ANNAS ROM GUIDE

Vicolo del Giglio

Se over nr. 53 og 55 på Bykort til den midterste del af Campo de' Fiori-turen 

Denne lille, smalle gade løber i kvarteret Rione Regola i nordvestlig retning fra tværgaden Vicolo delle Grotte i syd til Piazza Farnese i nord. Undervejs gennemskæres den af Via dei Balestrari.

Gadens navn betyder "Gyden med Lilien" og her hentydes der til Farnese-familiens våbensmærke, lilie-blomsten, der vises flere steder på Palazzo Farnese's facade og på de store fontæner midt på Piazza Farnese.

En tur igennem Vicolo del Giglio:

- med start fra Vicolo delle Grotte i sydøst:

Vicolo del Giglio starter her overfor gadenumrene 11 og 12 i Vicolo delle Grotte. På gadens højre side (mod nordøst) står først et nydeligt oppudset men gammelt hus der i Vicolo delle Grotte er sammenbygget med naboejendommen og har hovedindgang her i nr.45. Sidemuren mod Vicolo del Giglio har kun ét fag i et meget bredt murstykke. Huset har 4 etager, samt en tilbygget overetage, der er let tilbagetrukket over det oprindelige tagskæg. I nr. 28 er der i stueetagen en stor firkantet portåbning, indrettet til butik. Den er omkranset af en bred, enkel stukramme. Vinduerne, der alle sidder over smalle gesimser, er indrammet af profilerede karme.

Til venstre herfor ligger i nr. 26-27 et smalt, 2-fags hus af ældre oprindelse. Det er i 4 etager og vinduerne sidder helt ud i hver side af facaden. De er indrammet af brede, lyse stukrammer over lyse etageadskillelseslister i den gule, pudsede facade. Hovedindgangen er i nr. 26, hvor der er indsat en smal dør under en køn lille lygte, der igen sidder under et ganske lille, firkantet vindue. I nr. 27 er der en stor, firkantet og uindrammet portåbning, der idag fungerer som forretningslokale.

Det næste hus er trukket omkring 1 meter frem i gaden. Sidemuren er her pudset op i en lys farve uden hverken dekoration eller åbninger. Hovedfacaden er nydeligt pudset i lyse farver, lysest i stueetagen, hvor der også er indridset et stenmønster omkring et vindue i venstre side og en dør til højre (nr.25). Der er tale om et hjørnehus med sidefacade og indgang i Via dei Balestrari nr.11. Herudtil har den 4 etager høje ejendom 2 fag, dog er der i stueetagen kun én forretningsåbning. Vinduerne er i profilerede stukrammer over smalle etagesadskillelsesbånd. På første- og andensalen toppes rammerne af vandrette overliggere, mens disse mangler på trediesalen.

Her krydser Via dei Balestrari i et tværforløb mellem Campo de' Fiori i nordøst og Piazza della Quercia i sydvest.

Hjørneejendommen på den anden side af tværgaden har også facade i lyst puds, men er i noget dårlig stand. Den har ud mod Via dei Balestrari husnumrene 34-37. Det er en gammel 3-etagers bygning fra 1500-tallet kaldet Palazzo Ciampolini og opført for en fornem familie fra Pisa. Facaden er i lyst okker puds og stueetagen har 5 åbninger, 2 firkantede og 2 portbuer, samt en travertinbue, der omkranser hovedindgangen i nr. 37. Over denne er der indmuret en sten, som bekendtgør ejerskabet af ejendommen, som bygherrerne åbenbart på et tidspunkt har doneret eller testamenteret til lægbroderskabet "Arciconfraternita di Santa Maria in Portico della Consolazione e delle Grazie". (se foto af tavlen på borgato.be's webside). På tavlen står: "N.V. - Domus - Societatis - Porticus - Consolationis - et gratiarum - No". Sidefacaden mod Vicolo del Giglio har 3 brede fag og nogle mindre indgange i stueetagen (husnumrene 23A og 24).

Til venstre herfor står en større bygning med 4 fag fordelt således, at de 2 midterste ligger ret tæt, mens der er et større murstykke mellem de øvrige. Måske facaden her engang har været bemalet. Fordelingen af fagene kunne også tyde på, at der oprindeligt har været tale om 2 nabohuse, som senere har fået en fælles facade. Gadenumrene går fra nr.20 til 23, fordelt på en hoveddør til venstre (nr.20), en firkantet portåbning (nr. 21), et vindue, et firkantet portåbning (nr. 22) og endnu et vindue (nr.23). Alle åbninger er indsat i profilerede stukrammer. Huset har 4 etager og en tilbygget overetage. Facaden er i lyst puds med vandrette etageadskillelsesbånd i stuk under de høje vinduer.

Nabohuset er af samme type. Her er dog kun 2 fag på etagerne med vinduerne siddende ude i hver side af facaden og et bredt murstykke imellem. Bygningen, hvis facade er pudset op i en okker farve, har en meget høj stueetage med indridset stenmønster og 3 etager herover under et kraftigt fremspringende tagudhæng. Vandrette, lyse stukbånd løber under hver række af vinduer i profilerede rammer. I stueetagen er der mærkeligt nok 3 fag - og indgange. Nr. 17 og 18 har indgangsdøre i en nichebue, mens nr. 17A består af en lavere dør under et firkantet vindue.

Herefter følger endnu et smalt hus i 2 fag, men med vinduerne anbragt mere harmonisk. Og kun 2 indgange i nr. 15 og 16. Den første er en gammel, høj og bred portbue, mens den anden er en mindre hoveddør. Også her er der stenmønster i stueetagens facade, der ellers er pudset op i okker ligesom resten af huset. De 3 etagers høje vinduer over de smalle etageadskillelsesbånd er indsat i brede, profilerede rammer med vandrette, fremspringende overliggere på første- og andensalen.

