ANNAS ROM GUIDE
Mercati Traianei = Trajan's marked

Rundgang i Trajan's marked:

NB: Bogstaver og tal i parantes henviser til: Kort og planer over Trajan's Marked

Trajans Marked

Indgangen (F) til Trajan's Marked findes ved Largo Magnanapoli i Via IV Novembre nr.94 på gadens sydvestlige side (til venstre på fotoet ovenfor). Muren først i billedet hører til den bageste del af Komplekset, den del, som lå højest på skråningen. Det gælder også den mur der går på tværs ind i selve anlægget og er del af rummene på de øvre etager, selvom den i tidens løb, da den var en del af Santa Caterina-Klosteret, er blevet forsynet med flere vinduer.

Efter denne mur ligger selve indgangen (F) til Komplekset og bagved denne ses en af de bygninger, som stadig eksisterer, bygget ovenpå rester af anlægget og idag omdannet til skolen Principessa Iolanda ved Via Magnanapoli. Vi befinder os her i tredie-sals-højde (Plan 3).

Man træder først ind i en stor, rektangulær, overdækket hal i 3 etagers højde med tøndehvælvet tag (G). Rummets anvendelse kendes ikke, men man kalder den idag "Store Aula" ("Grande Aula") og den er blevet kraftigt restaureret i 1930'erne. På begge sider ligger der 6 tabernae-agtige rum med firkantede døre med brede travertinrammer i stueplanet og oven på de brede overliggere firkantede, travertinindrammede vinduer til den lave anden etage. Øverst oppe er der mellem de 6 hvælv, der hviler på firkantede travertinbeklædte søjler, åbninger til buegange på etagen ovenover (fjerde-salen). Til denne er der, for enden af rummet, adgang ad en trappe, som for nylig er blevet istandsat og ombygget. På sydsiden er der en anden trappe, der fører ned til etagen nedenunder (anden-salen), hvor gaden Via Biberatica løber.

Syd for Store Aula (G) findes den del af bygningen, som kaldes "Centralkomplekset" ("Corpo Centrale") (H). Dens facade rejser sig over Via Biberatica i 3 etager. Mange ombygninger i tidens løb, blandt andet nogle store genopbygninger i Middelalderen, gør det vanskeligt at slutte noget om rummenes anvendelse. Desuden er den østlige del idag i brug som private boliger. Der var tilsyneladende ingen forbindelse mellem de to dele i Antikken, mens der idag er en dør, der fører ind til den underste del af Centralkomplekset, der består af forskellige, små, ureelle rum, omkring en stor halvcirkelformet sal, fra hvilken der oprindeligt gik en trappe op til etagen ovenover. Den blev imidlertid muret til allerede i Antikken.

Langs den restaurerede trappe, der fra Store Aula (G) går op til etagen ovenover (Plan 4), er der rester af en antik trappe, der har haft noget højere trin end idag. For enden af den første afsats sad der en gammel dør ud til den bageste del af komplekset ud mod Torre delle Milizie (J).

På etagen ovenover (fjerde-salen) (Plan 4) ligger der en række stærkt restaurerede rum magen til dem nedenunder. De vender på indersiden ud mod en bred, åben korridor. Et af rummene er halvcirkelformet med ligeledes halvcirkelformet loft. En trappe, der som regel er lukket for publikum, fører op til en øvre etage (femte-salen) (Plan 5). Hvis man ser op, kan man se af en del af denne etage i form af en balkon med udsigt til korridoren. Længere fremme ligger der en fløj af Centralkomplekset (H) i 2 etager, der desværre sjældent er åben for de besøgende. Her findes forskellige rum, som måske har været brugt til kontorer og administrationsformål, blandt andre en sal med en afsluttende apsis og en gårdsplads med nicher til statuer. Måske var det her i disse lidt mere elegant udstyrede rum, med vægnicher og bemalede vægge, at Procurator fori Divi Traiani, Forum-bestyreren, havde sæde. Heroppefra var der adgang til Centralkompleksets øvre etager (H) og ud til området omkring det senere Torre delle Milizie (J), kaldet Giardino delle Milizie (I).

Den antikke gade Via Biberatica, der kom fra Marsmarken i nordvest og gik mod Subura-kvarteret i sydøst, løber stadig på langs af højsiden i Markedskomplekset i andensals højde (Plan 2). Gaden er brolagt ved kraftige sten, så vogne har sikkert ikke kunnet køre her, og den har langs begge sider fortove af travertin-fliser. Den er meget velbevaret og har fungeret siden Antikken, hvor vi dog ikke kender dens navn. I Middelalderen fik den navnet Via Biberatica, måske af ordet "biber", der betyder "en drik", muligvis på grund af de værtshuse eller butikker, som lå i gaden.

