ANNAS ROM GUIDE
Constantin's Termer : Terme di Costantino : Thermae Constantinianae

Constantin's Termer - uddybende:

Forhistorien --- Udseendet --- Hvad der senere skete


FORHISTORIEN:

Constantin's Termer kaldes de, fordi de skal være bygget af Kejser Constantin omkring år 315 efter Kristus, men det samme forhold som gør sig gældende for den såkaldte Constantin's Basilica i Forumdalen kan også gælde her - nemlig at det var Kejser Maxentius der påbegyndte byggeriet, men at det først stod færdig efter at Constantin havde overtaget magten - og at han derfor fik æren derfor.

Det blev det sidste store termeanlæg, som man anlagde i Rom, og det var luksuriøst udstyret, smagfuldt dekoreret og udsmykket med en mængde statuer, af hvilke nogle har overlevet til vore dage (se nedenfor), men det var på ingen måde det største anlæg i Rom og kunne i størrelse slet ikke måle sig med forgængeren, Diocletian's Termer, eller de 100 år tidligere opførte Caracalla's Termer.

Men Constantin's Termer blev opført i et af byens rigere kvarterer og frekventeret af den overklasse, som beboede de pragtfulde villaer ved gaden Alta SemitaQuirinalhøjen og den nedenfor liggende Vicus Longus i det område, der kaldtes Regio VI. Det var dog ikke områdets første badeanstalt, for man mener, at den erstattede et tidligere, muligvis privat bad, kaldet Balineum Claudianum, som kendes fra en marmorindskrift fundet ved den nærliggende kirke San Silvestro al Quirinale. Måske har det nye anlæg også inddraget den gamle Lacus Fundani, som var opstået af kilden Fons Cati, der skal have ligget på Quirinalhøjens skråning.

Området, som blev valgt til det nye termebyggeri, var præget af kraftige niveauforskelle, og man valgte derfor at skabe en stor kunstig terrasse ved kun delvis at nedrive de mange boliger, som til beboernes store fortrydelse blev eksproprieret til fordel for projektet, og i stedet fylde murene op og bruge disse som fundamenter til byggeriet. Rester af disse ejendomme blev udgravet under arbejdet med Via Nazionale i 1876. Det drejede sig om private villaer og etagehuse med forretninger i stueetagen fra det 2. til det 4.århundrede efter Kristus, der lå mellem gamle gader, Vicus Laci Fundani (omtrent nutidens Via XXIV Maggio) og Clivus Salutis (omtrent nutidens Via della Dataria).

Den nye terrasse gik oppe fra Quirinalhøjtoppen ved nutidens Piazza del Quirinale, mod syd langs Via XXIV Maggio, der tidligere kaldtes Vicus de Cornutis, og over det store område, som nu dækkes af de herskabelige palæer og parkerne omkring Palazzo Rospigliosi og Palazzo della Consulta, ned til nutidens Via Nazionale, der faktisk på dette sted er anlagt på en del af det tidligere termeområde. Man må huske på, at området tidligere var præget af kraftige niveauforskelle, der nu er udjævnet - det kan derfor idag være svært at danne sig et indtryk af, hvorledes der har kunnet ligge et stort badeanlæg på dette sted.

UDSEENDET:

Termeanlæggets udseende kender vi blandt andet fra en tegning af Andrea Palladio, der starter med et indgangsparti i en stor halvcirkelformet mur med buegang ind til et åbent område eller gård, der svarer til det område, der idag dækkes af Palazzo della Consulta.og Vicolo Mazzarino. På denne strækning gik den åbne plads over i et mindre, åbent område mellem 2 store overdækkede buegange. Det var muligvis her man havde det rum, der kaldes natatio (ifølge Richardson) eller frigidariet (ifølge Liliana Barroero, der mener at dette var smykket med nicher og fontæner og at siderummene var indrettet til omklædningsrum).

Fra den åbne del var der adgang til en korsformet hal, hvor hver side åbnede ind til et langt rum, der afsluttedes af en apsis. Ud til disse rum lå der andre, mindre rum, nogle med nicher og apsis på endevæggene. Man mener, at dette var det centrale mødested for anlæggets besøgende.

Syd herfor lå selve baderummene på begge sider af og ud til en aflang gårdsplads. Der var rum med badekar og nicher til begge sider, et næsten ovalt tepidarium og et stort rundt calidarium med en halvcirkelformet apsis i hvert verdenshjørne.

