ANNAS ROM GUIDE

Via in Publicolis

Se til højre for nr. 125 på Kort over den østlige del af Campo de' Fiori-Turen

Denne lille gade ligger øst for Via Arenula i kvartererne Rione VIII Sant'Eustachio (gadens vestside) og Rione XI Sant'Angelo (gadens østside), hvor den forbinder gaderne Via dei Falegnami (i nord) og Via di Santa Maria del Pianto (i syd).

Gaden har navn efter den lille Kirke Santa Maria in Publicolis, der fra engang før 700-tallet har ligget på gadens vestside. Ordet "publicolis" er en forvanskning af Kirkens ældste tilnavn "in publico", som udsprang af det faktum, at Kirken lå tæt ved Antikkens Porticus Minucia, som lå lidt mod nord omkring nutidens Via delle Botteghe Oscure og her uddeltes kornrationer til folket: "frumentum publicum". Navnet passede også godt til den familie, der i 1100-1200-tallet bosatte sig i området, hvor de byggede flere huse og befæstede et tårn, som brugtes i de følgende århundreders krige om magten i Rom. Det var Santacroce-familien, som mente at de nedstammede fra den romerske konsul Publius Valerius Poplicola (også benævnt Poblicola), som ifølge traditionen var en af de første konsuler i år 509 før Kristus. Derfor blev "in publico" til "in Publicolis".

Gaden har således eksisteret ganske længe, i et område der i Antikken lå i den nordlige udkant af det såkaldte Circus Flaminius og den Søjlegang, Porticus, som stod her i årene 81-96 efter Kristus. Måske er det på gamle ruiner herfra - eller på andre antikke ruiner - at Santacroce-familien opførte deres første huse, som Pave Sixtus IV (1471-1484) lod ødelægge, da han sendte familien i eksil på grund af de mange kampe om magten, som de ustandselig deltog i. Men straks efter at Sixtus IV var død og Innocens VIII var blevet pave i 1484, vendte Santacroce-familien hjem og overhovedet Antonio Santacroce påbegyndte opførelsen af et nyt palæ på ruinerne af deres tidligere huse. Det er dette palæ, som stadig står på gadens østside mellem Via di Santa Maria del Pianto og Piazza Costaguti. I bygningen inkorporeredes et Middelaldertårn, det såkaldte Torre dei Santacroce, som hørte til familiens ældre ejendom og som muligvis - i lighed med andre af Roms Middelaldertårne - er bygget op på antikke ruiner. Gaden var i århundreder en del af Santacroce-familiens område og kaldtes Contrada Santacroce.

EN TUR GENNEM GADEN:

Med start fra Via dei Falegnami i nord har man på højre hånd (gadens vestside) en anden af Santacroce-familiens ejendomme, som de i 1858 solgte sammen med Kirken til Gaetano Errico, der i 1835 havde grundlagt den religiøse orden "La Congregazione dei Missionari dei Sacri Cuori". Det er stadig denne Orden, som passer Kirken og har indrettet deres hovedsæde, Casa Generalizia, i den velholdte gulkalkede ejendom fra 1700-tallet. På hushjørnet ses et af de små marmorskilte fra 1700-tallet, der markerer Rione-grænserne: her med teksten: "Rione VIII - S. Eustachio". Grænsen mellem dette kvarter og nabokvarteret Rione XI Sant'Angelo går midt gennem gaden.

På venstre hånd (gadens østside) ses en lidt ældre og prunkløs ejendom i 4 etager og 4 fag i en facade, der ligesom gaden danner et lille knæk mellem 2. og 3. fag. Herefter kommer den lille, smalle og mørke gyde Vicolo in Publicolis, der ydermere ender blindt.

I karréen efter gyden ligger Palazzo Boccamazza Boccapaduli, bygget i 1700-tallet. Ejendommen i 5 etager har en meget smal facade ud mod Via in Publicolis, her er blot 1 fag vinduer, mens hovedfacaden ligger med 11 fag ud mod Piazza Costaguti.

