacchetti, blev gift med Filippo Nerli. Hun døde i 1697.

-------- Camilla Sacchetti, født i 1650 som datter af Matteo Sacchetti og Cassandra Rucellai og søster til Giovanni Battista, Urbano, Francesca, Marcello og Ottavia Sacchetti, blev gift med Sigismondo Raggi. Hun døde i 1713.

--------------------- ooooo000ooooo ----------------

Giovanni Battista Sacchetti (1639-1688) og Caterina Acciaioli's børn:

------------ Matteo Sacchetti, SE OVENFOR for denne og hans direkte linie.

------------ Maria Maddalena Sacchetti, som var datter af Giovanni Battista Sacchetti og Caterina Acciaioli, samt søster til Matteo, Cassandra, Virginia og Teresa Sacchetti, var født i 1676 og blev gift med Paride Grassi. Hun døde i 1733.

------------ Cassandra Sacchetti, som var datter af Giovanni Battista Sacchetti og Caterina Acciaioli, samt søster til Matteo, Maria Maddalena, Virginia og Teresa Sacchetti, var født i 16?? og blev gift med Mario Capizucchi Marescotti. Hun døde i 1754.

------------ Virginia Sacchetti, som var datter af Giovanni Battista Sacchetti og Caterina Acciaioli, samt søster til Matteo, Maria Maddalena, Cassandra og Teresa Sacchetti, var født i 1682 og blev gift med Niccolò Caprara. Hun døde i 1764.

------------ Teresa Sacchetti, som var datter af Giovanni Battista Sacchetti og Caterina Acciaioli, samt søster til Matteo, Maria Maddalena, Cassandra og Virginia Sacchetti, var født i 1683 og blev gift med Emilio Malvezzi Campeggi. Hun døde i 1738.

 

Litteratur om Sacchetti-familien:
Carpaneto, Giorgio: Le famiglie nobili romane. Rendina Editori, 1994.
- side 227-236.
De Dominicis, Claudio: Membri del Senato della Roma Pontificia. Roma, 2009.
- side 85, 88, 89, 93, 152, 198, 202, 364.
Rendina, Claudio: Le grandi famiglie di Roma. Newton & Compton Editori, 2004.
- side 541-544.
Albero Genealogico Famiglia SACCHETTI dal XVI secolo.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 23.9.2022 og sidst opdateret d. 25.9.2022