ANNAS ROM GUIDE

San Girolamo della Carità : En Rundgang i Kirken

- Via di Monserrato 62 A - .

Se nr. 61 på Kort over den vestlige del af Campo de' Fiori-Turen

----- Læs kort om Kirkens historie -----

---------- Tallene i parantes nedenfor henviser til: PLAN over Kirken ----------

Foto af San Girolamo della Carità. cop.Leif Larsson
foto 2007: cop.Leif Larsson

Kirkens facade (1) vender ud mod Via Monserrato og bygningen står på hjørnet af denne gade og Piazza di Santa Caterina della Rota.

Facaden er opført i 1660. Den er tegnet af Domenico Castelli, der også stod for genopførelsen af den i 1631 delvist nedbrændte Kirke og fik facadeopgaven i 1647. Man mener, at Castelli's svigersøn Gaspare Solari deltog i arbejdet og at facaden muligvis blev fuldført af Carlo Rainaldi efter Castelli's død i 1658.

Facaden er beklædt med travertinplader og opbygget med 2 etager, der på midten toppes af et trekantet gavlfelt.

Den nederste etage er opdelt i 3 felter, et bredt midterfelt, hvori indgangsdøren sidder i en stor portal, samt 2 sidefelter med høje, vinduesformede nicher. Opdelingen sker ved hjælp af flade, brede søjler med korinthiske og komposite kapitæler, en i hver side og dobbelte, som indrammer midterfeltet. Mellem kapitælerne ses relieffer af blomsterguirlander over sidefelterne. I nicherne var det meningen at placere statuer af San Filippo Neri og San Girolamo, men dette projekt blev aldrig ført ud i livet.

Portalen består af kannellerede, flade søjler, der bærer brede konsoller og et buet gavlfelt under en indskriftstavle, som sidder i en bred frise, båret af søjlekapitælerne og toppet af en række fremspringende gesimser, der i midten afløses af et bredt og højt buet gavlfelt, som her dækker for endnu en bred, vandret frise på bygningens anden etage.

Heroppe er de 2 sidefelter afløst af spiralformede støttemure og kun midterpartiet fortsætter underetagens opbygning: dobbelte, flade søjler der flankerer et højt vindue under et trekantet gavlfelt, båret af smalle søjle med kapitæler af samme art som facadens øvrige. Over vinduets gavlfelt og midt i den afsluttende brede, trekantede gavl sidder et våbenskjold.

Til venstre for Kirkefacaden ligger et smalt, gammelt palæ, (2) der i sin tid tilhørte en vis procurator ved navn Silla og dengang havde en meget fin bemalet facade.

Kirkens højre sidemur (3) vender ud mod Piazza di Santa Caterina della Rota. Her ses en gammel sideindgang, indsat i en flot portal, flankeret af dobbelte, flade, brede søjler med korinthiske kapitæler. Samme dobbelte søjler ses på hushjørnet og hvor sidemuren ender. Søjlerne, en smal tværfrise og et højt felt øverst er i travertin, mens muren imellem er i smalle, røde teglsten. På højde med kapitælerne er der i hvert sidefelt et stort halvcirkelformet vindue, der giver lys til kirkerummet.

Den første del af nabobygningen (4), der er en etage højere end kirkemuren, har samme udformning, med et ekstra vindue over halvbuen og 2 mindre vinduer i brede travertinrammer øverst. Muren imellem søjlerne er dog her ikke i teglsten, men pudset op i en lys okker farve, der matcher. Denne bygning husede i sin tid det til Kirken knyttede Ospizio di San Girolamo della Carità, der stammer fra midten af 1400-tallet. Her levede San Filippo Neri fra 1551 til 1583 og her kan man idag besøge de såkaldte "Camere di San Filippo". Indgangen er i Via di San Girolamo della Carità nr. 63.


