ANNAS ROM GUIDE
Giovanni Baglione - italiensk maler
ca.1566-1643

Maleren Giovanni Baglione eller Baglioni var født omkring år 1566 i Rom, hvor han tidligt blev elev af maleren Francesco Morelli.

I årene 1588/89 udførte han freskomalerier i Vatikan-Biblioteket og Palazzo della Scala Santa samt i Palazzo del Laterano for Pave Sixtus V.

I årene 1591/1592 rejste han til Napoli, men vendte derpå tilbage til Rom, hvor Pave Clemens VIII i Jubelåret 1600 lod ham udsmykke tværskibet i San Giovanni in Laterano.

I 1600 blev Giovanni Baglione medlem af Congregazione dei Virtuosi al Pantheon og senere blev han også medlem af Accademia di San Luca.

I 1604 gav Pave Gregor XIII ham til opgave at male alterbilledet af "Tabitha" i Peterskirken.

Af Giovanni Baglione's værker i Rom kender vi ellers blandt andre:

I Accademia di San Luca: et selvportræt (1619).

Kirken San Bernardino ai Monti: Et maleri der hænger over døren mellem de to kapeller i venstre side. Det forestiller 3 helgener, tolket enten som: Sant'Antonio, Santa Chiara e Santa Agata eller som San Francesco, Santa Chiara e Santa Agata eller som "Il Padre Eterno e un Angelo, i Santi Antonio da Padova, Elisabetta d'Ungheria ed Agata". Det er udført i 1617 og nonnerne fra Klosteret Santa Croce di Montecitorio bragte med sig, da de flyttede til Klosteret ved San Bernardino ai Monti.

I Kirken Santa Cecilia in Trastevere: San Pietro e San Paolo (1600). Sant'Andrea (1600).

I Kirken Santi Cosma e Damiano: "Adorazione dei Magi" (1630), "Gesù nel Tempio" (1630) og "Gloria di Madonna" i Cappella Baglione.

I Kirken Santi Domenico e Sisto havde Giovani Baglione i 1634 på presbyteriets endevæg udført nogle fresker med motiver fra San Domenico's liv, som imidlertid senere (allerede omkring 1642) blev erstattet af 6 fresker over temaet "Storie della Vergine" ("Billeder fra Jomfru Maria's Liv"), der tilskrives Luigi Gentile.

I Kirken San Giovanni in Laterano: "Donazione di Costantino" (1600). San Filippo (1600).

Kirken Santa Maria degli Angeli: malerier og fresker i Cappella Litta. På alteret: "Vergine col Bambino ed Angeli, San Raimondo e San Giacinto" ("Jomfru Maria med Barnet og Engle, San Raimondo og San Giacinto") og på sidevæggene malerierne "Santi Valeriano e Cecilia" (til højre) og "San Francesco che riceve le stimmate" ("Frans af Assisi får Kristi Sårmærker") (til venstre). I loftet malede han en fresko med Gud Fader og engle.

I Kirken Santa Maria della Consolazione: fresker og oliemalerier i Cappella della Universitas Affidatorum.

I Kirken Santa Maria dell'Orto: freskomalerier i apsis. Maleri i Cappella di San Sebastiano (1624). Fresko i Capella dei Santi Giacomo, Bartolomeo e Vittoria (1630). Maleri i Cappella dei Santi Carlo, Bernardino e Ambrogio (1641).

Kirken Santi Quattro Coronati: San Sebastiano e Santa Irene.

Giovanni Baglione døde d. 30.12.1643 i Rom, hvor han blev begravet i det gravkapel, som han selv havde udsmykket i Kirken Santi Cosma e Damiano.Litteratur om Giovanni Baglione:
Allgemeines Künstlerlexikon. München, Saur, 1992-.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 18.2.2005 og sidst opdateret d. 20.3.2006