ANNAS ROM GUIDE
Kirken Santi Bonifacio e Alessio

En Rundgang i Kirken Santi Bonifacio e Alessio:

--- Tal og bogstaver i parantes henviser til Plan over Kirken ---


Foto fra Kirken Santi Bonifacio e Alessio
KIRKENS YDRE:

Kirken ligger på en stor grund på vestsiden af Aventinerhøjen, hvor grunden afgrænses af højsiden mod Tiberen (A), hvor gaden Lungotevere Aventino løber. Mod nord (B) afgrænser Kirkens side, det lille fremspringende Cappella del Santissimo Sacramento og en mur ind mod forgård og gade grunden mod et lille, smalt anlæg, som på den anden side støder op til Monastero di Santa Sabina.

Mod øst (C) ligger Kirkens indgangsparti i et smalt forhus ud mod Via di Santa Sabina, der overfor den fra sydøst kommende Via di Sant'Alessio udvider sig i en lille plads, kaldet Piazza di Sant'Alessio. Mod syd (D) ligger det tidligere Kloster ved Sant'Alessio og den dertil hørende grund.

Forhusets (1) facade er i 2 etager. Den nederste etage har 2 blinde, høje vinduer mellem smalle runde og bredere flade søjler og under trekantede gavlfelter på hver side af indgangsdøren, som sidder i en stor bue, flankeret af 2 kraftigere søjler, som bærer en balkon i travertin på etagen ovenover, som er bygget til i det 18.århundrede. Heroppe er der oven en høj frise- og gesimsrække 5 høje murede buer, hvoraf de 4 er blinde og kun den midterste, ovenover indgangsdøren, rummer en høj balkondør med skodder. Mønsteret med flade søjler i siderne og runde søjler om dørene svarer til stueetagens, dog er førstesalens søjler forsynet med joniske og korinthiske kapitæler og de bærer et kraftigt fremspringende tagudhæng.

Den nederste del af bygningen er fra omkring 1770 og sandsynligvis tegnet af arkitekten Paolo Posi, mens den øverste del muligvis er opført i årene 1810-1813, da den spanske kong Carlos IV og hustruen Luisa di Parma benyttede ejendommen som sommerbolig i Rom.

Foto fra Kirken Santi Bonifacio e Alessio
Gennem forhusets indgangsdør kommer man ind i en stor firkantet gård, afgrænset mod venstre af Klosterbygningen og mod højre af muren ud mod det tilstødende lille anlæg. Midtfor rejser Kirken sig med sin "nye" facade, opført af Tommaso De Marchis i 1750.

Facaden (3), der er inspireret af facaden på Kirken Santi Apostoli, består af en forbygning i 2 etager med en buegang (4) nederst med 5 buer, hvoraf den midterste er højere og lidt bredere end de andre og fører ind til hovedindgangen i væggen bagved. Buerne er flankerede af søjler med flade kapitæler og indgangsbuen krones af et trekantet gavlfelt, der bryder gesimserne mellem stueetagen og første salen.

Denne er opdelt i 5 felter af 6 flade søjler med udskårne kapitæler, der bærer en balustrade med ligeså mange travertinvaser på rækværket. Mellem søjlerne er der 5 store og høje vinduer.

Tilbagetrukket bag balkonen ovenpå forbygningen ses den øverste del af Kirkens facade med et bredt trekantet gavlfelt med et rundt vindue i midten og kronet af et kors, der stamme fra det 10.århundredes byzantinske skole.

I søjlehallens højre side (5) står en gipsstatue af Pave Benedikt XIII. Den blev rejst i 1752 af Kardinal Angelo Maria Querini, der bekostede den store renovering af Kirken.

I portico'en (4) står desuden 2 cosmatiske statuer (6), der antagelig forestiller 2 engle, selvom de ikke har vinger; de har måske holdt en lysestage, som nu er gået tabt. De menes udført af Arnolfo di Cambio's elever og stammer fra den gamle bygning, måske fra det tidligere gravmæle for Pave Honorius IV (1287).

Den cosmatiske portal (7) ind til kirkerummet er fra Pave Honorius III's tid (1216-1227).

Foto fra Kirken Santi Bonifacio e Alessio
KAMPANILEN (8):

Det fritstående, romanske klokketårn i røde teglsten til højre for facaden er over 30 meter højt med et kors på 1,80 meter på toppen.

