ANNAS ROM GUIDE

Margani-familien

Familien Margani, som også findes omtalt som Familien Margana eller De Marganis, var en adelig romersk familie med rødder tilbage til 1200-tallet. Familiemedlemmerne bestred mange af de høje hverv i den kommunale administration i 1400-, 1500- og 1600-årene, men der var også iblandt dem lærde og studerede personer, som den Gregorio, der i 1365 tog en Jura-eksamen. Derimod tæller familien ingen Paver eller Kardinaler.

I 1500-tallet hændte det ofte, at Margani-familiens 2 grene, bosat i henholdsvis Rione Campo Marzio og Rione Campitelli, begge havde repræsentanter valgt som kvartersledere ("caporioni"). Hvis familieskabet var godt, har denne "overrepræsentation" været en fordel, når der skulle træffes afgørende beslutninger.

Familien lå i en lang årrække i fejde med Santacroce-slægten, der beboede samme område i kvartererne Rione Campitelli og Rione Sant'Angelo. De 2 familier stredes om magten i løbet af det meste af 1400-tallet og fejden resulterede i flere dræbte i begge lejre.

Margani-familien havde ejendomme flere steder i Rom. I 1200 tallet ejede de et hus og et tårn ved Via del Fagutale og i 1305 købte en Giovanni Margani nogle huse i Rione Campitelli af Andrea Mellini. Det var antagelig denne mand, som på ruinerne af en antik søjlegang lod opføre det Torre dei Margani, som vi stadig kan se ved Piazza Margana, hvor det ligger sammenbygget med et konglomerat af ældre småhuse, som udgør familiens beboelseskompleks i 1300- til 1500-tallet, det såkaldte Casa dei Margani. I 1500-tallet byggede familien endnu en bolig, Palazzo Margani, som ligger øst for det gamle kompleks, men stadig således, at det hele udgjorde én samlet familieresidens, der strakte sig fra Via dei Polacchi i vest til Via d'Aracoeli i øst, og fra Piazza og Via Margana i syd til Via delle Botteghe Oscure i nord. Udover denne kerne ejede familien også andre bygninger rundt om i byen, samt i oplandet.

Familien havde deres gravkapel i Kirken Santa Maria in Aracoeli.

Familie-våbenet er opdelt vandret i 2 dele, den nederste større end den øverste, hvor man på en gylden baggrund ser en sort ørn med udspilede vinger. Nederst ses en række skrå bånd i røde og blå farver med sølvkanter.

Familien Margani uddøde i midten af 1600-tallet.

 

Af familiens medlemmer kender vi:

Giovanni Margani, der var fader til den Giovanni Margani, der i 1305 købte den ejendom, der senere blev til Torre dei Margani. (11)

Giovanni Margani, som i 1305 købte ejendom i Rione Campitelli af Andrea Mellini og byggede et tårn på de ruiner, som medfulgte (Torre dei Margani). (1) Han kaldes Giovanni di Giovanni Margani og var derfor søn af en anden Giovanni Margani (11). (Andrea Mellini var apoteker og søn af en Pietro Mellini og handelen blev underskrevet den 13. September 1305. Prisen var 170 guldfloriner og ejendommen lå ved siden af en ejendom tilhørende Giovanni's slægtning Giacomo di Nicola Margani. (11)

Francesco Margani, som i begyndelsen af 1300-tallet havde ejet 2 af de marmorsten, som udlejedes til fiskehandlernefisketorvet. Stenene ejedes i 1344 af det religiøse broderskab Società del Salvatore, som antagelig havde fået dem i arv. (11).

Nicola Margani, som var fader til sønnen Giacomo, der ejede et hus i Contrata Mercati, tæt på den ejendom, som Giovanni Margani købte i 1305. (11)

Giacomo di Nicola Margani, søn af Nicola Margani, ejede et hus i Contrata Mercati, tæt på den ejendom, som Giovanni Margani købte i 1305. (11)

Battista Margano, som i 1352 var udnævnt til Conservatore sammen med Paolo Galli da Castro, Giulio Riccio og Checco de Picchi.

