ANNAS ROM GUIDE
Santa Lucia dei Ginnasi

Se ved nr. 13 på Kort over Campo de' Fiori-Turen

Denne Kirke eksisterer ikke længere, den blev revet ned i 1932-1935, da Via delle Botteghe Oscure skulle udvides. Indtil da lå den sammen med det gamle Palazzo Ginnasi på hjørnet af Via dell'Arco dei Ginnasi og fyldte et godt stykke af nutidens kørebane. Den rige Ginnasi-familie fra Norditalien havde tidligere gjort Rom til deres nye hjem og havde flere besiddelser i dette kvarter, blandt andet et palæ, som de i 1637 overlod til en kostskole, Collegio Ginnasi, og til nonner af ordenen Carmelitane Scalze, som benyttede det som Kloster.

Indbygget i Palazzo Ginnasi lå den lille Kirke, som var meget ældre end den omgivende bygning og oprindeligt må have ligget frit ved den dengang smalle gade. Den var viet til Santa Lucia og havde forskellige tilnavne: Santa Lucia de Calcarario - efter de mange kalkovne i området, Santa Lucia de Pinea - efter kvarterets navn: Rione Pigna, og Santa Lucia de apothecis obscuris, "ved de mørke butikker" - således kaldtes vejen, hvis sydside udgjordes af forretninger og værksteder, som var indrettet i ruinbuerne fra det antikke Crypta Balbi og Teatro Balbi. Det "nye" navn med henvisning til Ginnasi-familien kom først til senere.

Hvornår præcist Kirken er bygget, ved vi ikke, men den lader til at være meget gammel. Måske startede den blot som et lille Kapel i tilknytning til det herberg og hospital for pilgrimme, som var blevet indrettet i Anicius-familiens hjem i 500-tallet. Her omtales nemlig et sådant med navnet Sanctae Luciae in Xenodochio Aniciorum.

I 1192 overlod Pave Celestin III denne lille Kirke til den Kirke, som lå lige overfor, på den anden siden af Via delle Botteghe Oscure, indrettet i ruinerne af Crypta Balbi: Santa Maria dominae Rosae (forløberen for nutidens Santa Caterina dei Funari).

I 1566 overgik Santa Lucia til en gruppe af præster, som administrerede dens indkomster. I 1578 overlod Pave Gregor XIII den til den nu forsvundne Kirke San Salvatore in Pensuli, som lå et lille stykke længere mod øst, og var forløberen for nutidens Kirke Santo Stanislao dei Polacchi.

I en periode var Santa Lucia-Kirken sognekirke, men i 1596 blev den overgivet til et religiøst broderskab kaldet "SacroSancta Sacerdotum Societas" eller "Confraternita dei Sacerdoti Secolari dei SS. Pietro e Paolo", som tidligere havde haft den lille Kirke Santa Barbara dei Librari. Dette broderskab havde til Kirken knyttet et hospital, hvor præster på pilgrimsfærd kunne få husly og pleje i 2 uger, hvis de havde behov derfor.

I 1598 gik Tiberen over sine bredder med en voldsom oversvømmelse af dette lavtliggende område og også Santa Lucia ramtes hårdt heraf. Det fortælles, at vandet stod så højt, at kun taget var synligt.

I 1610 overlod Pave Paul V den lille Kirke til Kardinal Domenico Ginnasi med tilladelse til at indbygge den i sin bolig. Og i 1630 lod Kardinalen så både familiens ejendom ved Kirken (en del havde tidligere tilhørt familien Amantieri) og selve Santa Lucia gennemgribende ombygge med Orazio Torriani som arkitekt. Kardinalens niece, Suor Caterina Ginnasi som var elev af maleren Lanfranco, udsmykkede hele Kirken med sine malerier.

I en del af Ginnasi-ejendommen lod Kardinalen indrette en kostskole med plads til 8-12 unge mennesker fra Castel Bolognese (ved Ravenna), som her fik kost og logi og teologisk uddannelse. Den kaldtes naturligvis Collegio Ginnasi. I en anden del af ejendommen grundlagde han et Kloster, kaldet Corpus Domini, for nonner af Teresiner-Ordenen, en under-afdeling af Karmeliter-Ordenen. Det var i denne Orden, at Kardinalens niece malerinden Caterina Ginnasi senere indtrådte, og i dette Kloster, at hun kom til at henleve sit liv.

Se Giuseppe Vasi's stik af Kirken i Via delle Botteghe Oscure på Wikipedia.