Det er et af de smukkeste cosmatiske arbejder i Rom og er fra slutningen af det 12., begyndelsen af det 13.århundrede. Sikkert fra det byggeri, som blev udført under Pave Honorius III i 1217.

Kampanilen har 5 øvre etager, hvoraf de 3 øverste har åbne vindueri 2 dele, opdelte af små, hvide marmorsøjler. Smukt formede dekorationsbånd i teglsten og gesimser med konsoller i hvide sten løber ovenover vinduernes buer og mellem etagerne.

Den 4-øverste etage har enkelte buede vinduer, mens den 5-øverste-etage, som samtidig er den næstnederste synlige over sideskibets tag, har blinde buer. Den nederste etage har ingen udsmykning.

Kirken havde i Middelalderen 3 klokker, men den mindste - og ældste - der bar årstallet 1589 og indskriften "Ave Maria, gratia plaena, Dominus tecum" - blev fjernet i anden halvdel af 1700-tallet. De 2 nuværende klokker er fra det 17.århundrede.

Foto fra Kirken Santi Bonifacio e Alessio
KIRKENS INDRE (9):

er opdelt i et bredt og højt midterskib og 2 smallere, og lavere sideskibe, der hver især huser 4 sidealtre.

Adskillelsen mellem skibene udgøres af 4 høje, brede buer mellem dobbelte brede, flade, kannellerede søjler med forgyldte korinthiske kapitæler, der bærer en frise med firkantede tavler med figurer i blå, hvid og gyldne farver. Farver der går igen i loftets og vinduesfelternes dekoration og giver Kirken dette gyldne udtryk, som forstærkes, når den ved festlige lejligheder forsynes med guldstole med blå stofsæder og blå løbere på gulvet.

Over frisen flyder lyset ind i Kirken fra store rektangulære vinduer under det tøndehvælvede loft med kassetteformede dekorationer med rosetter, som stammer fra restaureringen i 1852-1860

Det cosmatiske gulv er ikke helt det originale, idet det er blevet nylagt under arbejderne i 1700-tallet, men mosaiksten og tegning skal stamme fra den gamle kirke (se flere fotos af gulvet).

I sideskibene kommer lyset fra mindre ovale vinduer, omgivet af brede stukrammer dekoreret med blandt andet englehoveder og englebørn.

RUNDGANG I KIRKEN:

Højre sideskib: Her findes på muren ud mod indgangsvæggen det tomme gravmæle (10) for Metello Bichi, der var Kardinal ved Kirken og døde i 1619.

Herefter følger indgangen til Klokketårnet (8) og efter den næste søjle udgøres den anden alterniche af gravmælet for den romerske maler Antonio Mancini, der døde i 1930. Monumentet er tegnet af Antonio Munoz i 1935 (11).

(12) I gulvet foran ligger der en gravsten for Ippolito Monza fra 1854.

(13) I den tredje sidealterniche ("Altare del Crocifisso") er altertavlen et oliemaleri af "Il Crocifisso" ("Den Korsfæstede Kristus"). Det stemmer fra midten af 1700-tallet og maleren af romersk skole kendes ikke. Nedenunder ses maleriet "Gioacchino, Santa Anna e Maria Bambina" ("Joakim, Santa Anna og Jomfru Maria som barn").

Foto fra Kirken Santi Bonifacio e Alessio
I den fjerde alterniche (14) sidder gravmælet for Eleonora Boncompagni Borghese, der døde i 1695. Det er udført af Andrea Fucigna efter en tegning af Giovanni Battista Contini og stod oprindeligt i Kirken Santa Lucia dei Ginnasi, men blev ført herover, da denne blev nedrevet i 1936. (se flere billeder af gravmælet).

I gulvet foran monumentet ligger forskellige gravsten, blandt andre en for Padre Luigi Zambarelli, der var Ordensgeneral for Padri Somaschi og døde i 1946.

På væggen hænger et oliemaleri, der forestiller Sant'Alessio som betragter en engel, der rækker ham en krone. Det stammer fra det 17.århundrede, men maleren er ukendt.

Foto fra Kirken Santi Bonifacio e Alessio
For enden af Kirkens højre tværskib ligger Cappella del Santissimo Sacramento (15). Det blev oprindelig bygget af Abbed Angelo Porro i 1674, men ombygget i 1814 af den spanske konge Carlos IV, mens han boede i Klosteret, og igen i 1925 af Antonio Munoz (se flere billeder af kapellet).