Gregorio Margani, som i 1365 blev Doktor i Jura. (1): "1365: Sapiens et discretur Vir Dnus Gregorius de Marganis Legum doctor de regione Campitelli". (6) Han var sikkert fader til sønnen Mattia di Gregorio Margani. (11).

Mattia di Gregorio Margani, søn af Gregorio Margani, der i 1396 sammen med guldsmeden Pietro Tramundi mødte op foran dommeren på Campidoglio for at få løst et stridsspørgsmål. Pietro ejede i Rione Campitelli, i området Contrada del Mercato og tæt på pladsen Platea Mercati, 2 nabohuse med søjlegange foran, hvori der var 4 stadepladser, som han udlejede til nogle kvinder, der solgte terracottakrukker på markedsdagene. Men på et tidspunkt havde Mattia Margani generet disse markedssælgere og åbenbart kastet nogle af krukkerne på jorden. Pietro Tramundi gik derfor til retten og Mattia blev dømt til at betale skaderne og efterdags respektere de handlendes pladser og rettigheder. Pietros huse har antagelig ligget meget tæt på Margani-familiens kompleks og handelslivet har givet for megen støj og gener for Margani'erne. Eller måske har familien prøvet at presse markedssælgerne ud for at kunne overtage ejendommen. Nogle år senere solgte Mattia Margani sammen med sin nevø Giovanni di Urbano Margani et af deres huse i Rione Campitelli til deres slægtning Giovanni di Nuccio Margani. (11) Mattia var muligvis fader til Lello di Mattia Margani og dermed farfader til Filippa di Lello di Mattia Margani. (12)

Lello di Mattia Margani, søn af Mattia Margani og fader til datteren Filippa di Lello di Mattia, som i 1420'erne var gift med Antonio di Domenico Leni. (12)

Urbano Margani, som var fader til sønnen Giovanni di Urbano Margani, der levede omkring 1398. (11)

Giovanni Margani, som i årene 1414, 1430, samt i Januar kvartal 1432 bestred hvervet som Conservatore. (1) Han kaldtes i 1414 Giovanni Margana og i 1430 og 1432: Giovanni Margani. (2) Måske den samme Giovanni Margani, som sammen med sønnen Giacomo Margani i 1433 blev dømt til døden af Roms Senator Cecchinus de Comitibus de Capello miles Spoletanus, fordi de havde myrdet Campidoglio-marskallen Gregorius Cincii Johannis Pauli inde i Palazzo del Campidoglio. Det hændte en lørdag, hvor det var markedsdag (11). Det er muligt, at det er denne Giovanni, som var søn af Urbano Margani, og som i 1398 sammen med sin farbroder Mattia di Gregorio Margani solgte et af deres huse i Rione Campitelli til deres slægtning Giovanni di Nuccio Margani. (11)

Giacomo Margani, som sammen med sin far Giovanni Margani i 1433 blev dømt til døden af Roms Senator Cecchinus de Comitibus de Capello miles Spoletanus, fordi de havde myrdet Campidoglio-marskallen Gregorius Cincii Johannis Pauli inde i Palazzo del Campidoglio. Det hændte en lørdag, hvor det var markedsdag. (11)

Nuccio Margani, som var fader til sønnen GIovanni, der levede omkring 1398. (11)

Giovanni di Nuccio Margani, som var søn af Nuccio Margani og slægtning til Mattia di Gregorio Margani og dennes nevø Giovanni di Urbano Margani, og som i 1398 købte et hus i Rione Campitellii af sine 2 slægtninge. (11)

Paolo Margani, som var gift med Maria Frangipane. (6)

Filippa di Lello di Mattia Margani, datter af Lello di Mattia Margani, var i 1420erne gift med Antonio di Domenico Leni, som synes at være død allerede i 1426, da Filippa udstedte en kvittering for 50 floriner til Lorenzo Martino Leni, som var Antonio's enearving. (12)

Rita Margani, som i 1431 blev gift med Antonio Caffarelli. (4) Hun var moder til sønnen Prospero Caffarelli. (11).