Selve kirkebygningen var ganske lille, med en lille forhal, vistnok med en buegang, og et enkelt skib, der lige før presbyteriet åbnede sig i et kapel i hver side. Ifølge Lombardi (se litt.note forneden) var kirkerummet omkring 23 meter langt og 7 1/2 meter bredt.

I det højre kapel (Cappella dei Santi Biagio e Ambrogio) var der gravmæler for Faustina Gottardi Ginnasi, der døde i 1646, og for Kardinal Domenico, der døde i 1649. Det første gravmæle var udført af Cosimo og Antonio Fancelli, det andet var tegnet af Orazio Torriani med statuen af den afdøde og af dyderne "Carità" ("Kærligheden") og "Speranza" ("Håbet"), udført af Giuliano Finelli, og små engle af Antonio Fancelli. Altertavlen i Kapellet var et maleri af "San Biagio Vescovo", udført af Caterina Ginnasi. Helgenens ansigt skal ifølge nogle være et portræt af Kardinalen. - I dette Kapel fejrede uldhandlernes lav, Università dell'Arte della Lana, helgenernes festdag. I Kirkens højre side var der også adgang til præste-sakristiet.

I kapellet i venstre side (Cappella del Santissimo Crocifisso) var der et gravmæle for Eleonora Boncompagni Borghese, som døde i 1704, udført af G.B. Contini og Andrea Fucigna, samt et for Kardinal Annibale Ginnasi, som døde i 1834. Det første gravmæle blev flyttet til Kirken Sant'AlessioAventin, da Santa Lucia blev revet ned. Fra dette Kapel var der forbindelse til nonneklosteret, der også havde et sakristi i denne side.

Over Kirkens højalter hang maleriet "Il martirio di Santa Lucia", som Suor Caterina Ginnasi havde malet. På gesimsen ovenover maleriet havde Suor Caterina malet en "Ultima Cena" ("Den sidste nadver"). Hostieskabet findes idag i Kirken Santa Maria in Domnica.

I apsis sad en oval medaljon med Jomfru Maria, også denne var malet af Caterina Ginnasi.

Flere af gravmælerne og malerierne findes idag i "Cappella di Palazzo Ginnasi", som er indrettet i det i 1939 genopbyggede Palazzo Ginnasi, der ligger ud til Via delle Botteghe Oscure, men som den vestlige del af familie-komplekset.

Også portalen fra den gamle Kirke, som i sin tid sad ud mod Largo di Santa Lucia Filippini, er nu opsat på den nye facade ud mod Via delle Botteghe Oscure. Den er udført i pavonazzetto-marmor efter tegning af Orazio Torriani i 1636. Statuen af Madonna med Barnet over portalen er af Pompeo Ferrucci.

Kirken havde også en lille sideindgang ud mod Via delle Botteghe Oscure og bagved Kirken lå der en lille gravplads.

Gravmæle for Eleonora Boncompagni Borghese, nu i Sant'Alessio:
gravmæle for Eleonora Boncompagni Borghese, nu i Sant'Alessio

 

Litteratur om Santa Lucia dei Ginnasi:
Armellini, Mariano: Le Chiese di Roma dal secolo IV al XIX / di Mariano Armellini. Pubblicato dalla Tipografia Vaticana, 1891. (Internetudgave - også på engelsk!)
- side 494-495.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori, 1980.
- Rione IX Pigna, Parte Prima / a cura di Carlo Pietrangeli. - 2. edizione. ----- side 9, 28-33.
Hülsen, Christian: Le Chiese di Roma nel Medio Evo / di Christian Hülsen. Firenze, Olschki, 1927. (Internetudgave - også på engelsk!)
- side 300-301.
Lombardi, Ferruccio: Roma - le chiese scomparse. Fratelli Palombi Editori, 2.ed. 1998.
- side 239-240.
Roma Sacra : guida alle chiese della città eterna. - Elio de Rosa editore, 1998.
- Itinerario 14: side 17-21.
RomeArtlover: S. Lucia alle Botteghe Oscure.
Wikipedia (italiensk tekst): Chiesa di Santa Lucia alle Botteghe Oscure.

Fotos:
Alvaro de Alvariis' foto på Flickr: Roma ieri, Roma oggi: Via delle Botteghe Oscure. - foto fra før nedrivning!
Alvaro de Alvariis' foto på Flickr: Roma ieri, Roma oggi: Via delle Botteghe Oscure.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 2.10.2013 og sidst opdateret d. 6 .10.2013