Ud for Pladsens udmunding rejser sig på vestsiden af Via in Publicolis facaden på Santa Maria in Publicolis. Den er fra 1643, som det kan ses på det indskriftsbånd, som løber over indgangsportalen: "Deiparae Virgini in Publicolis MDCXLIII" : "Til(egnet) Jomfruen Guds Moder in Publicolis i 1643".

På venstre side af Kirken fortsætter Casa Generalizia dei Missionari dei Sacri Cuori di Gesù e di Maria med 7 fag i 5 etager helt ned til Via di Santa Maria del Pianto. I den sidste bue på muren sidder et af de mange forbudsskilte fra 1700-tallet, som Kommunen opsatte. Dette er fra 1746 og teksten lyder: "D'ordine di Mons. ill.mo eremo Presidente delle - strade si proibisce espressamente a tutte e sin - gole persone che non ardischino gettare im - mondizie di sorte alcuna ne fare il mondez - zaro in questo vicolo sotto pena di scudi dieci - et altre pene corporali come dall'editto e - manato sotto il di XX Giugn MDCCXLVI per - li atti dell'Orsini Notaro delle Strade" : "Efter ordre af den ærede Hr. Præsident for gaderne forbydes det udtrykkeligt alle og enhver at vove at kaste skarn af enhver art og gøre sig til skraldemand i denne gyde, dette vil medføre en bøde på 10 scudi, samt andre legemsstraffe som det fremgår af det edikt, som udsendtes den 20. Juni 1746 af Orsini, Notar for gadevæsenet". Over buen sidder endnu et af de små marmorskilte fra 1700-tallet, der markerer Rione-grænserne: her med teksten: "Rione VIII - S. Eustachio".

På det sydlige hjørne af Piazza Costaguti og Via in Publicolis står et ret anonymt hus i 5 etager med døre og vinduer i enkle rammer i stuk og travertin. Ejendommen har 4 fag ud mod Pladsen og 5 fag ud mod gaden med en slidt, men smuk portal fra 1500-tallet i det 4. fag (nr.42). På hushjørnet ses et af de små marmorskilte fra 1700-tallet, der markerer Rione-grænserne: her med teksten: "Rione XI - S. Angelo".

Huset ved siden af, som fylder arealet ned til Via di Santa Maria del Pianto, er Palazzo Santacroce a Sant'Angelo, også kaldet Palazzetto Santacroce for at skelne det fra det store Palazzo Santacroce ai Catinari, som står ved Piazza Benedetto Cairoli. Palæet er som nævnt bygget i slutningen af 1400-tallet med smukke, diamant-tilhugne sten flere steder på den nederste del af facaden, der har 3 fag ud mod Via in Publicolis. I midten sidder den store portal under et indskriftsbånd med teksten "Antonius de Santacruce f(ecit)": "Antonio Santacroce lod denne bygning opføre". Huset er i 3 etager, men hjørnet med det sidste fag har en etage mere, der genkalder Santacroce-familiens gamle tårn, det såkaldte Torre dei Santacroce.

 

 

Litteratur om Via in Publicolis:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 18.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 737.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione VIII S. Eustachio, Parte I - 2. edizione / a cura di Cecilia Pericoli Ridolfini. - 1980. ------- side 4, 24.
--- Rione XI S. Angelo. - 4. edizione riveduta e ampliata / a cura di Carlo Pietrangeli. - 1984. ------- side 5, 52, 56.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 21 (før de nyeste fund).
Majanlahti, Anthony: Guida completa alle grandi famiglie di Roma. Milano, Avaliardi, 2006.
- side 28-30.
Info.roma: Via in Publicolis, Roma.
Romasegreta: Via in Publicolis.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 1.11.2014 og sidst opdateret d. 3.11.2014