Cola Margani, som var udnævnt til Conservatore i Oktober kvartal 1433, samt i 1440 og i April kvartal 1442. (2) Det er vel denne, der benævnt Cola di Mattia delli Margani i 1436 af det romerske folk sammen med andre adelsmænd blev udsendt til ambassadør til pave Eugen IV i Firenza. (5) Cola var fader til datteren Agnese 1459 og sønnen Ludovico 1462. (6) (Er måske den samme som nedenfor nævnte Nicola Margani)

Stefano Margano på hvis hoved der i 1444 blev sat en pris på 10.000 scudi, fordi han havde skyndt sig til Protonotar Colonna's hus for at komme denne til hjælp (måske i en fejde mod Orsini-familien), (5) Det er måske denne Stefano Margani, der i 1434 sammen med Lorenzo Leni blev udnævnt til "officialis guerre Alme Urbis": Byens militærvagter. (12)

Mattia Margani fra Rione Campitelli, der i 1450 efterlod sønnen "Nicola di Mattia" flere huse, ejendomme, gader og pladser i det område, der kaldtes "Mercato", det vil sige nedenfor Capitolhøjens vestskråning. (10) Det er måske denne Mattia, der som Mattia di Cola Margani den 30. Oktober 1464 solgte et velbeliggende kompleks af faldefærdige huse ved Capitolhøjens fod til sin broder Ludovico for 140 romerske floriner. (11).

Nicola Margani, som i Januar kvartal 1444 var udnævnt til Conservatore. Han benævnes her Nicolai de Marganis. (2) Han var sandsynligvis søn af Mattia Margani fra Rione Campitelli, der i 1450 efterlod sønnen "Nicola di Mattia" flere huse, ejendomme, gader og pladser i det område, der kaldtes "Mercato", det vil sige nedenfor Capitolshøjens vestskråning. (10) I April 1434 udlånte Nicola Margani sammen med Lorenzo Martino Leni 200 floriner til nogle anonyme kardinaler og som sikkerhed for beløbet fik de pant i Roms saltbeholdning. (12) (Er måske den samme som ovenfor nævnte Cola Margani)

Paolo Margani, som i 1446 dræbte Bartolomeo Santacroce i den ovenfornævnte familiefejde. Grunden til drabet var, at Bartolomeo havde allieret sig med Orsini-familien, som konkurrerede med Colonna-familien (som Margani'erne støttede) om magten i Rom. (1) (5)

Pietro Margani, som i 1447 var "Guardianus SS. Salvatoris", altså en af lederne i Compagnia del Salvatore. Han kaldes her Petrus de Marganis. (6) Denne Pietro var muligvis fader til "Stephanus fil. q. Petri de Marganis de regione Campitelli", som omtales i 1477. (6) I 1464 deltog Petrus de Marganis i den store Procession ved Festa dell'Assunzione, hvor han var med til at bære Kristus-ikonet i tredie skift fra Turris Suburae til Kirken Santa Maria Maggiore sammen med Ludovico Margani og 4 andre fremtrædende herrer fra Rione Campitelli, heriblandt Iohannes Salamone (de Albertischis). Pietro Margani og hans familie tjente store formuer ved toldforpagtning og opdræt og salg af kvæg. (10) --- Måske er det den samme Pietro, som blev dræbt i 1480? - se nedenfor.

Luca Margani, som levede i 1452. (6)