Indgangen til kapellet flankeres af 2 røde marmorsøjler med korinthiske kapitæler, som bærer et trekantet gavlfelt. Rummet indenfor er ganske lyst med en hvid stukdekoration i loftet. På væggen over alteret hænger det Madonna-billede, ved hvilket det fortælles, at Sant'Alessio tilbragte tiden i bøn under sin landflygtighed i Edessa, og som senere blev bragt til Rom fra Damascus af Biskop Sergio. I virkeligheden drejer det sig om et ikon fra 1200-tallet. Det kaldes "Madonna di Sant'Alessio" eller "Forbønnens Madonna" (se nærbillede).

På alterbordet står et tabernakel udført i begyndelsen af det 17.århundrede på bestilling af Kardinal Ottavio Paravicino (Pallavicino) og muligvis af Domenico Ferrerio. Det stod oprindeligt på Kirkens højalter og var dekoreret med Kardinalens våben og 16 forgyldte metalfigurer og 8 bronzerede små løver. I 1810 blev det fjernet af den franske Regering i Rom og solgt på auktion sammen med Kirkens og Klosterets øvrige udstyr. Det blev dog straks købt af Ippolito Monza, leder af Klosterets munkeorden I Padri Somaschi, og da franskmændene trak sig tilbage, gav han tabernaklet tilbage til Kirken, hvor det i 1814 blev opstillet på det nye alter, som Carlos IV lod opføre. Samtidig lod han tabernaklet oppolere og forsyne med en forgyldt låge med motivet "L'Agnello Crucifero" ("Lammet med Korset"). Han lod ligeledes udføre et nyt hostiegemme i metal til at anbringe i tabernaklet.

De små metalfigurer, som udsmykkede tabernaklet er forsvundet i tidens løb bortset fra en lille statue af Den Genopstandne Kristus, som i sin tid stod ovenpå tabernaklet, hvor statuepodiet stadig kan ses.

(16) På gulvet foran kapellet ligger en gravsten for diakonen Pietro Savelli, der døde i 1288. Han var medlem af den magtfulde Savelli-familie, der fra det 13.århundrede ejede en stor del af Aventins nordvestside med et befæstet område, kaldet Rocca Savella. Teksten på gravstenen lyder: "Hic iacet DNS Petrus de Sabello - tesararius tu ron qui sepul - tus est hic an no Dni M CC - LXXX VIII mse Decemb. die ultima" ("Her ligger Petro Savelli begravet i det Herrens År 1288, den sidste dag i December måned").

Foto fra Kirken Santi Bonifacio e Alessio
Højalteret (17) står midt i det brede tværskib, foran den store apsisrunding. Alterbordet står under en stor baldakin i form af en høj kuppel båret af søjler i marmor af typen verde antico. Søjlerne, der har korinthiske kapitæler, flankerer 4 buer, én mod hver side, som krones af trekantede gavlfelter, der er udsmykket med små vingede englehoveder.

På søjlebaserne kan man se Girolaminer-munkenes våben og ligeledes Vincenzo Gonzaga's, den Kardinal som menes at have bekostet arbejdet i 1582. Malerierne er dog muligvis blevet ommalede under restaureringen forestået af Tommaso De Marchis i det 18.århundrede og fra dette tidspunkt stammer måske englene i de mindre felter i den indre kuppel.

Alterbordet stammer fra det 18.århundrede og huser relikvierne af San Bonifacio og Sant'Alessio.

Kirkekuplens inderside (18) er udsmykket med stuk og malerier af de skrivende evangelister Lukas, Markus, Mattæus og Johannes sammen med deres symboldyr. Andre figurer befolker mindre felter; det er personifikationer af Humanitas (Menneskeheden), en mand med lændeklæde, Divinitas (Guddommeligheden), en kvinde med en ørn, Sacerdotium (Præsteskabet), en prælat med tiara, og Resurrectio (Genopstandelsen), en kvinde med et flag med et kors.

Bag højalteret (19) ligger 2 vigtige skikkelser begravet. Det drejer sig om spanieren Lupo da Olmedo, der som reformator af Girolaminerne i 1426 af Pave Martin V fik overdraget Kirken. Han døde i 1433. Og om Kirkens første Titel-Kardinal Gian Vincenzo Gonzaga, som stod for en omfattende restaurering af Kirken og døde i 1591.