Langs Via Biberatica ligger der en række taberner af samme type som de øvrige i komplekset med store travertinindfattede firkantede åbninger, hvorover der åbner sig mindre travertinindrammede vinduer til den lave øvre etage i rummene.

Når man kommer ned til gaden ad trappen fra etagen ovenfor (tredie-salen med indgangen), drejer den til højre og løber derpå ligeud mod Marsmarken i nordvest mellem husfacaden til højre, der bagved gemmer den store indgangshal på etagen ovenfor (tredie-salen), og facaden til venstre, der vender ud mod en anden del af komplekset, kaldet "Den Lille Halvcirkel" ("Piccolo Emiciclo") (E).

På facaderne på dette stykke af Via Biberatica ses rester af travertinkonsoller og på et sted også noget af en art balkon eller gangbro, som det også findes på insula-bygninger i Ostia.

Den Lille Halvcirkel (E) består af en række rum, hvoraf flere befinder sig under den moderne bygning, der huser skolen Principessa Iolanda ved Via Magnanapoli, og derfor er vanskeligt tilgængelige. Også disse rum fordeler sig på flere etager - en nedenunder og en ovenover den etage (andensalen), hvorpå vi nu befinder os (Plan 2).

Til den øvre etage er der adgang af en trappe til venstre i den buede korridor. Heroppe er der direkte adgang til skolebygningen ved Via Magnanapoli og herfra kan man også se den nedre del af den Lille Halvcirkelbygning (E), der slutter to etager nedenfor med et rum i halvcirkelform og kuplet tag, der på grund af de manglende lyskilder tolkes som en vandcisterne. Man kan også herfra se ud over Via Biberatica med dens tabernerækker.

Den Lille Halvcirkel (E) ligger ud mod Via dei Fori Imperiali og noget tilbagetrukket mod højen, bag den Store Halvcirkels nordlige sidefløj (C) og den brede terrasse, som her vendte ud mod Trajan's Forum. I bygningen indenfor ligger der de sædvanlige taberner i flere etager.

Kuplen, der dækker den halvcirkelformede bygning i den nordlige sidefløj ("Nordlig Halvrund Aula") (C), ses også fra Lille Halvcirkels andensal, hvor en korridor går så tæt bagved den, at man kan se nogle trin i kuppeltaget. Man kender ikke deres formål og heller ikke udførelsestidspunktet.

Også dette område grænser op til og er opslugt af det moderne byggeri ved Via Magnanapoli.

Hvis man går ned til det nederste niveau af Lille Halvcirkel (første salen) (E) er der også her smalle taberne-rum af forskellige dybde alt efter den bagvedliggende klippes hældning. Rummene vender ud mod en buet, mørk korridor, der kun er oplyst af høje vinduer i ydermuren, hvorfra man kan se den tagkuppel fra sidefløjens Nordlige Halvrunde Aula (C), som vi tidligere så oppefra.

På den modsatte side ligger der dybe rum uden vinduer eller belysning. Gulvene hælder her ind imod klippesiden og rummene er meget fugtige. Nogle forskere mener, at de har været brugt til opbevaring af olie og de kaldes derfor "magazzini dell'olio". Det er dog langtfra sikkert, at de har været anvendt til dette formål.

Via Biberatica fortsætter efter Lille Halvcirkel (E) mod nordvest, men denne strækning og bygningerne herved kan idag ikke ses, fordi skolen Principessa Iolanda ved Via Magnanapoli er bygget herover.

Hvis man istedet for at dreje til højre, mod nord, når man kommer ned ad trappen til Via Biberatica (andensals højde) (Plan 2B), drejer til venstre, mod syd, fortsætter gaden med en let stigning mellem butikslokaler til begge sider, dog er disse på den højre side ud mod Via dei Fori Imperiali næsten ødelagte idag (B). De var åbne fra gaden og havde vinduer ud mod terrassen, som havde gulvbelægning i "opus spicatum" (teglsten lagt i fiskebensmønster). Rummene var her bygget i en halvcirkel, ligesom etagerne nedenfor (første-salen) (Plan 1), der vendte ud mod den halvcirkelformede ydermur af den store exedra i Trajan's Forum (Plan 0A). Idag udgør området en slags terrasse, hvorfra man har en utrolig udsigt over Trajan's Forum og Markedskomplekset.

Trajans Marked

Bygningsfacaderne på den anden side af gaden og op ad højen lå derimod, på grund af skråningens beskaffenhed, med rette linjer og vinklet på hverandre. De øvre etager af dette Centralkompleks (H) er her meget ombyggede og restaurerede. Ombygningerne startede i Middelalderen, da bygningerne befæstedes. I det 13.århundrede blev nogle mure bag indgangshallen i et område, som tidligere var brolagt med travertinfliser og forsynet med vandbassiner og muligvis har været anvendt til fiskemarked, brugt som base for middelaldertårnet Torre delle Milizie (J), som stadig rager op over Komplekset. Og i slutningen af 1500-tallet byggede man Klosteret ved Santa Caterina da Siena (L) ind i andre bygninger ud mod Salita del Grillo.