Ludovico Margani, som levede i 1452. (6) Det er muligvis denne Ludovico, som var søn af Cola Margani og omtales sådan i 1462. (6) Han omtales også i 1470, samt som "Ludovicus de Marganis", der i 1483 nævnes som Guardino i Compagnia del Salvatore.(6) Samme år var Ludovico "Maestro delle Strade" og stod for renoveringen af Via Florea. (11). Det er muligvis samme Ludovico, som i 1486 kaldes "Ludovicus qm. Colae de Marganis". (6) I 1484 var en Ludovico Margani også "Maestro delle Strade" med ansvar for Roms gader og veje. (7) I denne egenskab modtog han den 7. Juli 1484 nogle udgravede fund fra Platea Iudeorum, bestående af forskellige marmorfragmenter. (8) Den 12. Januar 1483 var Ludovico Margani vidne ved forlovelsen mellem Girolamo Castellani og Lucida di Antonio Porcari. Det nævnes her, at han er fra Rione Campitelli. (10) I 1464 deltog Ludovico i den store Procession ved Festa dell'Assunzione, hvor han var med til at bære Kristus-ikonet i tredie skift fra Turris Suburae til Kirken Santa Maria Maggiore sammen med Pietro Margani og 4 andre fremtrædende herrer fra Rione Campitelli, heriblandt Iohannes Salamone (de Albertischis). I 1484 deltog han som bærer ved samme fest og samme rute sammen med Stefano Margani og 4 andre mænd fra Rione Campitelli, blandt andre Mario Salomonio de Albertiscis. Og i 1488 var han atter blandt de 7 bærere fra Rione Campitelli, sammen med Stefano, på samme rute, sammen med blandt andre Mario Salomonio de Albertiscis. (10) Det var måske denne Ludovico, som var gift med den Caterina, der i 1474 af sin svoger Lorenzo købte en stue under Ludovico's hus. I 1487 købte Ludovico selv den 7. Juni et hus i Contrada Mercati. Og det var måske ham, der var fader til sønnen Antonio di Lucovico Margani, som købte hus i 1503 i samme område i Rione Campitelli. Den 30. Oktober 1464 købte han af sin broder Mattia di Cola Margani et kompleks af faldefærdige huse ved Capitolhøjens fod for 140 romerske floriner for at kunne udnytte jorden til handelsbrug. (11).

Agnese Margani, datter af Cola Margani, levede i 1459. (6)

Francesco Margani, der levede i 1462. Det var muligvis denne Francesco, som var fader til Gregorius de Marganis, omtalt i 1496. (6) I 1464 deltog Franciscus de Marganis i den store Procession ved Festa dell'Assunzione, hvor han var med til at bære Kristus-ikonet i tredie skift fra Turris Suburae til Kirken Santa Maria Maggiore sammen med en anden fremtrædende herre fra Rione Campo Marzio. I 1484 deltog han som bærer ved samme fest i første skift fra Cappella del Salvatore til Kirken Santa Maria Nova sammen med 4 andre mænd fra Rione Campo Marzio. Og i 1488 var han atter blandt de 6 bærere fra Rione Campo Marzio på samme rute. (10)

Lorenzo Margani, som i Juli kvartal 1469 blev valgt til Caporione for Rione Campitelli. (2) Han var omkring 1467 gift med Ludovica de Naris. (6) Det var måske denne Lorenzo, der var broder til Ludovico Margani, hvis hustru Caterina i 1474 af Lorenzo købte en stue, som han ejede under Ludovico's hus. (11).

I 1469 blev "Joannes de Marganis", "Mattheus de Marganis", "D. Antonius Matthiae de Marganis", som alle var fra Rione Campitelli, optaget i det religiøse broderskab Compagnia del Salvatore. (6)

Tiberio Margana, som i 1471 var udnævnt til Conservatore. (2)

I 1474 havde Protonotar Colonna, som støttedes af Margani-familien, konspireret mod Paven. Han var blevet opdaget og søgte tilflugt i huset hos Kardinal Colonna, hvor denne families støtter, heriblandt medlemmer af familierne Della Valle og Margani, mødte op for at forsvare Protonotaren. (5)

Pietro Margani, som den 18. November 1480 blev dræbt af en medlem af Santacroce-familien (Prospero Santacroce (5)). Han var fader til sønnen Stefano Margani og datteren Girolama. (1) (4) (5). Det er muligvis den samme Pietro, som i 1447 var Guardiano del Salvatore (se ovenfor). Pietro var gift med Ceccolella Capizucchi, som døde i 1488. (10)

