ANNAS ROM GUIDE

Santa Maria in Via Lata - mere om Kirken

Via del Corso nr. 306

- se nr. 119 på Kort over Piazza Navona ØST-turen -

Læs også: ---- Kort om Kirken ------ En Rundgang i Kirken ------ Plan over Kirke og Krypt ------ Krypten under Kirken

Oprindelig stod der i Antikkens Rom, i det 1.århundrede efter Kristus, en søjlegang, en Porticus, på det sted, hvor Kirken Santa Maria in Via Lata ligger idag.

I løbet af 200-tallet blev denne søjlegang bygget sammen til at danne 6 store rum, de såkaldte "cellae", som måske benyttedes til opbevaring af korn.

Det er muligt, at der i disse rum allerede i 400-tallet blev grundlagt et af de diakonier, som Kejser Constantin sørgede for at få opbygget i Rom. Diakonierne var centre, der kunne tilbyde mad, badefaciliteter og overnatningsmulighed for menighedens fattige og syge. Diakonierne havde hver tilknyttet et kapel og det er vel dette, som her var viet til Jomfru Maria, der dannede grundlaget for den fremtidige kirke.

Det var de 2 midterste rum i Diakoniet, som omdannedes til kapel, og freskerne i komplekset, som senere blev taget ned og opbevares på museer, stammer fra begyndelsen af 600-tallet.

Første gang, vi møder Diakoniet i de skriftlige kilder, er det ellers omtalt som grundlagt af Pave Sergius I i perioden 687-701, og dernæst som modtager af gaver fra Pave Leo III i 806 og fra Pave Gregor IV i perioden 827-844.

I 845 steg Tiberen over sine bredder og oversvømmede de lavtliggende områder, heriblandt Diakoniet i Via Lata. Dette gentog sig i 856 og 860 og muligvis også andre gange. De gamle bygninger blev tilsyneladende så skadet af disse oversvømmelser, at det blev nødvendigt at genopbygge dem i et højere niveau.

I begyndelsen af 1000-tallet rejste man en ny bygning ovenpå den gamle, hvoraf 2 rum blev genanvendt som krypt. I 1049 kunne Pave Leo IX indvie den nye Kirke ved at overføre nogle relikvier til det nye højalter. Vi ved ikke meget andet om denne kirkebygning, end at dens retning var modsat den nuværende Kirke og at den havde en halvcirkelformet og freskobemalet apsis i den østlige ende, altså ud mod datidens Via Lata, under den nuværende hoveddør.

Men hver gang Tiberen gik over sine bredder og oversvømmede det lave område, gik det atter ud over strukturerne under den nye Kirke.

I 1433 slog Pave Eugen IV Santa Maria in Via Lata sammen med det tilstødende nonnekloster for Santi Ciriaco og Nicola.

I perioden 1458-1492 var det Rodrigio Borgia, den senere Pave Alexander VI, der var Titel-Kardinal ved Kirken og lod opsætte sit våbenskjold 2 steder på Kirkens sidemur.

I 1483 døde et medlem af Infessura-familien, hvis kendteste medlem var humanisten Stefano Infessura. Den afdøde hed Ioannis Paulus Infessura og han blev begravet i familiegravstedet i Santa Maria in Via Lata under en gravsten, som desværre er forsvundet idag, men hvis tekst vi kender fra en afskrift: "Sepulcrum Ioannis Pauli - Infessurae filiorum filiarumque - et aliorum descendentium ex eorum - familia obiit Anno di MCCCCLXXX - III Martii VI" ("Grav for Giovanni Paolo Infessura og for hans sønner og døtre og enhver efterkommer af deres familie. (Han) døde i året 1483, den 6. Marts").

I 1491 lod Pave Innocens VIII Kirken rive ned og en ny Kirke i basilica-form og med 3 skibe adskilte af søjler i cipollino-marmor rejse med indvielse i 1506. Samtidig blev også den antikke Arcus Novus, der fra omkring år 303 havde spændt over Via Lata foran Kirken, revet ned. Den nye Kirke, som vendtes modsat den tidligere bygning og fik indgang fra Via Lata, var længere end den gamle og dens apsis dækkede nu næsten hele det område, hvor den gamle Kirke San Ciriaco havde ligget. Samtidig med kirkebyggeriet renoverede man også rummene nedenunder og hævede gulvet i krypten, så vandet ikke så nemt kunne trænge ind.

I 1580 blev arkitekten Martino Longhi il Vecchio overdraget opgaven med at bygge Kirken et nyt klokketårn.

I 1639 donerede Olimpia Aldobrandini en del af sin naboejendom til Kirken, som man nu kunne forsyne med en ny apsis. Denne blev sammen med et nyt højalter, udført af Gian Lorenzo Bernini, bekostet af Francesco d'Aste og bygget i 1648. Året efter blev den forsynet med 2 vinduer og i 1650 blev loftet færdiggjort med udsmykning i forgyldt stuk og med malerier af Giacinto Brandi. Disse er desværre senere forsvundet. Apsisrummet blev udsmykket af Andrea Camassei og i 1652 blev der sat et orgel op, som ligeledes blev doneret af Francesco d'Aste. Endelig fik også de gamle cipollino-marmorsøjler en overhaling og blev gemt bag plader af diaspro-marmor fra Sicilien. Arkitekt på restaureringen, der kostede d'Aste mere end 16.000 scudi, var Cosimo Fanzago.