Fra Via Biberatica (Plan 2) går der i venstre side en trappe op igennem bygningerne mod højsiden. Heroppe når man frem til endnu en flisebelagt, antik gade (kaldet Via della Torre), der til højre fører ud til Torre delle Milizie (J) og til venstre til området udenfor (I) den store indgangshal (G).

Heroppe bærer bygningerne præg af ombygning og restaurering i Middelalderen, hvor de kaldtes "Loggetta Caetani" efter den indflydelsesrige Caetani-familie. De middelalderlige tilbygninger stammer muligvis helt fra den tid i slutningen af 500-tallet, hvor den byzantinske Kejser Tiberius havde sine tropper inkvarteret i Markedskomplekset, men de undergik en kraftig forandring omkring år 1600, da Klosteret (L) og Kirken Santa Caterina da Siena (K) blev bygget. Mange andre af Middelalderens bygninger forsvandt i 1930'erne, da Torre delle Milizie (J) blev fritlagt.

Hvis man i stedet fortsætter ad Via Biberatica (Plan 2) og går under den bue, som har skullet bære bygningen ovenover, drejer gaden skarpt og går ned mod Subura-kvarteret. Her ligger der på højre side nogle bygningsrester (P) fra Kejser Domitian's tid, mens der på venstre side ligger andre ruiner ud mod Salita del Grillo (se foto) (M), måske også nogle fra den gamle Kirke San Salvatore de Militiis. Et sted kan man højt oppe, under en lille hvælving, se et lille stykke af den gamle Servius-Bymur.

Trajans Marked

Fra Via Biberatica (Plan 2) kan man omkring det sted, hvor den løber under buen, nå en trappe, som går ned til de nedre dele af Markedskomplekset (B) og ud i en halvcirkelformet korridor, der har store vinduer med buer foroven ud til området udenfor (første-salen). Et hvælvet loft dækker gangen og på den indre side er der indgang til ti taberner. Den fortsætter i en smallere gang med butikslokaler.

Endnu en trappe fører ned til den brolagte gade, som løb mellem Forum-exedra-muren (A) (bygget i blokke af peperino-sten, hvoraf nogle stadig kan ses), og Markedsbygningen (B). Nogle rester af mure (O), der dateres til efter Antikkens ophør, står her på den antikke brolægning. Måske stammer de fra den gamle Kirke Sant'Abbaciro.

Ud til gaden ligger elleve taberner (B). De er ikke ret dybe, fordi højsiden gik langt ud hernede i dalen. Mellem travertindørkarmene er der brede døråbninger og nogle steder ses stadig de vandrette travertinoverliggere, hvorover de halvcirkelformede vinduer til den lave overetage sidder. Nogle af rummene var udsmykket med vægmalerier med geometrisk dekoration i stilen fra det 3.århundrede efter Kristus og gulvene havde mosaikbelægning med geometriske mønstre i sorte og hvide sten. Det fjerde rum i venstre side er genopbygget og her kan man se, hvorledes loftet har været hvælvet.

første-etagen (B) kan man se 29 vinduer med travertinrammer og buet overkant med travertinfliser. De to yderste vinduer i hver side er dog blændede. Indenfor vinduerne ligger den ovenfor omtalte korridor.

På hver side af den halvcirkelformede facade (B) ligger et stykke lige facade, bag hvilken der ligger et halvcirkelformet rum med indgang fra en sidedør på venstre side (mod nord) og fra en dør i facaden på højre side (mod syd). Rummene har kuppelformede lofter og man mener, at de måske har været brugt til undervisning. De var oprindeligt beklædt med marmorplader. Det nordlige rum (C) er lidt større end det højre og det har vinduer i 2 rækker, 5 i nederste række og 3 ovenover. Det mindre rum mod syd (D) har kun 3 vinduer, det er tildels bygget på mure (P) fra Domitian's tid. Til højre herfor fortsætter gaden i en trappe (N), der for nyligt er blevet restaureret. Den går op langs bygningen og ud mod Via di Campo Carleo.


NB: Bogstaver og tal i teksten henviser til: Kort og Planer over Trajan's Marked

Læs videre om: Kort om Trajan's marked -og- Mere om Trajan's marked -

 

(Tag en VIRTUEL RUNDGANG på stedets hjemmeside!)


Kort om Trajan's Marked
Mere om Trajan's Marked
Rundgang i Trajan's Marked
Planer over Trajan's Marked
Fotos fra Trajan's Marked
Plan over området
Kort over området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Seværdigheder
Steder
Personer
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 15.6.2007 og sidst opdateret d. 13.10.2012