Stefano Margani, søn af Pietro Margani, hævnede omkring 1482 sin i 1480 dræbte fader ved selv at lade Prospero Santacroce dræbe. To år senere sårede Stefano en vis Cornacchiono dødeligt. Denne sidste var muligvis i tjeneste hos eller ledtog med Santacroce-familien. (1) Han nævnes i 1477 som "Nob. Dom. Stephanus fil. q. Petri de Marganis de regione Campitelli". Han var muligvis fader til den Paulus de Marganis, som omtales i 1508. (6) Stefano Margani lå som nævnt i strid med Santacroce-familien, men også med Crescenzi-familien fra Rione Colonna, ledet af Stefano Crescenzi og hans sønner. I denne strid prøvede Francesco Porcari den 15. Januar 1481 at mægle, sammen med Gabriele Cesarini, Ludovico Mattei og Battista Margani. Francesco Porcari var søn af Stefanos's moster Paolina Capizucchi. Da Francesco døde i 1483 var Stefano Margani blandt testamentets eksekutorer. I 1484 deltog Stefano i den store Procession ved Festa dell'Assunzione, hvor han var med til at bære Kristus-ikonet fra Kirken Santa Maria Nova til Turris Suburae sammen med 5 andre fremtrædende herrer fra Rione Campitelli, heriblandt Mario Salomonio de Albertiscis. Og dernæst bar han sammen med Ludovico Margani og 4 andre fra samme kvarter (heriblandt Mario Salomonio de Albertiscis) ikonet fra Turris Suburae til Santa Maria Maggiore. Stefano deltog også som bærer i samme procession i året 1488, hvor han sammen med førnævnte Ludovico og 5 andre (heriblandt Mario Salomonio de Albertiscis) var med til at bære på det tredie skift mellem Turris Suburae og Santa Maria Maggiore. Efter sin moders død i 1488 arvede Stefano sammen med søsteren Girolama halvparten af et hus (eller måske 3 huse) i Rione Ripa på Contrada Ponte Santa Maria. Den anden del ejedes af mosteren Paolina Capizucchi. (10). Det er muligvis denne Stefano Margani, som i slutningen af 1400-tallet sammen med Paolo Capodiferro, Francesco della Valle og Francesco Leni organiserede "La festa di Testaccio" med turneringer og andre festligheder. Stefano Margani var gift med Angela Cesarini. (12)

Girolama Margani, datter af Pietro Margani og Ceccolella Capizucchi og søster til Stefano Margani, arvede efter moderens død i 1488 samme med Stefano halvparten af et hus (eller måske 3 huse) i Rione Ripa på Contrada Ponte Santa Maria. Den anden del ejedes af mosteren Paolina Capizucchi. Girolama var gift med Filippo Della Valle. (10).

Antonio Margano, som i 1482 af det romerske folk blev sendt til Greven af Calabrien som ambassadør sammen med Lodovico Matteo og M. Lellio di Albertone di Alessio. (5) -- Det er muligt, st det er den samme "Antonius de Marganis", som i 1478 er kannik ved Peterskirken. (6) Vi kender dog også til en Antonio di Ludovico Margani, søsn af Ludovico Margani. Han købte i 1503 en ejendom i Rione Campitelli ud til den gade, som gik mod Capitol. (11)

Franciscus de Marganis, der omtales i 1485. Det bar muligvis ham, der i 1501 blev begravet i Kirken Sant'Agostino. (6)

Paolo Margani, som i 1485 dræbte Pietro Santacroce. (1) Måske den Paolo, der var fader til datteren Francisca de Marganis, omtalt i 1492. Han omtaltes også i år 1500. Kan evt. være den samme, som i 1508 omtales som "Dom. Paulus qm. Dni Stephani de Marganis". I så fald var han søn af Stefano Margani. (6) I 1494 benyttede Paolo sig af den franske Konges komme til at frarøve sin ærkefjende Stefano Crescenzi nogle bøfler. (10)

Grillus de Marganis, som i 1488 var gift med en Checcolella. (6)

Giovanni Battista Margani, der i 1490 kaldes "Joannes Baptista de Marganis de regione Campitellj". (6) I 1488 deltog Iohannes Baptiste de Marganis i den store Procession ved Festa dell'Assunzione, hvor han var med til at bære Kristus-ikonet i første skift fra Cappella del Salvatore til Kirken Santa Maria Nova sammen med 3 andre fremtrædende herrer fra Rione Campitelli. (10) Det kan være denne Battista Margani, der i 1477 udlejede en sten på fiskemarkedet (det vil sige en marmorsten til at udstille fiskehandlernes tilbud) til Alessio og Stefano Capogalli for hele Oktober måned for den ret høje pris af 14 dukater. (11)

Francisca de Marganis, der i 1492 omtales som datter af Paolo de Marganis. (6)

Gregorius de Marganis omtales i 1496 som søn af Franciscus de Marganis. (6)