KIRKENS INDRE (5) :

Kirkerummet stammer fra Castelli's ombygning i 1654-1660 (se foto af Alvaro de Alvariis). Her er kun ét skib med et tværskib, der ikke er bredere end hovedskibet med dets sidekapeller. I hjørnet og ved siden af nicher og kapeller står høje, flade søjler i mørk marmor med forgyldte korinthiske kapitæler. Rummets vægflader er beklædt med marmorplader i brune farver i mange nuancer.

Midternichen i hver side er gemt under en konveks bue, flankeret af røde marmorsøjler, der bærer en korbalkon med marmorbalustrade og orgel. De 2 små orgler bagved er delvist dækket af forgyldte stukdraperier. (se foto af Alvaro de Alvariis).

Sidenicherne, hvori sidekapellerne er indrettet, består af en trekvart høj bue, hvorover der sidder mindre vinduer omkranset af stukguirlander.

En række bredere og smallere gesimser løber under hele kirkeloftet, der adskilles fra disse af en bred udskåret frise med kasetter indeholdende rosetter og andre dekorative elementer.

Det rigt bemalede og udsmykkede kassetteloft (se foto af Alvaro de Alvariis) er i træ og har udskårne symboler fra Lidelseshistorien, samt billeder af San Girolamo og San Filippo Neri og en Kristusskikkelse med Lægboderskabet Compagnia della Carità's emblem. Det er udført i 1587 og flere steder forsynet med Kardinal Giulio Antonio Santori's våben, da han var protektor for Kirkens Lægbroderskab. I loftet over tværskibet (se foto af Alvaro de Alvariis) sidder et relief af San Girolamo og San Filippo, der beder til Helligånden, samt i hver side Fantino Renzi's våben, som tak for hans gavmilde tilskud til Kirkens genopbygning.

Kirkegulvet i marmorplader med mange indlagte gravsten blev udført i 1660 af marmorstenhuggeren Alessandro Sarti (se foto af Alvaro de Alvariis).

Højre side:

1. kapel i højre side (6) er Cappella Spada, også kaldet Cappella della Madonna, bygget for den magtfulde Spada-familie og dækket af marmorplader med blomstermotiver. Tidligere mentes rummet af være tegnet og udsmykket af Francesco Borromini i 1660, men nyere arkivstudier har vist, at denne kunstner ikke havde ret meget at gøre med udførelsen. I stedet tilskrives denne idag Francesco Righi. Over alteret ses på endevæggen en Madonna med Barnet, udført i 1400-1500-tallet af en elev af den sienesiske eller romerske skole men flere gange ommalet (se foto af Alvaro de Alvariis). På hver side af den udskårne ovale ramme sidder en medallion med et portræt i relief, udført af Paolo Naldini og forestillende San Francesco og San Bonaventura.

Forneden på sidevæggene er der 2 gravmæler i marmor med liggende skulpturer foran en indskriftssten. Denne er i sort marmor med guldskrift, ligesom de divan'er, på hvilke de afdøde hviler, mens puderne er hugget i alabast. Til højre forestiller skulpturen, der er hugget af Cosimo Fancelli, Giovanni Spada, som var kapellan for Pave Innocens IV og afbilledet i senatordragt (se foto af Alvaro de Alvariis). Til venstre er gravmælet for Bernardino Lorenzo Spada, Biskop af Calvi, udført af Ercole Ferrata (se foto af Alvaro de Alvariis).

Over gravmælerne hænger 3 ovale medaljoner med relieffer nogle medlemmer af Spada-familien, udført af forskellige kunstnere. Paolo Naldini er mester for portrættet af Amadore I og dennes bror Aleramo Spada, samt for Pietro di Cecco og Serrone di Pietro Spada, mens Antonio Raggi har udført Amadore Spada og dennes søn Mengo Spada. Francesco Baratta har fremstillet portrættet af Amadore II Spada, mens Ercole Ferrata står for Mutio Spada med nevøen Antonello Spada, og Giuseppe Perone er mester for fremstillingen af Ghino di Mengo Spada.