Gadens sidste hus på denne side, er hjørnehuset mod Piazza Farnese og sidegaden Via della Corda. Her er mod Vicolo del Giglio en smal indgang i en bred peperino-ramme i nr. 13 og en bred portbue i nr. 14. Til venstre for nr. 13 sidder et lille, kvadratisk vindue i en teglstensramme, der fortsætter til jorden, så det kunne tyde på, at her tidligere har været en dør, der nu er muret til. Ejendommen har 4 etager under en meget kraftigt fremspringende tagudhæng. Mod Via della Corda har huset 4 fag. I stueetagen er der 2 brede portbuer og en smal indgangsdør i en gammeldags spids bue med søjlerester ved siderne.

Tilbage fra Piazza Farnese til Vicolo delle Grotte:

Det elegante palæ på den modsatte side af Vicolo del Giglio er hjørnehuset mod Piazza Farnese, hvorudtil hovedfacade og hovedindgang (i nr.48) findes. Ejendommen har intet navn og omtales som regel blot som "Palazzo restaurato nel 1912", efter den indskriftsfrise som ses over den smukke portal indrammet af profilerede dørkarme. Her står: "Rest A.D. MCMXII" og det bevidner altså bygningens restaurering i 1912.
Der er tale om et hus i 4 etager over en høj kælder og med 5 fag mod Pladsen og 5 fag mod Vicolo del Giglio. Facaden er pudset op i en lys gul farve afbrudt af mange friser, felter og dekorationer i hvidt stuk. Vinduerne er indsat i profilerede rammer og disse toppes på anden- og trediesalen af vandrette overliggere. Midt på førstesalen sidder en smuk stenbalkon, der hviler på udskårne konsoller, som flankerer et relief med guirlander og et våbenskjold i en muslingeskal. Relieffer af tomme våbenskjolde sidder også på hver side af balkonens buede balustrade. Gesimserne under det fremspringende tagudhæng er ligeledes udskårne. Ejendommen har mod Vicolo del Giglio 5 fag og sidefacadeudsmykning som hovedfacadens. De høje kældervinduer har rammer af travertin og det samme gælder en ganske lav indgangsdør i nr. 10.

Nabohuset i nr.9 har muligvis også tilhørt Ciampolini-familien (en fornem familie fra Pisa), da det også kaldes Palazzo Ciampolini ligesom Palæet skråt overfor i nr.23A-24. Bygningen stammer fra 1500-tallet og har bevaret en smuk gammel portal i grå stensøjler med en delvis spidsbuet overdel. Bygningen har i alt 6 fag og 5 etager, samt en facade i lyst okker puds.
Ejendommen har siden 1700-tallet været ejet af Slagterlauget og det tilknyttede lægbroderskab, som passer Kirken Santa Maria della Quercia. Denne institution har ombygget en meget stor ejendom, der går fra Piazza della Quercia, langs Via dei Balestrari og her ud mod Vicolo del Giglio, dækkende gadenumrene 6A til 9. På muren sidder flere steder i førstesals højde ovale malerier af Laugets emblem Madonna della Quercia (over nr.6A og nr.8).

Her krydser Via dei Balestrari i et tværforløb mellem Campo de' Fiori i nordøst og Piazza della Quercia i sydvest.

Hjørnehuset med gadenummer 6 mod Vicolo del Giglio er en stor 6-fags ejendom i 5 etager med hovedindgang i Via dei Balestrari nr.15. Det er det såkaldte Palazzetto Giangiacomo, som er bygget i 1700-tallet for Collegio dei Beneficiati di San Lorenzo in Damaso og senere udlejet til brødrene Filippo og Pietro Giangiacomo, som det kan ses af indskriftstavlen over førstesalens vindue over indgangen. Her står øverst: "Dominio" og nedenunder til venstre: "diretto - del Vle Collegio - dei Benificiati in - S. Lorenzo in Damaso" og til højre: "utile - dei fratelli - Filippo e Pietro - Giangiacomo". Husets facade er i lyst rosa puds og i stueetagen er de 4 brede, delvist tilmurede, portbuer indsat i brede, lystpudsede rammer. Hoveddøren er indrammet af en profileret karm i travertin med vandret overligger. Vinduerne er på alle etager høje og kantet af brede, lyse rammer i stuk. Sidefacaden mod Vicolo del Giglio er i 2 fag med blot en enkelt bred portbue forneden. På hushjørnet sidder - lige under trediesalens vinduesrække - et stort våbenskjold under et englehoved. Det er Kirken San Lorenzo in Damaso's emblem.

Ved siden af denne ejendom står nogle mindre og lidt forsømte anonyme huse med hver 2 fag og 3 etager. De har husnumrene 3 og 4, samt 2 og 2A.

Gadens sidste hus på denne side er hjørnehuset mod Vicolo delle Grotte. Det har okkerfarvet facade i 4 etager og 2 fag. I stueetagen er der en gammel portbue, der nu er indrettet til butik, og i nr. 1A en nichebue med indgangsdøren.

 

Litteratur om Vicolo del Giglio:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 13.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 439.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione VII Regola, Parte II / a cura di Carlo Pietrangeli. - 3. edizione, 1984. ----- side 116.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 20 (før de nyeste fund).
Le Strade di Roma / Claudio Rendina e Donatella Paradisi. - Roma : Newton & Compton editori, 2004. - Volume Secondo: E-O.
- side 608.
Info.roma.it: Vicolo del Giglio.
www.borgato.be: Vicolo del Giglio.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 23.11.2021 og sidst opdateret d. 23.10.2023