Nicolaus de Marganis, der omtales i 1496. (6)

Lelio Margani, som omkring 1498 og under Pave Alexander VI var bytoldsforpagter - ligesom forøvrigt en hel række andre medlemmer af de gamle romerske familier. (7) I 1512 solgte Bartolomeo della Valle halvdelen af sin forpagtning af den meget indtægtsgivende fisketold til Giuliano Leni, mens den resterende del blev delt mellem Paoluccio Mattei og Lello di Mattia Margani. (12)

Cristophorus de Marganis, omtalt i 1506. (6)

En Margana uden fornavn, som var udnævnt til Conservatore i 1508. (2)

Andrea Battista de Marganis, som nævnes i 1515. (6)

Pietro Margano, som den 26 December 1516 blev dræbt af nogle folk på et af hans godser, hvor han havde forgrebet sig på hustruen til en skomager, hvis slægtninge derpå havde rottet sig sammen om drabet. Denne Pietro fungerede også i 1511 som sikkerhedsvagt for Greven af Urbino formedelst et salær på 100 scudi (5)

Julius de Marganis, der i 1517 omtales som kannik ved Kirken Santa Maria Maggiore. (6)

Giovanni Margani, som i Oktober kvartal 1524 var Priore dei Caporioni. (2) Kan evt. være den samme der omtales i 1519 som "Joannes de Marganis". (6)

Cristofora Margani, som blev gift første gang med Alfonso Gaetani fra Pisa og anden gang med Carlo Grati fra Bologna. Hun blev moder til sønnen Ludovico Grati Margani.

Ludovico Grati Margani, søn af Cristofora Margani og hendes anden ægtemand Carlo Grati fra Bologna. Ludovico var matematiker og astronom og døde i 1531. Han ligger begravet i familiekapellet i Kirken Santa Maria in Aracoeli. (3)

Fabius de Marganis, der omtales i 1531. (6)

Tiberio Margani, der i Oktober kvartal 1532 var valgt som Caporione. Han omtales her som "Tiberio Margani di Campidoglio". I Oktober kvartal 1542 udnævntes Tiberio til Conservatore. Her benævnes han "di Campitelli". Fra Januar kvartal 1545 bestrider Tiberio derpå gentagne gange hvervet som Caporione for Rione Campitelli: i Oktober kvartal 1548, i Januar kvartal 1557, i Januar kvartal 1559, i Januar kvartal 1564, samt i Oktober kvartal 1569, kun arbrudt af en periode som Conservatore i Juli kvartal 1561. (2)

Giacomo Margani, der i Oktober kvartal 1536 var valgt til Caporione for Rione Campo Marzio. Det er måske den samme Giacomo, som i Juli kvartal 1548 var valgt til Caporione for samme kvarter (samtidig med at han sslægtning Tiberio Margani var valgt for Rione Campitelli). Han var valgt til samme hverv for samme kvarter også i Januar kvartal 1556, i Juli kvartal 1559, i Januar 1565 (uden kvartersangivelse), i Januar kvartal 1569, i April kvartal 1572 og i Oktober kvartal 1575. Det er et langt tidsrum, fra 1536 til 1575, næsten 40 år, men havde Giacomo fået sin første udnævnelse, da han var omkring de 20, så er det jo ikke umuligt, at der er tale om den samme person og ikke om en far og søn. (2) Kan evt. være den samme, der i 1519 omtales som "Jacobus de Marganis" (se nedenfor). (6)

Jacobus de Marganis (Giacopo eller Giacomo Margani), der i 1547 omtales således: "Nob. Dom. Joannem Baptistam, Paulum et Stephanum filios et haeredes q. viri Nobilis Dom. Jacobj de Marganis". Han er altså fader til sønnerne Giovanni Batatista, Paolo og Stefano Margani, som også er hans arvinger. (6). Er måske den samme som ovenfornævnte Giacomo Margani.