Hele dette kompleks lå indenfor det område, der idag dækkes af Palazzo Rospigliosi og hvis man betragter et luftfoto over dette sted, kan man sagtens forestille sig, hvor termebygningerne har ligget, idet palæets sydlige og østlige fløj næsten aftegner bygningen med de ovenfornævnte baderum. Den vestligste del af disse er idag forsvundet, revet ned eller begravet under Via XXIV Maggio sydøst for det sted, hvor indgangen til Villa Colonna ligger idag.

Det er muligt, at der ud over hovedindgangen fra Alta Semita mod nord har været en sideindgang mod vest med en monumentaltrappe ved siden af Serapis-Templet ned mod Campus Martius-området og Porticus Constantini, der løb her nede for foden af Quirinalhøjen, hvor idag gaden Via della Pilotta løber.


Tilsyneladende sluttede bygningerne her, men syd for dem var der et åbent areal, som længere fremme sluttede med en bred halvcirkelformet monumental trappe, der førte ned af højsiden. En stor del af denne trappe lå tværs over det, der nu er Via Nazionale, i en bue fra udmundingen af Via Mazzarino og ud over gaden, næsten til dennes modsatte side, Derpå vendte buen tilbage omtrent midtvejs mellem Via Mazzarino og Via XXIV Maggio, hvor den sluttede sit løb nogenlunde midt inde i den karré, der ligger mellem disse gader og Via Nazionale. På netop dette sted, har der altså været så meget skråning op til det kunstige terrasseanlæg, at en monumental trappe var på sin plads. Vi må dog stadig ikke glemme, at områdets store niveauforskelle blev udjævnet, da Via Nazionale blev anlagt. Ned mod Largo Magnanapoli blev niveauet kraftigt sænket. Disse ændringer gør det vanskeligt at forestille sig præcist, hvordan den monumentale trappe og den kunstige terrasse med de store termebygninger har taget sig ud.

Dette ifølge Staccioli, mens Barroero og andre mener, at der i stedet var en sydlig exedra, der svarede til Villa Aldobrandini's terrasse.


View Larger Map

Constantin's Termer var luksuriøst udsmykkede og udstyret og i rummene og friarealerne har der stået nogle af de store statuer, som stadig er bevaret i vor tid: 2 statuer af Kejser Constantin og hans søn Constantius II står idag på balustraden på Piazza del Campidoglio, 2 statuer af flodguder står på samme plads ved siden af fontænen under Palazzo Senatorio, en statue af Kejser Constantin findes i portico'en ved Kirken San Giovanni in Laterano, en bronzestatue af en siddende bokser og en af en græsk konge huses idag i Museo Nazionale Romano delle Terme, og endelig er der den store gruppe af dioskurerne Castor og Pollux med deres heste, som idag står på Piazza del Quirinale, meget tæt på det sted, hvor de formodentlig har stået i Constantin's tid. En statue af gudinden Dea Roma blev efter at være fundet i Termerne købt af Kardinal Ippolito d'Este og flyttet til det nuværende Villa Aldobrandini. Idag findes den efter en omskiftelig tilværelse i parken til Castello Massimo i Arsoli. Måske stammer den berømte Torso del Belvedere, som står i Vatikanets Belvedere-gård, også herfra.

HVAD DER SENERE SKETE:

Termeanlægget var i brug til i hvert fald efter 443, hvor det ifølge en indskrift blev restaureret af Bypræfekten Petronius Perpenna Magnus Quadratianus efter at det i begyndelsen af det 5.århundrede, eller måske allerede i 367, havde lidt mange brandskader og andre skader efter goternes plyndring i 410. Måske var det på dette tidspunkt, at den store skulpturgruppe af Dioskurerne blev opsat.

Sidste gang at hele Termeanlægget blev sat i stand kan have været under Theoderik i det 6.århundrede.

Det er muligt, at nogle af anlæggene er blevet genbrugt under Pave Paul I i årene 757-767. Det berettes nemlig, at denne Pave skulle have bygget en termebygning på dette sted. Det var i øvrigt denne som kaldtes Balnea Pauli, en betegnelse som senere brugtes om den store exedra i Trajan's Marked og som over den italienske form Bagni di Paolo måske har givet navn til Magnanapoli, som tidligere skulle have heddet Bagnanapoli. Men der findes også andre forklaringer på dette stednavn.

Måske har den magtfulde romerske Crescenzi-familie på et tidspunkt befæstet Termeruinerne, for denne familie fik i Middelalderen tilnavnet "de caballo", efter områdets navn på den tid: Contrada Caballo. Et navn der stammede fra Disokurernes heste-statuer, idet en hest på latin i almuesproget hed caballus, der blev til det italienske cavallo - og pladsen kaldes da også stadig Montecavallo: Hestebjerget.