Desuden findes her i tværskibets gulv et gravmæle for Kardinal Ottavio Pallavicini (Paravicino), der døde i 1611. Det var denne Kardinal, der blandt andet havde bekostet det tabernakel, som idag står på alteret i Cappella del Santissimo Sacramento.


Teksten på de 3 ovennævnte gravsten lyder:

"Hic iacet revere d'in xpo ptr Fr - Luppus de Olmedto nacion ispan resuscitato et defomato ac pm generals pposit odins monachor - heremitar sci ieronimi priorq huius - monasterii qui obiit die III Aprilis A D MCCCCXXXIII Pont Dni Eugenii ppe III ano tertio" ("Her ligger spanieren Lupo da Olmedo, som døde her i Klosteret den 3. April i det Herrens År 1433, i det tredie år af Pave Eugen III's pontifikat").

"DOM - io Vinc Cardinali Gonzagae - viro ad beneficentiam nato - generis nobilitate atque - animi dotibus praeclaro - maiorum suorum aemulo - H.P.C." ("Jeg, Kardinal Vincenzo Gonzaga, født til velgørenhed, af ædel byrd og med fremragende egenskaber, (ligger her)").

"D.O.M. - Octavio Paravicino S.R.E. presb.card. - spectatae probitatis et - prudentiae viro - legatione apud helvetios - Germaniae patrocinio - aliisq praeclaris muneribus egregie functo. ---- Erasmus Alexand episcopus - et fratres - patruo BM PP obiit III non Febr - Anno Salutis MDCXI - aetatis suae LIX" ("Presbyter-Kardinal Ottavio Paravicino, en klog og dygtig mand, legat i Schweiz og Tyskland (som ----) Biskop Erasmo Alexander og brødrene (mindes her), døde 3 dage før den 5. Februar i det Herrens År 1611, 59 år gammel").

Foto fra Kirken Santi Bonifacio e Alessio
Apsisrundingen (20) er nederst beklædt med et højt træpanel med korstole, som blev opsat efter ønske af Kardinal Gianfrancesco Guidi Di Bagno i 1638. Feltet i midten flankeres af 2 små, cosmatiske søjler fra ca. 1180-1210, hvoraf den højre bærer signaturen Giacomo di Lorenzo. Kunstneren kaldes også Jacopo di Cosma. Søjlerne stammer fra Kirken San Bartolomeo all'Isola og blev fjernet herfra i årene 1596-1602 af Kardinal Francesco Maria Tarugi, som muligvis forærede dem til Kardinal Ottavio Paravicino. De skal være de eneste, der blev reddet ud af 19 ialt, da Napoleons tropper fjernede kunstgenstande for at bringe dem til Frankrig i slutningen af det 18.århundrede. Teksten på den højre søjle lyder således: "Iacobus Laurentii fecit has decem et novem columpnas cum capitellis suis"

Mellem søjlerne sidder en stentavle med en indskrift om de to helgener, der begynder således: IN HOC ALTARE BEATI ALEXII SUB - QUO EIUS CORPUS REQVIESCIT - SUNT RELIQIE ...": " I dette alter, under hvilket Sant'Alessio's legeme hviler, er relikvierne ...". Tavlen stammer fra alteret i den ældste Kirke, der lå her før Kirken fra det 13.århundrede.

Apsisloftet er udsmykket med fresker fra 1800-tallet udført af Carlo Gavardini med motiverne: "Il Redentore" ("Den forløsende Kristus"), "Gli Evangelisti" ("Evangelisterne") og "Due Angeli" ("2 Engle").

Foto fra Kirken Santi Bonifacio e Alessio

(21) For enden af den venstre side af tværskibet er der en dør og en gang ud til det lille ellipseformede Cappella del Cardinale Gianfrancesco Guidi Di Bagno, der egentlig ligger i Klosterbygningens nordvestlige fløj. Herinde findes Kardinal Guidi Di Bagno's gravmæle, udført af Domenico Guidi omkring 1635. Kardinalen, der i en hvid marmorstatue på gravmælet fremstilles som var han en gammel romer liggende til bords, støttende sin venstre albue på nogle bløde puder, mens han vender ansigtet op mod beskueren i en interesseret og lyttende attitude, døde i 1641. Bemærk den meget fine udførelse af Kardinalens rigt broderet klædedragt.