I 1658 donerede kanniken Atanasio Ridolfi et beløb til opbygningen af en ny porticus og facade til Kirken. Pietro da Cortona blev valgt til at forestå arbejdet, som stod på til 1662-1663. Samtidig blev krypten renoveret og forsynet med nye adgangstrapper.

I 1863 blev Kirkens loft fuldstændigt renoveret af arkitekten Salvatore Bianchi under Pave Pius IX.

I 1904 blev Diakoniet under Kirken udgravet og man fandt her også dele af en søjlegang med flade søjler af stenkvadre. I starten mente man, at disse rester tilhørte den i nærheden liggende Saepta Iulia, men idag mener man, som ovenfor nævnt, at der er tale om de bygninger med kornmagasiner, som blev starten på Diakoniet og dermed Kirken. De mange fresker, som man fandt i de gamle rum, blev i 1960'erne taget ned, og de fleste, hvoraf nogle som stammer fra begyndelsen af 600-tallet, findes i museer rundt omkring, blandt andet i Crypta Balbi-museet.

En legende fortæller, at apostlen Paulus under sin fængsling i Rom opholdt sig apostlen Lukas' hus, som skulle være det hus, hvis ruiner findes under Kirken - der derfor også af og til har været omtalt som "Santi Paolo e Luca". Legenden har været årsag til, at de gamle rum under Kirken er blevet vedligeholdt og benyttet igennem dens lange historie.

 

Læs om : Porticus under Palazzo Doria Pamphilj og Santa Maria in Via Lata, Horreum under Santa Maria in Via Lata, Diaconia di Santa Maria in Via Lata, og om: Oratorio di Santa Maria in Via Lata.

Læs også: ---- Kort om Kirken ------ En Rundgang i Kirken ------ Plan over Kirke og Krypt ------ Krypten under Kirken

 

 

Litteratur om Santa Maria in Via Lata:
Armellini, Mariano: Le Chiese di Roma dal secolo IV al XIX / di Mariano Armellini. Pubblicato dalla Tipografia Vaticana, 1891. (Internetudgave - også på engelsk!).
- side 471-476.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 321-322.
Die Mittelalterlichen Grabmäler in Rom und Latium von 13. bis zum 15. Jahrhundert. Redigiert von Jörg Garms ... [et al.]. (Publikationen des Österreichischen Kulturinsituts in Rom, II. Abteilung: Quellen, 5. Reihe). Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1981 og 1994.
- 1. Band: Die Grabplatten und Tafeln. --------- side 227-228.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione IX Pigna, Parte 3. - 2. edizione / a cura di Carlo Pietrangeli. - 1982. ------- side 46-57.
Hülsen, Christian: Le Chiese di Roma nel Medio Evo / di Christian Hülsen. Firenze, Olschki, 1927. (Internetudgave - også på engelsk!).
- side 376.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 15 (før de nyeste fund).
Ofenbach, Elvira: Sulle orme dei santi a Roma : guida alle icone, reliquie e case dei santi. Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2003.
- side146-147.
Rendina, Claudio: Le chiese di Roma. Roma, Newton Compton editori, 2007. (Tradizioni italiane, 62)
- side 247-248.
Roma Sacra : guida alle chiese della città eterna. 2. itinerario - . Elio de Rosa editore, 1995.
- side 43-51.
Sicari, Giovanni: reliquie Insigni e "Corpi Santi" a Roma. Monografie Romane no. 12. A cura dell'Alma Roma, 1998.
- side 166.
Webb, Mathilda: The churches and catacombs of early Christian Rome. A comprehensive guide. Sussex Academic Press, 2001.
- side xxiii, 152-153.
Zeppegno, Luciano: Le chiese di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 164.

Info.roma: Basilica di Santa Maria in Via Lata. - og: de underjordiske rum.
It.cathopedia.org: Santa Maria in Via Lata (diaconia).
Romanchurches.wikia.com: Santa Maria in Via Lata.
Romeartlover: S.Maria in Via Lata.
Wikipedia (fransk tekst): Église Santa Maria in Via Lata.
Wikipedia (italiensk tekst): Santa Maria in Via Lata.
Wikipedia (engelsk tekst): Santa Maria in Via Lata.
Wikipedia (tysk tekst): Santa Maria in Via Lata.
Fotos: Alvaro de Alvariis: Santa Maria in Via Lata sotterranei (= krypten).
Fotos: Alvaro de Alvariis: Santa Maria in Via Lata det ydre - og det indre.
Fotos: Flicriver.com: Roma ieri, Roma oggi di Alvaro de Alvariis: S. Maria in Via Lata.


Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 24.5.2015 og sidst opdateret d. 31.8.2019