Cencio Margani, som i April kvartal 1541 var valgt til Caporione for Rione Campitelli. (2)

Francesco Margani, som i Januar kvartal 1544 var valgt til Caporione for Rione Campo Marzio og i Oktober kvartal 1558 bestred den samme post for det samme kvarter. (2)

Giovanni Battista Margani, som i årene 1541-1552 bestred hvervet som Conservatore. (1) Han nævnes allerede i 1534, hvor han var valgt til Caporione i Juli kvartal, som "Battista Margani di Campidoglio". (2) I 1541 var han udnævnt til Conservatore i ikke mindre end 2 sammenhængende perioder, hvilket var lidt usædvanligt - kan der måske være tale om 2 slægtninge med samme navn?. Perioderne var Juli og Oktober kvartal: "Giovanni Battista Margani di Campitelli". I Januar kvartal 1546 var "Battista Margani" valgt til Caporione for Rione Campitelli, mens han igen i April kvartal 1552 og 1559 bestred hvervet som Conservatore. Begge gange anføres det, at han var fra Rione Campitelli. (2) Det er antagelig denne Giovanni Battista, der i 1547 omtales således: "Nob. Dom. Joannem Baptistam, Paulum et Stephanum filios et haeredes q. viri Nobilis Dom. Jacobj de Marganis". Han er altså sammen med brødrene Paolo og Stefano Margani sønner af og arvinger til Jacobus(=Giacopo/Giacomo) de Marganis. (6)

Stefano Margani, som i Juli kvartal 1542 og i Januar kvartal 1547 var valgt til Caporione for Rione Campitelli. I Januar kvartal 1556 bestred han ligefrem hvervet som Priore dei Caporioni. Han angives også her at være fra Rione Campitelli. (Samme periode var hans slægtning Giacomo Margani Caporione for Rione Campo Marzio). (2) - Denne Stefano Margani må formodes at være forskellig fra nedennævnte Stefano Margani. - Det er antagelig denne Stefano, der i 1547 omtales således: "Nob. Dom. Joannem Baptistam, Paulum et Stephanum filios et haeredes q. viri Nobilis Dom. Jacobj de Marganis". Han er altså sammen med brødrene Giovanni Battista og Paolo Margani sønner af og arvinger til Jacobus(=Giacopo/Giacomo) de Marganis. (6)

Paulus de Marganis, der i 1547 omtales således: "Nob. Dom. Joannem Baptistam, Paulum et Stephanum filios et haeredes q. viri Nobilis Dom. Jacobj de Marganis". Han er altså sammen med brødrene Giovanni Battista og Stefano Margani sønner af og arvinger til Jacobus(=Giacopo/Giacomo) de Marganis. (6)

Vincentius de Marganis, der omtales i 1555. (6)

Giovanni Margani, som i April kvartal 1562 valgtes som Caporione for Rione Campitelli. Samme hverv for samme kvarter udførte han i April kvartal 1568, i Januar kvartal 1573, i Januar kvartal 1577, i Januar kvartal 1582, i Oktober kvartal 1585, og i Januar kvartal 1588, hvor han endog var valgt til Priore dei Caporioni. (2), Det er vel denne "Iohannis Margani", som i 1569 var gift med Antonio Pippo's enke Catherina. (9)

Jacobus de Marganis, som vist var broder til Franciscus de Marganis. Begge omtalt i 1571. (6)

Franciscus de Marganis, som vist var broder til Jacobus de Marganis. Begge omtalt i 1571. (6)

Pietro Margani, som i Juli kvartal 1574 var valgt til Caporione for Rione Campitelli. I Januar kvartal 1578 bestred han samme hverv for Rione Ripa, i Oktober kvartal 1582 endnu en gang for Rione Campitelli og for samme kvarter var han atter Caporione i Januar kvartal 1603. (2)

Fabio Margani, som valgtes til Caporione for Rione Trevi i Januar kvartal 1575 og for samme kvarter også i Juli kvartal 1582, samt i Oktober kvartal 1587. I Oktober kvartal 1596 udnævntes han til Conservatore. Han omtales da som værende fra Rione Trevi. I Januar kvartal 1608 og Juli kvartal 1613 bestred han atter hvervet som Caporione, men nu for Rione Colonna. (2) Fabio Margani var fader til Onofrio Margani. (3)

Stefano Margani, som i Juli kvartal 1578 valgtes til Caporione for Rione Campitelli, i Juli kvartal 1581 bestred det samme hverv for Rione Ripa, og i Oktober kvartal 1585 atter valgtes for Rione Campitelli. I Januar kvartal 1601, samt i Oktober kvartal 1610 udnævntes han, benævnt "di Campitelli" til Conservatore. (2)

