ANNAS ROM GUIDE

Vicolo del Gallo

Se til højre for nr. 51 på Kort over den midterste del af Campo de' Fiori-Turen

Vicolo del Gallo er en lille gyde, som i kvarteret Rione Regola løber mellem Piazza Farnese i syd og Campo de' Fiori i nord.

Gyden har navn efter et herbergsskilt med en hane ("gallo") og dette etablissement omtaltes allerede i 1515 i et dokument med teksten: "Kroen med hane-skiltet ved Campo de' Fiori". I nærheden boede dengang "Titta macellaro e caprettaro alla strada all'hostaria del Gallo" : "Slagter og gedehyrde Titta i gaden der fører til Hostaria del Gallo". Osteriet fandtes stadig i 1800-tallet, hvor ejeren var en vis Alegiani. Værtshuset havde også indgang fra nutidens Via dei Baullari, der efter Første Verdenskrig kaldtes Via della Marna, men også af og til Via del Gallo. En anden gade af samme navn er idag forsvundet, men løb tidligere i nærheden af Tor di Nona.

Nogle har villet kæde gadenavnet sammen med familien Gallo, men disse havde deres bopæl i Via dei Leutari og har intet med Vicolo del Gallo at gøre.

Et andet navn på denne gyde var Via delle taverne di Campo de' Fiori, altså "gaden med værtshusene ved Campo de' Fiori".

Mellem Via dei Cappellari og Vicolo del Gallo står en meget gammel ejendom med hjørnet ud mod Campo de' Fiori. Det er den bygning, som i slutningen af 1400-tallet husede det berømte Hosteria della Vacca, der ejedes af Pave Alexander VI's elskerinde Vannozza Catanei, som også var moder til 4 af hans børn. På den anden side af gaden lå også et andet af Vannozza's værtshuse, Hostaria della Fontana, samt værthuset La Barca, mens La Scala stod ved siden af Hostaria della Fontana.

Idag løber Vicolo del Gallo kun mellem Campo de' Fiori og Piazza Farnese, men før Campo'en i 1858 blev udvidet mod nordvest fortsattes Vicolo del Gallo's forløb frem til nutidens Piazza della Cancelleria og Via del Pellegrino i en smal gade kaldet Via dei Macelli, fordi der langs begge sider stod slagterboder. Husrækken mod sydøst blev revet ned for at give mere plads til handelslivet på Campo de' Fiori.

EN TUR GENNEM VICOLO DEL GALLO:

Med start fra Campo dei Fiori og det på højre side liggende gadehjørne mod Via del Cappellari:

hvis sidste hus på denne side er hjørnehus mod Vicolo del Gallo (se foto fra borgato.be). Det er den såkaldte "Taverna della Vacca", det værtshus som Pave Alexander VI's elskerinde Vannozza Catanei ejede i begyndelsen af 1500-tallet, men selve bygningen er endnu ældre. Den kendes fra 1466, men blev ombygget af Sebastiano Pellegrini da Como for Vannozza i 1514 og i det sene 1800-tal voldsomt renoveret i den gamle stil. I 1517 overlod Vannozza den halve ejendom til det religiøse broderskab Compagnia del Salvatore og den anden halvdel til Ospedale della Consolazione. På facaden mod Vicolo del Gallo, hvorudtil ejendommen har 5 fag (med numrene 11, 12 og 13), ses Vannozza Catanei's våbenskjold (se foto fra borgato.be), der er sammensat af dele fra Borgia-Pavens våben, Vannozza's familievåben og Carlo Canali's, det vil sige Vannozza's ægtemand. Det sidder øverst i en blotlagt bue af gamle kvaderstensblokke.
Mod Via dei Cappellari har ejendommens 2 øvre etager 5 fag, hvoraf det ene er tilmuret. Vinduerne er indsat i nichebuer uden rammer. I stueetagen er der 5 meget forskellige åbninger, hen mod pladsen først et lille vindue, derpå en høj og bred, nu delvist tilmuret, portbue (nr. 4), så en lav, dyb bue med en indgangsdør i nr. 5 og en høj, rektangulær døråbning i stenkarm (nr. 5A), samt i nr. 6 en ganske lav, firkantet dør. Til venstre for det lille vindue til venstre sidder på muren op mod førstesalen et stort og voldsomt udsmykket Madonna-billede fra 1700-tallet.
På hushjørnet er en række af de gamle stenblokke blotlagt.

Gadens sydøstside:

På den anden - og venstre - side af Vicolo del Gallo står en stor nyere, 5-fags ejendom, som fylder hele karréen mellem Vicolo del Gallo, Campo dei Fiori og næste sidegade Via dei Baullari, der her viderefører det forløb ned mod Piazza Farnese, som startedes i gadestykket på Pladsens modsatte side. Bygningen er Palazzo Rigacci, som opførtes af Rigacci-familien så sent som i 1867 trods facadens 1500-tals stil. (Se foto fra borgato.be). Huset er i 5 etager og det har 5 fag mod Via dei Baullari og 5 fag mod Vicolo del Gallo (med numrene 15-19). På de nederste 2 etager af facaden er der påsat stenfliser, mens de øvre etager er i lyst rosa puds under det udskårne tagudhæng og mellem stenrækkerne på hushjørnerne. Hovedindgangen er i en høj, profileret portbue i Pladsens nr. 19, mens de firkantede åbninger i numrene 17, 18, 20 og 21 huser forskellige butikker og restauranter. På den store træport står teksten: "Anno Domini MDCCCLXVII", hvilket er Palæets opførelsesår: 1867. På hushjørnet sidder i førstesals højde en stor, oval udskåret ramme med et af de mange Maria-billeder, som området er så rigt på. Palæet blev opført efter at nogle mindre huse, som stod her og ud på Pladsen mellem Via dei Baullari og Vicolo del Gallo, der dengang her hed Via dei Macelli, blev revet ned.