Balustraden, der afgrænser kapelrummet fra kirkerummet er ganske speciel (se foto af Alvaro de Alvariis). Her sidder 2 knælende engle, der mellem sig holder et stykke "stof" i marmorsorten diaspro sanguigno. Kunstneren er Antonio Giorgetti, som var elev af Bernini. Bemærk, at englen til venstre er forsynet med bevægelige vinger i træ. De fungerer som en "låge" ind til kapellet.

I den følgende nichc (7) er den sidedør, som kan ses på kirkemuren mod Piazza di Santa Caterina della Rota. I venstre side er der adgang til en vindeltrappe.

Det næste sidekapel er Cappella del Santissimo Crocifisso, Kapellet for Den Korsfæstede Kristus (8). På alteret ses det gamle trækors fra 1400-tallet, som ifølge traditionen skal have talt til San Filippo Neri, mens han holdt andagt her. Dengang var væggene beklædt med træpaneler, men i 1717 fik kapellet sit nuværende udseende, da en af helgenens tilhængere, Romolo Speziali, tilbød at betale for marmorbeklædningen. (Se foto af Alvaro de Alvariis).

Den næste niche/kapel er højre tværarm (9) og her ses på væggen et gravmæle for Grev Asdrubale di Montauto, der testamenterede sine ejendele til Kirkens lægbroderskab, Arciconfraternita della Carità. Monumentet er tegnet af Pietro da Cortona i 1629 og den afdødes portræt i den ovale marmorramme er et oliemaleri (se foto af Alvaro de Alvariis). Fra samme tid stammer også den lille fresko på højre væg, forestillende San Filippo i bøn foran krucifikset. Samtidige er også nogle hvide stukrelieffer under indgangsbuen. De viser scener fra Lidelseshistorien.

Kapellet til højre for højalteret kaldes Cappella Marescotti (10). Det tilhørte tidligere Casali-familien og er viet til Johannes Døberen (San Giovanni Battista). Udsmykningen stammer fra den tid, hvor Marescotti var kapellan og fra en donation fra Ortensia Farnese Maresotti i 1568. Grevinden døde i 1582 og blev begravet her i 1605 sammen med sin ægtemand Alfonso, der var død i 1604. Altertavlen er et maleri af Durante Alberti med motivet: Sacra Famiglia e Santi (San Giovanni Evangelista og San Giovanni Battista) : Den Hellige Familie og Helgener (Evangelisten Johannes og Johannes Døberen) (se foto af Alvaro de Alvariis). Samme maler er også ophavsmand til freskerne: i lunetten til venstre er motivet Jesu Dåb (se foto af Alvaro de Alvariis) og midt i loftet er der malet en opstandelsesscene (Ascensione), dateret 1587. Rammer af masker og guirlander i stuk indeholder ovale malerier af de 4 evangelister, mens der på undersiden af buen er malet kandelabre og allegoriske figurer (se foto af Alvaro de Alvariis). Den oprindelige dekoration indeholdt flere fresker og detaljer, men disse blev ødelagt under en brand i 1631 og den derpå følgende genopbygning i 1700-tallet.

Højalter :

Højalteret (11) (se foto af Alvaro de Alvariis) er omgivet af 4 kannelerede søjler i marmortypen "rosso di Francia". De er dekoreret med forgyldte englebørn i stuk og udført af Carlo Rainaldi i 1660. Altermaleriet "Comunione di San Girolamo" ("San Girolamo modtager nadveren") er en kopi af af Antonio Corsi fra 1797. Originalen af Domenichino blev fjernet under den franske besættelse og findes idag i Pinacoteca Vaticana. Tabernaklet er moderne og udført i tempelform. På væggene ses i ovale nicher bronzebuster af Fantino Renzi (død 1647) og hans nevø Scipione Gisleni / Renzi, der havde doneret midlerne til alteropførelsen. I buen over alterrummet er der en skulpturgruppe i gips, forestillende "Fede e Carità" : dyderne Troskab og Kærlighed. Renzi-familiens sidste efterkommer blev gift ind i Strozzi-familien og det er deres våben, som ses blandt stukdekorationerne fra 1700-tallet.

