ANNAS ROM GUIDE

Santa Maria della Quercia - En RUNDGANG

- Piazza della Quercia nr. 27 -

Se nr. 55 på Bykort til den midterste del af Campo de' Fiori-turen

----- LÆS OGSÅ: Kort om KIRKEN -----

Denne lille kirke ligger gemt i et hjørne af den stemningsfulde Piazza della Quercia i kvarteret Rione Regola, bagved den store befærdede Piazza Farnese. Tidligere stod Kirken næsten mere gemt, da der løb en lille, smal gade mellem husene på kirkesiden og en boligkarré, der stod der, hvor det smukke træ nu er plantet. (se gammelt foto fra Alvaro de Alvariis).

Piazza della Quercia. foto cop.: Leif Larsson
foto cop.: Leif Larsson

KIRKENS YDRE:

Den smalle elegante facade er konveks og synes i evig bevægelse. Arkiteksten Filippo Raguzzini tegnede den i begyndelsen af 1700-tallet med 2 etager toppet af et lille halvcirkelformet gavlfelt bag en opsats, der bærer et stort kors. Facaden er opdelt i 3 felter. Det bredeste midterfelt er kraftigt fremspringende i en halvcirkelbue, flankeret af flade dobbelte søjler med korinthiske kapitæler. Søjlerne flankeres igen af smalle let konkave sidefelter, der afsluttes med endnu en bred, flad søjle. Kapitælerne i nederste etage bærer en række smalle, fremspringende gesimser under overetagen (se foto af Alvaro de Alvariis), som er konstrueret på samme måde bortset fra, at den er knap så høj og at søjlerne her mangler kapitæler, men blot bærer en smal gesims, som afslutning under det halvcirkelformede gavlfelt.

Piazza della Quercia. foto cop.: Leif Larsson
foto cop.: Leif Larsson

I facadens midterfelter sidder øverst et højt vindue, mens der over indgangsdøren forneden sidder et mindre vindue. Herimellem har Kirkens Lægbroderskab, Confraternita dei Macellai, som også ejer den store bygning til højre for Kirken, ladet opsætte 3 våbenskjold, dels Broderskabets eget, dels det tilhørende Kardinal Costantino Patrizi, som i 1864 genindviede Kirken, og dels Pave Clemens XII's våbenskjold.

Piazza della Quercia. foto cop.: Leif Larsson
foto cop.: Leif Larsson
- SE OGSÅ Foto af Alvaro de Alvariis!

Til venstre for Kirken står et moderne hus, mens den store bygning til højre for Kirken som ovenfor nævnt tilhører Kirkens Lægbroderskab og kaldes Palazzo della Confraternita dei Macellai. Broderskabets fulde navn er angivet på en marmorplade til højre for indgangsdøren.

Piazza della Quercia. foto cop.: Leif Larsson
foto cop.: Leif Larsson

denne bygnings mur sidder et ovalt maleri af Madonna med Barnet siddende ved et egetræ, en kopi af det Madonna-billede, der har givet navn til Kirken.

Piazza della Quercia. foto cop.: Leif Larsson
foto cop.: Leif Larsson

KIRKENS INDRE:

Kirkerummet har form af et græsk kors med "afrundende korsender". Armene ved indgangen og i dennes modsatte side, hvor en højalterapsis er trukket længere end de 2 sidearme, hvor der i hver runding står et alterbord. Det giver plads til ialt 3 altre, der i hver runding står under en høj bue med en halvkuppel foroven. Alle sider i buerne og halvkuplerne er inddelt i stukrammer, der indholder relieffer med religiøse motiver. Væggene mellem korsarmene og buerne er dækket af høje flade søjler, der er malet som rød marmor. Kirkerummets dekoration skyldes Paolo Croppi Lega og Guido Molinari, der udførte den i forbindelse med restaureringen i 1864. Tidligere var rummets udsmykning holdt i lyse grålige toner.

På alle søjler sidder små billeder af Jesu vej til Golgatha, den såkaldte "Via Crucis". Nogle af billederne (nr.1, 3, 4, 6, 9 og 14) tilskrives en maler af Carlo Maratta's skole, nemlig Pietro Barbieri, og er malet i 1700-tallet.

Den store midterkuppel er bemalet af Guido Molinari i 1864: Her ses motiver fra Madonna-bønner i form af 12 englefigurer i stukrammer. I kuplens 4 hjørner ses profeterne Isaias, Moses, David og Ezechiel. (se foto af Alvaro de Alvariis).