Clarice Margani, som i slutningen af 1500-tallet blev gift med Giovanni Battista d'Aste og som medgift overleverede ham 2 mindre palæer. (1)

Stefano Margani, som i årene 1601-1610 bestred hvervet som Conservatore. (1)

Onofrio Margani, som var udnævnt til Conservatore i Januar kvartal 1636 for Rione Pigna, i Juli kvartal 1641 for Rione Sant'Eustachio, og i Oktober kvartal 1655 for Rione Regola. Han var desuden i Oktober kvartal 1650 valgt til Caporione for Rione Regola. (2) Det må være denne "Onofrio di Fabio", som blev slægtens sidste mandlige medlem, der døde i 1662. Han var altså søn af Fabio Margani. (3) Onofrio Margani var gift med Ortensia Cecchini. (5)

 

Litteratur om Margani-familien:
(12) Ait, Ivana e Manuel Vaquero Piñeiro: Dai casali alla fabbrica di San Pietro: i Leni: uomini d'affari del Rinascimento. (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi 59). Roma, "Roma nel Rinascimento", 2000.
. side 27, 32, 41, 44, 79, 131, 133, 140.
(5) Amayden, Teodoro: La Storia delle Famiglie Romane. Ristampa fotomeccanica, Arnaldo Forni Editore, 1979. Oprindelig udgivelse: Roma, Collegio Araldico. Bd.1-2 i ét bind.
- Vol.II: side 54-56. -
(2) Dominicis, Claudio De: Membri del Senato della Roma Pontificia : Senatori, Conservatori, Caporioni e loro Priori e Lista d'oro delle famiglie dirigenti (secc. X-XIX).
- side 334 (Index) og 54, 55, 56, 58, 62, 63, 64, 65, 71, 73, 77, 78, 80, 115, 116, 118, 119, 121, 123, 124, 125, 127, 128, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 142, 143, 150, 152, 155, 172.
(3) Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione VIII S. Eustachio, Parte 3 / a cura di Cecilia Pericoli Ridolfini. - 1984. ------- side 96.
(6) Jacovacci, Domenico: Repertorio di famiglie, persone e luoghi investiti da papi, cardinali et altri. Manuskript i Biblioteca Angelica, Rom. : Manoscritti, ms. 1556. (En liste kan ses i Amayden - se ovenfor (5).
Lanciani. Rodolfo (Amedeo): Storia degli scavi di Roma, e notizie intorno le collezioni romane di antichità. Roma, Edizioni Quasar.
(7) Volume Primo: 1000-1530. 1989. --- side 102, 128.
(8) Volume Quarto: 1566-1605. 1992. --- side 21.
(9) Volume Quinto: 1605-1700. 1994. --- side 167.
(10) Modigliani, Anna: I Porcari. Storia di una famiglia romana tra Medioevo e Rinascimento. Roma, "Roma nel Rinascimento", 1998.
- side 88, 91, 92, 126, 164, 165, 174, 258, 259, 260, 264, 265, 267, 268, 273, 291, 402, 412, 415, 470.
(11) Modigliani, Anna: Mercati, botteghe e spazi di commercio a Roma tra Medioevo ed età moderne. Roma, "Roma nel Rinascimento", 1994.
- side 39, 47, 49, 51, 75, 76, 160, 168, 288, 306.
(4) Quercioli, Mauro: Le torri di Roma. Newton Compton editori, 1985.
- side 185.
(1) Rendina, Claudio: Le grandi famiglie di Roma. Newton & Compton Editori, 2004.
- side 407-408.
Rendina, Claudio: I Palazzi storici di Roma. (Quest'Italia, collana di storia, arte e folclore, n.317). Newton & Compton Editori, 2005.
- side 68, 226, 227, 512.
Verdi, Orietta: Maestri di edifici e di strade a Roma nel Secolo XV: fonti e problemi. Roma, Roma nel Rinascimento, 1997. (RR inedita, 14).
- side 75, 135, 136, 137.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 6.11.2016 og sidst opdateret d. 2.1.2024