ANNAS ROM GUIDE
Selciata degli Arcioni
Dette er et af de navne, som man i Middelalderen brugte om nutidens Via della CordonataQuirinalhøjens vestskråning.

Selciata degli Arcioni var nærmest en sti, der løb opad Quirinalhøjen og forbandt den lavereliggende del af Via Biberatica, ud for gaden Via delle Tre Cannelle, med den højtliggende Vicus dei Cornutis.

Stigningen er her idag stadig så kraftig, at forbindelsesvejen må betjene sig af både en trappe - nede fra Piazza delle Tre Cannelle og næsten helt op til endepunktet - og et lille gadestykke med kun svag stigning - fra den lille plads nord for gaden og op til nutidens Via XXIV Maggio. Tidligere var dette sidste stykke dog også stejlt og stigende, da man i slutningen af 1800-tallet sænkede gadeniveau'et på højtoppen i forbindelse med anlægget af de moderne gader.

GADENS NAVNE OG HISTORIE:
De øvrige navne for Selciata degli Arcioni var Scesa degli Arcioni og Siliciata Sancti Silvestri. "Selciata" betyder "den brolagte gade" og "Arcioni" er navnet på områdets dominerende familie, der havde både befæstede huse og vinmarkerQuirinalskråningen fra 1200- til 1500-tallet.
"Scesa" betyder en opadstigende vej og som ovenfor nævnt var stigningen op ad højskråningen ganske kraftig. Sancti Silvestri hentyder til Kirken San Silvestro al Quirinale, der siden tidlig tid har ligget på gadens nordside.

Det sidste navn kendes helt fra 1595 og det første var brugt endnu tidligere om denne dengang meget stejle og ikke særligt let fremkommelige sti op ad højsiden mellem vingårde og huse

Kort over Via della Cordonata

1. Kirken San Silvestro - 2. Villa Colonna - 3. Torre dei Colonnesi - 4. San Silvestro's Klosterhave, øvre del - 5. San Silvestro's Klosterhave, midterste del - 6. Ruiner af Serapis-Templet - 7. San Silvestro's Klosterhave, nedre del (frit efter Mario Cartaro's Rom-kort fra 1576)

I Middelalderen lå her som nævnt en ejendom tilhørende Arcioni-familien og i 1538 mener man, at der har ligget et hus, som en vis Abbed Pietro da Stia solgte til Orazio Farnese. Allerede i slutningen af Middelalderen viser gamle kort, at gaden var fuldt bebygget til begge sider og i slutningen af 1500-tallet var det især stenskærere, stenslibere og murere, ofte stammende fra Norditalien, som slog sin ned her - blandt andet fordi her var let tilgang til marmorblokke fra de mange ruiner fra Antikkens store anlæg på stedet: Constantin's Termer og Serapis-Templet.

På gadens sydside lå på det tidspunkt en stor ejendom tilhørende Marco Antonio Florenzi og tidligere holdt Savelli-familien til her. I anden halvdel af 1600-tallet indrettede Kardinal Cristoforo Widman et hjem for fattige præster fra Veneto-området i det gamle hus.

På gadens nordside lå fra omkring 1500-tallet til slutningen af 1700-tallet Palazzo Molara på det stykke, som idag ligger langs trappen. Neden for trappen lå Piazza delle Tre Cannelle, og den lille fontæne, der står her idag, skal minde om den Fontana delle Tre Cannelle, som stod her fra 1500- til1800-tallet.

Litteratur om Selciata degli Arcioni:
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 316.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
- Rione II: Trevi, del 4: side 48, 52-56, 74.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. Edizione Quasar, 1991.
-kort nr.22.

Fotos fra området
Kort over området
Bo og spise i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 28.10.2009 og sidst opdateret d. 8.11. 2009