Det følgende hus her på gadens venstre - og sydøstlige - side er et gammelt 3-fags hus i 4 høje etager under et kraftigt fremspringende tagudhæng. Den gråpudsede facade er slidt og dårligt vedligeholdt. Man aner, at den måske engang har været dekoreret med de engang så yndede facadebemalinger, men idag er den fuldstændigt uden dekoration. Vinduesrammerne er kun smalle stukrammer og i stueetagen har de 3 butiksdøre - en bred i nr. 20 (til venstre) og 2 smalle i nr. 20A og 20B ingen karme.

Den 3-4 fags facade ved siden af tilhører huset på hjørnet af Piazza Farnese (se foto fra borgato.be), en 1500-tals bygning med hovedfacade mod Pladsen og 1400-tals-indgang i nr. 105 (se foto fra info.roma.it), samt sidefacader mod Vicolo del Gallo med en bred portbue i nr.21 til venstre og 2 små vinduer til højre. Mod parallelgaden Via dei Baullari har ejendommen 5 etager og 3 fag med numrene 106A, 106B og 107. På hjørnet sidder her i førstesals højde et ovalt Maria-billede, et lille maleri af Madonna med Barnet under en metalplade til beskyttelse mod vejrliget. Bygningens mure er i lyst gråt puds med vandrette lyse stukbånd under vinduesrækkerne og lyse stenkvadre i lodrette rækker på hushjørnernes 2 nederste etager og i en bue omkring hovedindgangen. Her er 5 etager mod Pladsen og Via dei Baullari, men kun 4 etager mod Vicolo del Gallo, hvor de øvre dele af muren står ret afskallet.

TILBAGE GENNEM GADEN, der her starter til højre for det høje, 3-fags Palazzo Cartoni, som stammer fra 1500-tallet, men er blevet voldsomt renoveret i 1800-tallet.

Første hus på denne nordvestlige side af Vicolo del Gallo er en nydelig 6-fags ejendom i 4 etager og lysebrun pudset facade med indridset stenmønster forneden og kraftige profilerede vinduesrammer under vandrette overliggere på de øvre etager. I stueetagen er der en række firkantede butiksåbninger med numrene 102 (yderst til venstre), 1, 2, 4 og 5, samt en hovedindgangsdør i nr. 3.

Numrene 6, 7 og 8 står for 3 af de 4 portbuer, som findes i stueetagen på det næste 5-etagers hus, som ialt har 3 fag vinduer på etagerne. Facaden er i mørkt okkerfarvet puds med kraftige gesimser under første- og andensalen, hvis vinduer er indsat i brede rammer under kraftigt fremspringende vandrette gavlfelter. Vinduerne på de øverste etager er blot i brede rammer.

Et 2-fags hus - hvor nogle fag er tilmuret - i 4 høje etager under et udskåret og fremspringende tagudhæng følger derpå. I stueetagen er der en høj og smukt profileret marmorportal med husnummer 9 og til højre derfor en smallere dør i en hvid pudsbue med nr.10.

Gadens sidste hus på denne side er det højere oppe omtalte hjørnehus mod Via dei Cappellari, engang det berømte Ostaria della Vacca tilhørende Pave Alexander VI's elskerinde Vannozza Catanei (se ovenfor).

LIDT MERE HISTORIE:

Bortset fra at man ved, at der på gadens nordligste del - og lange sydsiden af Campo de' Fiori - i Antikken har løbet en gammel gade nede fra byen og mod nordvest omtrent som nutidens Via dei Cappellari, har man tilsyneladende ikke i området fundet nogen antikke rester eller ruiner.

Området omkring Campo de' Fiori henlå netop i mange hundrede år blot som enge og græsningsområder med sparsom udnyttelse, indtil den første spæde bebyggelse begyndte langs Pladsens sider i 1400-tallet. Den bestod dog mest af beskedne kroer og værtshuse og en rest heraf findes altså stadig på hjørnet af Vicolo del Gallo og Via dei Cappellari med det gamle værtshus Taverna della Vacca, som i slutningen af 1400-tallet/begyndelsen af 1500-tallet ejedes af Vannozza Catanei, der var Pave Alexander VI's elskerinde og moder til flere af hans børn.

Det bør nævnes, at navnet Vicolo del Gallo en overgang benyttedes om nutidens Via dei Baullari, der er parallelgade til den gade, vi idag kalder Vicolo del Gallo.

 

Litteratur om Vicolo del Gallo:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 13.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 426.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione VI Parione, Parte II / a cura di Cecilia Pericolo Ridolfini. - 3. edizione, 1980. ----- side 1158, 160, 162, 164.
--- Rione VII Regola, Parte II / a cura di Carlo Pietrangeli. - 3. edizione, 1984. ------- side 88, 116, 118, 119.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 20 (før de nyeste fund).
Le strade di Roma / Claudio Rendina, Donatella Paradisi. - Roma : Newton & Compton editori, 2004.
--- Voume Secondo: E-O . ----- side 583.
borgato.be: Vicolo del Gallo.
Info.roma.it: Vicolo del Gallo.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 2.6.2023 og sidst opdateret d. 31.3.2024