En kort RUNDTUR:

Man kommer ind i Kirken under en stor orgelbalkon og straks herefter er der til højre - under en yndefuld lille korbalkon i mangefarvet marmor - en dør, der fører ind til:

Sakristiet. Herinde ses på endevæggen et stort i skab i nøddetræ fra 1700-tallet. Over dette hænger Slagterlaugets våbenskjold udskåret i træ. Det stammer fra 1500-tallet. I rummet ses også en statue af Sant'Antonio da Padova (se foto af Alvaro de Alvariis), udført af en ukendt kunstner i 1700-tallet, samt adskillige malerier, heriblandt et af "Den Hellige Familie" ("Sacra Famiglia") fra 1500-tallet, samt en "Bebudelsesscene" ("Annunciazione" - se foto af Alvaro de Alvariis) fra samme tid men med 1400-tals inspiration. Desuden: "Cristo deriso", "Madonna in Trono", "San Francesco d'Assisi" (fra 1600-tallet), "San Carlo Borromeo", "La Maddalena", og en Korsfæstelsesscene med en dominikanerhelgen i bøn fra 1700-tallet. I loftet ses et aflangt maleri af Madonna med Barnet og helgener fra 1700-tallet (se foto af Alvaro de Alvariis).

Tilbage i kirkerummet åbner sig nu den første korsarm under sin store bue. Alteret herinde blev indviet i 1738 og har som altertavle et maleri af Kristi Dåb ("Il Battesimo di Cristo" - se foto af Alvaro de Alvariis), der er tilskrevet Pietro Barbieri fra Firenze, en elev af Carlo Maratta. I det halvcirkelformede felt over buen ses maleriet "Sposalizio della Vergine" ("Jomfru Marias Bryllup"), malet af Guido Molinari.

Foran Buen ind til dette højre alter står et gammelt krucifiks i egetræ med forgyldte grene og blade, som tidligere stod i det lille kapel til venstre for indgangen. Det er udført i 1500-tallet af en ukendt kunstner. (se foto af Alvaro de Alvariis).

Mellem det højre alter og Højalteret er der forneden en lille dør og over denne endnu en elegant korbalkon i mangefarvet marmor.

Over Højalteret (se foto af Alvaro de Alvariis) hænger et maleri af "Madonna della Quercia" : Madonna med Barnet omgivet af egetræets løv. (se foto af Alvaro de Alvariis). Det er antagelig fra 1700-tallet og muligvis en kopi af et tidligere billede. Det lille billede er indrammet af en stor, udskåret og forgyldt træramme, dekoreret med Slagterlaugets emblem: egetræet, vædderen og oksen. Rummet er indrettet før 1738, men voldsomt ændret ved restaureringen i 1864. Balustraden foran alterbordet er udført i marmor og trælågen i intarsia fra 1700-tallet bærer også et våbenskjold. Over Højalterbuen ses et maleri af Guido Molinari, forestillende "Incoronazione di Maria" ("Marias kroning"). (se foto af Alvaro de Alvariis)

Til venstre for Højalteret sidder på muren endnu en af de kønne små korbalkoner i marmor, ovenover en mindre dør.

Alteret i venstre side har som altertavle et maleri af Korsfæstelsen ("Crocefissione"), udført af Filippo Evangelisti i 1700-tallet. (se foto af Alvaro de Alvariis). Over buen ind til dette kapel kan man se endnu et maleri af Molinari, her med motivet "Presentazione al Tempio" : "Fremstillingen i Templet".

Mellem det venstre kapel og indgangsvæggen sidder den sidste af de kønne, små korbalkoner i marmor (se foto af Alvaro de Alvariis). Under denne er der en dør, der fører ind til et lille kapel:

"Oratorio": herinde ses i gulvbelægningen en stor indskrift fra 1589, da Pave Sixtus V var på besøg og bekræftede Slagterlaugets privilegium: hvert år at kunne få frikendt en dødsdømt. (se foto af Alvaro de Alvariis). I rummet fandtes tidligere et krucifiks i egetræ med forgyldte grene og blade, som idag står under en af korbalkonerne. Det er udført i 1500-tallet af en ukendt kunstner. (se foto af Alvaro de Alvariis).

Endevæggen, som også er indgangsvæggen, er over indgangsdøren fuldstændigt dækket af en bred korbalkon fra 1700-tallet i forgyldt og udskåret træ med blomstermotiver og englehoveder. Bagved og over balkonen hæver sig - helt til kirkerummets loft - et stort orgel. (se foto af Alvaro de Alvariis).

----- SE OGSÅ: Kort om KIRKEN -----

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 27.10.2021 og sidst opdateret d. 9.12.2023