Mange mindre kirker fik også denne betegnelse som tilnavn, således San Saturnino de Caballo, som senest i begyndelsen af 1100-tallet kom til at ligge lige udenfor Termernes hovedindgang. Op ad muren her kom også Kirken San Salvatore de Caballo, også kaldet San Salvatore de Cornutis, til at ligge fra et tidspunkt før 1205. Også Kirken Sant'Elena blev til på Termeruinerne.

I 1238 ejede Arcioni-familien en del af området, hvor de havde omdannet nogle af ruinerne til en fæstning.

I 1474 boede humanisten Pomponio Leto i et lille hus med en vingård ved siden af denne kirke og her ejede en anden humanist ved navn Bartolomeo Sacchi, kaldet Il Platina, ligeledes et hus.

I tidens løb blev ruinerne efterhånden ribbet for al udsmykning af værdi og selv bygningsdele, sten og marmor blev fjernet til brug ved andre byggerier og reparationer.

I 1561 nævnes ruinerne som beliggende i Bernardo Acciaiuoli's have. Denne person var sammen med Kaptajn Mario Spiriti meget interesseret i antikke fund og de har efterladt beskrivelser af deres arbejde, hvoraf det fremgår, at de lod foretage udgravninger i den ovenfornævnte have, der lå over for Kirken San Silvestro, og her fandt nogle store hvælvinger, som var fyldt med jord. Da de blev renset, fandt man i dem mange, mindre søjlestykker, heriblandt stykker af søjlebaser og -kapitæler. Bagved en mur fandt de herrer yderligere to hvælvede rum, denne gang fyldt med menneskeknogler.

Omkring midten af 1500-tallet fandt man antagelig den ovenfornævnte indskrift om Petronius Perpenna og anlæggets restaurering i 443. Fundet skal være sket i den forladte kirke Sant'Elena, som det fremgår af Martinus Smetius' kommentar: "in aedicula deserta S. Helenae retro ipsas thermas".

I dette århumdrede blev der på den nordlige del af Termeområdet bygget Palazzo Ferrerio (eller Ferrero), der havde facademalerier af Polidoro da Caravaggio.

De store ruiner af Termerne var således synlige på stedet lige til det 16.århundrede, men herefter blev de næsten alle ødelagt, da Palazzo Rospigliosi blev bygget i 1605-1621, og hvad der måtte være tilbage, forsvandt da Via Nazionale blev ført igennem i slutningen af 1870'erne.


Litteratur om Constantin's Termer:
Ankerfeldt, Carl: Vandringer i det antikke Rom. Schultz, 1976.
- side 168f.
Coarelli, Filippo: Roma. (Guide archeologiche Laterza). Roma-Bari, Edizioni Laterza, 3.edizione, 2003.
- side 282, 285-286.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 746.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori.
- Rione XVIII - Castro Pretorio: Parte I. Di Maria Giulia Barberini. 1987. : side 67, 68.
- Rione I - Monti. A cura di Liliana Barroero. Parte IV. 1984: side 6, 8, 44, 116ff.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. Edizione Quasar, 1991.
-kort nr.16, 22.
Lanciani. Rodolfo (Amedeo): Storia degli scavi di Roma, e notizie intorno le collezioni romane di antichità. Roma, Edizioni Quasa, 1990. - Volume Terzo: 1550-1565.
- side 210ff.
Platner, Samuel Ball: A Topographical Dicitionary of Ancient Rome.
- side 525.
Richardson, L.: A New Topographical Dictionary of Ancient Rome. Baltimore and London, The Johns Hopkins University Press, 1992.
- side 390f.
Staccioli, Romolo A.: Acquedotti, fontane e terme di Roma antica. Newton & Compton Editori, 2002.
- side 218ff.
Staccioli, Romolo A.: Guida di Roma Antica. Biblioteca Universale Rizzoli (BUR). 8.ed., 2000.
- side 179f.
Staccioli, Romolo A.: Guida insolita ai luoghi, ai monumenti e alle curiosità di Roma antica. Newton & Compton Editori, 2. edizione, 2001.
- side 371f
Terme romane e vita quotidiana : Supplemento all'edizione romana della mostra "Terme romane e vita quotidiana" tenutasi a Castiglioncello e Rosignano Marittimo nel 1987. Roma Edizioni Quasar, 1989.
- side 21f.


Kort over området
Spise og bo i området
Bøger og links om området
Tilbage til Viminalturen
Andre turforslag
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 9.11.2008 og sidst opdateret d. 9.9.2009