Venstre side:

Kapellet til venstre for højalteret (12) er Cappella Antamoro og kaldes også Cappella di San Filippo Neri (se foto af Alvaro de Alvariis). Det er bygget i 1707-1710 efter en tegning af Filippo Juvarra. Alteret er her konkavt og flankeret af 4 søjler i marmorsorten diaspro di Sicilia. Her ses en statue af San Filippo Neri, lavet af Pierre II Le Gros. Rummet er rigt udsmykket, dørene har bronzedekorationer og i loftskuplen svæver en flok af engle i stuk (se foto af Alvaro de Alvariis). Her er også 2 større relieffer af Le Gros med motiverne "San Filippo Neri nelle catacombe di San Sebastiano" og "San Filippo Neri vede le anime dei suoi penitenti salire in cielo".
I venstre side af rummet er der indgang til Kirkens Sakristi.

Den næste niche/kapel er venstre tværarm (13) og her ses et gravmæle fra 1583-1585 for Monsignore Paolo Odescalchi, udført i mangefarvet marmor (se foto af Alvaro de Alvariis).

2. Kapel i venstre side (14) er Cappella Magalotti, også kaldet Cappella di San Carlo Borromeo. Det er indrettet i første halvdel af 1600-tallet og dækket af sjældne marmorsorter. Væggene er her forsynet af falske perspektivmalerier i clair-obscurteknik af Girolamo Mengozzi kaldet Il Colonna. Til venstre sidder desuden et oliemalet portræt af Cesare Magalotti, der døde som 12-årig i 1614. Altertavlen er et maleri af Jomfru Maria med helgenerne San Carlo Borromeo og San Filippo Neri. Det er muligvis udført af Pietro Barbieri i slutningen af 1600-tallet (se foto af Alvaro de Alvariis).

I nichen til venstre (15) er der adgang til en korridor, der fører op til Sakristiet, som også har en indgang fra Cappella Antamoro. I nichen er der forskellige gravmæler: på højre væg et for Bonsignore Cacciaguerra, død 1566, og Enrico Pietra, der søde i 1590. På venstre væg sidder en buste fra 1521 af Francesco Malvenda. På bagvæggen ses 4 gravsten fra 1500-tallet.

I korridoren bagved (16) hænger diverse malerier med religiøse motiver.

I Sakristiet (17) for enden af korridoren er væggen dækket af nøddetræsskabe med bronzedekorationer. Indretningen af rummet menes at være bestemt af Filippo Juvarra. Loftet er udsmykket med fresker fra 1700-tallet og på alteret ses et maleri af Pietro Barbieri.

Det første kapel i Kirkens venstre side er Cappella Sampieri (18), viet til San Pietro (se foto af Alvaro de Alvariis). Rummet blev i 1593 overladt til Giovanni Antonio Sanpieri, der døde året efter og blev begravet i kapellet. Et oliemaleri med hans portræt ses på væggen. Også her har Girolamo Mengozzi dekoreret væggene med perspektivmalerier, mens altertavlen er udført af en elev af Girolamo Muziano eller Giovanni Battista Ricci og har motivet: "Consegna delle chiavi" ("Overdragelsen af nøglerne") (se foto af Alvaro de Alvariis).

Kirkens indgangsvæg (19) er døren indsat i en ramme af af flade søjler under et trekantet gavlfelt. Over dette troner en indrammet indskriftsplade toppet af et brudt, buet gavlfelt, indeholdende et våbenskjold flankeret af 2 små engle, som rager op foran facadevinduets lysende firkant. (se foto af Alvaro de Alvariis).

---------- Tallene i parantes ovenfor henviser til: PLAN over Kirken ----------

----- Læs kort om Kirkens historie -----

----- Se fotos fra Kirken på Alvaro de Alvariis' photostream på Flickr -----

 

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 23.8.2020 og sidst opdateret d. 4.2.2022