Kapellets vægge og gulv er beklædt med marmorplader i flere farver, blandt andre gule og blå, som matcher farverne i Kardinalens familievåben.

Mellem vægge og loft er der en bred gesims i marmorarten breccia corallina, der her og der suppleres af pavonazzetto og africano morato.

Kapellet har en køn, lille, ellipseformet kuppel med et firkantet vindue i hver side og et elipseformet vindue i toppen, hvor der måske tidligere har været en lille lanterne. Kuplens vægge er mosaikbelagte på en gylden bund med en dekoration af snoede akanthus-stængler.

(22) Ved siden af dette kapel ligger der for enden af det venstre tværskib Cappella di San Girolamo Emiliani. Det er bygget i første del af 1600-tallet som familiekapel og -gravsted for familien Guidi Di Bagno, men i 1700-tallet blev det ombygget efter en tegning af Carlo Murena og kort efter 1850 viede I Padri Somaschi det til Ordenens stifter San Girolamo Emiliani og lod det dekorere af Michele Ottaviani. Over alteret hænger maleriet "San Girolamo con orfano davanti alla Madonna" ("San Girolamo foran Jomfru Maria sammen med en forældreløs dreng"). Det er malet af Carlo Gavardini omkring 1850.

Foto fra Kirken Santi Bonifacio e Alessio

(23) I passagen mellem tværskibet og det venstre sideskib sidder der indmuret i væggen på den højre flade søjle en gravsten for Giuseppe Brippio, der døde i 1457. Han var præst og poet fra Milano og forfatter til et hyldestdigt til Sant'Alessio. Gravstenen lå oprindeligt i kirkegulvet, men senere flyttet hertil (se foto af teksten på gravstenen).

På hver side af trappetrinene (24), der fra midterskibet fører op til presbyteriet med højalteret (17), er der en lille trappe ned til krypten under denne del af Kirken. Den er romansk og viet til San Tommaso di Canterbury, hvis relikvier opbevares under alteret i et lille kapel. Læs mere om Krypten.

(25) I den 4. alterniche i venstre sideskib hænger et maleri af San Gerolamo Emiliani, udført af maleren Duringer i 1953. Det skal være en reproduktion af en tidligere imitation af et maleri af Pietro Gagliardi.

(26) I næste niche, 3. alterniche i venstre side, ses over alteret et maleri af San Gerolamo og Marcella. Det er ifølge Kirkens oplysninger udført af ukendte romerske kunstnere i det 18.århundrede, mens Donatella Mari Marinucci anser det for malet i 1500-tallet af toscanske malere.

(27) I 2. alterniche i venstre side hænger maleriet San Gerolamo Emiliani. Det er malet af Jean Francois de Troy i 1749 og hang oprindeligt i Kirken San Nicola dei Cesarini, som senere blev revet ned. Kirken bestyredes af I Padri Somaschi, der flyttede maleriet til KirkenAventin. Under maleriet er der et gravmæle for fader Domenico Savaré, der døde i 1895.

(28) Ud for denne niche findes mellem den anden og tredje søjle i adskillelsesvæggen mellem hovedskib og sideskib en ottekantet brønd, som traditionen fortæller stammer fra Sant'Alessio's hus.

(29) I den første alterniche i venstre side er der endnu et gravmæle fra det 19.århundrede.

Foto fra Kirken Santi Bonifacio e Alessio

For den nederste ende af det venstre sideskib, op mod Kirkens indgangsmur, ligger Cappella di Sant'Alessio (30). Det er udsmykket af Andrea Bergondi i det 18.århundrede med en voldsom barokdekoration af stukengle og guld, søjler, friser og mønsterbånd, solstråler og skyer, mellem hvilke en glaskiste indrammer et stykke af den trappe, hvorunder det fortælles, at Sant'Alessio sov i sine sidste år for til sidst at dø her omkring 401. Til minde herom har Bergondi under trapperelikviet lavet en statue af den døende helgen. (Se flere fotos fra dette kapel).

Før dette kapel blev bygget, var der i nichen et tomt gravmæle for Pave Honorius IV, der var af den magtfulde Savelli-familie, der ved siden af Kirken havde en ejendom, hvor Paven døde i 1287.

I indgangsmuren (31) sidder, ved siden af døren, en sten fra 1647 med en indskrift om Kirkens historie.

Fotos fra Kirken
Plan over Kirken
Kort over området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop. Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 23.8.2008 og sidst opdateret d. 2.10.2013